QAPALI RİNOPLASTİKA hekimtap.az

QAPALI RİNOPLASTİKA

QAPALI RİNOPLASTİKA Rinoplastika plastik cərrahiyyənin bir istiqaməti olub, anadangəlmə və qazanılmış burun qüsurlarının aradan qaldırılmasına yönəldilib. Rinoplastika vasitəsilə nəfəsalma ilə bağlı çətinlikləri, eləcə də travma nəticəsində yaranan problemləri həll etmək mümkündür. Bundan başqa, rinoplastika vasitəsilə burnun estetik korreksiyası da mümkündür. Rinoplastika iki üsulla həyata keçirilir - açıq və qapalı. Açıq rinoplastika zamanı kəsik burun dəlikləri və burun arakəsməsində aparılır. Bu metod ağır əməliyyatlar zamanı tam vizual kontrola ehtiyac yarandıqda tətbiq edilir. Açıq rinoplastika qığırdaq toxumalarının yerdəyişmə və ya çıxarılmasına şərait yaradır. Müəyyən üstünləklərə malik olsa da, açıq rinoplastikanın bir çox mənfi cəhətləri də var. Məsələn, travmatizasiya, çapığın qalması, reabilitasiya dövrünün uzun olması. Qapalı rinoplastika isə burun dəliklərinin daxili səthindəki kəsiklər vasitəsilə aparılır və bu metodun bir çox üstünlükləri var. Qapalı rinoplastikanın həyata keçirilməsi üçün ən təhlükəsiz üsul Piezo cihazıdır. Piezo-cərrahiyyə rinoplastikada çevriliş yaratmış metod olub, Piezo-cihaz vasitəsilə həyata keçirilir. Bu aparat ultrasəs vibrasiyası əsasında işləyir, vibrasiya seçici olaraq sümük toxumasına təsir edir və onu yonaraq lazımi formaya salır. Piezo-rinoplastikanın üstünlükləri - Piezo-rinoplastika təhlükəsizdir; - birbaşa sümük toxumasına təsir etdiyi üçün yumşaq toxuma, damar, sinir və qığırdaqları zədələmir; - bu üsulla əməliyyat zamanı qanaxma minimaldır; - şişkinlik və hematoma yaranma riskini azaldır; - reabilitasiya dövrünü qısaldır;  Piezo-rinoplastikaya göstərişlər - burun belinin enli olması; - burun dəliklərinin qeyri-düzgün diametr və forması; - çox enli və ya dar burun ucu; - burun belində çökəklik və ya donqarın olması; - əvvəllər keçirilmiş burun travmaları; - qığırdaq əsasının defekti; - anadangəlmə burun çəpəri əyrilikləri; - tənəffüsün pozulmasına səbəb olan anadangəlmə çəpər əyrilikləri. Piezo-rinoplastikaya əks-göstərişlər - 18 yaş həddi; - xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsi; - dəri və dərialtı toxumalardakı iltihabi proseslər; - bədxassəli şişlər; - qan-damar sistemi xəstəlikləri. Bundan başqa, qapalı rinoplastikanı “karma” və “let down” üsulları ilə də həyata keçirmək olar. “Karma” metodu burnun anatomik strukturunu qorumaqla lazım olan nəticəni əldə etməyə imkan verir. Əməliyyat burun dəlikləri içərisindən, sümük və qığırdaq toxumaları altından həyata keçirilir. Bu zaman birləşdirici toxumalar zədələnmir. Üsulun üstünlü - burnun həssaslıq və elastikliyini itirməməsidir. “Let Down” metodunda burnun təbii beli saxlanılır, sümük, qığırdaq, sümük üstlüyü, burnun selikli qişası zədələnmir. Əməliyyat zamanı burun çəpərinin qapalı metodla işlənməsindən sonra burun donqarı aşağı basılaraq istənilən formaya salınır. Selikli qişa zədələnmədiyi üçün tənəffüs problemləri yaranmır. “Let Down” metodunun tətbiqi üçün münasib  yaş həddi 18-40 yaşdır. Bu metod üçün göstərişlər aşağıdakılardır: - çox qabarıq burun donqarı; - xarici burnun yəhərəbənzər deformasiyası; - həddindən artıq enli burun dəlikləri; - burnun uzununa proporsiyalarının qeyri-təbiiliyi.  “Karma” və “let down” metodlarında reabilitasiya dövrü digər qapalı rinoplastikalarda olduğu kimi çox qısadır.

