bronxial astma

Bronxial astma

Bronxial astma nədir? Bronxial astma  - tənəffüs yollarının obstruksiya və hiperaktivliyi ilə səciyyələnən xroniki iltihabi prosesdir.Bu zaman bronxların saya əzələləri spazma uğrayır, selikli qişalar ödemleşir və bu ödemdən bronx mənfəzinə sızan maye qatı bəlğəm şəklində tənəffüsün daha da çətinləşməsinə səbəb olur. Allergenlə təmas zamanı həssas insanlarda təngənəfəslik, fitverici tənəffüs, döş qəfəsində sıxılma və öskürək epizodları olur ki, heç bir dərman müdaxiləsi olmadan və müəyyən hallarda dərman müalicəsindən sonra aradan qalxır.Bu xəstəlik son illərdə sürətlə vüsət alır. Statistikaya görə, Avropada 30 mln, ABŞ-da isə 25 mln insan bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Hesablamalara görə, 2025-ci ildə xəstələrin 400 mln nəfərədək artacağı gözlənilir. Bronxial astmanın yaranma səbəbləri? Ətraf mühitin çirklənməsi, genetik meyillilik insanlarda etialoji amillərə qarşı hiperaktivlik  formalaşır.Təkanverici amillərə virus infeksiyaları (rioviris, respirator sintisial virus, insan metaonevmovirusu və qrip virusu), bakterial viruslar(Chlamydia pneumonie və ya Mycoplasma pneumoniae), peşə allergenləri (heyvan və ya kimyəvi maddələr), qida əlavələri və kimyəvi əlavələr, allergenlər(ağaclar, ot tozcuqları və məişət allergenləri),kif göbələkləri (aspergillus fumigatus, alternaria alternata),güclü emosional və fiziki gərginliklər, hava dəyişkənliyi, güclü külək də təkanverici amil ola biler.Xəstələrə ən çox allergiya verən ev tozu gənələridir ki, bu, D.Farinae və D.Pteroniyssinus adlanır. Əsasən,  məişətdə istifadə etdiyimiz yunda, tükdə ev tozunun tərkibində və heyvanların tükündə çoxluq təşkil edir və bunlarla qidalanır. Xəstələrin ən çox allergiya verdiyi allergenlərdən pişik və it tükünü göstərmək olar ki, bu hevanlarla təmas zamanı şikayətlər ortaya çıxır.Kif göbələklərinə allergiya da xəstələrdə tez-tez rast gəlinir və əsasən, nəmli mühitlərdə, çürümüş qidalarda daha çox olur. Bronxial astmanın simptomları Təkrarlanan ekspirator (nəfəsvermə) tipli təngənəfəslik , boğulma hissi, fitverici tənəffüs, döş qəfəsində sıxılma, çox zaman qeyri-produktiv öskürəklə müşayiət olunur.Öskürək produktiv olarsa, şəffaf lifli yapışqan bəlğəmli olur.