Vinir dişlər

Vinir dişlər

BƏYAZ TƏBƏSSÜM - ASAN VƏ AĞRISIZ   Bəzən dişlərdəki problemlər insanda ciddi komplekslər yaradır - müxtəlif qüsurlar üzündən təbəssümü gizlətmək məcburiyyəti böyük diskomforta səbəb olur. Fərq etməz, bu, əyri dişlər, minanın rənginin sağlam olmaması, çatlar və ya digər defektlər ola bilər.  Lakin müasir stomatologiya demək olar ki, bütün bu problemləri aradan qaldırmağa qadirdir. Bu məqalədə söhbət ideal təbəssümün zəmanətçisi - vinirlərdən gedəcək.  Stomatologiyada vinirlər nədir? Vinir - zədələnmiş dişin ön səthinə bərkidilən nazik, lakin çox möhkəm lövhəcikdir. Vinirin tətbiqi dişlərin azacıq yonulmasını tələb etsə də, bu, qətiyyən qapaq qoyulmasında olduğu kimi çətin və ağrılı proses deyil. Vinir vasitəsilə istənilən defekti qapamaq mümkündür. Məsələn, əyri çıxmış dişlər, çat, nahamarlıq, plomb, mina üzərində ləkələr və s.  Vinirlərin istifadəsi estetik stomatologiyada da  geniş vüsət alıb. Bircə onu demək kifayətdir ki, ekranlarda gördüyünüz bir çox məşhur kinoaktyor və sənətçilərin dişlərindəki bəyazlıq, çox vaxt təbiətin deyil, vinirlərin töhfəsidir.  Vinirlər xarici görünüşünə, rəngi və teksturasına görə ağ, sağlam minadan heç nə ilə fərqlənmir. Təcrübəli stomatoloq viniri elə tətbiq edir ki, dişin kənarlarından heç bir artıqlıq və ya əskiklik hiss edilmir - diş tamamilə təbii və sağlam görünür.  Müasir dövrdə stomatologiyada bir neçə tip vinirdən istifadə olunur. Onlar bir-birilərindən materialına, tətbiq nahiyəsinə, istifadə müddətinə və əlbəttə ki, qiymətinə görə fərqlənir.  Vinir növləri   Kompozit vinirlər Kompozit vinirlər nisbətən ucuz hesab olunur. Bir çox pasiyentlər bu növ vinirlərə, həm də onların asan başa gəldiyi üçün üstünlük veririlər. Kompozit vinirləri tətbiq etmək üçün stomatoloqu bir dəfə ziyarət etmək kifayətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu növ vinirlərin bəzi çatışmayan cəhətləri də var. Məsələn, onlar azömürlüdürlər - istifadə müddəti təqribən 5 ildir. Bu isə o deməkdir ki, dişləri vaxtaşırı korrektə etməyə ehtiyac yaranacaq. Bundan başqa, kompozit vinirlər kifayət qədər möhkəm olmasına baxmayaraq, digər vinir növləri ilə müqayisədə mexaniki təsirlərə daha həssasdır. Kompozit vinirlər, adətən, təbəssüm zamanı görünməyən nahiyələrə tətbiq olunur, belə ki, onların rəngi tədricən az da olsa dəyişməyə meyillidr.              Keramik vinirlər Bu vinirlər xüsusi, çox möhkəm keramikadan hazırlanır. Möhkəmliyinə baxmayaraq, bu keramika işiqkeçirmə qabiliyyətinə malikdir ki, bu da təbii mina qatı effektini almağa şərait yaradır. Keramik vinirlərin qalınlığı 0.55 mm-dən artıq deyil. Buna baxmayaraq, onları tətbiq etmək üçün dişin səthi yonulmalıdır. Keramik vinirlərə sahib olmaq istəyirsinizsə, stomatoloqun qəbuluna bir neçə dəfə getməli olacaqsınız. Çünki ideal vinir hazırlamaq üçün təkcə dişlərin yonulması deyil, həmçinin çənənin modelini hazırlamaq və lövhəcikləri hazırlmaq tələb edilir. Vinirlər hazır olan müddətdə dişin səthini qorumaq və sizi diskomfortdan azad etmək üçün həkim xüsusi müvəqqəti qapaqlar hazırlayıb, onları yonulmuş dişlərə keçirir. Keramik vinirlər kompozitlərdən baha başa gəlir. Lakin onların möhkəm və uzunömürlü olması, təkcə ön yox, həmçinin köpək və birinci molyar dişlərə qoyulma imkanları göstərir ki, onlar malik olduqları qiymətə layiqdir. Keramik vinirlər vasitəsilə ən ciddi zədələnmələri belə qapamaq mümkündür. Pasiyentlər bu növ vinirlərə məhz bu xüsusiyyətinə görə üstünlük verirlər. Keramik vinirlərə 10 il  (bəzən daha çox) etibar edə bilərsiniz. Onlar deformasiyaya uğramır, rənglərini dəyişmir və temperatur oynamalarına dözümlüdür.         Qeyd etmək lazımdır ki, vinirlər yalnız sağlam dişlərin səthinə tətbiq olunur. Ona görə də prosedurdan əvvəl karies, hətta ilkin inkişaf mərhələsində olsa belə, mütləq müalicə edilir. Bundan başqa, parodont toxuması müalicə olunur, damaqlarda iltihab varsa, aradan qaldırırlır. Bundan sonra dişlərin peşəkar təmizlənməsi aparılır, diş daşları və ərp götürüldükdən sonra həkim-stomatoloq vinirlərin tətbiqinə başlayır.  Təbəssümünüz həmişə güvənli və parlaq olsun!   © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az  