Paylaşıldı: 18.02.2020

quru-göz-sindromu

Quru göz sindromu

Quru göz sindromu dünyada hər iki insandan birində rast gəlinir və göz həkiminə baş çəkməyin əsas səbəbidir. Göz quruluğu həyat keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. QURU GÖZ XƏSTƏLİYİNİN SİMPTOMLARI Quru göz sindromu xəstəliyi hər kəsdə eyni şəkildə baş vermədiyi üçün xəstəliyin əlamətlərinin üzə çıxması müəyyən vaxt alır.Quru göz sindromu xəstələrində əsas şikayətlər aşağıdakılardır: səhərlər gözlərdə çirklənmə yanma hissi ağrı qaşınma yorğunluq quruluq hissi gözün qızarması işıqdan qorxma bulanıq görmə batma hissi yad cisim hissi Quru göz sindromu probleminin həllində gözləri nəm saxlamaq böyük əhəmiyyət daşıyır. Nə qədər qəribə görünsə də, gözlərin sulanması da quru göz sindromunun əlaməti ola bilər. Bunun səbəbi gözün səthindəki quruluğu bərpa etmək üçün, gözün qoruyucu mexanizminin işə düşməsi və göz yaşı ifrazını artırmasıdır. Ancaq bu “refleks pozğunluğu” gözün quruluğunu bərpa edə biləcək qədər uzun müddət davam edə bilmir və müvəqqətidir. Quru göz sindromu gözlərin infeksiyaya yoluxma ehtimalını artırır və göz səthinə (bəzən qalıcı) zədə yetirə bilir. QURU GÖZ SİNDROMUNA SƏBƏB NƏDİR? Göz quruluğunun səbəbi çox zaman göz yaşı miqdarının az və ya keyfiyyətinin aşağı olması ilə əlaqədardır. Gözün sağlam olması və yaxşı görməsi üçün göz səthində yetərli və davamlı bir göz yaşı təbəqəsi olması vacibdir. Göz yaşı gözü nəm saxlamaqla buynuz qişaya zərər verən və göz infeksiyasına səbəb ola biləcək toz, çirk və mikroorqanizmləri yuyur. Normal göz yaşı təbəqəsi üç vacib komponentdən ibarətdir: Yağlı komponent Sulu komponent Selikli (Mutsin) komponent Hər bir göz yaşı komponenti gözün üstündə və ya yanında olan fərqli vəzlər tərəfindən ifraz olunur: Yağlı komponent, göz qapaqlarında olan meybomi vəzləri ilə; Sulu component, yuxarı göz qapaqlarının xarici tərəfinin arxasında yerləşən lakrimal vəzlər ilə; Mutsin komponenti gözün ağını (sklera) əhatə edən konyunktivadakı qədəhəbənzər hüceyrələri ilə; Sadalanan göz yaşı təbəqəsi komponentlərinin hər hansı birində problem yaşanarsa göz yaşında qeyri-sabitlik yaranar və bu da öz növbəsində göz quruluğu ilə nəticələnə bilər. QURU GÖZ SİNDROMUNUN YARANMA RİSKLƏRİ Aşağıda sadalanan bir sıra amillər quru göz sindromu riskini artırır. Onlara daxildir: kompyuter istifadəsi kontakt linza istifadəsi yaşlanma faktoru tez-tez təyyarə ilə uçmaq siqaret və spirtli içki qəbulu sağlamlıq vəziyyəti (şəkər, hipertoniya və s.) bəzi dərmanların əks təsiri göz qapaqları problemləri kimyəvi yanıqlar Əlavə olaraq sərt əsən külək, qadın cinsi (menopauza) və havanın çirklilik səviyyəsini də risk faktorlarına aid etmək olar. Quru göz sindromu eyni zamanda, qurdeşənəyi, revmatoid artrit, Şeqren sindromu (quru gözlər və ağızda quruluq) kimi sistem xəstəliklərinin simptomu kimi də özünü göstərir.  Fokuslanma nəticəsində azalan göz qırpma refleksi də göz yaşının bərabər dərəcədə yayılmasına mane olaraq gözlərin qurumasına gətirib çıxara bilər. Həmçinin oksigenlə qidalanan və damarsız quruluşa sahib olan gözün ön hissəsi oksigen azlığı nəticəsində də gözün ön qişasında çatlar əmələ gətirə bilər. QURU GÖZ SİNDROMUNUN DİAQNOSTİKASI Sizdə xroniki quru göz sindromunun olub-olmadığını bilməyin yeganə yolu, göz həkiminiz tərəfindən bir və ya bir neçə göz testlərinin aparılmasıdır. Bu test aşağı göz qapağının altına qoyulan nazik filter kağızı formasında olmaqla Şirmer testi adlanır və gözünüzdə göz yaşı ifrazı miqdarını müəyyən edir. Göz həkiminiz yalnız diqqətli araşdırması nəticəsində gözünüzdə quru göz sindromunun mövcudluğu və ağırlıq dərəcəsini aşkar edə və gözlərinizin sağlam, rahat və yaxşı görməsi üçün ən düzgün müalicəni sizə təyin edə bilər. QURU GÖZ SİNDROMUNUN MÜALİCƏSİ Şükürlər olsun ki, müasir dövrdə xroniki quru göz quruluğunun effektiv müalicə imkanları mövcuddur. Quru göz sindromu xəstəliyinin müalicəsində ilk öncə xəstəliyə səbəb olan faktorlar araşdırılır və səbəbi müəyyən olunduqdan sonra müvafiq müalicə həyata keçirilir. Quru göz sindromu müalicəsində gel və ya damci şəklində lubrikantlar, nəmləndirici linzalar və göz yaşının buxarlanmasının qarşısının alınması üçün eynək təyin olunur. Əgər həkim təyinatına doğru əməl olunarsa xəstə tezliklə öz sağlamlığına qovuşur. Xəstənin olduğu mühitin nəmli olması, bol su içilməsi, havalandırma və kondisioner sistemlərinin gözə birbaşa vurmaması, yay və ya qış aylarında eynəkdən istifadə edilməsi gözləri quruluqdan qorumaq üçün başlıca faktorlardır. Bir çox hallarda süni göz damcıları və kiçik davranış dəyişikliklərinin müntəzəm istifadəsi (məsələn: kompüterdən istifadə zamanı tez-tez fasilə vermək, smartfonlardan az istifadə edilməsinə nail olmaq) quru göz simptomlarını xeyli azalda bilər. Nəticə olaraq, göz həkiminiz sizə göz damcıları və tibbi prosedurlar tövsiyə etməklə orqanizminizin daha çox göz yaşı istehsalı və ifrazına nail ola və bununla da gözlərinizdə olan qıcıqlanma və iltihabı kimı narahatçılıqları aradan qaldıra bilər.

