Mammoplastika

Mammoplastika

Mammoplastika nədir?   Süd vəzilərinin forma və ölçüsünün  qadının özgüvəninə boyük təsiri var.  Onların defekti qadınlara həm psixoloji, həm də fiziki diskomfort yarada bilər. Belə ki, çox iri süd vəzisi onurğa sütununa düşən yükü artırır, vəzilərin asimetriyası alt paltarı və geyim seçimini cətinləşdirir. Burada estetik faktor da böyük əhəmiyyət kəsb  edir.  Mammoplastika vasitəsilə süd vəzisinin anadangəlmə və qazanılma defektlərini aradan qaldırmaq, eləcə də forma və həcmini istəyə görə dəyişmək mümkündür. Süd vəzilərinin xarici görünüşü irsiyyətdən, keçirilmiş xəstəlik və əməliyyatlardan, yaşdan, çəkidən, qidalanmadan, fiziki aktivlikdən asılıdır. Mammoplastikanın növləri: - Süd vəzilərinin böyüdülməsi (auqmentasion mammoplastika) - bu əməliyat endoprotezlərin implantasiyası vasitəsilə həyata keçirilir.  - Süd vəzilərinin dikləşdirilməsi (mastopeksiya) - bu əməliyat sallanmış süd vəzilərinin formalarını korreksiya etmək üçün istifadə edilir.Süd vəzisinin öz toxumasına toxunulmadan dərisində olan sallanma yığılmaqla qaldırılır.  - Süd vəzilərinin kiçildilməsi (reduksion mammoplastika). Bu əməliyat artıq piy vəzi toxumasının cərrahi kəsilməsi vasitəsi ilə   çıxarılmasından ibarətdir Mammoplastikaya göstərişlər: - Deformasiya; (əmizdirmədən sonra süd vəzisi formasının dəyişməsi); - Ptoz (süd vəzisinin sallanması); - Kosmetik qüsurlar (süd vəzilərində aparılmış əməliyatlardan sonra yaranmış qüsurlar); - Makromastiya (iri süd vəziləri); - Mikromastiya (kiçik süd vəziləri); - Ginekomastiya (kişilərdə süd vəzisinin inkişaf etməsi). Mammoplastikaya əks-göstərişlər: Bütün digər əməliyatlarda olduğu kimi, mammoplastikada da bəzi əks-göstərişlər mövcuddur. Buraya aşağıdakıları aid etmək olar: - 18-dən kiçik yaş həddi; - narkoza mane olan daxili orqan xəstəlikləri;  - süd vəzilərində olan yenitörəmələr; - onkoloji xəstəliklər;  - kəskin və xroniki infeksion xəstəliklər;  - hamiləlik və laktasiya dövrü;  - qan laxtalanması pozuntusu;  - şəkərli diabet və s.  Klinikalarda mammoplastikadan əvvəl ətraflı laborator və funksional muayinələr aparılmalıdır. Əgər pasiyent kliniki sağlamdırsa, əməliyyatdan 2 həftə əvvəl hormonal kontraseptiv və bir sıra dərman preparatların qəbulu, nikotin istifadəsi dayandırmalıdır. Bu qaydalara mütləq əməl etmək lazımdır, çünki mammoplastika zamanı ümumi cərrahi (hematoma, seroma, kelloid çapıqlar, yaranın irinləməsi) və spesifik (implantın cırılması və yerdəyişməsi, implant materialına qarşı allergiya, fibroz toxumanın əmələ gəlməsi) ağırlaşmalar ola bilər. Mammoplastika əməliyatından sonra reabilitasiya Bərpa dövrü - 2-5 gün. Tam bərpa əməliyatdan asılı olaraq, 2 həftədən 2 ayadək. Bərpa dövründə korset geyinilməlidir. Salyari, sauna, hamam və günəş vannalarından qaçmaq lazımdır.