Paylaşıldı: 01.08.2020

KLASSİK VƏ BAZAL İMPLANTASİYA

KLASSİK VƏ BAZAL İMPLANTASİYA

 İmplantasiya nədir? İmplantasiya - diş implantlarının itirilmiş dişlərin əvəzinə quraşdırılaraq diş sırasının bərpasına deyilir.  Müasir dövrdə iki əsas implantasiya texnologiyası mövcuddur: klassik və bazal.  Klassik implantasiya nədir? Klassik implantasiya bütün dünyada geniş yayılmış və sınaqdan keçirilmiş etibarlı implantasiya metodudur. Bu zaman titan implant cərrahi üsul ilə çənənin yumşaq sümük toxumasına daxil edilir. Prosedur iki mərhələdə həyata keçirildiyindən ikimərhələli və ya ikifazalı implantasiya adlanır. Birinci və ikinci mərhələlər arasında adətən 2 aydan 4 ayadək fasilə olur. Birinci mərhələdə çənə sümüyünə metal implant əkilir. Bu prosedurdan sonra bir müddət tələb olunur ki, implant sümük toxuması ilə birləşsin. Bir neçə aydan sonra - ikinci mərhələdə protezləmə və daimi qapaqların quraşdırılması həyata keçirilir.   Klassik texnologiya implantları sümüyün yumşaq nahiyələrinə quraşdırmağa imkan verir. İmplantasiyanı uğurla başa vurmaq üçün sümük toxumasının həcminin kifayət qədər olması vacibdir. Sümük toxuması çatışmayan təqdirdə, mümkün olarsa, onu artırırlar. Klassik implantlar həm şaquli, həm də bucaq altında fiksə edilə bilir. Onların ən üstün cəhəti isə bundan ibarətdir ki, ortopedik konstruksiaysı yaxşı olduğu halda, ömrünün sonuna kimi sahibinə xidmət edir.   Lakin elə hallar da olur ki, diş sırasının tam bərpası üçün klassik implantasiya münasib sayılmır. Bu zaman mütəxəssislər başqa bir üsula - birmərhələli bazal implantasiyaya müraciət edirlər.   Bazal implantasiya nədir? Bazal implantasiya zamanı implant daha dərinə - sümüyün bazal qatına əkilir. Bazal implantlar hər çənənin tipinə müvafiq planlaşdırılır. Bu implantasiya metoduna, adətən, əlavə cərrahi müdaxilədən qaçmaq üçün müraciət edilir. Bazal implantların iki növü mövcuddur: tam bazal və kompressiv. Bunlardan kompressiv implantlar daha üstün hesab edilir. Belə ki, kompressiv implantasiya zamanı həm əlavə sümük toxumasına ehtiyac qalmır, həm də osteointeqrasiya prosesi gedir. Tam bazal implantasiyada isə bu, müşahidə edilmir, səbəb - implantın bikortikal, yəni iki sərt sümüyə bağlanmasıdır.   Bazal kompressiv implantasiya zamanı dişi əməliyyat günü pasiyentə vermək mümkündür. Cərrahi müdaxilədən sonra reabilitasiya müddətinin qısa olması da bu implantasiya metodunun üstünlüklərindəndir .  © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az  

