Çəpgözlük hekimtap.az

Çəpgözlük

Çəpgözlük - gözlərin paralleliyinin pozulması nəticəsində, gözlərin fərqli istiqamətə baxması deməkdir. Normal vəziyyətdə, buynuz qişanın mərkəzi, anatomik olaraq göz yarığının mərkəzində yerləşir, hər iki gözün görmə oxu isə parallel vəziyyətdə olur. Bu onların sinxron hərəkətini və binokular görməni təmin edir. Çəpgözlüyün əsas əlamətləri gözlərin qeyri-paralleliyidir, bəzən çəpgözlük visual olaraq gözə çarpmır, göz yorğunluğu, baş ağrıları, görmə yükü zamanı gözün sulanması olan pasientlərin müayinə edərkən çəpgözlük aşkar olunur. İki görmə, gözlərin hərəkətində məhdudiyyət kimi şikayətlər paralitik çəpgözlüklərdə qeyd olunur. Çəpgözlüyün səbəbləri: Çəpgözlüyün səbəbləri müxtəlifdir anadangəlmə və sonradan qazanılmış olur: Ametropiyalar (yaxıngörmə,uzaqgörmə,astiqmatizm); Travmalar; Əzələlərin birləşməsində və inkşafında olan anomaliyalar; Mərkəzin sinir sisteminin xəstəlikləri; Somatik xəstəliklər; Bir gözün, hər hansı bir səbəbdən, digərindən görməsinin zəif olması; Çəpgözlüyün müalicəsi: Çəpgözlüyün müalicəsi uzun müddət və səbr tələb edən bir prosesdir. Çəpgözlüyün növündən asılı olaraq müalicəyə eynək təyini, pleotik müalicə, cərrahi əməliyyat və binokulyar görmənin bərpası üçün məşqlər daxildir. Əgər gözdə refraksiya problemi varsa, yaxındangörmə, uzaqdangörmə, astiqmatizm mütləq ilk növbədə eynək təyin olunur. Bununla görmənin inkşafı üçün şərait yaradırıq və göz tənbəlliyin qarşısını almış oluruq. Vaxtında eynək geyinilməsə göz tənbəlliyi artıq inkişaf etmiş olur. Əgər artiq gözdə tənbəllik varsa, eynək təyinindən sonra pleoptik müalicəyə başlayırıq. Bura ambliopiyanın dərəcəsindən asılı olaraq göz qapamalari, görməni stimulyasiya edən müxtəlif apparatlar vasitəsilə müalicələr daxildir. Onu da qeyd edim ki, göz tənbəlliyinin müalicəsi 9- 10 yaşa qədər effekt verə bilər, daha böyük yaşlarda bu müalicəni aparmağın əhəmiyyəti yoxdur. Eynək çəplik bucagını düzəltmirsə və yaxud eynəyə ehtiyac yoxdursa, burada cərrahi əməliyyat qaçılmazdır. Çəpgözlüyün növündən, dərəcəsindən asılı olaraq, hansı əzələdə, neçə əzələdə əməliyyatın aparılması muəyyən olunur. Əməliyyat gözü hərəkət etdirən ekstraokulyar əzələlərdə aparılır. Onu da qeyd edimki bu əməliyyatların gözün görməsinə heç bir mənfi və yaxud müsbət təsiri yoxdur. Əməliyyat gözləri parallel vəziyyətə gətirirki, bununla həm estetik gorkəmi düzəldir, həmdəki hər iki gözlə şüani qebul edib beyinə catdırmaga və düzgün görmənin inkişafına kömək edir. Yəni hər iki gözün görmə aktında iştirak etməsi ücün şərait yaradır. Daha sonra əgər iki gözlə birləşmə qabiliyyəti yoxdursa, binokulyar görmənin inkişafı ücün apparat müalicəsi tövsiyyə olunur. Bu müalicəni 10 yaşa qədər aparılması məsləhətdir. Gördüyünuz kimi uzun müddətli müalicə tələb olunur. Istədiyimizə nail olmaq ücün, yəni gözlərin paralelliyi, 100 faizli görmə, binokulyar görmə, tələsməliyik. Çəpgözlüyün yarada biləcəyi fesadlar: Valideyinlərimiz bir çox zaman çəpgözlüyü olan uşaqları həkimə aparmağa ehtiyac duymurlar bu yalnış bir yanaşmadır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, uşaqlıqda mualicə edilməyən çəpgözlük, böyük yaşlarda müalicəyə daha çətin tabe olur və bir çox fəsadlara gətirib çıxarır. Təəssüf ki, hətta indiki müasir dövrdə belə çəpgözlüyü olan usağı valideynlər həkimə aparmaqdan çəkinir. Onlar uşaqlarına xoşagəlməz prosedurları və ya ən dəhşətlisi cərrahi əməliyyatı qıymırlar. Əksinə, bu çox yalnış bir mövqedir. Artıq yeniyetmə dovründə uşaqlar bu xoşagəlməz estetik qüsura görə kompleks hiss edir və valideyinin vaxtında müalicə etmək istəmədiyini bilib, qınaya bilər. Hetta estetik gorünüş belə o qədər önəmli deyil. Ən vacibi odur ki, vaxtında müalicə olunmayan çəpgözlüyün-ambliopiya ( göz tənbəlliyi), binokulyar görmənin olmaması ( iki gözlə birləshdirmə qabiliyyəti), stereo görmənin ( dərinliyi qəbul etmə) inkişaf etməməsi kimi fəsadları vardır. Bu funksiyaların hamısının məktəbəqədər dövrdə, artıq inkişaf etməsi lazımdır. Göz uzun müddət çəp olarsa, burada qeyri- düzgün fiksasiya inkişaf edir. Yəni göz düz baxışda deyil, yalnız görmə oxundan kənarda olanda görür. Məktəbəqədər deyil, əgər yeniyetmə dövründə və ya daha böyük yaşda çəpgözlük aradan götürülərsə - bəzi hallarda olan diplopiya  (ikigörmə) kimi fesadlar olmaz. Çəpgözlüyün yaranma səbəbləri və növləri müxtəlif olsa da , müalicəsinin bir prinsipi var- pasiyent ne qədər kiçik olsa ,müalicə o qədər effektiv olacaq.

