blefarit nədir yaranma səbələri

Blefarit

Blefarit nədir? Blefarit müalicəyə çətin  tabe olan göz qapaqlarının xroniki xəstəliyidir. Anatomik olaraq blefariti aşağıdakı qruplara bölürlər: Ön kənar blefarit – yalnız göz qapağının kirpik kənarını zədələyir. Arxa kənar blefarit – göz qapağı daxilində meybomik vəzilərin iltihabi ilə müşayiət edilir və proses konyunktivit və buynuz qişaya sirayət edə bilər. Əslində əksər klinik hallarda ön və arxa kənar blefarit eyni zamanda inkişaf edir, yəni göz qapağı qalınlığı boyu iltihablaşır. Blefaritin yaranma səbələri Göz qapaqları iltihabının bir çox səbəbləri var. Blefarit müstəqil xəstəlik kimi inkişaf etməklə yanaşı, məsələn, gənə, göbələk, bakteriyalarla zədələnmə və s., hər hansı patoloji proses zəminində də - xroniki infeksion və allegik xəstəliklər, hipovitaminoz (vitamin çatışmazlığı), anemiya, vərəm, diabet, həzm traktı xəstəlikləri (məslən, qastrit), həmçinin, dişlərin, burun-boğazın və s. patologiyasından yarana bilər. Blefarit tez-tez astiqmatizm və ifadə olunmuş “quru göz” sindromu zamanı da yarana bilər. Blefaritin əlamətləri Blefarit özünü aşağıdakı əlamətlərlə göstərə bilər: Göz qapaqları kənarlarının qızarması və şişməsi; Yanma və göynəmə hissi, göz qapaqlarında qabıqlama; Kirpiklərin bir-birinə yapışması; Kirpiklərin tökülməsi və qeyri-düzgün uzanması; Gözlərin yaşarması; Gözlərin parlaq işığa qarşı həssas olması; Az yüklənmə nəticəsində belə gözlərin tez yorulması. Blefaritin diaqnostikası Blefaritin diaqnostikası biomikroskopiyaya əsaslanır – göz qapağı və kirpikər xüsusi lampa vasitəslə müayinə edilir. Demodekoz blefaritin diaqnostikası üçün Demodex gənələrini aşkar etmək məqsədilə yenicə qoparılmış kirpiklərin mikroskop altında müayinəsi vacibdir.   Blefaritin müalicəsi Blefaritin müalicəsi uzun müddət tələb edir. Başlıca məqsəd – blefaritin səbəblərinin aradan qaldırılması və yerli simtomatik müalicədir. Göz qapaqlarının ciddi gigiyenası yaranma səbəbindən asılı olmayaraq, blefarit müalicəsinın əsas tərkibidir. Bundan başqa, xəstəliklə mübarizə aparmaq üçün göz qapaqlarının işlənməsi üçün bir çox xüsusi losyonlar və gellər mövcuddur. Blefaretin yaranma səbəbindən asılı olaraq, damcı və ya mazlar təyin olunur.    Allergik blefarit zamanı allergeni müəyyənləşdirmək və aradan qaldırmaq vacibdir. Ola bilsin ki, sevdiyiniz kosmetik vasitədən imtina etmək və ya kontakt linzaların məhlulunu dəyişmək tələb olunar. Yerli olaraq allergiya əleyhinə damcılar, zərurət yaranarsa, göz qapağı kənarları üçün kortikosteroid mazlar təyin edilə bilər.    Blefarit göz qapaqlarının gigiyena qaydalarına əməl etmədikdə və müalicə preparatları lazımi qaydada tətbiq olunmadıqda asanlıqla xroniki formaya keçir. Bu baxımdan mütəxəssis nəzarəti altında olmaq və onun təyinatlarına ciddi əməl etmək vacibdir. Gözləriniz daim şəfalı olsun!   © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az   