Paylaşıldı: 12.11.2019

Implant diş

Implant diş

İMPLANT DİŞ NƏDİR? Müasir dövrdə implantasiya itirilmiş dişləri bərpa etmək üçün ən mükəmməl bir üsuldur. İmplant çəkilmiş dişlərin yerinə, dişin funksiyasını yerinə yetirməsi üçün çənə sümüyünə yerləşdirilən süni diş köküdür. Bu dişlər estetik olaraq heç bir problem yaratmır. İmplantlar əksər hallarda titan elementindən hazırlanır. Bəzi növ implantlar da var ki onlar titan və zirkon elementlərinin qarışığından hazırlanır. Yalnız diş implantları, ətraf dişlərə zərər vermədən, kök də daxil olmaqla, dişin işləmə funksiyasını tamamilə bərpa etməyə imkan verir.  İMPLANTLAR TƏHLÜKƏSIZ VƏ UZUN ÖMÜRLÜDÜRMÜ? İmplantlar uzun ömürlüdürlər sümük toxumasında hər hansı bir problem yaratmırlar. İmplantın ömrü bir çox faktorlardan asılıdır: - Həkim sistemi yaxşi bilən təcrübəli cərrahlar tərəfindən qoyulmalıdır. - Keyfiyyətli implant markası istifadə edilməlidir. Satışda çox implant markaları var bunlar keyfiyyətinə görə bir birindən fərqlənir. - Pasient implanta təbii dişləri kimi baxmalı və implant üzərinə qoyulan diş fırçalanmalı. - Pasient ildə iki dəfə panorama rentgeni ilə müayinə edilməlidir. İMPLANT DİŞLƏRİN NÖVLƏRİ: İmplant dişlərin bir neçə növləri var, ancaq indiki vaxtda ən böyük üstünlük “vint” şəkilli olan implantlara verilir. İMPLANTLAR ÜÇÜN YAŞ MƏHDUDİYYƏTİ VARMI? Qadınlarda 16, kişilərdə isə 18 yaşdan sonra implant qoyulması məsləhət görülür. Bu isə sümük inkişafına bağlı olaraq müəyyənləşdirilib. İMPLANT DİŞLƏRİN MÜSBƏT TƏRƏFLƏRİ: 1.İmplant dişlər bərk (qatı) yeməkləri çeynəməyə imkan verir; 2.İmplantasiya diş ətləri üçün daha faydalıdır; 3.Diş boşluğundan yaranan çökmüş üz quruluşunun bərpası; 4.Gözəl və rahat şəkildə gülümsəmə hissi; 5.Daha gözəl estetik görünüş; 6.Süni diş implantasiyası üçün ətraf dişlərə zərər dəymir; 7.Diş implantları istənilən sayda diş ilə yerləşdirilə bilər.