Paylaşıldı: 01.08.2020

İMPLANTÜSTÜ KERAMİK VƏ ZİRKONİUM QAPAQLAR

İMPLANT ÜSTÜ KERAMİK VƏ ZİRKONİUM QAPAQLAR

Dental implantasiya itirilmiş dişin süni diş kökü ilə əvəzlənməsi deməkdir. Süni dişin möhkəm əsası və görünən hissəsi - implantüstü qapağı olur. Bu qapaq görünüşü və keyfiyyətlərinə görə təbii dişə çox yaxındır. Bundan başqa, implantüstü qapaqlar həm də çeynəmə yükünü üzərinə götürə biləcək quruluşa malikdir. İmplantüstü qapaqlar materiallarına görə bir-birindən fərqlənir. Bu məqalədə keramik və zirkonium qapaqlardan danışılacaq.  İmplantüstü keramik qapaqlar Keramika insanın ağız boşluğu toxumaları ilə bioloji baxımdan gözəl uyuşur. Keramik qapaqların selikli qişaya heç bir neqativ təsiri yoxdur, oksidləşmir və mədə-bağırsaq traktının işində heç bir mənfi dəyişikliklər yaratmır.  Bundan başqa, keramik implantüstü qapaqlar zahirən  təbii minadan heç nə ilə fərqlənmir. Belə ki, şəffaflıq dərəcəsi və işiqkeçirmə qabiliyyətinə görə ona çox yaxındır. İmplantüstü keramik qapaqların daha bir müsbət xüsusiyyəti - onun rənginin vaxt keçdikcə dəyişməməsidir.  Bütün bunlarla yanaşı, keramik implantüstü qapaqlarn aşağıdakı üstünlükləri var: - uzunömürlüdürlər; - oskidləşmədiyindən damaq xəttində göy rəngli zolaq yaratmırlar; - keramika bioloji inert material olduğundan allergiya yaratmır və orqanizmə ziyan vuracaq maddələr ifraz etmir; - çox yüksək estetik keyfiyyətə malikdir və s.   İmplantüstü zirkonium qapaqlar  Zirkonium dioksiddən hazırlanan bu qapaqlar istənilən sayda ön və çeynəmə dişlərinin bərpası üçün münasibdir. Material keramika kimi bioloji baxımdan ağız boşluğuna uyğundur, unikal estetik görünüşü və yüksək möhkəmliyi ilə fərqlənir. Zirkonium qapaqlara demək olar ki, heç bir əks-göstəriş yoxdur və onlar vizual olaraq təbii dişlərdən fərqlənmir.  İmplantüstü zirkonium qapaqların bir sıra başqa üstünlükləri də var: - yüksək möhkəmlik dərəcəsinə malikdirlər, çeynəmə yükünü tam olaraq üzərinə götürə bilir və çeynəmə dişlərinin əvəzlənməsinə yararlıdırlar; - yüngül çəkilidirlər və damaqları əlavə olaraq yükləmirlər; - rəng və şəffaflıq baxımından təbii dişə maksimum yaxındırlar; - istilik keçiriciliyi zəifdir; - deşilmir, yeyilmirlər və s. Həm keramik, həm də zirkonium implantüstü qapaqlar implanta iki üsulla bərkidilir: sementlə və vintlə. Sement fiksasiya zamanı qapaq abatmentə stomatoloji sementlə bərkidilir. Bu üsulun üstünlüyü onun sadəliyi və estetikliyindədir, implantalogiyada ən geniş yayılmış metoddur.  Vintli fiksasiya zamanı abatment qapağın karkası rolunda çıxış edir. Belə qapaqlar texnoloji dəliklərdən vintlər vasitəsilə bərkidilir, daha sonra kompozit material ilə qapadılır.   © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az  