Paylaşıldı: 17.07.2018

Aysmed
4
bakterial vaginoz nədir

Bakterial vaginoz

Bakterial vaginoz nədir? Bakterial vaginoz (başqa adı: qardnerellyoz) uşaqlıq yolunun disbakteriozu deməkdir. Uşaqlıq yolunun mikroflorası hərəkətli bir ekosistemdir. Normalda uşaqlıq yolunun mikroflorası qoruyucu funksiya daşıyan laktobasillərdən ibarətdir. Laktobasillər qlikogeni süd turşusuna çevirir ki, bu da uşaqlıq yolunun turşuluğunu aşağı salır. Bundan başqa, laktobasillər hidrogen peroksidi yaradır. Uşaqlıq borusunun turş mühiti və hidrogen peroksidi patogen mikrobların artmasının qarşısını alır (stafilikkoklar, streptokkoklar, bağırsaq çöpləri, anaerob  bakteryiyalar, Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp.). Yeri gəlmişkən, bu bakteriyalar əksər qadınlarda az miqdarda olsa da, mövcud olur.     Laktobakteriayalrın səviyyəsi aşağı düşəndə onların ekosistemdəki yerini patogen mikroblar tutur. Bu mikroblar isə öz növbəsində buxarlanan aminlər ifraz edir, onlar qoxumuş balıq iyi verir.   Bakterial vaginozun yaranma səbəbləri Xəstəliyin yaranma səbəbi təkcə bakterial vaginoz törədiciləri (onlar az miqdarda demək olar ki, bütün qadınlarda mövcuddur) olmayıb, əasasən, lakobasil və patogen mikrobların mütənasiblik dəyişikliyidir.  Bakterial vaginoz zamanı laktobaksillər azalır, bakterial vaginoz törədiciləri isə artır. Bakterial vaginozun, həmçinin, uşaqlıq yolu disbakteriozu adlanmasının səbəbi də budur.  Bakterial vaginozun əlamətləri Uşaqlıq yolunda  quxumuş balıq iyinin gəlməsi. Bu qoxu prezirvativsiz cinsi əlaqədən sonra  daha da artır, belə ki, spermanın qələvi pH-ı buxarlanan aminlərin əmələ gəlməsinə şərait yardır. Qoxudan başqa, bakterial       vaginoz zamanı uşaqlıq yolunda olan axıntılar normal axıntıdan fərqlənmir. Bunun miqdarı normadan kənara çıxmır, boz-ağımtıl rəngdə, həmcins olur, adətən alt paltarda iz qoymur. Bakterial vaginozun diaqnostikası Həkim bakterial vaginozdan uşaqlıq yolundakı axıntıları zamanı xarakterik iy gəldikdə yaxma götürməklə şübhələnə bilər. 10%-lik kalium hidroksidi uşaqlıqlıq yolu axıntılarına damızdırdıqda əşya şüşəndəki qoxu daha da güclənir.   Bakterial vaginoz zamanı yaxmada laktobasillər (Lactobacillus spp.) olmayarkən ümumi yaxma, necə deyərlər, “başlıca hüceyrələri” (uşaqlıq yolu epitelləri) aşkar edir. Gardnerella vaginalis-in aşkara çıxarılması bakterial vaginozun diaqnostikasında elə də böyük rol oynamır. Belə ki, bu bakteriyalar qeyd etdiyimiz kimi, müəyyən miqdarda əksər qadınların orqanizmində mövcuddur. Bakterial vaginozun diaqnostikasında əsas amil Gardnerella vaginalis-in təkcə mövcudluğu yox, onun miqdarıdır.   Bakrerial vaginozun müalicəsi Bakterial vagininozun optimal müalicəsi metronidazol hesab edilir – 500 mq olmaqla sutkada 2 dəfə - 7 sutka müddətində. Preparatın bəzən yan təsiri olur (ürəkbulanma verir). Spirtli içkilərlə qətiyyən uyuşmur!   © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az   