Şikayətlər bəzən mövsimi xarakter daşıyır. Belə ki, fəsli tozlanan bitkilərin tozlarına allergiyası olanlarda yaz-payız aylarında kəskinləşmə müşayiət olunur. Şikayətlər, əsasən, gecələr - səhərə yaxın artır. Gecə öskürəkləri, əsasən, yatdıqdan bir-iki saat sonra olanlar bronxial astmanın əlamətləri kimi qiymətləndirilə bilər. Bronxial astmanın diaqnostikası Bronxial astmanın diaqnozu, əsasən, uşaqlarda xəstə ilə anamnez vasitəsi ile qoyulur. Çünki 6 yaşına qədər uşaqlarda spirometriya müayinəsini həyata keçirə bilmirlər. Lakin böyüklərdə spirometriya vasitəsi ilə diaqnozun təsdiqlənməsində böyük rolu vardır. Bronxların yüklənməsi spirometriyada dəyişiklik  aşkar edilmədikdə istifadə olunur. Belə ki, bronxların saya əzələlərinin yığılmasına birbaşa səbəb olan maddələrlə və tosqun hüceyrələri aktivləşdirən vasitə olmaqla, iki qrupa bölünür. Belə birbaşa və dolayı müayinələr tənəffüs yollarının hiperaktivliyinin yoxlanılmasında istifadə olunur.Qanda total igE, spesifik igE və dəri testləri allergik astmalarda allergenin təyini və imunoterapiya aparmaq üçün faydalıdır.Döş qəfəsinin rentgen müayinəsi digər ağırlaşmalarının diaqnostikası üçün vacibdir. Bronxial astmanın klinik təsnifatı Yüngül fasiləli; Yüngül davamlı; Orta davamlı; Ağır davamlı.  Bronxial astmanın müalicəsi Bronxial astmanın müalicəsi dərman dozası və sayı xəstəliyin mərhələlərinə görə verilir. Və bu zaman pilləli müalicə sxemindən istifadə olunur. Bronxial astmanın müalicə prinsipi iki yerə bölünür -  tutma zamanı aparılan müalicə və xəstəliyi nəzarətdə saxlayan müalicə. Xəstələr bəzən tutma zamanı olunan müalicədən sonra yaxşılaşma müşahidə edilən kimi dərman preparatlarının qəbulunu dayandırır, təkrar tutma baş verdikdə  yenidən müalicəyə başlayırlar. Lakin bilmək lazımdır ki, bronxial astmada saxlayıcı dərmanlar tutma olmadığı dövrdə də  həkim nəzarətində istifadə olunmalıdır ki, tutmalar yenidən baş verməsin. Çünkü  tez-tez təkrarlanan bronxoabstruksiyalar bronxların hipertrofiyasına və selik qişasının atrofiyasına səbəb olur. Buna görə də astmaya nəzarət, dərmanların xəstələr həkim təyinatı üzrə mütəmadi qəbul etməli və həkim kəsməyənədək dərman qəbulunu davam etməlidirlər. Əgər təyin olunan müalicə nəticəsi ən azı 3 ay ərzində müsbət qiymətləndirilirsə, növbəti pilləyə keçmək tövsiyə olunur. Bronxial astmanın profilaktikası Xəstələrin məlum allergeni təyin edilibsə, həmin allergenlə təmasdan uzaq durmaq lazımdır. Siqaret və digər zərərli vərdişlərdən çəkinmək lazımdır.Artıq çəki azaldılmalıdır, kimyəvi məhsullarla, toz, tüstü ilə əlaqəli peşələrdə işləmək məsləhət deyil.Xəstələr pikflometr vasitəsi ile ev şəraitində  PNVS (pik nəfəsvermə sürətini ) yoxlamalı və qeyd etməli, daha sonra həkim bunları dəyərləndirməlidir. Xəstə ildə iki dəfə həkim qəbulunda olmalı və mualicə müvafiq təyinatla davam etdirilməlidir.