Paylaşıldı: 16.02.2020

Eksimer lazer korreksiyası

Eksimer lazer korreksiyası

İnsanın lamisə orqanları arasında əvəzedilməzi görmədir desək, yanılmarıq.Yaxındangörmə, uzaqdangörmə və astiqmatizm dünyada geniş yayılmış görmə problemləridir. Bu patologiyalar ənənəvi olaraq, eynəklər və ya kontakt linzalarla korreksiya edilir. Lakin bu metodlar pasiyentlərə bir çox narahatlıqlar yaşadır. Məsələn, eynəklərin tez-tez sınması və ya tərləməsi, kontakt linzalara qulluq, onları vaxtaşarı dəyişmək zərurəti və s. xeyli diskomfort yaradır. Bütün bu problemlərdən qurtulmaq üçün ən müasir və effektiv bir metod mövcuddur. Bu -görmənin ekzimer lazer korreksiyasıdır. Eksimer lazer korreksiyası necə həyata keçirilir? Lazer vasitəsilə görmənin bərpası xüsusi soyuq şüa vasitəsilə həyata keçirilir. Bu zaman şüa buynuz qişanın ən nazik qatlarını buxarlandıraraq onun əyriliyini lazımi səviyyəyə çatdırır. Eksimer lazer korreksiyası sizə görmə məhdudiyyəti olmadan dolğun həyat sürməyə şərait yaradacaq. Eksimer lazer korreksiyasının üstünlükləri - təhlükəsizlik; - prosedurun ağrısızlığı; - əməliyyatın qısa müddətə icra olunması (15 dəq.) - “bir gün” rejimində aparılır; - hər iki gözü bir gündə əməliyyat etmək mümkündür; - buynuz qişanın üst təbəqəsi toxunulmaz qalır; - bərpa dövrünün qısadır. Eksimer lazer korreksiyasına göstərişlər - yaxındangörmə (miopiya); - uzaqdangörmə (hipermetropiya); - astiqmatizm. Eksimer lazer korreksiyasına əks-göstərişlər - 18 yaş həddi; - qlaukoma; - katarakta (mirvari suyu); - keratokonus; - şəkərli diabet; - torlu qişanın qopması; - hamiləlik və laktasiya; - gözün iltihabi xəstəlikləri. Əməliyyatdan sonra bir neçə gün dekorativ kosmetikadan, spirtli içkilərdən istifadə etmək, ağırlıq qaldırmaq tövsiyə olunmur. Sauna və hovuz məsləhət deyil. Bərpa dövrü hər pasiyent üçün individualdır.