Paylaşıldı: 01.08.2020

Cinsi yolla keçən infeksiyalar

Cinsi yolla keçən infeksiyalar

Cinsi yolla keçən infeksiyalar-infeksiyası olan partnyorla cinsi əlaqə zamanıyaranan xəstəlikdir.Çox geniş yayılmış xəstəlikdir.hər il təqribən 10 milyonlarla insan bu xəstəliyə yoluxur.Ümumdünya səhiyyə təşkilatının verdiyi məlumata görə dünya əhalisinin hər 6 nəfərindən biri buinfeksiyaların biri ilə xəstələnmişdir.İnfeksiyanın yayılması çox asandır.Qorunmamş cinsi əlaqə zamanı bir dəfəyə 15-20 növdə infeksiya keçə bilər ki,bunlardan da ən çox rast gələni trixomanada,qonokoklar,mikoplazma,ureoplazmalar,papilloma virus,qerpes və s.Bu günə kimi cinsi yolla keçən 31 yoluxdurucu infeksiya  məlumdur. Cinsi yolla keçən infeksiyalarn növləri: 1.Bakterial infeksiyalar.Cinsi yolla keçən infeksiyalar arasında ən çox yayılanıdır.Ümumdünya səhiyyə təşkilatının məlumatına görə il ərzində yarım miliona yaxın adam bu infeksiyalara yoluxur.Bakterial infeksiyalara Sifilis Qonoreya Xlamidiya Mikoplazma Ureoplazma kimi infeksiyalar aiddir. 2.Virus infeksiyaları:Cinsi yolla keçən virus infeksiyaları ciddi problem sayılır,belə ki,onların böyük hissəsinin effektiv müalicəsi yoxdur.Virus infeksiyalarına: HİV infeksiyaları İnsan papiloma virus Genital herpes Hepatit B,C Çitomeqalovirus və s. aiddir. 3.Göbələk infeksiyaları Bu infeksiyalar əsasən yerli immunitetin pozulması hesabına əmələ gəlir.Bu  antibiotiklərin düzgün qəbul edilməməsi,hamiləlikdə,streslə bağlı immunitetin aşağı düşməsi hesabına əmələ gəlir. 4.Parazitar infeksiyalar.  Cinsi yolla keçən infeksiyaların yaranma səbəbləri: Cinsi əlaqə zamanı Yatrogen kontakt-q/steril,infeksiyalaşmış alətlərin təkrar istifadəsi(diş həkimində,pedikür edən ustada və s.) Yoluxmuş xəstənin qanı vasitəsilə xəstə adamların şəxsi gigiyena əşyalarinin istifadəsi zamanı. Cinsi yolla keçən infeksiyaların əlamətləri: Cinsi yolla keçən xəstəliklərin ilkin əlamətləri əlaqədən 2-7 gün sonra yaranır.Bunu da qeyd etmək lazımdır ki,bəzi yoluxmuş adamlarda hər hansı bir simptom və ya əlamət olmaya da bilər.Cinsi yolla keçən xəstəliklərin əlamətləri əsasən, Cinsiyyət üzvündən axıntı Üzdə,dodaqda və ya genital bölgələrdə səpgi  Cinsiyyət üzvlərindən qoxunun gəlməsi Genital bölgələrdə qızartı və ya ödem. Qaşıntı Ağrı Limfa düyünlərində böyümə və ya ağrı kimi özünü göstərə bilir. Cinsi yolla keçən infeksiyaların diaqnostikası: Diaqnostika üçün pasientdən ilkin məlumat toplanır,baxış aparılır,labarator müayinələr olunur.Pasientdən anamnez topladıqdan sonra xəstədə  fizikal müayinə-bədəndə dəri örtüyünə,ətraflara,başda tük diblərinə və görünən selikli qişalara baxış ümumi simptomların qiymətləndirilməsi xarici cinsiyyət üzvlərinə baxış zamanı ,cinsiyyət üzvündən gələn axıntıya,pataloji dəyişikliklərə və anatomik deffektə fikir verilir. anus ətrafı nahiyəyə baxılır. Labarator müayinə üsullarından: Qanın ümumi analizi Yaxmaların analizi Sidiyin ümumi analizi Əkmə üsulu (Bakterioloji posev) PZR Ekspress test istifadə olunur. Cinsi yolla keçən xəstəliklərin müalicəsi:Cinsi yolla keçən xəstəliklərin müalicəsi androloq tərəfindən aparılır və aşkarlanmış hər hansı infeksiyaya görə fərdi müalicə təyin edilir. Cinsi yolla keçən xəstəliklərin profilaktikası: Cinsi yolla keçən infeksiyaların qarşısını almaq üçün: infeksiyalara görə vaksinasiya Zərəli adətlərdən uzaq durmaq(alkoqol,narkotik) Təsadüfi cinsi əlaqədən imtina etmək Daimi cinsi partnyorun olması Qoruyuculardan istifadə etmək Zamanında müayinələrin aparılması.   Cinsi yolla keçən infeksiyalar -zamanında,düzgün seçilməyən müalicə olunduqda və kortəbii özünümüalicə olunduqda prostatit,epididimit,orxit,uretrit,ereksiyanın pozulması,sonsuzluq kimi ağirlaşmalar ola bilər.Bunun üçün zamanında ixtisaslı həkimə müraciət etmək lazımdır. © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az  