Paylaşıldı: 19.07.2019

psixiatriya nədir?

Psixiatriya nədir?

Psixiatriya tibb elmləri içərisində xüsusi yer tutur. Bu, klinik bir sahədir. Psixiatriya- ruhi xəstəliklərin səbəbləri, inkişaf mexanizmləri, onların diaqnostikası, müalicəsi, profilaktikası ilə məşğul olur. Psixiatriyanın vəzifələrindən biri də psixogigiyenadır. Bu baxımdan yanaşdıqda psixiatriya təkcə ruhi xəstəliklərdən deyil, eyni zamanda, bütün psixikanın normal fəaliyyət mexanizmlərindən, bu mexanizmlərin pozulması hallarından bəhs edir. Psixiatr təkcə ruhi xəstəliklərə deyil, həm də problemli, sağlam şəxslərə yardım edən mütəxəssisdir. Hər bir psixiki problem məntiqi  olaraq ruhi xəstəliklə nəticələnə bilər. Bu baxımdan həkim-psixiatr həm sağlam, həm də xəstə insanla işləməlidir. Psixiatriya öz inkişafında fundamental təbabətin bütün sahələrini birləşdirir. Fundamental təbabəti öyrənmədən , ümumi həkimlik təcrübəsinə malik olmadan, ali sinir fəaliyyətinin normada fəaliyyət mexanizmlərini bilmədən psixika problemləri ilə məşğul olmaq mümkün deyildir. Psixika problemləri ilə məşğul olmağa cəhd edən mütəxəssislərin sayının  gündən-günə artmasına baxmayaraq, həkim-psixiatr bütün bədən fəaliyyətinin psixika ilə əlaqəli öyrənilməsi təkcə ruhi xəstəliklərin deyil, insan orqanizminin bütün xəstəliklərinin psixika ilə əlaqəsi baxımından öyrənilməsi sahəsində yeganə mütəxəssisdir. İnsanın biologiyası, fundamental təbabət, xəstəliklərin daxili şəkli problemlərini yalnız həkimlər öyrənir və bu problemlərin kökünü bilmədən nə sağlam hesab edilən, nə də faktiki xəstə olan insanlara kömək etmək mümkündür. İnsan beyni milyard sinir hüceyrələrindən təşkil olunmuşdur. Bu orqan həddindən artıq güclü gərginlik keçirir. Bu gərginliyin əsasında emosional və informativ komponentlər durur. Bizim həyatımız həddən artıq mürəkkəbləşmişdir. Müasir insan həm maraqlı, həm də qeyristabil psixikaya malikdir və təbabət elminin müxtəlif sahələrini bilmədən insanşünaslıq kimi mürəkkəb sahəni qavramaq olmaz. Psixiatriyanın bir neçə sahələri mövcuddur ki, onlar sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərə bilməz: psixiatriya- narkologiya, psixiatriya- psixoterapiya, kriminalistik psixiatriya, psixiatriya- seksopatologiya, uşaq psixiatriyası, psixologiya. Bununla da belə fikir yaranır ki, həkim-psixiatr psixikanın normal və xəstə vəziyyətdə öyrənilməsi ilə məşğul olan yeganə mütəxəssisdir.   