Paylaşıldı: 17.07.2018

Aysmed
7
diabetik retinopatiya nədir

Diabetik retinopatiya

Diabetik retinopatiya nədir? Çoxunuz şəkərli diabet haqqında kifayət qədər məlumatlısınız. Bu məqaləmdə söhbət adıçəkilən xəstəliyin ağırlaşmalarından biri olan  diabetik retinopatiyadan gedəcək. Bildiyiniz kimi, şəkərli diabet fonunda yaranan insulin çatışmazlığı qanda izafi şəkərin qalmasına səbəb olur. Bu da öz növbəsində piy mübadiləsinin pozulmasına, qanda xolesterin toplanmasına, damarların tıxaclaşmasına gətirib çıxarır. Nəticədə toxumalardakı qan dövranı zəifləyir və tamamilə dayanır.   Şəkərli diabet daha çox ürəyi, gözləri, görmə aparatını, ayaq damarları və böyrəkləri zədələyir.  Diabetik retinopatiya şəkərli diabetin ən geniş yayılmış ağırlaşmalarından hesab olunur və  görmənin tamamilə itirilməsi səbəbləri sırasında birinci yeri tutur. Diabetik retinopatiya, adətən, insan şəkərə tutulduqdan 5-10 il sonra inkişaf etməyə başlayır. I tip şəkərli diabetdə (inisulindənasılı) retinopstiya daha ifadə olunmuş şəkildə inkişaf edir və tezliklə proliferativ diabetik retinopatiya əmələ gəlir. II tip şəkərli diabetdə (inisulindən asılı olmayan) dəyişikliklər, əsasən, torlu qişanın  mərkəzi zonasında baş verir – diabetik makulopatiya yaranır, bu da mərkəzi görmənin aşağı düşməsinə səbəb olur. Demək olar ki, 50% hallarda diabetik retinopatiya diaqnozlaşdırılmır və əksər hallarda müəyyən ağırlaşmalardan sonra üzə çıxır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasına görə, I tip şəkərdən əziyyət çəkən pasiyentlər (xəstəlik müddəti 10-15 il) arasında diabetik retinopatiya 80-90% hallarda inkişaf edir. Dibatik retinopatiyanın yaranma səbələri Şəkərli diabet zamanı qan damarlarında müəyyən dəyişikliklər baş verir ki, bu da torlu qişa damarlarının oksigenlə təminatının pozulmasına gətirib çıxarır. Görmə sisteminin məhz bu cür vəziyyəti diabetik retinopatiyanın inkişafına şərait yaradır. Diabetik retinopatiya tədricən inkişaf edir və onun bəzi mərhələrini xəstə hiss etməyə bilər. Diabetik retinopatiyanın əlamətləri Görmənin dumanlanması; Torlu qişa və şüşəyəbənzər cismə qansızma; Görmənin zəifləməsi (bu simptom bir qayda olaraq, retinopatiyanın dərinləşmiş formalarında özünü göstərir). Diabetik retinopatiyanın diaqnostikası “Diabetik retinopatiya” diaqnozunu təsdiq və ya inkar etmək üçün görmə sisteminin əsaslı müayinəsi tələb olunur. Bunun üçün əvvəlcə anamnez toplanır: Xəstələrdən görmənin zəifləməsinə dair məlumatlar alınır, yanaşı xəstəliklər, şəkərli diabetin davametmə müddəti öyrənilir.   Ofatalmoloji müayinəyə aiddir: Vizometriya (korreksiyasız, korreksiyalı); Gözün ön şöbəsinin biomikroskopiyası; Gözdaxili təzyiqin müəyyən olunması; Qonioskopiya; Diabetik retinopatiyanın müalicəsi Diabetik retinopatiyanın müalicə metodunun seçilməsi xəstəliyin mərhələsindən çox asılıdır. Müasir dövrdə ən effektli və etibarlı metodlardan biri torlu qişanın lazerokoaqulyasıyası hesab olunur.   © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az