Paylaşıldı: 26.07.2020

Boyun fəqərələrinin degenerativ xəstəlikləri

Boyun fəqərələrinin degenerativ xəstəlikləri

Onurğanın servikal nahiyəsi baş beyinə gedən qan damarları və sinirlərlə əhatə olunmuş 7 fəqərədən ibarətdir. Bu hissədəki hər hansı bir patoloji pozğunluq qan dövranı və sinir sistemlərinin, həmçinin onurğa beyninin elementlərinin sıxışdırılmasına gətirib çıxarır ki, bu da bir sıra ciddi problemlərə yol aça bilər. Servikal nahiyyədə olan yırtıq, qəza və ya idman nəticəsində yaranan bir boyun bölgəsində zədələnmə, qeyri-bərabər paylanmış bir yük səbəbiylə həddindən artıq yüklənmə, onurğanın patologiyası (osteoxondroz, skolyoz və s.) və ya digər amillər səbəbindən əmələ gələn intervertebral diskə təsir edən təhlükəli bir xəstəlikdir. Yırtığın böyüməsi nəticəsində qan dövranı və bəzi orqanlarin normal fəaliyyəti pozulur, müalicə edilmədikdə ciddi fəsadlara səbəb olur. Əvvəllər bu xəstəlik 30-50 və daha yuxarı yaş dövrlərində görülürdüsə indiki zamanda bu xəstəlik daha da cavanlaşmışdır, yeniyetmə və gənc yaşlarda da rast gəlinir. Təsnifat Birincili Birincili yırtıqlar, böyük fiziki güc,kompyuter arxasında uzun uzadı oturduqda, mobil telefondan  başı aşağı vəziyyətdə saatlarca istifadə etdikdə, xəsarət və ya kəskin dönüşlər nəticəsində birdən-birə yaranan, intervertebral disklərin zədələnməsinə səbəb olanlardır. İkincili İkinci dərəcəli yırtıqlar, lazımi qaydada müalicə olmadıqda,  ağırlaşmalara səbəb olur. Yırtıqları ortaya çıxaran onurğanın ən çox yayılmış xəstəliklərindən biri osteoxondrozdur.   Mərhələlər Diskin degenerasiyası Yaşla əlaqəli dəyişikliklər, çox sayda xəsarət, oturaq həyat tərzi və digər amillər əzələ tonusunun azalmasına və intervertebral disklərin zəifləməsinə, qurumasına və məhv olmasına gətirib çıxarır ki, bu da qonşu fəqərələrin zədələnməsinə və onların deformasiyasına səbəb olur. Törətdiyi fəsadlar: -başgicəllənmə; -baş ağrısı; -huşunu itirmə; -qolların, əllərin və ya barmaqların uyuşması; -qulaqlarda küy; -hərəkət koordinasiyasının pozulması; -ürək bulanması və qusma; -dəridə gizilti hissi; -əllərdə əzələ zəyifliyi; -yuxusuzluq;                                                    -əsəbilik; -depressiya; -panik atak; -görmənin zəyifləməsi; -göz önündə qara nöqtələrin uçması; -eşitmə hissinin qismən və ya tamamilə itməsi; -oksigen çatmamazlığı; -boyundan çiyinlərə yayılan ağrı və ağırlıq hissi; -boyun hərəkəti məhdudluğu; -ümumi zəiflik Fəqərəarası yırtığın əmələ gəlmə mərhələləri Diskin degenerasiyası Yaşla bağlı orqanizmdə gedən dəyişikliklər, çox sayda xəsarət, oturaq həyat tərzi və digər amillər əzələ tonusunun azalmasına və fəqərəarası disklərin zəifləməsinə, qurumasına və məhv olmasına səbəb olur. Diskin protruziyası Fibroz həlqənin bir hissəsinin zədələnməsi ilə nüvənin bir hissəsi hüdudlardan kənara çıxır.  Diskin ekstruziyası Fibroz halqanın tam yırtılması baş verir, nəticədə müəyyən miqdarda pulpa nüvəsi onurğa kanalına doğru çıxır, bu zaman onurğa beyni və sinirlərin zədələnməsi baş verə bilər. Sekvestrə olunmuş yırtıq Bu zaman pulpa nüvəsinin diskin xaricinə sızması baş verir. Nəticədə dözülməz ağrı, əllərin uyuşması, əzələ atrofiyası, bədənin intoksikasiyası. Vaxtında diaqnoz qoyulub müalicə edilmədikdə çox ağır fəsadları , hətta yuxarı ətrafların iflicinə gətirib çıxara bilər. Boyun fəqərəarası disk yırtığının səbəbləri; boyun zədələnmələri; boyunun ani hərəkəti; boyunun daimi olaraq narahat bir vəziyyətdə olması; gün ərzində həddən artıq kompyuter arxasında  oturmaq; mobil telefondan istifadə zamanı başı aşağı sallamaq; yanlış duruş; ağırlıq qaldırma; doğru olmayan həyat tərzi; anadangəlmə patologiya; irsi meyllilik; yaş dövrü ilə əlaqədar dəyişikliklər; artıq çəki; onurğanın patologiyası: osteoxondroz, osteoporoz, Şmorl düyünləri və s. boyun fəqərələrinin inkişafının anomaliyaları; onurğanın degenerativ prosesləri; ziyanlı vərdişlər; onurga sütununun infeksion prosesləri; gün ərzində lazımi qədər su qəbul etməmək; metabolizmanın pozulması; başı aşağı sallayaraq gəzmək vərdişi. Müayinə: MRT EMQ Laborator analizlər Müalicə: Proloterapiya Neural terapiya Biopunktura Osteopatiya Elektroterapiya Reablitasiya  © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az  