Paylaşıldı: 19.07.2019

kapillyaroterapiya

Kapillyaroterapiya

Kapillyaroterpapiya nədir? Kapillyaroterapiya - dərinin inyeksiya, mezoterapiya, əməliyyat, botoks, oksigen və vitamin kokteylləri, eləcə də cərrahi əməliyyatlar olmadan dartılması və üzün tam cavanlaşdırılmasıdır. Bu, ən müasir kosmetoloji metodlardan biri olub, kapillyarların işinin aktivləşdirilməsinə əsaslanır.Kapillyaroterapiya üsulu ilə nəyinki üz və dekolte nahiyələrinin 100%-lik cavanlaşdırılmasını, eləcə də, bu nahiyələrdəki dərinin sağlamlaşdırmasına nail olmaq mümkündür. Kapillyarların disfunksiyası qocalmanın səbəbi kimi Kapillyarlar qan sisteminin vacib hissəsidir. Qan və toxumalar arasındakı mübadilə məhz burada baş verir. Qan təchizatının pozulması istənilən orqanda, eləcə də dəridə işemiya, nekroz və funksiya itirilməsi yarada bilər. Yaş ötdükcə kapillyarlara şlaklar yığılır, qan axını intensivliyini itrir, ayrı-ayrı hissələrdə isə durğunluq yaranır. Beləliklə, hüceyrələrdə oksigen və qida maddələri aclığı yaranır. Hüceyrələrdə toksin, qaz və  karbon qazının çıxarılma prosesi məhz bu səbəbdən pisləşir. Bütün bu neqativ proseslər dərinin qocalmasına gətirib çıxarır. Kapillyaroterapiyanın təsir mexanizmi Kapillyaroterapiya zamanı istifadə olunan və pH-ı yüksək olan təbii vasitələr dərhal dəriyə hopur və qocalmış dəridə toplanmış sərbəst radikalları özünə çəkir. Bu vasitələrin massajlar vasitəsi ilə dəriyə yeridilməsi kipillyarların işini yaxşılaşdırır, dəri hüceyrələrinin regenerasiyasını sürətləndirir, bu isə öz növbəsində, qocalmanı ləngidir. Kapillyaroterapiyanın nəticələri Kapillyaroterapiya üsulu ilə aşağıdakı nəticələri almaq olar: - Qırışların hamarlanması; - Dərinin pillinqi; - Üz tonunun korreksiyası; - Piqment ləkələri rənginin açılması; - Yanaqlarda təbii qızartının yaranması və s. - Sellülitin aradan qalxması; - Dekolte nahiyəsinin cavanlaşması və s. Kapillyaroterapiya 40 yaşdan yuxarı hər kəsə göstərişdir. Peşəkar kosmetoloqun müdaxiləsi sizin dərinizi qısa zamanda cavanlaşdıracaq, əvvəlki təravətini və gözəlliyinni özünə qaytaracaqdır. Daim gözəl və gənc qalmağınızı arzulayıram!    