Published: 05.12.2019

Axardaxili papilloma
 hekimtap.az

Axardaxili papilloma

Axardaxili papilloma nədir?   Axardaxili papilloma süd vəzilərin papilyar tipli xoşxassəli törəməsidir. Axarın epitel hüceyrələrinin proliferasiyası nəticəsində yaranır. Süd vəzilərin axarlarının daxilində gilədən tutmuş terminal axarlara kimi əmələ gələ bilir.Lokalizasiyasına görə mərkəzi (subareolyar zonada) və periferik olur. Daha çox çoxsaylı olur,bilateral və ipsilateral ola bilir.Axardaxili papilloma bütün süd vəzi xəstəliklərindən 10% təşkil edir.Bədləşməsi (maliqnizasiya) mümkündür,xərçəng önü xəstəlik sayılır.   AXARDAXİLİ PAPİLLOMA ƏMƏLƏ GƏTİRƏN RİSK FAKTORLARI: -hormonal disbalans (bəzi endokrin orqanların funksional pozğunluğu fonunda); -stress; -hormonal preparatların qəbulu; -irsi faktor; -piylənmə; -zədə; AXARDAXİLİ PAPİLLOMA SİMPTOMLARI: Bəzən simptomsuz keçir.Əsas simptomu gilədən ifrazatın gəlməsidi (rəngi,qədəri,konsistensiyası müxtəlif olur). Bəzən düyünün əllənməsi də qeyd oluna bilər. AXARDAXİLİ PAPİLLOMANIN DİAQNOSTİKASI:  -gilədən gələn ifrazatdan yaxmanın götürülməsi, sitoloji müayinəsi ilə; -ultrasəs müayinəsi; -mammoqrafiya; -duktoqrafiya –kontrastlı mammoqrafiya ( sitoloji müayinə zamanı atipik və ya  iltihab hüceyrələrinin aşkar olunması duktoqrafiya üçün əks göstəriş sayılır ) -maqnit-rezonans tomoqrafiya ( MRT)  -incə iynə aspirasion və ya tru-cut biopsiya, patomorfoloji müayinə ilə; AXARDAXİLİ PAPİLLOMANIN MÜALİCƏSİ: -cərrahi əməliyyat AXARDAXİLİ PAPİLLOMANIN PROFİLAKTİKASI: -risk faktorlardan uzaqlaşmaq; -özü-özünü müayinə; -profilaktiki ildə bir dəfə həkim baxışı və müayinələr.