Paylaşıldı: 11.11.2019

Fotona lazer gəncləşmə, üz gərilməsi və liftingi

Fotona lazer gəncləşmə, üz gərilməsi və liftingi

Lazer cavanlaşma üz dərisinin gəncləşməsinin ən effektiv, təhlükəsiz və müasir metodu olub dünya kosmetologiyasında geniş tətbiq olunur. Fotona 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D üsulları tətbiq olunmaqla 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 üsulun eyni anda kombinasiyası tətbiq olunur. Hər pasient üçün həkim proqramı individual seçir. Bu zaman pasientin yaşı, dərinin turqoru, tonusu, elastikliyi, nəmliliyi, həssaslığı nəzərə alınır. Prosedurların tətbiqi zamanı ağız içi smooth, frak3, T9, Smooth face, Piano face, fraksional gəncləşmə, lazer pilinq, Smooth eye, Smooth lips kimi patent almış proqramlar tətbiq olunur. Bu texnologiyalar bir birinin təsirini daha da artırır və eyni vaxtda tətbiq olunması nəticənin daha mükəmməl olmasına zəmanət verir.  Fotona lazer gəncləşmə, üz gərilməsi və liftinqi nədir?  • Çoxlaylı lazer üz qaldırılması və liftinqi   • Üz toxumalarının enməsinin profilaktikasi   • Dırinin dərin derma qatlarına qədər gəncləşməsi  • “Burun dodaq üçbucağı” probleminin həlli  • Dəri relyefinin bərpası, xırda qırışların hamarlanması  • Volumizasiya, dolğu effektinin yaranması (təbii yolla)   • Üz ovalının bərpası  • Göz qapaqlarının liftinqi və göz ətrafı nahiyyədə bərpa, gəncləşmə və qırışların hamarlanması   • Dodaq nahiyyəsinin gəncləşməsi, təbii həcmin verilmısi, pilinqi, rəngin və dodaq konturunun bərpası.   • Buxaq probleminin həlli Prosedur zamanı lazer, üz toxumalarının qlobal yenidən qurulması məqsədi ilə dermanın bütün təbəqələrini və  həmçinin  yanaqların daxili səthini bütün qatlarda emal edir.Güclü istilik çox səviyyəli dəri cavanlaşmasına səbəb olur:  fibroblast hüceyrələri oyanır və aktivləşir, intensiv olaraq gənc kollagen istehsal edir, hialuron turşusu daha böyük həcmdə sintez olunur, qırışlar azalır və toxuma sıxlığı artır. Lazer cavanlaşma üzün orta və aşağı 1/3 hissələrində dəri sıxılmasına nail olmağa, dərinin daha dərin qatlarında yaşlanma əleyhinə proseslərə başlamağa, "məxmər" və baxımlı dərinin təsirini yaratmağa imkan verir. Fotona lazer gəncləşmə, çox qatlı üz gərilməsi və liftinqi proseduru dermanın dərin qatlarına qədər təsir edən prosedur olub kosmetologiyada bir inqilabdır. Fibroblastları aktivləşdirmək və ağız və yanaqlarda kollagen liflərini yeniləmək üçün yanaqların submukozal təbəqəsində Er Yag lazerdən istifadə olunur. Bu, qırışları hamarlaşdırmağa və üzün aşağı 1/3 hissəsindəki toxumaların həcmini artırmağa və üzün qalxmasına imkan verir. Dərin lazer cavanlaşdırma proseduru olan FRAC3 nəticəsində yeni bir kollagen dəri skeleti meydana gəlir, dərinin daha dərin qatlarında qocalma əleyhinə proseslər başlayır, xarici görünüşdə dəri elastikliyinin tonusunun və turgorunun artması, məsamələrin daralması, dəri toxumasının və rənginin bərpası, qırışların və dərinin hamarlanması prosesləri başlayır.  Lazer texnikalarının birləşməsi və bir birinin ardınca yerinə yetirilməsi görünən və qalıcı bir nəticə verir.  Prosedur zamanı kollagen skeleti yenidən qurulur, toxumaların həcmi doldurulur, üzün dərisinin tonu və turqoru bərpa olunur, elastikliyi artır, qırışlar yox olur, piqment ləkələri az nəzərə çarpır. Nəticə bir neçə gündən sonra nəzərə çarpır, maksimum təsir 2-4 həftədən sonra əldə edilir və 1,5 ilədək davam edir. Prosedur xüsusi  hazırlıq tələb etmir, anesteziya olmadan aparılır. Adi həyat tərzindən uzun bir ayrılma tələb etmir - bərpa müddəti əksər prosedurlarda yoxdur (3D,4D,5D) və yalnlz 6D zamanı 48 saatdır, 7D zamanı 3-4gündür. Mövsümi deyil və hiperpiqmentasiya riski olmadan il boyu həyata keçirilə bilər.(7D xaric)  Prosedurun davam etmə müddəti seçilın metodikadan asılı olaraq 1-2,5saat davam edə bilər.  