Paylaşıldı: 22.07.2020

Bel ağrıların müalicəsi

Bel ağrıları

Uşaqlıqdan hamımız bilirik ki, ağrınız varsa təcili olaraq həkimə müraciət etməlisiniz. Ancaq çox vaxt həkimə gəldikdə gec gəldiyimiz məlum olur. Çünki ara sıra baş verən ağrılara laqeyd yanaşaraq özümüz ağrıkəsicilərdən istifadə edərək xəstəliyi bir az da agırlaşdırmış oluruq.Ona gorə bu bu günkü məqaləmizdə sizə bel ağrılarının xarekterindən,qorunma yollarından,səbəblərindən bəhs etmək istərdim. Bel ağrısının xarakteri: -kəmərvari; -sag və ya sol tərəfli; -bel agrısı qasıq nahiyəsinə irradiasiya ilə; -bel agrısı aşağı ətraflara irradiasiya ilə; -ayaqlarda yanma hissi və ya keyləşmə ilə; -ağrılar ayaqüstə olduqda artır, oturanda və ya uzananda azalır; -ağrılar oturanda kəskinləşir hərəkət zamanı azalır; Bel ağrısı hansı xəstəliklərdə rast gəlinə bilər: -Ankilozlaşan spondilit -Onurğanın degenerativ xəstəliyi (yırtıq, protruziya, qabarma) -Kifoz və skolioz -Spondiloartroz -Spondilolistez -Artrit -Osteomielit -Pankreatit -Ginekoloji problemlər -Uroloji xəstəliklər -Mədə-bağırsaq problemləri -Onurğa stenozu -Faset sindromu -Onkoloji xəstəliklərin metastazları -Osteoporoz Diaqnostikası: Əvvəl, həkim həyati təhlükəsi olan xəstəlikləri istisna etməlidir. Bu məqsədlə klinik və biokimyəvi qan testləri aparılır. Onlar sümüyə metastazlar verən xərçəng üçün tipik olan iltihabi prosesləri istisna etməyə imkan verir. Rentgen müayinəsi- intervertebral disklərin hündürlüyünü və osteofitləri müəyyənləşdirmək üçün tələb olunur. MRT və KT, intervertebral diskin degenerasiyasını, kalsifikasiya, onurğa kanalının daralması olub olmadığını müəyyən etmək üçün lazımdır. USM  daxili orqanlarda olan patologiyanı aşkar etməyə imkan verir. Digər patologiyalar istisna edildikdən sonra onurğanın problemləri ilə məşğul olmaq lazımdır. Ola bilər ki,eyni adamda həm onurğada, həm də daxili orqanlarda problem olsun. Bu zaman mualicə taktikası həkim tərəfindən seçilməlidir. Müalicə: Onurğanın degenerativ xəstəliyində aşağıdakı müalicə metodlarından istifadə olunur: -Kəskin ağrı varsa ağrıkəsicilər qısa müddətə təyin edilir. -Akupunktura(iynəbatırma) -meridian üzrə bioloji aktiv nöqtələrə iynə batırma. -Homeosiniatriya -meridian üzrə bioloji aktiv nöqtələrə antihomotoksik preparatların yeridilməsi. -Proloterapiya-proloterapiya məhlulunun zədələnmiş oynaq ,bağ və vətərlərə yeridilməsidir. -Osteopatiya -həkim əlləri vasitəsilə orqan və toxumalarda olan disfunksiyanı aradan qaldırır. -Elektroterapiya və reabilitasiya əsas müalicə ilə yanaşı təyin edilir və patologiyanın daha tez aradan qaldırılmasına kömək edir. -Cərrahi müalicə - konservativ müalicə effekt vermədikdə cərrahi müdaxilə göstərişdir. Profilaktikası: Düzgün ayyaqqabı seçimi: Dabanın hündürlüyünə fikir vermək lazımdır, hündürlük 3sm-dən artıq olmamalıdır. Qaçarkən və ya uzun yol yeriyərkən idman ayaqqabılarından istifadə etmək lazımdır. Hansı ki, xüsusi içliklə təmin olunub. Bu həm ayaq tağına həm də bel fəqərələrinə düşən yükü azaldır. Düzgün oturuş qaydası:       Oturarkən ayağı ayağın üzərinə aşıraraq oturmaq yol verilməzdir. Bu həm çanağı, həm də bel fəqərələrini əyir, skolioza və yırtıqlara səbəb olur. Stol arxasında oturarkən çalışıb qaməti düz saxlamaq lazımdır. Kompüterlə işləyərkən ekran gözlərinizin hündürlüyündə olmalıdır. Oturaq işlə məşğul olanlar hər 1saatdan bir özlərinə 5 dəqiqə fasilə verib gəzişməlidir. Düzgün yük daşıma:       Əl ilə daşınan yüklər hər iki tərəfə bərabər bölünməlidir. İki tərəfli çiyin çantalarından istifadə edilməlidir. Yerdən yük qaldırarkən önə əyilərək deyil, aşağı çömələrək qaldırılmalıdır. İdman: Onurğa ətrafı əzələləri gücləndirən təbii onurğa korsetini təmin etmək üçün xüsusi idman hərəkətləri etmək məsləhətdir. Uzun müddət korset istifadə etmək yolverilməzdir. Korset yalnız müvəqqəti olaraq mualicə ərəfəsində həkim nəzarətilə taxıla bilər. Profilaktik olaraq korsetlərin taxılması onurğa ətrafı əzələləri daha da zəiflədir və korsetdən asılı vəziyyətə salaraq xəstəliyi daha da ağırlaşdırır.  © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az  