Paylaşıldı: 19.07.2019

saç tökülməsinin müalicəsi

Saç tökülməsinin müalicəsi

 Müasir dövrdə saç tökülməsi ən aktual problemlərdən biridir. Hər iki cinsdə baş verən bu problem narahatlığa səbəb olur. Statistikaya görə, kişilər genetik olaraq alapesiyaya(keçəlləşməyə) meyillidirlər. Hal-hazırda bu problem qadınlarda daha çox rast gəlinir. Alapesiya (dazlaşma)- başın və ya dərinin digər tüklü nahiyələrin keçəlləşməsinə gətirib çıxaran proqressivləşən saç tökülməsidir. Alapesiyanın növləri: 1.Diffuz- başda tüklərin nazikləşməsi və seyrəkləşməsi 2.Ocaqlı-tamamilə tüksüz ocaqların əmələ gəlməsi 3.Androgen mənşəli-qanda kişi cinsi hormonlarının səviyyəsi ilə əlaqəli olan kişi tipi 4.Total- ümumiyyətlə tüklərə rast gəlinmir Alapesiyanın əlamətləri: 1.Hormonal dəyişikliklər (hamiləlik və laktasiya zamanı hormonal preparatların qəbulu) 2.Stress, əsəbi pozğunluqlar (yuxusuzluq,depressiv hallar,nevrozlar) 3.Orqanizmdə vitamin və mikroelementlərin çatışmamazlığı (80% qadınlar da dəmir, sink, selen və s. çatışmamazlığı baş verir.Bu hallara əsasən qanazlığı, güclü dieta zamanı rast gəlinir.) 4.Zəifləmiş immunitet 5.Genetik yolla keçə bilir. Alapesiyanın müalicəsi: Kosmetologiyada saç tökülməsinin müalicəsində mezoterapiyanın ve plazma liftinqin(PRP) əvəzsiz rolu var. Hər ikisi müxtəlif səbəblərdən olan saç tökülməsində istifadə olunur.  İlk olaraq mezoterapiya haqqında məlumat vermək istəyirəm. Mezoterapiya saçlı dərinin qan dövranını artırır və saç köklərini qidalandırır. Saç tökülməsini azaldır,yeni saç çıxışını sürətləndirir, mövcud olan saç çıxışını gücləndirir. Mezoterapiya nədir? Mezoterapiya problemli bölgədə dərinin orta qatına mikroiynələr vasitəsilə bəzi dərmanların yeridilməsidir. Bu məqsədlə dəri probleminə uyğun olaraq vitaminlər, minerallar,amin turşuları, antioksidantlar və digər tərkibli özəl dərman kokteylləri hazırlanır.Mezo preparatları saç dərisinə tədbiq edilən zaman saç hüceyrələrinə xəbərdarlıq göndərilir və həmin bölgədəki toxumaların yenidən normal funksiyalarına qovuşmasına imkan yaradır. Plazma liftinq(PRP)nədir? Plazma liftinq (PRP) qırışlar,sızanaq,ləkə,yara izləri,dəri çatlaqlarları,dəri sallanması və saç tökülməsində istifadə edilən bir üsuldur.PRP zamanı qanın tərkibindəki trombositlər plazmadan ayrılır.Bu trombositlər minerallarla və faydalı maddələrlə zəngindir.Trombositlər regenerasiya prosesində iştirak edərək orqanizmdə baş verən bütün prosesləri sürətləndirir. Məhz buna görə, ağır vəziyyətdə olan insanlara (əməliyyatdan,travma və yaralanmadan sonra)qan  yox plazma köçürülür.Saçlarin PRP-si zamanı pasientlərin baş dərisinə qanın plazması yeridilir.Bu prosedurdan sonra saç tökülməsi dayanır hüceyrə daxilindəki metabolizm aktivləşir, tük soğanaqları qidalanır, yeni tüklər əmələ gəlir. PRP-nin göstərişləri: 1.Güclü saç tökülməsi 2. Yağlı və ya quru saçlarda 3. Kəpək,seboreya 4. Kimyəvi prosedurlarla və ya saç boyası ilə saçların zədələnməsi Saç tökülməsinin profilaktikası: 1. Baş dərisini zədələnməyin 2. Müxtəlif multi-vitaminləri qəbul edin 3. Baş dərisini ilıq su ilə yuyun 4. Qışda baş örtüyüsüz küçəyə çıxmayın