Paylaşıldı: 13.02.2020

Dodaqların fillerlərlə korreksiyası

Dodaqların fillerlərlə korreksiyası

Dodaqların fillerlə korreksiyası nədir? Dodaqlar və  ağızətrafı nahiyə üzün estetik baxımdan ən vacib elementlərindən biridir. Məhz bu səbəbdəndir ki, qadınlar dodaqların forma və ölçülərinə çox həssas yanaşırlar. Dodaqların nazik olması zahirən qadına “quruluq” gətirir, hətta bəzən daha yaşlı göstərir. Lakin bu, elə də böyük problem deyil. İxtisaslı mütəxəssis lazımi korreksiya vasitələrindən istifadə edərək, dodaqlara arzuolunan görünüş verə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, qadınlarla yanaşı, fillerlə korreksiyaya kişilər də müraciət edə bilərlər. Dəqiq konturlu və səliqəli dodaqlar kişilərin xarici görünüşünü xeyli yaxşılaşdırır və xarizmatik edir. Dodaq asimmetriyalarında, dodaqətrafı qırışlarda, burun-dodaq büküşlərinin korreksiyasında, fillerlərin istifadəsi göstərişdir. Kişi və qadın dəri strukturları fərqləndiyindən korreksiya fərqli yanaşma tələb edir. Prosedur zamanı daha qatı fillerlər tədbiq olunur. Dodaq korreksiyasının ən geniş yayılmış və effektiv vasitələrindən biri hialuron əsasında fillerlərin tətbiq olunmasıdır. İnyeksiya üçün istifadə olunan hialuron turşusu dərinin təbii kompanentidir, o, toxumalarda bərabər səviyyədə paylanır və bununla belə, dodaqarın həssaslığına heç bir mənfi təsir göstərmir. Hilauron turşusu vasitəsilə dodaqları həcmləndirmək, onların yaşa bağlı dəyişikliklərini (həcmin itirilməsi, kiset qırışları), quruluğunu aradan qaldırmaq mümkündür. Fillerlə dodaq korreksiyasına göstərişlər Dodaqların korreksiyası istənilən kateqoriyalı pasiyentlərə tətbiq oluna bilər. Göstərişlər bunlardır: - quruluğun aradan qaldırılması, dodaqların qocalmasına qarşı profilaktika; - formanın bərpa olunması və konturun dəqiqləşdirilməsi; - dodaqların həcminin artırılması; - yaşa bağlı dəyişikliklərin aradan qaldırılması; -“marionet qırışları” nın korreksiyası və ağız bucaqlarının qaldırılması. Yaş ötdükcə, qocalma prosesi nəticəsində dodaqlar həcmini və kontur dəqiqliyini itirir.Qanın mikrosirkulyasiyası zəiflədiyindən dodaq kənarlarının rəngi avazıyır, quruluq yaranır. Hilauron turşusu dərini  güclü nəmləndirir, yüksək səviyyədə qidratasiya edir və dolğunluq ilə təmin edir. Əks-göstərişlər  - dəri xəstəlikləri; - kəskinlik mərhələsində olan xroniki xəstəliklər; - kəskin infeksion xəstəliklər; - korreksiya nahiyəsində iltihabi proseslər; - immunomodulyator və immundepressantların qəbulu;  - hamiləlik və laktasiya. Prosedur cəmi 15-30 dəqiqə vaxt alır. Qalıcılıq isə bir il, hətta daha artıqdır. Bərpa dövrü Dodaq korreksiyasından sonra bərpa tez və komfortlu keçir. İlk günlərdə dodaqlarda şişkinlik və hematoma  müşahidə oluna bilər, lakin bu bir neçə gün ərzində aradan qalxır. İki həftə ərzində hamam, sauna və fiziki yüklənmədən qaçınmaq tövsiyə olunur.