Paylaşıldı: 16.07.2018

miokarditlər nədir və müalicə

Miokardit

Miokardit – ümumi məlumat Ürək-damar xəstəlikləri insan sağlamlığı və həyatı üçün daha çox risk daşıyan patologiyalardır. Onlardan bəziləri miokrard infarktı və insulta səbəb ola bilər. Belə patologiyalardan xüsusi yerlərdən birini miokardit tutur. Miokardit ürək əzələ toxumalarının iltihabi xəstəliyidir. Bu zaman ürək əzələsinin döyüntüləri, impuls keçiriciliyi və s. pozulur. Miokardit bütün ürək-damar xəstəliklərinin demək olar ki, 10%-də inkişaf edir. Bəzi hallarda xəstəlik simtomsuz gedişata malik ola bilər. Miokarditin yaranma səbəbləri Miokarditin yaranma səbəblərinə aşağıdakılar daxildir: İnfeksion və ya kimyəvi faktorlar fonunda immun sisteminin zəifləməsi; Virus və ya bakteriya mənşəli infeksion xəstəliklər; Göbələk patologiyaları; Parazitar invaziyalar; Kardioskleroz; Arterial hipertenziya; Bəzi hallarda miokardit cərrahi müdaxlə zəminində yarana bilər; Autoimmun xəstəliklər. Uşaqlarda miokarditin yaranmasına adətən dərman preparatlarının qəbulu, ionlaşmış şüalanma səbəb olur. Böyükyaşlı insanlarda isə bu xəstəlik daha çox siqaret çəkmə, çirklənmiş atmosfer, spirtli içkilərin qəbulu zəminində yaranır.  Səbəbi məlum olmayan miokardit – ideopatik adlanır.  Miokarditin əlamətləri Xəstəlik kəskin və ya xroniki formada inkişaf edə bilər. Patologiyanın əsas simptomları bunlardır: Güclü təngənəfəsliyin yaranması; Dərinin göyərməsi (sianoz); Ayaqlarda şişlərin yaranması; Damarların şişməsi; Ürək nahiyəsində kəskin ağrılar; Qeyri-müntəzəm ürək döyüntüləri. Virus miokarditi zamanı prodromal pereod aydın təzahür olunur. Xəstəliyin allergik forması özünü rinit, səpgilər və digər formalarda büruzə verir. Revmatik formada əzələlərin güclü ağrıları da müşahidə edilir.  Miokarditin müalicəsi Miokarditin müalicəsi xəstəliyin forma və ağırlıq dərəcəsindən asılıdır. Ağır gedişatda hospitallaşdırma göstərişdir. Xəstələrə aşağıdakılar tövsiyə olunur: Pis vərdişlərdən imtina etməklə qidalanmanın korreksiya edilməsi və hərəki aktivliyin artırılması; Fitoterapiya; Fizioterapiya; İltihabəleyhinə və bakteriyaəleyhinə terapiya; Kardioskleroz zamanı cərrahi müdaxilə göstərişdir. Hazırda miokarditin spesifik müalicəsi mövcud deyil, lakin xəstəliyin qarşısını almaq üçün aşağıdakı tədbirlər tövsiyə olunur: Karies və tonzillitin vaxtlı-vaxtında müalicəsi; İmmunitetin stimullaşdırılması; Virus və bakeriya xəstələrilə kontakta girməmək; Düzgün qidalanma; Hərəki aktivliyi artırmaq.    © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az  