Published: 04.12.2019

Üz ovalının kontur plastikası hekimtap.az

Üz ovalının kontur plastikası

Yerin ağırlıq qüvvəsinin hesabına dərialtı piy təbəqəsi tədricən aşağıya doğru tökülür, nəticədə yanaqların və üz ovalının ptozu yaranır. Plastik cərrahiyyə və müasir kosmetologiya syəsində bu ptozu aradan qaldırmaq mümkündür. Üz ovalının kontur plastikasına göstərişlər: - Burun-dodaq büküşü; - Həcmi itirilmiş yanaqlar; - Kontursuz almacıqlar; - Kəskin çənə xətti; - Çənə həcminin itməsi; - İkincili buxaq. Hialuron turşusu vasitəsilə üz bioarminləşdirilməsinin üstünlükləri: Dərinin hialuron turşusu vasitəsilə cavanlaşdırılmasının bir sıra üstünlükləri var. Məsələn: - Sadə və təhlükəsiz metoddur; - Prosedur çox vaxt aparmır və diskomfort yaratmır. - Üz ovalının kontur plastikası cərrahi mudaxiləyə alternativdir; - Nəticə birinci prosedurdan sonra görünür; - Prosedurdan sonra reabilitasiyaya ehtiyac yoxdur; - Prosedurun qiyməti əməliyatdan qat-qat ucuzdur. Hazırlıq, reabilitasiya, əks-göstərişlər: Üz ovalının kontur plastikası steril şəraitdə həkim tərəfindən aparılır. Prosedurun mahiyəti xüsusi mikroiynələr vasitəsilə sxem üzrə hialuron turşusunun yeridilməsindən ibarətdir. Prosedur cəmi 30 dəq. vaxt alır. Prosedur xüsusi hazırlıq tələb etmir. Antikoaqulyant, spirtli içkilər və günəş vannalarından imtina etmək kifayətdir. Reabilitasiya dövrü - bir gündür. Lakin sonrakı iki həftə hamam, solyari və fiziki yüklənmədən uzaq durmaq lazımdır. Effekt dərhal görünür və 1 ildən bir necə ilə qədər davam edir. İstifadə olunan maddələr orqanizm tərəfindən tamamilə sovrulur. Əks-göstərişlər: Üz ovalının kontur platikası üçün bəzi əks-göstərişlər də var. Buraya aşağıdakıları əlavə etmək olar: - Hamiləlik və laktasiya dövrü; - Laxtalanma problemi pasientlər; - Kəskin sistem xəstəliklərindən əziyyət cəkənlər. - Dəri və onkoloji xəstəliklər. Üz ovalı kontur plastikasının nəticələri: - Dərinin elastikliyi artır; - Dəri hamarlaşır, xırda qırışlar itir, üz ovalı konturu dəqiqləşir; - Daha kəskin çənə xətti əldə olunur; - Yanaqlar öz formasını alır; - İkincili buxaq gizlənir; - Boyun daha uzun və gənc görkəm alır.