Paylaşıldı: 10.02.2020

qonartroz

Qonartroz

Qonartroz (diz artrozu,diz kirəclənməsi) nədir?      Qonartroz diz oynağında baş verən qığırdaq yeyilməsidir.Rentgen müayinələrində qığırdaq kələ-kötür göründüyü üçün xalq arasında duzlaşma adını alıb.Artroz sözü artro (oynaq) oz (xəstəlik) sözlərinin birləşməsindən yaranıb.Diz oynaqlarımız bir birinə uyğun olmayan oynaq başlıqlarından ibarətdir.Oynaqlarımızın səthi 3-4 mm qığırdaq səthi ilə örtülüb.Bədənimizin ən qalın qığırdağı 6 mm ilə patellanın (diz qapağı) artikulyar üzünü əhatə edir.Tibial və femoral epikondiluslar 1-1 ilə uyğun olmadığı üçün onlar arasında aypara şəklində menisk yerləşib.Menisk də oynaqların sabitliyini qoruyur.Diz öz növbəsində bağlar və əzələlər tərəfindən də qorunur.Bu sadaladığımız faktorların birində problem yaranarasa bu da öz növbəsində qonartroza səbəb ola bilər.      Qonartroz  dizlərdə ağrının olması,diz oynağında çox irəliyə gedə bilən hərəkət pozğunluğu ilə nəticələnən xəstəlikdir.Daha çox qadınlarda rast gəlinir(metobolitik proseslərlə, klimaks ilə əlaqəli olaraq).Ən çoxda kilolu və yaşlı insanlarda rast gəlinə bilər.Bu xəstəlik insanların gündəlik yaşamına öz mənfi təsirini göstərir.Günümüzdə bu xəstəlik ciddiyə alınmazsa gələcəkdə çox böyük problemlərlə rastlaşa bilərik.Bu xəstəlik müalicə olunmazsa insan öz gündəlik yaşamından geri qala bilər. Qonartroza səbəb olan amillər: 1.Diz oynağının travmaya məruz qalması 2.Diz bölgəsində aparılan əməliyyatlar 3.Kiçik yaralanmalar 4.Kalsium çatışmazlığı 5.Həyat tərzi 6. Xroniki iltihablaşmalar Qonartrozun diaqnozunun qoyulması:       Dizdə zamanla artan ağrı və hərəkət məhdudiyyətinin yaranması,əsasəndə daha çox yeridiyi zaman, uzun müddət ayaq üstə qaldığı zaman,yerdən bir əşya götürdüyü zaman,pilləkənlə endiyi zaman bu ağrıları hiss edilə bilər.Zamanla dizlərdə baş verə bilən əyilmələr də bunun göstəricisidir. Müayinə zamanı nə müşahidə olunur?       Oynaqlarda sürtünmə səsi,əzələlərdə atrofiya (yəni arıqlama),oynaqlarda hərəkət məhdudiyyəti,oynaqlarda rast gəlinən deformasiyalar. Qonartrozun diaqnostikası: Xəstənin ifadəsi,müayinə və rentgen çox zaman yetərli olur.Bağlar və menisklərin vəziyyətini dəyərləndirmək üçün MRT lazım gəlir.  Qonartrozun Müalicəninin aparılması:       Həkimin məqsədi ilk öncə ağrını azaltmaqdır.Bunun üçün müxtəlif ağrıkəsici və miorelaksantlar istifadə oluna bilər.Kirəclənmənin artmaması üçün,qığırdağı qismən qorumaq üçün oynaq daxili inyeksiyalar tətbiq edilir.Deformasiyanın qarşısını almaq üçün korsetlər təyin oluna bilər.Əgər oynağa su yığılıbsa ortoped tərəfindən boşaldılır və soyuq (buz) tətbiq edilir.Müalicədə ən önəmli üsullardan biri də diz qoruma prinsiplərinin tətbiqi və fizioterapevtin nəzarəti altında bir sıra fiziki amillərlə müalicənin tətbiqidir.Əgər dizin müalicələri vaxtında aparılmazsa, eyni zamanda dizin qorunma prinsipləri yerinə yetirilməzsə,bu diz sonunda endoprotezlə üzləşəcək. Qonartrozun qorunma prinsipi: 1.Hərəkət etmək, 2.Pilləkənli yerlərdən az istifadə etmək, 3.Oturarkən,qalxarkən qol gücündən istifadə etmək, 4.Ağır yük daşımamaq, 5.Uzun zaman ayaqda qalmamaq və yeriməmək, 6.Hündür daban ayaqqabı geyinməmək, 7.Diz üstə oturmamaq, 8.Fzioterapevtin və ortopedin nəzarətində olmaq 9.Lazımı idman hərəkətlərinin tətbiqi (ayaq əzələlərinin güclənməsi). Fizioterapevtik prosedurlar: 1.Soyuqla müalicə-Krioterapiya 2.Alçaq tezlikli cərəyan-TENS,Maqnit terapiya,Hilt terapiya,Fonofarez. 3.İdmanlar-Quadriceps(dördbaşlı) və hamstrinq əzələlərinin  izometrik dirəncli və gücləndirilmiş hərəkətləri,Əzələnin bir yarım dövrlük fasiləsis –“BF” cərəyanla gücləndirilməsi. Diz idman hərəkətləri: Gündə 1 dəfə ,3 təkrarlanma ilə,10 sayda etmək şərtiylə.(Əgər hər hansısa bir hərəkət sizi incidərsə bu hərəkəti dayandırmağınız məsləhət olunur).  

Paylaşıldı: 10.02.2020

Koksartroz (Bud çanaq artrozu)

Koksartroz (Bud çanaq artrozu)