Paylaşıldı: 16.07.2018

Aysmed
11
yumurtalıqların funksional kistaları

Yumurtalıqların funksional kistaları

Yumurtalıqların funksional kistaları nədir?  Kista qişası olan və içi maye ilə dolu çevrəvari törəmədir. Funksional kistalar şişəbənzər törəmələrə aid edilsə də, onlar şiş hesab olunmur. Bu kistalar təbii fizioloji proseslər fonunda yaranır və yumurtalıqların normal fəaliyyəti ilə müşayiət olunur. Onlar yumurtalıqların səthindən bir qədər ayrılır və içi maye ilə dolu kapsul yaradır Funksional kistaların növləri və onların yaranma səbəbləri Yaranma mənbəyindən asılı olaraq, yumurtalıqların funksional kistalarını iki növə ayırırlar: Follikulyar kista; Lütein və ya sarı cisim kistası Menstrual tsikl iki fazadan ibarətdir: I faza -follikulyar (proliferativ) II faza – lütein (sekretor) Təxminən iki həftə davam edən I fazada yumurtalıqda yerləşən follikulun yetişməsi baş verir. Yetişmiş follikul diametri təqribən 18-25 mm olan birləşdirici kapsuldur, onun içərisi follikulyar maddə ilə (qraaf köpükləri) dolu olur. Əgər hər hansı səbəbdən ovulyasiyanın pozulması baş verərsə, follikulyar maddə artmağa başlayır və follikulun ölçüləri böyüyür – bu, follikulyar kistadır. Bu törəmələrin ölçüləri 25-30 mm-dən artıq olarsa, onlar kista hesab olunur. Bəzi qadınlarda bu törəmələr bir neçə dəfə əmələ gəlsə də, hamiləliyə mane olmur. Hamiləlik zamanı onlara çox nadir hallarda rast gəlinir. Bundan başqa, yumurtalığın funksional kistası və hamiləlik bir yerdə mövcud ola bilər, əgər kistaların ölçüləri kiçikdirsə.   Adətən hamiləliyin 16-20-ci həftəsində kista bütünlüklə sorulur. Onun əmələgəlmə faktorları aşağıdakılardır: Stress vəziyyətləri, psixi və fiziki yorğunluq, kəskin infeksion xəstəliklər, iqlim şəraitinin dəyişilməsi və neyroinfeksiya. Hormonal pozuntular (hipotalamus, hipofiz nahiyəsində şiş, qalxanvari vəzi funksiyalarının  pozulması – hiper və ya hipoterioz). Bədən kütləsinin artıq olması və metabolik sindrom. Aqressiv pəhriz zəminində qidalanma pozuntusu. Tərkibində yüksək dozada estragen və ya hestagen olan qlükortikoid və ya təcili kontrasepsiya preparatlarının qəbulu və s. Yumurtalıqların funksional kistaları - əlamətlər Funksional kistalar bir qayda olaraq, əlamətsiz gedişata malik olur və ginekoloji müayinə zamanı təsadüfən üzə çıxa bilər. Kistalar, həmçinin, kiçik çanaq orqanlarının USM-i zamanı aşkar oluna bilər. Bəzən yumurtalıqların funksional kistası özünü aşağıdakı əlamətlərlə büruzə verir: Qarının aşağı nahiyələrində keçici xarakterə malik zəif ağrılar. Amenoreyalar, menstruasiyanın ləngiməsi. Dizurik əlamətlər və bağırsaq funksiyalarının pozulması. Yumurtalıqların funksional kistalarının müalicəsi Müalicə taktikasının seçilməsi üçün aşağıdakılar nəzərə alınır: Klinik simptomatika Pasiyentin yaşı Kiçik çanaq orqanlarının yanaşı xəstəlikləri və ümumi xarakterli pozuntular. Orqanizmdə hormonal və metabolik pozuntuların səviyyəsi. Kistaların ölçüləri böyük olmazsa, gedişat simtomsuz olur və ya zəif ifadə edilir. Bu zaman medikamentoz terapiyaya ehtiyac yoxdur və 1-2 menstrual tsikl müddətində kistalar USM-lə təqib edilir. Burada məqsəd kistaların struktur dəyişikliyi və ya böyüklüyünü vaxtında diaqnostika etməkdir. Onların öz-özünə sağalması ya mayenin reabsorbsiyası (geriyə sourulması) və ya kapsulanın tamlığının pozulması, möhtəviyyatın xaric olunması və sonrakı reqress yolu ilə baş verə bilər. İkinci halda zəif çanaq ağrılarının əmələ glməsinə baxmayaraq, cərrahi müdaxilə tələb olunmur. 2-3 menstrual tsikl müddətində pozitiv dəyişikliklər qeydə alınmazsa yumurtalıqların funksional kistalarının hormonal kontraseptivlər vasitəsilə müalicə edirlər. Oral və ya vaginal hormonal vasitələrin təyinatı da mümkündür. Hormonal terapiya 2-3 ay müddətində aparılır. Konservativ müalicə effekt verməzsə, cərrahi müdaxilə tövsiyə edilir.   © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az  