Paylaşıldı: 14.07.2019

hiperhidrozun müalicəsi

Hiperhidrozun (aşırı tərləmənin) müasir müalicəsi

  Tər ifrazı, orqanizmin vacib funksiyası olaraq, su-duz mübadiləsini, toksinlərin xaric olunmasını və bədən temperaturunun stabil saxlanmasını təmin edir. Normada ətraf mühitin temperaturu 20-25 dərəcədən yuxarı yüksəldikdə, fiziki və ya psixoemosional yüklənmə zamani tər ifrazi güclənir. Tərləmə prosesinin patoloji pozulmasi, onun həddindən artiq güclənməsi hiperhidroz (yunan dilində «hyper» – həddindən artıq, «hidros» – tər) adlanır. Hiperhidroz neyro-psixi, somatik xəstəliklərin əlaməti kimi və ya şəxsi gigiyena qaydalarına riayət olunmadıqda inkişaf edə bilər. Klinik olaraq, birincili və ikincili hiperhidroz ayırd edilir. Birincili hiperhidroz əsasən yeniyetmələrdə qeydə alınır. Onun rastgəlmə tezliyi 1%-ə bərabərdir. İkincili hiperhidroz isə bir qayda olaraq,  nevroloji, endokrin və ya somatik xəstəliklərin fonunda yaranır. Hiperhidrozun yaranma səbəblərini təyin etməklə pasiyentin müayinə və müalicə proqramını tərtib etmək mümkündür.  Generalizəolunmuş hiperhidroz zamanı şiş, endokrin və infeksion xəstəliklər inkar edilməlidir.  Bədən səthində yayılmasına görə, ümumi və yerli hiperhidroz ayırd edilir.  Birinci halda güclü tərləmə bütün bədəndə müşahidə olunur və çox zaman müxtəlif xəstəlikləri müşayiət edir. İkinci halda isə tərləmə sinir sisteminin yüksək oyanıqlığı nəticəsində orqanizmin lokal nahiyələrində (pəncə, ovuc, qoltuqalti, dirsək və diz bükümləri) baş verir.  Hiperhidroz səbəbindən dəridə pis qoxu, bişməcə və dermatitlər yaranaraq insanın sosial həyatını çətinləşdirir. Müalicəyə başlamazdan əvvəl tərləməyə gətirib çıxaran problemin nə olduğu təyin olunmalıdır.  Əgər səbəb hər hansı bir xəstəlikdirsə, ilk növbədə o müalicə olunmalıdır. Əgər həddindən artıq tərləmənin səbəbi tapılmırsa, anadan gəlmə bir xüsusiyyət kimi dəyərləndirilir, və buna uyğun müalicə taktikası seçilir. Hiperhidrozun müalicə üsulları: psixoterapevtik üsullar medikamentoz terapiya antiperspirant fizioterapevtik üsullar cərrahi üsullar Botulotoksin ilə hiperhidrozun müalicəsi. Botulinoterapiya bir neçə onillik mövcuddur və bu illər ərzində dünyada milyonlarla insan onunla müalicə olunub.  Beləliklə, bu gün əminliklə demək olar ki, botulinoterapiya təbabətin əsas prinsiplərindən biri olan, “Ziyan Vermə” tələbinə cavab verir. Botulinoterapiya dedikdə, botulotoksin inyeksiyasının tibdə müxtəlif xəstəliklərin və estetik təbabətdə istifadəsi nəzərdə tutulur. Aşırı tərləmənin müalicəsində botulotoksinin tətbiqi müasir, yan təsiri az olan, səmərəli və tez həyata keçirilən üsul kimi tanınır. Botulotoksinin problemli nahiyələrə inyeksiyası doqquz ay müddətinə tərləmənin qarşısını alır.  Prosedur 30 dəqiqə ərzində ambulator şəraitdə yerinə yetirilir, inyeksiya olunacaq nahiyə yerli anestetik ilə ağrısızlaşdırılır və çox incə iynələrlə vurulduğu üçün ağrı hissi minimuma endirilir. Terapiyadan sonra dəridə izlər qalmadığı üçün, pasiyent dərhal gündəlik həyat tərzinə qayıda bilir.  Hiperhidrozdan əziyyət çəkən insanların əksəriyyəti ildə bir dəfə yay mövsümü ərzində botulinoterapiyadan istifadə etməklə aşırı tərləmənin qarşısını alır. Əks göstərişlər: preparata qarşı fərdi həssaslığın olması hamiləlik və südvermə dövrü sinirəzələ keçiriciliyinin pozulması ilə gedən nevroloji xəstəliklər (miasteniya) hemofiliya Ümumilikdə, bütün inyeksiyon və aparat prosedurlarının tətbiqindən öncə onların sağlamlığa zərərli təsirin olub-olmaması barədə peşəkar qərarın verilməsi vacibdir.  Botulinoterapiyanın tətbiqi yalnız həkim tərəfindən fərdi müayinə əsasında, steril şəraitdə həyəta keçirilməlidir. Hiperhidrozun profilaktikası: Hiperhidrozla mübarizənin əsas şərti şəxsi gigiyena qaydalarına riayət olunmasından ibarətdir: hər gün duş ( bəzən gün ərzində bir neçə dəfə ), əl və ayaq vannaları ( çobanyastığı və ya palıd qabığı dəmləməsi ilə ) qəbul etmək.  Sintetik materiallardan hazırlanmış alt paltarları və corablar hava keçirmədiyindən onlardan imtina etmək məsləhət görülür. Ayaqqabı rahat, yayda isə açıq olmalıdır.  Qida rasionundan imkan daxilində qaynar, kəskin qidalar, alkoqol, nikotin, qəhvə çıxarılmalıdır.