Paylaşıldı: 22.07.2020

Adenoiditin müalicəsi

Adenoidit

Adenoid və adenoidit nədir? Adenoid – burunun udlağa keçidi səviyyəsində yerləşən burun-udlaq badamcığıdır.   Adenoidlərin iltihablaşması - adenoidit adlanır. Bu xəstəlik, əsasən, uşaqlarda burun-udlaq badamciğının iltihabı fonunda yarana bilir. Xəstəliyin inkişafına təkan verən faktorlar - limfoid toxumanın özünü qoruya bilməməsi, onun limfatik sisteminin və filtirasiya funksiyasının zəif olmasıdır. Bunların nəticəsində virus infeksiyaları, bakterial infeksiyalar, toz və s. adenoidlərə toplanır və orada limfatik toxuma tərəfindən zərərsizləşdirilə bilmir, nəticədə adenoidit əmələ gəlir.  Bəzən adenoidlərin hipertrofiyası (böyüməsi) iltihabi proses olmadan da müşahidə olunur ki, bu da tənəffüs çətinliyi və diskomfort yaradır.    Adenoid hipertrofiyası dərəcəsinə görə 3 yerə ayrılır: - 1-ci dərəcəli adenoid vegetasiyası; - 2-ci dərəcəli adenoid vegetasiyası; - 3-cü dərəcəli adenoid vegetasiyası.  Uşaqlarda adenoid hipertrofiyası və onların əlamətləri Uşaqlarda burun badamcıqları 1 yaşdan sonra inkişaf etməyə başlayır, onların inkişafı 8-9 yaşa kimi davam edir, 9 yaşdan sonra sovrulma dövrü başlayır, 13-14 yaşa kimi bu dövr başa çatır. Az-az hallarda böyük yaşlı adamlarda allergik fon və genetik faktorlar səbəbindən adenoidlər sovrulmur. Bu zaman biopsiya götürülür və patohistoloji müayinəyə göndərilir. Əgər cavab adenoid vegetasiyası kimi təsdiqlənirsə, cərrahi yolla aradan qaldırılır.    Adenoid hipertrafiyasının ilkin əlamətləri - ağzıaçıq yatma, burun-dodaq büküşlərinin hamarlanması, burun qanadlarının gərginləşməsi, sərt damaq qübbəsinin dərinləşməsi və xoruldamadır. Bunlarla yanaşı, aşağıdakı simptomlar da müşahidə oluna bilər: - fısıldama; - ağızdan suyun axması; - gecə enurezləri (nadir hallarda); - gecələr tez-tez oyanmalar; - əsəb gərginliyi; - iştahanın azalması; - ümumi zəiflik; - yaddaş zəifliyi və s.  Dərəcəsindən asılı olaraq adenoiditlər hətta, üz quruluşunun dəyişməsinə gətirib çıxara bilər. Belə dəyişikliyə “adenoid sifəti” deyilir. Bu zaman şişkinlik nəticəsində burun-dodaq büküşü hamarlaşır, burun qanadları genişlənir, ağız-çənə nahiyəsinin forması dəyişir, eyni zamanda ağız boşluğunda sərt damaq qübbəsi əmələ gəlir. Bunlarla yanaşı, çənə quruluşunun dəyişməsi açıq dişləmin yaranmasına gətirib çıxarır.  Adenoiditin ən ciddi əlaməti - apnoedir. Apnoe tənəffüsün ən azı 10 saniyə müddətinə dayanması deməkdir ki, bu da ölümlə nəticələnə bilər!   Adenoid hipertrofiyasının müalicəsi Adenoiditlər iki üsulla müalicə olunur: konservativ və cərrahi. Konservativ müalicə, əsasən, 1-ci və 2-ci dərəcəli adenoiditlərə tətbiq olunur. Xəstəlik konservativ müalicəyə tabe olmazsa, bu zaman cərrahi müdaxilə göstərişdir.    3-cü dərəcəli adenoiditlər burun-udlaq yolunu obstruktiv bağladığına görə kəskin tənəffüs çatışmazlığı yaradır. Bu zaman cərrahi müalicə birbaşa göstərişdir.     © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az  