Paylaşıldı: 14.07.2018

Aysmed
31
katarakta nədir

Katarakta

Katarakta nədir? Katarakta qüzeyli qişa və bəbəyin arxasında yerləşən büllurun şəffaflığının qismən və ya tamamilə pozulmasıdır. Katarakta büllurun bulanması olub, görmə itiliyinin düşməsi və görmənin dumanlanması ilə müşayiət olunur. Büllur fotoaparat obyektivinə bənzəyir. Gənc yaşlarda o, tamamilə şəffaf və elastik olub, işıq şüalarının gözün daxilinə düşməsinə və ani olaraq yaxın və uzaq əşyaların fokuslaşmasını təmin edir. Yaş keçdikcə büllur tədricən bulanmağa və fokuslaşma qabiliyyətini itirməyə başlayır.  Katarakta korluq və zəifgörmənin dünyada birinci səbəbidir. 40 yaşından yuxarı hər altı nəfərdən birində büllurun bulanmasının ilkin əlamətləri qeyd olunur, 80 yaşınadək isə katarakta praktiki olaraq hər kəsdə müşahidə edilir. Kataraktanın simtomları Görmənin tədricən pisləşməsi ağır hallarda büllur şəffaflığını tamamilə itirir və korluğa səbəb olur. Müxtəlif pasiyentlərdə xəstəliyin simtomları bulanıqlığın lokalizasiyası ilə fərqlənir. Oftalmoloqlar katarktanı nüvə, kortikal və subkapsulyar formalara ayırd edirlər. Eləcə də kataraktanın - başlanğıc, yetişməmiş, yetişmiş və çox yetişmiş mərhələləri var. Kataraktanın əsas simtomları: Görmə itliyinin korluğa qədər tədricən zəifləməsi; Görmənin dumanlanması; Əşyaların yayılmış görünməsi; Rənglərin kontrast və parlaqlığının enməsi; Yaxından və uzaqdan görmənin pisləşməsi; Bəzən yaxından görmənin müvəqqəti yaxşılaşması; Parlaq işıq mənbələrinin ətrafında oreolaların əmələ gəlməsi; Bəbəyin rənginin dəyişməsi; Özünüzdə bu simptomların bir neçəsini müşahidə edirsinizsə, mütləq oftalmoloji müayinədən keçin. Kataraktanın yaranma səbəbləri Orqanizmin qocalması; Ultrabənövşəyi şüalanma; Pis ekologiya; Siqaret çəkmə; Akoholdan sui-istifadə; Qeyri-düzgün qidalanma, piylənmə və hipodinamiya; Hipertoniya xəstəliyi və şəkərli diabet; Kortikosteroid və statinlərin uzunmüddətli qəbulu; İrsi xəstəliklər; Hamiləlik vaxtı keçirilmiş infeksiyalar; Göz xəstəlikləri - uveitlər, iridotsiklitlər, qlaukoma, yüksək miopiya; Keçirilmiş göz əməliyyatları və gözün travması; İşıq və istinin təsiri. Kataraktanın diaqnostikası Diaqnostika çətinlik yaratmır, xüsusi biomikroskop vasitəsilə aparılır. Kataraktanın müalicəsi Yeganə müalicə üsulu mikrocərrahi əməliyyat vasitəsilə bulanmış büllurun süni intraokulyar linza ilə əvəz olunmasıdır. Bu, təbabətdə ən effektiv və təhlükəsiz əməliyyatlardan biri hesab olunur.  Hal-hazırda kataraktanın müalicəsində “qızıl standart”  fakoemulsifikasiya üsuludur. Bu zaman ultrasəs vasitəsilə bulanıq büllur kiçik hissələrə parçalanaraq  mikrodəlik vasitəsilə gözdən xaric edilir və onun yerinə süni linza implant olunur. Mövzu ilə bağlı video:   © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az  