Koksartroz(bud çanaq artrozu) Bud- çanaq artrozunun  (el arasında bud-çanaq duzlaşması adlanır) tibbi termini koksartrozdur.Bədənimizdə diz oynağından sonrakı ən böyük oynaqdır.Orta və yaşlı insanlarda rast gəlinən bud-çanaq ağrılarının ən önəmli səbəbi artrozdur: Bud -çanağın işi: Bədənin ağırlığını daşıyır. Yerimə işini yerinə yetirir. Cövdənin aşağı ətraflar üzərində olan hərəki işləri  yerinə yetirir. Bədənin ağırlığı bud- çanaq oynağına: Qaçarkən 5 qat Ayağa qalxarkən 4-7 qat Pilləkən enib qalxarkən 7 qat ağırlıq düşür bud-çanağa. 1.Koksartroza səbəb olan amillər: Bud-çanaq artrozunun səbəbi bildiyimiz və bilmədiyimiz səbəblərər görə 2 qrupa ayrılır .Bildiyimiz səbəb yaşla əlaqəli oynaqlarda baş verən  kirəclənmələrdir. II qrup amillər isə: Zamanla  fikir vermədiyimiz  və müalicə etmədiyimiz bud-çanaq çıxıqları (çox zaman zəif olduğu üçün nəzərə çarpmır,iləri yaşlarda çanağın yeyilməsinə səbəb olur). Revmatizm Travmalar Bursitlər (troxanterik) Sarkomalar Infeksion xəstəliklər II qrupa aid olan xəstələrə isə  xəstəliyin kəskinləşmiş dövründə cərrahi müdaxilələr olunur. Əgər xəstəlik müalicə olunmuş və qarşısı alınmazsa  bud-çanaq endoprotezlə əvəzlənir. 3.Koksartrozun simptomları: Qasıq bölgəsində və oynağın ön tərəfində ağrılar olur Yerimə zamanı dəyişikliklər nəzərə çarpır Oynaqda passiv hərəkət məhdudiyyətləri ortaya çıxır Qısa sürəli səhər kontrakturaları (3 dəqiqədən az) Gün ərzində qısa sürəli tutkunluklar ola bilər. Corab və ayaqqabı geyindiyi zaman yaranan çətinliklər. 4.Koksartrozun diaqnostikası: Xəstənin ifadəsi,həkimin müayinəsi və Rentgen diaqnostikası lazım gələrsə,  MRT diaqnostikası da təyin oluna bilər. 5.Koksartrozun diaqnozunun qoyulması: Bud-çanaq oynağında artroz ağrıları,hərəkət məhdudiyyəti,əsasəndə yeriyəndə,yerdən bir şey götürəndə,corab və ayaqqabılarını geyindiyi zaman baş verən ağrılar və rentgen müayinəsinin nəticəsi. 6.Koksartrozun qorunması prinsipləri: Artıq çəki Ağır yük daşımamaq Uzun zaman ayaqda qalmamaq Fasiləli yerimək Ortoped və fizioterapevt nəzarətində olmaq Lazımı idman hərəkətlərinin tətbiqi (xroniki düvrdə) 7.Koksartroz üçün görülən fizoterapevtik prosedurlar: Hilt terapiya-lazer terapiyası Maqnit terapiya Isti və soyuq prosedurlar Iynəbatırma TENS Ayaqlarda bərabərsizlik varsa dabanlıq Hidroterapiya ilə müalicə (Şarko duşu,Şotland duşu) - aşağı ətraflarda qan dövranını normallaşdırır,hərəkətliliyi artırır Isti prosedurlar-ağrı və əzələ spazmını azaldır,əzələ elastikliyini artırır,hərəkəti asanlaşdırır.                   8.Koksartrozun reabilitasiyası: Oynaqlarda hərəkətliliyi qorumaq üçün: Leksiyon, ekstansiyon, rotasyon gərmə hərəkətləri tətbiq etmək. Əzələ zəifliyi və atrafiyası zamanı: İzometrik hərəkətlər.  