Paylaşıldı: 22.07.2020

Ортопедические стельки

Ортопедические стельки

Ортопедические стельки широко применяются для консервативного лечения заболеваний, связанных с избыточной нагрузкой на стопы и нижние конечности. Их основное предназначение – выравнивание положения костных структур, изменение паттерна ходьбы и, что важнее всего, снижение выраженности симптоматики при заболеваниях нижних конечностей. Эффективность индивидуальных термоформуемых стелек ФормТотикс при лечении таких заболеваний доказана клинически.  Так, в 2010 году ученые университета Ла Троуб (Австралия) провели исследование, целью которого было установить, можно ли с помощью стелек заставить работать мышцы стоп пациентов, страдающих плоскостопием, как работают мышцы здоровых людей. Участники – 30 молодых людей, страдающих плоскостопием, с бессимптомным течением заболевания. Положение стопы оценивалось по 2 клиническим измерениям и 4 измерениям взаимного расположения костей скелета, полученным в результате рентгена стопы при нагрузке. Электромиографическая активность мышц регистрировалась с помощью введенных в мышцы (для задней большеберцовой и длинной малоберцовой мышц) и поверхностных электродов (для передней большеберцовой и средней икроножной мышц). Оценивались 4 состояния: ходьба босиком, ходьба в обуви без ортопедических приспособлений, ходьба в обуви с термоформуемой ортопедической стелькой ФормТотикс, ходьба в обуви с изготовленной по гипсовому слепку стелькой (инверсия 20 градусов).  Оба типа ортопедических стелек, использованных в исследовании, оказали воздействие на активность мышц при ходьбе. При этом оказалось, что только термоформуемые стельки ФормТотикс изменяют амплитуду сигнала ЭМГ длинной малоберцовой мышцы таким образом, что работа мышцы при этом приближается к работе мышц у лиц со здоровой, неуплощенной стопой.  Готовые термоформуемые и индивидуально изготавливаемые ОС широко распространены в клинической практике при лечении разнообразных заболеваний нижних конечностей. Хотя были обнаружены значительные изменения в активности задней большеберцовой и длинной малоберцовой мышц, оказалось, что только готовые термоформуемые стельки изменяют амплитуду сигнала ЭМГ длинной малоберцовой мышцы таким образом, что работа мышцы при этом приближается к работе мышц у лиц со здоровой, неуплощенной стопой. В целом оба типа ОС ощущались как одинаково комфортные и оказали одинаковое воздействие на активность мышц при ходьбе.   

Paylaşıldı: 17.07.2020

Spinner