Paylaşıldı: 13.07.2019

burunun əməliyyatsız korreksiyası

Burunun əməliyyatsız korreksiyası

Burunun əməliyyatsız korreksiyası haqqında qısa məlumat Statistikaya görə, insanların hər iki nəfərdən biri burun formalarından  narazıdır və onu dəyişmək arzusundadır. Belə tələb rinoplastika əməliyyatının (cərrahi yolla burun korreksiyası) yaranmasına və son illər çox geniş yayılmasına səbəb olub. Lakin çox adam əməliyyat masasına uzanmağa risk etmir, buna səbəb bərpa müddətinin uzun olması, müxtəlif dərəcəli ağırlaşmaların yaranma riskidir. Bu zaman insanların köməyinə burunun əməliyyatsız korreksiyası çatır. Adından məlum olduğu kimi, burada plastik  cərraha ehtiyac olmur. Təcrübəli həkim-kosmetoloq müəyyən üsullarla burun formasını istədiyiniz kimi korreksiya etmək imkanına malikdir. Nəyə görə burunun əməliyyatsız korreksiyası? Burunun əməliyyatsız korreksiya metodunun mahiyyəti bu nahiyəyə müxtəlif filler və ya sapların yeridilməsindən ibarətdir. Nəticədə qüsurlar korreksiya edilir və simmetriya əldə olunur. Tənəffüs problemi, burun çəpəri və sümüyü əyriliyi olmayan pasiyentlər üçün mükəmməl həll yoludur. Əgər burun formasında qüsurlar olarsa, onların aradan qaldırılması üçün ən mükəmməl metod - fillerlərdir. Onların vasitəsilə problem asanlıqa aradan qaldırılır. Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi hallarda fillerlər və saplar vasitəsilə həyata keçirilən burun korreksiyası, rinoplastika əməliyyatının aradan qaldıra bilmədiyi qüsurları aradan götürür. Elə hallar da olur ki, pasiyent cərrahi rinoplastikadan sonra qalan bəzi çatışmazlıqlardan şikayətlənir. Belə şikayətləri aradan qaldırmaq üçün də fillerlər və saplar ideal vasitədir. Burunun əməliyyatsız korreksiyasının üstünlükləri Burunun əməliyyatsız korreksiyasının cərrahi rinoplastikadan bir sıra üstünlükləri var. Buraya aşağıdakıları aid etmək olar: Ağır əməliyyatın olmaması, reabilitasiya periodunun qısa və ağrısız keçməsi; Korreksiyanın qısa zamanda həyata keçirilməsi; Qiymətin münasib olması və s. Burunun əməliyyatsız korreksiyasının nəticələri Simmetrik formaların əldə olunması; Xırda batıqların və ya dəri altındakı əyriliklərin aradan qaldırılması; Xırda burun donqarlığının düzəldilməsi və s; Burun ucunun qaldırılması; Burun pərlərinin incəldilməsi.  