Paylaşıldı: 10.02.2020

Osteoxondroz

Osteoxondroz

Osteoxondroz nədir? Osteoxondroz mikrozədələrlə müşayiət olunan osteoxondropatik xəstəliklər qrupuna aiddir, kliniki morfoloji cəhətdən sümüyün süngər maddəsinin aseptik nekrozu ilə gedən xroniki xəstəlikdir. Osteoxondroz zamanı fəqərəarası diskdə mikrozədələr  yaransa da fəqərəarası diskin və ya sümüyün dağılması baş vermir. Ostexondrozun yaranması: Osteoxondrozun yaranma mexanizmi fəqərəarası disk nahiyəsinin qeyri-rasional yüklənmə nəticəsində (uzunmüddətli məcburi vəziyyətdə olma, ağır yükqaldırma, ağır atletika və gimnastika ilə həddən artıq məşğul olmaqla) mexaniki travma almasıdır. Adətən, bu yüklənmələr onurğa sütununun hər hansı bir fəqərəsinin yerdəyişməsi və ümumilikdə, onurğa sütununun biomexanikasının pozulmasından sonra yaranır. Fəqərəarası diskin qidalanma və özünübərpa sistemi xarici travmatizasiya ilə mübarizə apara bilmir. Osteoxondrozun əsas əlamətləri:  Osteoxondrozun əsas əlaməti diskin hündürlüyünün rentgenoqrammada və ya MRT-də azalmasıdır. Diskin xarici qişasının kiçik zədələnmələri, daxili nüvənin xaricə çıxması isə disk yırtığına səbəb ola bilər. Beləliklə, bu yanaşmaya görə, osteoxondrozun yaranma səbəbi daha çox mexanikidir. Osteoxondroz zamanı yaranan ağrı: Osteoxondroz zamanı yaranan ağrı sindromu nə ilə əlaqəlidir? Sinir köklərinin zədələnmiş disk ilə sıxılmasına birmənalı yanaşmaq düzgün olmazdı. Əksər hallarda osteoxondroz zamanı yaranan ağrı sindromu  onurğa sütununun travmaya uğrayan nahiyəsinin stabilləşməsinə yönəlmiş, müdafiə xarakterli əzələ spazmı ilə əlaqəlidir. Əzələ spazmına cavab olaraq vena və limfatik damarların sıxılması baş verir, zədələnmiş nahiyədən maye axını pozulur, yumşaq toxumaların ödemi baş verir. Ödemli toxumalar sinirləri sıxaraq lokal və ya ətraflara irradiasiya edən ağrıya səbəb olur. Osteoxondrozun ağırlaşması:  Osteoxondrozun ağırlaşması fəqərəarası disk yırtığına çevrilə bilər. Osteoxondrozun yaranmasına səbəb olan mexaniki faktorlar onurğa sütununun yüklənmələri, davam etməkdə olan əzələ gərginləşmələri başqa nahiyədə osteoxondrozun və onun nəticəsi olan fəqərəarası disk yırtığının yaranmasına səbəb olacaq. Orqanizm vahid bir sistemdir və  orqanizmin bir nahiyəsində problem olduqda orqanizm bütövlükdə əziyyət çəkir. Əgər hər hansı bir boyun fəqərəsi nahiyəsində yerdəyişmə (travma, səmtsiz hərəkət) baş vermişsə, bədənin ümumi mərkəzi oxunu stabil saxlamaq üçün onurğa sütununda oma və bel fəqərələrinin əks tərəfə çevrilməsi baş verəcək. Orqanizmin daha az enerji itkisini və bədənin tarazlığını təmin etmək üçün baş verən bu dəyişikliklər lokal olaraq bel-oma nahiyəsinin və bel fəqərələrinin biomexanikasının pozulmasına və yüklənmənin  artmasına səbəb olur.  Osteoxondrozun yaranma səbəbləri: Osteoxondrozun yaranma səbəbi daxili orqanlarla da əlaqəli ola bilər: Mədə, bağırsaq, öd kisəsi, böyrəklər, yumurtalıqlar və uşaqlığın infeksion, iltihabi və ya disfunksional  xəstəlikləri zamanı bu orqanların kapsullarının lokal spazmı baş verir. Spazm nahiyəsinə orqanizmin müxtəlif regionlarından , xüsusilə də qarın boşluğu və çanağa daha yaxın olan bel-oma nahiyəsindən müxtəlif fassiya və əzələlər də qoşulur və bu fassiyaların gərginləşməsi baş verir. Belə gərginliklər bel fəqərələrinin rotasiyasına və bel ağrılarına səbəb ola bilər. Qastroenteroloji, uroloji və ginekoloji sferanın bel ağrılarında rolu mühümdür. Kişilərdə isə prostat vəzi xəstəlikləri oma nahiyəsində gərginlik və qan dövranı pozulmasına, beşinci bel (L5) və birinci oma (S1) fəqərələri zədələnməsinə səbəb ola bilər.  Boyun osteoxondrozunun yaranmasında döş qəfəsi orqanları, qabırğalar, onurğa sütununun aşağıda fəqərələri və kəllə sümüklərinin vəziyyəti də xüsusi əhəmiyyətlidir. Osteoxondrozun müalicəsi:  Osteoxondrozun müalicəsində kranial osteopatiya boyun ağrılarının həllində mühüm rol oynayır. Müasir tədqiqatlar kəllə sümüklərinin tikişlər vasitəsilə əlaqəli olduğunu və bunların travma və ya daxili proseslərə cavab reaksiyasını təsdiq etmişlər. Lor orqanlarının (burun cibləri, daxili qulaq sistemi), üz-çənə oynağı və udlaq-qırtlaq nahiyəsi orqanlarının istənilən infeksion-iltihabi xəstəlikləri kranial sistemə təsirsiz ötüşmür. Kəllə onurğa sütunu ilə vahid biomexaniki sistem təşkil edir. Kəllə sümüklərində yerdəyişmə ənsə sümüyünün C1 - birinci boyun fəqərəsinə qeyri-bərabər təzyiqinə səbəb olur. Yuxarı boyun fəqərələrinin yerdəyişməsi blokadaya – hərəkət məhdudluğuna səbəb olacaq, o isə öz növbəsində aşağı seqmentlərin yükünü artıracaq. Nəticədə bel və boyun fəqərələrinin travmatizasiyası və osteoxondrozun yaranması baş verir. Osteoxondrozun  müalicəsində osteopatiya prosedurlarından istifadə olunur. Osteopat həkimin məqsədi orqanizmin normadan kənara çıxdığı nahiyəni aşkarlayıb, səbəbi aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Zərif osteopatik prosedurlarla səbəb aradan qaldırılır, biomexanika yaxşılaşdırılır, bədənin özünütənzimləmə sistemi işə salınır. Bu zaman osteopat həkim təkcə osteoxondroz və ya fəqərəarası disk yırtığını müalicə etmir, xəstənin əzələ-skelet-fassial aparatını bütövlükdə müalicə edir, digər orqanlarla əlaqəsini tənzimləyir Osteoxondrozun profilaktikası: Osteoxondrozun uğurlu müalicəsi üçün pasiyentin üzərinə də öhdəliklər düşür. Onurğa yüklənməsinin məhdudlaşdırılması, qida rejiminin optimal laşdırılması, əmək rejiminin balanslaşdırılması və mütəmadi olaraq idman hərəkətləri məsləhət olunur.