Paylaşıldı: 11.11.2019

demodekoz

Demodekoz

Birinci dəfə  150 ​​il əvvəl izah edilmiş Demodex gənələri təbiətdə geniş yayıldığı üçün həkimlər üçün hələ də maraq doğurur. Demodex spp. gənələri  üzün dərisində və saç follikullarında yaşayan parazitlərdir. Hal-hazırda, Demodex gənələri  143 növ təsvir edilmişdir, hansılar ki həm insanlarda həm də heyvanlarda  geniş yayılır.  İnsanlarda gənələrin 2 əsas növü olur: ✓ uzadılmış növ   - Demodex folliculorum longus (Demodex folliculorum) saç follikullarında, kirpiklər və qaşlar da daxil olmaqla yaşayırlar ✓ qısaldılmış növ - Demodex follikulorum brevis (Demodex brevis) əsasən dərinin yağ vezlərin kanallarında yaşayırlar. - Bu mikroskopik gənələr  sağlam insanların  dərisində tez-tez aşkar edilir, buna görə də onlar insan saprofitlərinə aiddilər. - Demodex spp.  yaşdan aslı olmayraq bütün insanlarda aşkar olunur  və D.brevisin yaş artıqca daha tez-tez  aşkarlanması artır , amma D.folliculorum sayı, demək olar ki dəyişməz qalır. Uşaqlarda daha az dərəcədə aşkar edilmərsi, onlarda dəri piyinn  istehsalının xeyli az olması ilə əlaqədardır. ŞİKAYƏTLƏR VƏ KLINİKA - üz dərisində və qaş nayəsində qaşınma hissi - genişlənmiş məsamələr və iltihablı elementləri - dərinin yağlanması artımı - dərinin soyulması və qızarması  Demodex gənələr dəridə hər hansı bir iltihabı prosesin  gedişatını ağırlaşdırır və ikinci floranın fəaliyyətini artırır. Aşağıdakı dəri xəstəliklərdə Demodekoz müşayyət olur: ✓ Sızanaqlar və Rozasea ✓ Demodekoz follikulit  ✓Seboreyalı dermatit  və perioral dermatit Müalicə Bu xəstəliklərin müalicəsində çətinliklərdən biri də odur ki , müalicə üçün istifadə edilən klassik dərmanlar həmişə istənilən effekti vermir. Müalicə əsasən mərhələli olur: Mərhələ 1: Baxım prosedurlari və profilaktika Mərhələ 2: Yerli terapiya (Antibakterial, Takrolimus, Glukokortikosteroidlər) Mərhələ 3: Sistemli terapiya (Antibiotiklər, Antiprotozoi dərmanlar, Retinoidlər)  