Paylaşıldı: 13.07.2019

kişilərdə hipoqonadizm

Kişilərdə hipoqonadizm

Kişilərdə hipoqonadizm nədir? Kişilərdə hipoqonadizm - cinsiyyət vəzilərinin funksional çatışmazlığı və cinsi hormonların sintez pozuntusuna deyilir. Əsasən, xarici və daxili cinsiyyət orqanlarının inkişafdan qalması, piy və zülal mübadiləsinin pozulması (piylənmə, sümük sistemində və ürək-damar sistemində pozuntular) ilə müşayiət edilir. Kişilərdə hipoqonadizm anadangəlmə və qazanılmış olaraq, iki qrupa bölünür. Kişilərdə hipoqonadizmin yaranma səbəbləri Kişilərdə hipoqonadizm hormon ifrazında yaranan problemlər və ya biosintez pozuntuları fonunda yaranır. Bundan başqa, hipotalamo-hipofiz funksiyalarında baş verən dəyişikliklər də xəstəliyə təkan ola bilər. Patologiyanın yaranma səbəblərinə, həmçinin, aşağıdakılar daxildir: Genetik defektlər fonunda əmələ gələn cinsiyyət vəzilərinin inkişafdan qalması; Kimya terapiyasının toksiki təsirləri; İnfeksion xəstəliklər (məs., epidemik parotit, epididimit, vaskulit və s.) Hormonlar və antibakterial preparatların uzunmüddətli istifadəsi; Varikoz; Əlverişsiz ətraf mühit və s. Kişilərdə hipoqonadizmin simptomları Kişilərdə hipoqonadizmin simptomları insanın bu xəstəliyə hansı yaşda məruz qalması və androgen çatışmazlığının dərəcəsindən asılıdır. Əgər androgen ifrazı pozuntusu ana bətnində yaranarsa, bu, ikili cinsiyyət orqanın formalaşmasına səbəb ola bilər. Bundan başqa, tipik xədimlik əlamətləri - qeyri-praporsional hündürboyluluq, döş qəfəsinin inkişafdan qalması, ətrafların normadan artıq uzun olması, cinsi inkişafdan qalma, skelet əzələlərinin zəif inkişaf etməsi və s. müşahidə edilə bilər. Kişilərdə hipoqonadizmin diaqnostikası Kişilərdə hipoqonadizmin diaqnostikası zamanı mütəxəssis əvvəlcə pasiyentin şikayətlərini dinləyir, antropometriya vasitəsilə ümumi statusu müəyyənləşdirir. Cinsiyyət orqanlarının vizual və palpasiya müayinəsi aparılır, cinsi yetişkənliyin dərəcəsi müəyyənləşdirilir. Bundan başqa, sümüklərin vəziyyətini öyrənmək məqsədilə xəstə rentgen müayinəsinə də yönəldilə bilər. Spermanın laborator müayinəsi, qanda qonadotropinlərin təyini və xayaların bioposiyası da müayinə üsullarına daxildir. Kişilərdə hipoqonadizmin müalicəsi Kişilərdə hipoqonadizmin müalicəsi patologiyanın yaranma səbəbindən asılı olaraq, fərdi təyin edilir. Müalicənin məqsədi cinsi inkişaf geriliyinin profilaktikası, daha sonra isə xayaların testikulyar toxumasının maliqnizasiyasının qarşısını ibarətdir. Hipoqonadizmin müalicəsi endokrinoloq tərəfindən aparılmalıdır.  Zərurət yarandıqda, cərrahi müdaxilə tətbiq edilir.

Paylaşıldı: 11.07.2019

papiloma virusu

Papiloma virusu

 Papilomotoz papilloma virusu nəticəsində əmələ gələn xəstəlikdir.İnsan papilloma virusu ən geniş yayılmış və cinsi yolla yoluxan virusdur.Papillomaların 70-ə yaxın növü var: ziyillər,iti uclu kandilomalar və s.Bu viruslar dəri örtüyünü və selikli qişanı zədələyir.Papilloma virusları dəriyə düşərsə ziyil, selikli qişaya(cinsi orqanlara,anusa) iti uclu kandilomalar əmələ gətirir.Həmçinin boyun və qoltuq altlarında,üz və goz qapaqlarında yaranir.  Papilloma nədir ? Yastı epiteli toxumasından əmələ gəlir.Bir neçə mm-dən bir neçə sm-ə kimi böyüyür.Solğun ,boz bəzən açıq çəhrayı və ya piqmentli gövdə üzərindən törəmə kimi təyin edilir. Papilloma necə əmələ gəlir ? İmmuniteti zəif olan insanlarda yaranır.Papillomalar kontakt yolu ilə bir insandan digərinə keçir.Bunu da qeyd edim ki, papillomalı insanın şəxsi əşyalarından istifadə edilərsə, (stəkan,desmal, süngər, ülgüc və s)  bu zaman virusların yoluxma ehtimalı böyükdür.  Papillomanın Müalicəsi: Papillomaların müalicəsində imunastimulyatorlardan və virusəleyhi preparatlardan istifadə edilir.Kosmetologiyada bu viruslar aradan qaldırmaq məqsədilə koaliqulyasiya üsulundan istifadə olunur.  

Paylaşıldı: 09.07.2019

Spinner