Published: 03.12.2019

Parodont xəstəlikləri və müalicəsi hekimtap.az

Parodont xəstəlikləri və müalicəsi

PARODONT NƏDİR? Parodont toxumalarına diş əti, diş, periodont, diş kökü sementi və alveol sümüyü aiddir. Parodont toxumaları vahid bir sistem təşkil edir. Bu sistem dişlərin sümükdə möhkəmliyini təmin edir, çeynəmə təzyiqini qəbul edir və nizamlayır. Parodont xəstəlikləri diş əti və dişi yuvasında saxlayan toxumaların iltihabi xəstəlikləridir. Bu xəstəliklər diş əti iltihabı ilə başlayır. Vaxtında müalicə edilməzsə parodontitə qədər irəliləyərək diş əti və dişləri dəstəkləyən alveol sümüyündə geriyə dönməz proseslər meydana gətirə bilirlər. Bununla da dişlərin laxlaması və nəticədə itirilməsi baş verir. Diş itirilmələrinin 70% səbəbi parodont xəstəlikləridir. Bu xəstəliklərə erkən dövrdə diaqnoz qoyulduqda və düzgün müalicə tədbirləri seçildikdə asan və effektiv şəkildə müalicə oluna bilirlər. Dişi əhatə edən toxumaların xəstəlikləri hələ qədim dövrlərdən aşkar edilib. Sivilizasiyanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq kariyes kimi parodont xəstəlikləri də sürətlə çoxalmağa başlamışdır. Müasir dövrdə aparılmış müayinələr parodont xəstəliklərinin uşaqlar və böyüklər arasında geniş yayılmasını təsdiq etməklə yanaşı, həmçinin bu xəstəliklərin daha erkən yaşlarda da müşahidə edildiyini söyləməyə imkan verir. PARADONTUN SƏBƏBLƏRİ: Parodont xəstəliklərinin baş verməsinin iki əsas səbəbi bakteriyalar və diş daşlarıdır. Bu problemlərin həll olunması parodont xəstəliklərinin müalicəsinin əsas təməl prinsiplərini təşkil edir.Ən çox yayılmış parodont xəstəliklərindən biri parodontitdir. Bu xəstəlik zamanı bütün parodont toxumaları zədələnir. İltihabi prosesin yayılmasından asılı olaraq parodontitlər yerli və yayılmış formada aşkar edilir. Yerli parodontit zamanı bir və ya bir neçə diş nahiyəsində parodontun zədələnməsi baş verir. Bəzi hallarda düzgün hazırlanmamış qapaqlar, körpüyəbənzər protezlər, düzgün aparılmamış ortodontik müalicə, düzgün qoyulmamış plomblar dişin bağ aparatını zədələyərək parodontitin yaranmasına səbəb olur. Xəstəliyin gedişi orqanizmin müqavimətindən də asılıdır. Orqanizmin müqaviməti aşağı düşdükdə və prosesə ikincili infeksiya qoşulduqda xəstəlik daha da ağırlaşır. Parodontitin əmələ gəlməsində genetik xüsusiyyətlərin, yaş dəyişikliklərinin, hamiləliyin, şəkərli diabetin, qan xəstəliklərinin rolu vardır. Səbəbləri göstərərkən ağızla nəfəs almanı da unutmaq olmaz. Havanın quruducu təsiri ağız suyunun müdafiə funksiyalarını zəiflədir və bakteriyaların inkişafına şərait yaranır. Parodontit zamanı güclü hormonal dəyişikliklərlə müşayiət olunan hamiləliyin böyük əhəmiyyəti vardır. Hamiləliyin bütün dövrü ərzində parodont toxumalarında hormonların çoxalması nəzərə çarpır. Bu zaman diş ətində ödem və qanaxma müşahidə edilir. Bəzən dişlərdə laxlama da olur. Parodontit və şəkərli diabet arasında əlaqə çoxsaylı tədqiqatlarla sübut olunmuşdur. Şəkərli diabet olan xəstələrin 51-98%-də parodontitə rast gəlinir. Buna görə də bəzən şəkərli diabetin ilk diaqnozu stomatoloq tərəfindən qoyulur. PARADONTUN MÜALİCƏSİ: Parodont xəstəliklərinin müalicəsi xəstəliyi törədən səbəblərin aradan qaldırılması ilə başlayır. Əgər düzgün qoyulmamış plomblar, düzgün hazirlanmamış qapaqlar, körpüyəbənzər protezlər və ortodontik aparatlar varsa onlar yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Ağiz gigiyenası korreksiya edilməli və diş daşları təmizlənməlidir. Ağır hallarda yerli iltihab əleyhinə müalicə, parodontal ciblərin açıq və ya qapalı kuretaji həyata keçirilir. Aciq və qapalı kuretaj sayəsində parodontal ciblər ləğv olunur. Yerli müalicə prosesində parodontal ciblərə daxil edilmiş dərman preparatları tez bir zamanda yuyularaq oradan çıxır və bunun nəticəsində aparılmış müalicənin effekti istənilən formada alınmır.Buna görə də parodontal sarğılardan istifadə olunur.Parodontal sarğılar dərman preparatlarının diş ətində, parodontal ciblərdə uzun müddət qalaraq təsir göstərməsini təmin edir.Parodont xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsi təbii dişlərin qorunması, daha rahat çeynəmə və həzmin baş verməsi deməkdir.Parodontitin profilaktikasının əsas metodu ağız boşluğunun fərdi gigiyenasıdır. Buna dişlərin düzgün və mütəmadi olaraq təmizlənməsi, keyfiyyətli diş fırçaları və məcunların istifadəsi və s.aiddir.