Paylaşıldı: 10.11.2019

Üzün təmizlənməsi proseduru

Üzün təmizlənməsi proseduru

Üzun təmizlənməsi proseduru  -  dəriniz üçün baxım prosedurlar arasında  № 1.  Üz bizim vizit kartımızdır, buna görə də üz dərimiz  həmişə mükəmməl və təmiz olmalıdır! Üzün təmizləməsi, baxım prosedurların effektivliyini artırır , çünki məsamələr təmiz olduqda dəri nəfəs alır . Üz təmizlənməsi proseduru bir neçə növ ola bilər:  mexaniki, vakuum, ultrasəs , kosmetik preparatlar üzərində atravmatik və kombinəolunmuş .  Hər biri öz üstünlüklərinə malikdir və dərinin növündan aslı olaraq həkim kosmetoloq tərəfdən tövsiyyə olunur. 1. Ultrasəs  üz təmizliyi  - yumşaq bir prosedurdur, buna görə də bütün dəri növləri üçün həyata keçirilir. Hansı problemləri həll edir :  -sızanaqlar -sağlam olmayan dəri -quru və ya yağlı dəri -qenişlənmiş və ya çirklənmiş məsamələr -qara nöqtələr Tezlik: göstəricilərə görə  2- 4 ayda 1 dəfə. 2. Atravmatik üz təmizlənməsi - dərini həddən artıq qurutmadan və xəsarət almadan mümkün qədər təsirli kosmetik preparatlar istifadə edərək hərtərəfli təmizləmə proseduru. ⠀ Hansı problemləri həll etməyə kömək edir: -hiperkeratozun aradan qaldırılması; -dərinin rəngini normallaşdırır; -foto- və xrono- qacalmanın (atoniya, qırışlar) qarşısının alınması və azaldılması; -dərinin barier  funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün bərpaedici proseslərin stimullaşdırılması; -sonrakı prosedurların və ev baxımı üçün dərmanların təsirinin artırılması.  Hansı dəri üçün uyğundur -quru və susuz dəri üçün; -həssas və rosasea meylli olduğu dəri üçün; -kombinə  və yağlı dəri üçün; -göstərişlərə görə 12 yaşdan etibarən mümkündür; -ilin istənilən vaxtında mümkündür. Tezlik: göstəricilərə görə 2-4 həftədə 1 dəfə. ⠀ 3. Vakuum təmizlənməsi Bu tip səthi aparat təmizli idi. Vakuum təmizlənməsi qan dövranını yaxşılaşdırır, durğun elementləri (kapilyar torlar, sızanaq izləri) daha sürətli həll etməyə kömək edir, hüceyrə mübadiləsini stimullaşdırır. 4. Mexaniki üz təmizlənməsi -  uzün dərin təmizlənməsi prosedurudur . Mexaniki təmizləmə instrumenlərlə ( Una qaşığı, Vidal ilməsi ) və  ya barmaqlar ilə dəriyə mexaniki təsir göstərilir. ⠀ Hansı dəri üçün uyğundur -yağlı dəri -sızanaqlar ( akne)  -komedonlar , miliumları, pustullar -qenişlənmiş məsamələr -hiperkeratoz Üzün mexaniki təmizlənməsi  dəri üçün əhəmiyyətli bir travmadır. Buna görə, prosedurdan sonra kosmetologlar üzə sakitləşdirici maskalar tətbiq edirlər. Ancaq şişkinlik və qızartı 2-3 gün davam edə bilər və yaralar bir həftə ərzində sağalır. 5. Qarışıq üz təmizliyi - bir prosedurda (məsələn, ultrasəs və mexaniki) bir neçə növ təmizlənmənin birləşməsidir.