Paylaşıldı: 05.02.2020

çəpgözlük

ÇƏPGÖZLÜK

Çəpgözlük nədir? Çəpgözlük əsasən, uşaqlarda rast gəlinən və geniş yayılmış oftalmoloji patologiyadır. Bu, bir və ya hər iki gözün düz baxarkən yerləşmə pozuntusudur. Çəpgözlük nəzərəçarpmayacaq dərəcədən, uşağa diskomfort yaradacaq səviyyəyədək ola bilir. Çəpgözlük estetik problem olmaqla yanaşı, gözlərin normal fəaliyyətinə də mənfi təsir göstərir. Belə ki, dəqiq görmə get-gedə pozulur və pasiyetin sterioskopik görmə qabiliyyəti itir.   Çəpgözlüyün yaranma səbəbləri hansılardır? Çəpgözlük anadangəlmə və qazanılma səbəblərdən yarana bilər. Buraya aiddir: - orta və yüksək dərəcəli ametropiya (yaxındangörmə, uzaqdangörmə və astiqmatizm); - travmalar; - iflic və parezlər; - gözləri hərəkət etdirən əzələlərin inkişaf və birləşmə anomaliyaları; - MSS xəstəlikləri; - somatik xəstəliklər; - infeksion xəstəliklər (qızılca, difteriya, skarlatina və s.); - bir gözün görmə itiliyinin kəskin enməsi. Çəpgözlüyün hansı növləri var?   Çəpgözlüyün növləri fərqlidir: - yalnız əməliyyatla düzələn; - eynəklə düzələn; - həm əməliyyat, həm də eynəyin birgə tətbiqi ilə düzələn. Çəpgözlük necə müayinə olunur? Müayinə həkim-oftalmoloq tərəfindən aparılır və vizual olaraq müəyyənləşdirilir. Müayinə zamanı mütəxəssis görmə itiliyini, çəplik bucağını yoxlayır, gözlərin mütəşəkkilliyi xüsusi güzgülər vasitəsi müəyyən edilir. Həmçinin, gözlərin hərəkiliyi öyrənilir. Bəzi hallarda nevroloji müayinəyə də ehtiyac olur. Çəpgözlüyün müalicəsi necə aparılır? Çəpgözlüyün müalicəsi aşağıdakı üsullarla aparılır: - optik korreksiya (eynək, yumşaq kontakt linzalar); - hər iki gözün görmə itiliyinin artırılması (aparat prosedurları); - ortoptik və diploptik müalicə (binokulyar görmənin inkişaf etdirilməsi); - göz əzələlərinin xüsusi məşqlərlə möhkəmləndirilməsi; - botoks inyeksiyaları. Konservativ müalicə metodları nəticə göstərməzsə, cərrahi müdaxilə tələb olunur.  Çəpgözlüyü korreksiya etmək üçün iki növ cərrahi metod mövcuddur - gücləndirici və zəiflədici. Gücləndirici əməliyyat əzələnin qısaldılması vasitəsilə həyata keçirilir. Bu zaman əzələnin göz almasına birləşən nahiyəsi toxunulmaz qalır. Zəiflədici növdə isə əzələnin göz almasına birləşsən nahiyəsi dəyişdirilərək qüzeyli qişadan uzağa birləşdirilir. Çəpgözlük əməliyyatı ümumi anesteziya ilə “bir gün” rejimində aparılır, xəstə həmin gün evə yazılır. Tam bərpa üçün bir həftə yetərlidir. Əməliyyatın nəticəsi kimi kosmetik defekt aradan qaldırılır və binokulyar görmə funksiyası bərpa olunur. 3 yaşa qədər əməliyyat binokulyar görmənin bərpasını təmin edir. 3 yaşdan sonra gözlər ortoforik olsa da, binokulyar görmə bərpa olunmur.

Paylaşıldı: 29.01.2020

Spinner