Published: 03.12.2019

Rozasea
 hekimtap.az

Rozasea

Top 5 prosedur və dəriyə qulluq. Rozasea - üzdə müxtəlif səpkilərlə xarakterizə olunan, olduqca tez-tez rast gəlinən bir xəstəlikdir . Rozasea –  üzdə üçlü  sinirin innervasiya olan zonasında yerləşən  bir angionevrozdur və aşağıdakı səbəblərdən yarana bilər: ▪ damar xəstəlikləri ▪ dermanın birləşdirici toxumasında dəyişikliklər ▪ mikroorqanizmlər ▪ həzm sisteminin disfunksiyası ▪ immun sisteminin pozulması ▪  yağ sistemində dəyişikliklər ▪  stress ▪ iqlim amilləri ▪ psixovegetativ pozulmalar. ⠀ Rozaseanın inkişafında aşağıdakı amillər  rol oynayır: -  konstitusional angiopatiya -  emosional stress - hormonal disbalans - kimyəvi maddələrin təsiri Hansı prosedurları rozaseyalı xəstələrə etmək olar: Xəstədə artıq müalicə bitəndən sonra  və ya remisiyada olduqda, aşağıdakı prosedurları etmək olar 1.Pilinqlər .Rozaseyanın müalıcəsində azelain turşusundan istifadə edilir və müvafiq olaraq eyni tərkibli  pilinqlərdən istifadə etmək lazımdır. 2.Mezoterapiya hialuron turşusuyla. Bərpa mərhələsində aşağı molekulyar çəkili hialuron turşusuna üstünlük verilir. Remisyiyada biorevitalizasiya proseduru da aparılır. 3.Mikrotok- terapiyası  - hüceyrə səviyyəsində funksional aktivliyi bərpa edir. Tək hüceyrənin enerji substratlarının sayını artırır. Arteriolların hamar əzələlərinə, damar divarının tonusuna  faydalı təsir göstərir, mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırır, iltihabı və ödemi azaldır. Təsirləri:    Şişkinliyin, iltihabın, ağrının, qızartının -  azalması.. 4.Fototerapiya (IPL, BBL) müalicədə istifədə edilir. 5. Botulinum terapiyası . Rozasea olan xəstələrdə dəri həssaslığı və kosmetikaya olan həsasslığa tez- tez rast gəlinir. Xəstələr  hər hansı bir kremdən istifadə etməkdən çəkinirlər çünki  nəmləndirmə yerinə daha çox qıcıqlanma ilə üzləşirlər. Rozaseyalı xəstələr sağlam nəticə almaq üçün müalicədən sonra düzgün şəkildə dəriyə qulluq etməlidirlər. Dəriyə qulluq bir neçə mərhələdən ibarətdir: Təmizləmə. Burada az daha yaxşıdır prinsipi işləyir: İstifadə etmək olmaz: mexaniki pilinqlər, skrablar İstifadə etmək olar :  həssas dərilər üçün qeyd olunan komedogen olmayan, hipoallergik ətirsiz təmizləyicilər. Qarışıq,  yağlı dərilər üçün yüngül təmizləyicilər (  məs.  gel şəklində uyğun gəlir) Quru dərilər üçün mikroelementli su ola bilər . Nəmləndirmə. - Yayda və ya günəşə çıxanda SPF ilə krem ​​çəkdiyinizə əmin olun. Daha yaxşı olar ki üçü-birində olan kremlər : nəmləndirmə, SPF və ton. - Nəmləndirici kremlər :  Normal , quru dəri üçün tərkibində seramidlər olan kremlər -Kombinə olan dəri üçün  tərkibində hialuron turşu olan kremlər.   Maskalar -xüsusi tərkibli. Həftədə 1-2 dəfə edilə bilər.