Paylaşıldı: 10.11.2019

pielonefrit

Pielonefrit

Pielonefrit böyrək ləyəni və kasacıqlarının, böyrək parenximasının, xüsusən ara toxumanın qeyri-spesifik iltihabi prosesidir. Xəstəliyə ən  çox uşaq yaşlarında təsadüf olunur. Yaşlılarda isə uşaq vaxtı sağalmamış piolelonefritin davamı müşahidə olunur. 40 yaşa qədər qadınlar daha tez xəstəliyə tutulur, bu da hamiləlik və aşağı sidik yollarının anatomik xüsusiyyətilə əlaqədardır, ahıl yaşlarda isə kişilər arasında xəstəliyin çox yayılmasını prostat vəzisinin adenoması nəticəsində baş verən sidik stazı ilə izah etmək olar. Pielonefrit ən çox təsadüf olunan böyrək xəstəliyi olub,Gedişinə görə, kəskin və xronik pielonefrit ayırd edilir. Kəskin pielonefrit böyrəklərdə gedən müxtəlif intensivlikdə irinli iltihabi prosesdir. Xronik pielonefrit süstgedişli, arabir kəskinləşmə verən, böyrək parenximasının və ləyən-kasacıq sisteminin bakterial iltihabi prosesi olub, böyrək toxumasının sklerozu ilə nəticələnir. Xronik pielonefrit kəskin pielonefritin xronik hala keçməsi nəticəsində və ya başlanğıcdan xronik proses kimi inkişaf edə bilər. Pielonefritin aqırlawması: Pielonefrit birincili, ağırlaşmamış və ya hematogen və ikincili, ağırlaşmış və ya obstruktiv olmaqla iki qrupa ayrılır. Mündəricat • 1Birincili pielonefrit • 2İkincili pielonefrit • 3Xronik pielonefrit • 4Kəskin pielonefrit • 5İstinadlar • 6Xarici keçidlər Birincili pielonefrit Birincili pielonefritdə xəstəliyin başlanğıcında böyrək və yuxarı sidik yollarında urodinamik dəyişiklik əsasən müşahidə olunmur, ikincili pielonefritdə isə əksinə, xəstəliyin əmələ gəlməsinin əsas şərtlərindən biri böyrək və yuxarı sidik yollarında urodinamikanın uzvi və funksional pozulmasıdır. Bunun müəyyənləşməsinin böyük klinik əhəmiyyəti vardır, çünki xəstəliyin gedişi, müalicə üsulları və proqnozu bir-birindən fərqlənir. İkincili pielonefrit İkincili pielonefritin baş verməsində yuxarı sidik yollarında urodinamık pozğunluqlarla yanaşı, böyrək, qan və limfa dövranı pozğunluqları böyük rol oynayır. Sidik kisəsi-sidik axarı-böyrək reflyuksu və s. böyük rol oynayır. Çox zaman böyrək daşı xəstəliyi zamanı aşkar edilmiş pielonefriti ikincili pielonefrit qrupuna aid edirlər. Lakin müəyyən olunmuşdur ki bu xəstələrin 1/3 hissəsində əvvəl pielonefrit, sonra isə böyrək daşı müşahidə olunur. Pielonefritin baş verməsinin əsas şərtlərindən biri orqanizmin ümumi vəziyyəti və müəyyən yerli (mikroflora) faktorların olmasıdır, çünki hələ mikroorqanizmlərin böyrəyin interstisial toxumasına keçməsi heç də həmişə xəstəliklə nəticələnmir. Orqanizmin immun proseslərinin zəifləməsi xəstəliyin baş verməsində əsas şərtlərdən biridir. Həmçinin yorğunluq nəticəsində orqanizmin infeksiyaya qarşı müqavimətinin zəifləməsi, keçirilmiş xəstəliklər, hipovitaminoz pielonefritin inkişafına şərait yaradır. Xronik pielonefrit Xronik pielonefritdə iltihab nəticəsində dəyişmiş nahiyələr sağlam böyrək toxuması ilə növbələşir. Ona görə də böyrəklərdə proses asimmetrik gedir. Histoloji olaraq, xronik pielonefritin 4 mərhələsi aşkar edilir. 1-ci mərhələdə ara toxumanın leykositar infiltrasiyası, yığıcı kanalcıqların atrofiyası baş verir. 2-ci mərhələdə yumaqcıqların hialinozu, kanalcıqların atrofiyası, çapıq toxumanın inkişafı aşkar edilir. 3-cü mərhələdə yumaqcıqların məhv olması ilə yanaşı kanalcıq epitelinin az diferensiasiya etməsi və mənfəzi kolloid kütlə ilə dolması aşkar olunur. 4-cü mərhələdə böyrəyin qabıq maddəsi azalır, böyrəklərdə birləşdirici toxuma inkişaf edir, ikincili büzüşmüş böyrək müşahidə olunur. Kəskin pielonefrit Kəskin pielonefritin klinik mənzərəsi ağır intoksikasi ya ilə gedən ümumi ağır infeksion prosesin və yerli əlamətlərin birgə təzahurundən ibarətdir. Xəstəlik kəskin başlayır, yüksək temperatur, üşütmə  və həddən artiq tərləmə çox vaxt bel nahiyəsində ağrılar olur. Pielonefritin diaqnozu kliniki, laborotor və instrumental müayinələrlə aparılır. Pielonefritin müalicəsi medikamentoz yolla aparılır. Nəticəsi Kəskin vəziyyətdə 100 faiz sağalma, xroniki vəziyyətdə kəskinləşmə vaxtı uzun müddətli yaxşılaşma