Paylaşıldı: 14.07.2018

uşaqlarda koksaki virusu

Uşaqlarda “Koksaki” virusu

Koksaki virusu nədir? Uşaq infeksiyaları çoxlu sayda mikroorqanizmlər tərəfindən törədilir. Onlardan biri də “Koksaki” virusudur. Bu, çox yoluxucu RNT-virus olub, mədənin turş mühitində inkişaf edir. Lakin “Koksaki” virusu təkcə insanın mədə-bağırsaq traktını deyil, demək olar ki, istənilən digər orqan və toxumaları da zədələyə bilir. Daha çox sinir sisteminə zərər yetirir. Lakin infeksiyanın ən çoxt rast gəlinən əlamətləri – diareya, ümumi intaksikasiya, spesifik səpgidir. Xəstəlik adətən, xoşxassəli gedişata malik olsa da, bəzi hallarda təhlükəli ağırlaşmalara gətirib çıxarır.  “Koksaki” virusunun növləri “Koksaki” virusunun 30-a yaxın növü var. Lakin parazitləşmə üsuluna görə onlar 2 növə bölünür: Geniş yayılmış növlərin çoxunu A tipinə aid edirlər. Onların lokalizasiyası  - selikli qişa və dəridir. Əgər uşaq virusun məhz bu serotipinə yoluxmuşsa, xəstəlik özünü herpangina, seroz meningit, vezkulyar stomatit, kəskin hemorragik konyunktivit formasında büruzə verə bilər. B tipli bütün viruslar patogendir. Onlar plevranı, ürəyi, mədəaltı vəzini, xüsusən də qaraciyəri zədələyir.   “Koksaki” virusunun əlamətləri Yoluxma anından adətən, on gün keçir. Bəzi hallarda inkubasiya dövrü sürətlə - 2 gün ərzində başa çatır. Xəstəlik 39 dərəcə və daha çox qızdırma, ürəkbulanma, hətta qusma ilə müşayiət olunur. Baş ağrı, dilin üzərində ağımtıl ərp əmələ gələ bilər. Limfatik düyünlər böyüyür, ürək döyüntüsü artır, qaraciyər və dalaqda böyümə müşahidə edilir. Pəncə, ovuc, əl barmaqları, ağız kənarlarında göynəmə verən səpgilər əmələ gəlir.     “Koksaki” virusunun müalicəsi Əgər xəstəlik ağırlaşmasız gedişata malik olarsa, bu halda onu kəskin respirator virus infeksiyası kimi müalicə edirlər. Patogenetik və simtomatik terapiya aparılır: Uşağın hərarəti çox yüksəkdirsə, hərarətsalıcı vasitələrdən – İbuprofen, Parasetamol, İbufen- istifadə olunur; İmmuniteti gücləndirmək üçün immunomodulyatorların (interferon və ya immunoqlubulin) qəbulu göstərişdir; Orqanizm güclü intoksikasiyadan əziyyət çəkərsə, sorbent qəbulu (aktivləşdirilmiş kömür, enterosgel); Hərarət yüksəkliyi, diareya və digər hallarda orqanizm susuzlaşır, ona görə də uşağa çox miqdarda maye vermək lazımdır; Əgər ağızda səpgilər və kiçik yaralar əmələ gələrsə, onların işlənməsi üçün xüsusi preaparatlardan istifadə edilir; Güclü göynəmə zamanı antihistamin preparatlar təyin olunur. İnfeksiyanın ev şəraitində müalicəsi zamanı uşağın vəziyyətini ciddi nəzarət altında saxlamaq lazımdır. İnfeksiya ağır gedişata malik olarsa, təcili hospitallaşdırma tələb olunur. “Koksaki” virusunun ağırlaşmaları “Koksaki” virusunun gedişatı adətən, ağırlaşmasız keçir. Lakin bəzi hallarda xəstəlik ağır fəsadar verə bilər. Onlarda ən ağırları aşağıdakılardır: Meningit; Ensefalit; İflic; Ürək çatışmazlığı; İnsulin asıllıqlı diabet. Valideynlərin bunu bilmələri vacibdir: Xəstəni digər sağlam uşaqlardan və böyüklərdən təcrid etmək lazımdır. Məsləhətdir ki, izolyasiya 1-1.5 həftə davam etsin.  Mövzu ilə bağlı video:   © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az  