Published: 02.12.2019

Əllərə qulluq
 hekimtap.az

Əllərə qulluq

Əllərin yaşlanmasının əlamətləri: • Dəri nazik və quru olur. • Həcmlər azalır. Yaşla, yağ toxumasının miqdarı azalır və damarlar görünməyə başlayır. Buna "skeletizasiya" deyilir. Əllərdə piqmentli ləkələr və keratomalar ( lövhələr) əmələ gəlir. Əllərə hansı qulluq prosedurları etmək olar: 1.Mezoterapiya.Dəri nəmlənir, hamarlaşır və kiçik qırışlar açılır. Prosedur həftədə 1 dəfə olmaqla , cəmi 6-8 prosedur aparılır. İldə 1-2 dəfə həyata keçirmək məsləhətdir. 2.Biorevitalizasiya .Dəri nəmlənir, qırışlar açılır və ləkələr aradan qaldırılır. Prosedur 2 həftədən bir  olur, cəmi 4-6 prosedur aparılır. 3.Pilinqlər. Dəri cavanlaşır, ləkələrdən azad olur və dəri hamarlaşır. Proseduru 3-4 dəfə etmək olar. 4. Hialuron turşusuyla əllərin  doldurulması.  Damarları  gizlədir, cavan və sağlam bir görünüş bərpa edir, quruluğu azaltmağa imkan verir. Effekt prosedurdan dərhal sonra görünür və 8-12 ay qalır. 5.Plazmaterapiya proseduru. Prosedur dərinizi nəmləndirməyə, hamarlaşdırmağa, məxmər etməyə imkan verir. İldə 1-2 dəfə həyata keçirmək məsləhətdir. 6.Fototerapiya: yaş ləkələrini aradan qaldırmaq və dərini hamarlamaq üçün ən təsirli prosedurdu. Təsiri ilk prosedurdan sonra görünür. Ayda bir dəfə edilməsi tövsiyə olunur , cəmi 2-3 prosedurdur . 7. Fraksion  lazerlə cavanlaşma - əllərin dərisinin solğunluğu aradan qaldırmaq olur. Bir ay aralığı ilə 2-3 prosedur kursu aparılır. Əllərinizə qulluq etməyi unutmayaq: ev işlərini görəndə rezin əlcək geyinək və əllərimizə mütəmadi olaraq krem ​​çəkək. Yay aylarında əllər, üz kimi, SPF kremi ilə qorunmalıdır. Bu, prosedurlar və qulluqlar mümkün qədər uzun müddət əllərin dərisini baxımlı və gözəl qalmasına imkan verəcəkdir.

Published: 02.12.2019

Qışda dəriyə qulluq
 hekimtap.az

Qışda dəriyə qulluq

Qışda dəriyə qulluq! Qışda dərimiz ciddi stresə məruz qalır: evin quruluğu, küçədəki şaxta, külək, rütubətin olmaması, az günəş və s. Dəri daha tez quruyur, narahatlıq hiss olunur. Buna görə gündə bir neçə dəfə intensiv nəmləndirici kremdən istifadə etmək lazım olur, xüsusən də üz və dodaqlara. Qışda dərimiz xüsusi qulluq tələb edir. Tam qulluq 5 elementdən ibarətdir: 1) təmizlənmə; 2) tonizasiya; 3) nəmləndirmə; 4) qidalanma; 5) qorunma. Təmizləmə Qışda dərini zəruri nəmdən məhrum etməmək üçün yumşaq dəri təmizləyicilərdən istifadə etmək lazımdır. Tonizasiya Üzü təmizlədikdən sonra dərinin tonizasiyasına  diqqət yetirmək lazımdır. Alkoqol tərkibli məhsullardan istifadə etməyin. Qışda normal dəri üçün tonikləri seçin - dərini həddindən artıq qurutmadan nəmləndirir. ⠀ Nəmləndirmə Nəmləndirici kremləri  nəmləndirici serumlarla əvəz edin, çünki onlar dərini  daha yaxşı nəmləndirir. ⠀ Qidalanma Qışda vitaminləri və antioksidantları unutmamaq lazımdır. Vitamin A - dərinin elastikliyinə cavabdehdir. Vitamin B - dəri hüceyrələrinin yenilənməsini, nəmləndirilməsini təşviq edir Vitamin C -  dərinin elastikliyini təmin edən kollagenin əmələ gəlməsini sürətləndirir Vitamin E -  dərinin yenilənməsini sürətləndirir. ⠀ Qoruma ⠀ Evdən çıxmadan yarım saat əvvəl üzünüzə nəmləndirici və ya qidalandırıcı bir krem ​​tətbiq etmək lazımdır. ⠀⠀ Quru və normal dərilər üçün ən  lazımlısı , əlbəttə ki, kremdir. Adi gün kremlərini qidalandırıcılarla əvəz edin, çünki daha aktiv maddələrlə, yağ, vitamin və minerallarla zəngindir. Ancaq təəssüf ki, belə bir kompozisiya (spermaceti, lanolin, arı mumu) komedonlara və sızanaqlara səbəb olur, buna görə qidalandırıcı kremlər yağlı dərilərə çox tətbiq etmək olmaz. Yağlı dəri üçün yüngül kremlərə üstünlük verin. ⠀ Əsas baxım qaydaları: 1. Soyuq havalarda təkcə E vitamini ilə deyil, D vitamini ilə də zəngin krem ​​seçin. 2. Əgər dəridə xırda damarların yaranmasına meyl varsa, K vitamini olan kremlərdən istifadə edin. 3. Əgər dəriniz  çox qurudursa onda tonal kremə bir az nəmləndirici əlavə etmək olar , yaxşıca qarışdırmaq və evdən çıxmadan 30 dəqiqə əvvəl tətbiq etmək lazmdır. 4. Mənfi havalarda quru kosmetika ilə makiyaj etmək lazım deyil ( maye göz layneri və qaymaqlı göz kölgəsi istifadə etmək daha yaxşıdır). 5. Mümkün qədər su içməyə çalışın: dəridə  yağ vəzlərinin funksiyası normallaşdırmağa və soyuqda rahat çıxmağa kömək edəcəkdir. 6. Çox isti duş və ya hamam almamağa çalışın. Su dərəcəsi nə qədər yüksək olsa, dəri daha çox quruyur.⠀ 7. Su prosedurlarından sonra sərt dəsmal istifadə etməyin , dərinizi yumşaq bir şəkildə silin. 8. Əllərə qulluq - əl kremini mümkün qədər tez-tez istifadə edin. Hansı kosmetoloji  prosedurları qışda etmək olar: 1.Pilinqlər 2.Mezoterapiya, Biorevitalizasiya 3.Üzün təmizlənməsi 4.Lazer prosedurları