Paylaşıldı: 10.11.2019

Göbək yırtığı

Göbək yırtığı

Göbək yırtığı qarın əzələlərinin və birləşdirici toxumanın qüsurdur ki, bunlar ya anadan gəlmə göbək ətrafında düzgün şəkildə birləşmirlər yada sonradan siqaret çəkilməsi , öskürək, qəbizlik, mütamadi ağırlıq qaldırma, piylənmə, qarın boşluğunda çox miqdarda sərbəst maye olması( qaraciyər sirrozu xəstələrində), hamiləlik kimi səbəblərlə qarın boşluğu daxili təyziqin artması nəticəsində qazanılmış ola bilər.  Bu zaman göbək nahiyyəsində şişlik müşahidə edilir. Şişkinliyin ölçüsü xəstə uzandıqda kiçilir, ayağa alxdıqda (uşaqlar ağladıqda) böyüyür. Əllə toxunduqda bəzən içində maye, bəzən qaz curultusu, bəzən yumşaq, bəzəndə çox sərt olduğu hiss edillə bilər. Şişkinliyin səbəbi əzələ və birləşdirici toxumada olan qüsurun böyüyərək dəlik şəklini alması və bu dəlikdən piy və bağırsaqların keçərək dəri altında kisə formasını almasındadır. Yırtıq ilkin dövrlərdə üzərin təyziq edilərkən geriyə qayıdır, və kiçilir. Bu mərhələdə xəstələrin şikayyəti sadəcə şişkinlikdən olur.  Əgər xəstə əməliyyat olunmazsa zaman keçdikcə şişkinlik nahiyyəsində ağrılar olur. Bu ağrılar yırtıq kisəsi ilə yıtıq möhtəviyatı arasında iltihabi proses nəticəsində meydana gələn bitişmələrlə əlaqədardır. Əməliyyat olunmayan xəstələrdə proses daha da dərinləşərək yırtığın boğulmasına səbəb olur. Yırtığın boğulması zamanı yırtıq möhtəviyyatı bağırsaq olarsa, bir müddət sonra boğulmuş bağırsaq qanqrena olaraq deşilir və irinləməyə səbəb olur. Bu mərhələdə də əməliyyat olmayan xəstə ölümə məhkum edildi. Bəs göbək yırtığı olduqda nə etməli?  Göbək yıtığı və digər yırtıqlar həkim tərəfindən müayinə olunaraq yırtığın hansı mərhələdə olduğu təyin edilməlidir.  Uşaqlarda bitişmə və boğulma yoxdursa 5 yaşına qədər  yırtıq defekti öz özünə sağala bilər.  5 yaşına qədər düzəlməyən yırtıqların müaslicəsi cərrahi üsulla edilir. Yetkin xəstələrdə şikayət verməyən çox kiçik yırtıqlar mütamadi izlənilir, əgər yırtığın ölçüsü artar və ağrı meydana gələrsə bu yırtıq mütləq cərrahi olaraq bərpa ediməlidir. Cərrahi bərpa açıq və qapalı üsulla edilə bilər. Yırtığın  bərpası üçün nəzərdə tutulan xüsusi yamaq materiallları var. Bu tor şəklinədə olub xüsusi  materialdan hazırlanır. Süni  və ya heyvan toxumasından hazırlanan yamaq materialları olur. Yamaq materiallarının istifadəsi yırtığın təkrarlanmasının qarşısını alır. Bütün bunları nəzərə alaraq yırtıq xəstələrinə mütləq həkim nəzarətində olmaqları tövsiyyə edilir. Sağlam olun Opr. Dr. Bəhruz Səlimov  

Paylaşıldı: 09.11.2019

kəpək seboreya

Kəpək ( Seboreya)