Paylaşıldı: 14.07.2018

Aysmed
18
miopiya nədir yaranma səbəbləri

Miopiya

Miopiya – ümumi məlumat Miopiya gözün torlu qişasının qarşısında təsvirin fokuslaşması və uzaq məsafələrə görmə səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə xarakterizə olunan görmə defektidir. Müasir dövrdə ən çox yayılmış görmə patologiyalarından biri hesab olunur. Kompüter texnologiyaları və televiziyanın sürətlə inkişaf etdiyi bir zamanda görmə orqanlarına düşən təzyiq də artır. Axı təbiət gözlərimizi  əşyaların yaxından deyil, uzaq məsafələrdə görmək üçün yaradıb. Belə yüklənmənin nəticəsində planetimzin əhalisi arasında miopiya hər üç nəfərdən birində rast gəlinir. Miopiya zamanı göz almacığının uzanması və ya gözün buynuz qişasının  sındırma qüvvəsinin artması müşahidə edilir. Göz almacığının əhəmiyyətli dərəcədə uzanması nəticəsində orada toxumaların struktur dəyişikliyi ilə səciyyələnən distrofik dəyişikliklər başlayır.   Miopiyanın yaranma səbələri Miopiyanın inkişafında irsi faktorun böyük rolu vardır. Statistikaya görə, bu xəstəlikdən əziyyət çəkən uşaqların 50%-inin valideynlərinidə eyni refraksiya patologiyası müşahidə edilir və valideynləri bu patologiyadan əziyyət çəkməyən uşaqların yalnız 8%-inə miopiya diaqnozu qoyulur. İrsi səbəblər göz qişasının yaranma strukturunda əhəmiyyətli rol oynayan kollagen zülalının sintez anomaliyaları ilə şərtləndirilir.      Göz yüklənmələrinin artması, məsələn, kifayət qədər işıqlanma olmadıqda hansısa obyektə yaxın məsafədən baxdıqda, düzgün olamayan pozalarda yazı və ya oxu və s. miopiyanın inkişafına səbəb ola bilər.     Miopiyanın yaranmasında və inkişafında görməni korreksiya etmək məqsədilə eynək və ya linzaların yanlış seçilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bunun sayəsində göz əzələlərinin əlavə yüklənməsi baş verir ki, bu da miopiya, bəzən isə çəpgözlüyə gətirib çıxarır. Miopiyanın digər səbəblərinə aiddir: büllurun sklerozu (adətən, yaşlı adamlarda rast gəlinir), travma nəticəsində büllurun sürüşməsi, buynuz qişanın transformasiyası.  Miopiyanın simptomları Miopiyanın əsas simptomu uzaqda yerləşən obyektlərin  təsvirlərini yayılmış şəkildə görmək, yaxınlaşdırdıqda və ya gözü qıydıqda onların aydın görünməsidir.    Bəzən miopiya astiqmatizimlə müşayiət olunur. Bu xəstəlik zamanı tez-tez baş ağrısı, təsvirin ikiləşməsi və dəqiq olmaması, gözlərdə yorğunluq və ağrı qeydə alınır. Miopiyanın diaqnostikası Xəstəliyi uğurla müalicə və korreksiya etmək üçün oftalmoloji və instrumental müayinələrdən keçmək vacibdir. Bu zaman həkim görmənin dəqiqliyini müəyyənləşdirir, USM vasitəsilə göz almacığının uzunluğunu ölçür, göz dibini  müayinədən keçirir, bəbəklərin refraktometriyasını aparır. Zərurət yaranarsa, əlavə müayinələr təyin oluna bilər.    Miopiyanın müalicəsi Miopiyanın müalicəsində fokuslanmanı inkişaf etdirmək üçün xüsusi göz hərəkətlərindən istifadə edilir, həmçinin, torlu qişanın qan dövranı və maddələr mübadiləsini yaxşılaşdıran dərman preparatları təyin olunur. Bəzi fizioterapiya metodları ilə torlu qişanın fəaliyyəti yaxşılaşdırılır. Miopiyanın müalicəsində pozulmuş görmə funksiyasının korreksiya olunmasına xüsusi diqqət yetirilir. Bunun üçün xəstəyə eynək və ya kontakt linzalar seçilir. Nəzərinizdə saxlayın ki, bunu yalnız oftalmoloq və ya optometrist lazımi qaydada həyata keçirə bilər.      Bir çox həkimlər akkomodasiya effektini aradan qaldırmaq üçün pasiyentlərinə eynək və linzalrın dəyişərək istifadəsini tövsiyə edirlər. Bu zaman gözün buynuz qişasının vəzyiyyəti dəyişir, gərginlik götürülür. Müasir dövrdə miopiyanın korreksiyası üçün, əsasən, hidrogel və ya silikonhidrogellərdən hazırlanan yumşaq linzalar tətbiq olunur. Onlar vasitəsilə görmənin yüksək dəqiqliyi, rahatlığı və təhlükəsiz daşınması təmin edilir.     Miopiya zamanı refraksiya pozuntularının düzəldilməsi cərrahi metodla da aradan qaldırıla bilər. Cərrahi üsulla miopiyanın irəliləməsinin qarşısını almaq və patologiyanı dayandırmaq mümkündür.   © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az  

Paylaşıldı: 13.07.2018

Spinner