Published: 02.12.2019

Ziyillər
 hekimtap.az

Ziyillər

Ziyil dəridə olan xoşxassəli şiş adlanır. Onların görünüşü dəriyə daxil olan və epidermal hüceyrələrin quruluşunda dəyişiklik yaradan papillomavirusun nəticəsidir. Növlərdən asılı olaraq ziyillər yuvarlaq, oval, düzənsiz və ya iplik şəklində olan dərilərdəki yüksəkliklərə bənzəyir. Virusun dəriyə girən yolu mikroskopik çatlar, cızıqlar, yaralar və epidermisin bütövlüyünün pozulmasıdır. Vulqar ziyillər tez-tez əllərdə, barmaqlarda, ayaqda, üzdə lokalizasiya olur. Düz və ya yetkin yaşda olan ziyillər açıq bej, qəhvəyi və ya qırmızı - qəhvəyi rəngli kiçik yenitörəmələrdi. Epidermisin səthindən çox yuxarı qalxmırlar və ən çox barmaqlara və əllərdə, üzdə, ayağın altında və gövdədə yerləşirlər. Ayaq- alti ziyillər. Daha böyük, sərtdir. Ayağın içərisində, ayaq barmaqlarında, topuqda yerləşirlər Sapşəkilli ziyillər. Uzun uzadılmış formada  və ət, açıq qəhvəyi və ya sarımtıl rəngə malikdirlər. Ən tez-tez üz, boyun, qoltuqaltı bölgədə yerləşirlər Xüsusiyyətlər: Ziyillər dəri xərçənginə dönə bilməz! Ən effektli müalicə - aradan qaldırılmasıdır, residiv halında isə antivirus dərmanların təyin edilməsi və aradan qaldırılması Düz ziyillər müalicəyə çox torpiddir.  Konservativ müalicə aparılır ( destruksiya olmadan). Ziyillər 2 il ərzində öz-özünə yox ola bilər. Həm də bu müddət ərzində onlar böyüyədə bilərlər. Çoxsaylı ziyillər HİV infeksiyasının əlaməti ola bilər. Hamiləlik dövründə (immun vəziyyətinin dəyişməsi səbəbindən) yeni papillomalar və ziyillər əmələ gələ bilər , bunlar doğuşdan sonra reqressiya edə bilərlər. Çoxsaylı ziyillər qoltuqalti və boyun nahiyəsində  tünd dəri rəngi ilə birlikdə insulinə qarşı müqavimət göstərir və endokrinoloqun məsləhəti tələb edir. Antivirus terapiya seçimi üçün interferonun  vəziyyəti və insan orqanizminin antivirus və immunomodulyasiya edən maddələrə həssaslığının aşkarlanması üçün müasir bir analiz istifadə edilir.

Published: 01.12.2019

Spinner