Kəpək - baş dərisində əmələ gələn  çirkin kiçik pulcuqlardı. - Belə pulcuqlarla  bəzədilmiş saçlar estetik baxımdan xoş görünmədikləri üçün insana narahatlıq verir - Kəpək qaşınma və dərinin qızartısı ilə müşayiət edilə bilər və insanın fiziki cəhətdən əziyyət çəkməsinə səbəb ola bilər - Saçlar canlı görünmürlər və parlaqlığını itirirlər - Adətən kəpək sıx saç tökülməsi ilə müşayiət olur Adətən kəpəyin əmələ gəlməsinə bir neçə  səbəbin olmasıdır. ⠀ 1.Dərinin göbələklə  (Pityrosporum ovale) zədələnməsi. Yağ vəzlərinin aktivləşməsi nəticəsində göbələk intensiv olaraq çoxalır, bu da dəri hüceyrələrinin yenilənməsi proseslərinin pozulmasına səbəb olur. 2 .Sinir və endokrin sistemlər xəstəlikləri , mədə-bağırsaq xəstəlikləri. 3.Vitamin, mineral və digər vacib komponentlərin çatişmamazlığı. Çox miqdarda yağlı, ədviyyatlı, qızardılmış, duzlu yeməklər istifadə edəndə kəpəyin əmələ gəlmə ehtimalını artırır. 4.Zəifləmiş immunitet baş dərisinə birbaşa təsir göstərir. 5.Düzgün olmayan qulluq zamanı baş dərisinin qurumasi (  tez-tez isti fendən istifadı etmək). Bütün bunlar baş dərisinin qoruyucu funksiyalarına təsir göstərir. Buna görə, bu prosedurlardan bir müddət imtina edin. Yağ vezlərinin ifrazının kimyəvi və fiziki tərkibindən asılı olaraq xəstəlik ümumiyyətlə quru seboreya, (quru kəpək) və yağlı seboreya (yağlı kəpək) bölünür.  -Quru kəpək -  kifayət qədər yağ istehsalına baxmayaraq, yüksək yapışqanlığina  görə vezlər tərəfindən sebiumun zəif ifraz edilməsi nəticəsində yaranır. Epidermisin yuxarı təbəqələri quruyur, saçlar incə , parçalanan uçları olur. Dəri həssas olur.  Bol miqdarda kiçik kəpəklər və dəri qabıqlanma əlamətləri geyd olunur.  -Yağlı kəpək Yağlı seboreyanın iki forması var: 1.Duru yağlı seboraya - yağ vezlərinin sekresiyasının tutarlılığı sərbəst turşularının yüksək olması səbəbindən bitki yağlarının tutarlılığına bənzəyir.  Duru yağlı seborayada  böyük ölçülərə birləşmiş pulcuqlar  parlaq yağlı saçları örtən kəpəklər meydana gəlir. 2.Qatı yağlı seboreya - dəri daha sıx olur, elastikliyi azalır, yağ vezlərinin ağzı genişlənir, zədələnmiş epiteliyin hüceyrələri ilə tıxanır, komedonlar, ateromalar meydana gəlir ki, bunlar da çirk eləyəndən  sonra çapıqlar buraxır.   Müalicə: ⠀ Kəpək əlamətlərini digər xəstəliklərdən ayırmaq vacibdir. Bunun üçün hər bir konkret hal üçün problemin həllini tapmaq üçün dermatoloqa müraciət etməlisiniz. Kəpək üçün xarici bir müalicə olaraq, müalicəvi şampunlar, məlhəmlər, spreylər istifadə etmək tövsiyə olunur. ⠀ Müalicəvi  şampunlarının istifadəsi: Bir qayda olaraq, şampunlardakı aktiv maddənin mümkün qədər səmərəli işləməsi üçün yüngül bir masaj edərkən bir müddət baş dərisinə saxlamaq tövsiyə olunur.        Daha çox istirahət etsəniz, düzgün gidalansanız  və əsəbləşməməyə çalışsanız, kəpəyin əmələ gəlməsinin qarşısını almaq olar!

Paylaşıldı: 08.11.2019

Spinner