Üz siniri nevriti

Üz siniri nevriti

Üz siniri nevriti nədir? Üz sinirinin nevriti n.fasialisin iflici Bell iflici mimiki əzələlərin kəskin parezi ilə xarakterizə olunur.Rastgəlmə tezliyinə görə periferik sinir sisteminin zədələnmələrinin 2-4% ini təşkil edir. Çox vaxt birtərəfli olur.Mövsümi xarakter daşıyır. Xüsusən soyuq havalarda daha çox müşahidə olunur. Üz sinirinin əlamətləri: Üz siniri əsasən hərəki sinirdir və mimiki əzələləri innervasiya edir, lakin onun tərkibində hissi (dad) və parasimpatik (sekretor) liflər vardır ki onlara da müstəqil sinir kimi baxılır. Üz sinirinin hərəki nüvələrinin və ya onun kötüyünün istənilən səviyyədə zədələnməsi mimiki əzələlərin periferik iflicinə və ya parezinə səbəb olur. Bu zaman sifətin asimmetriyası meydana çıxır. Zədələnmə tərəfdə gözlərin qırpılma tezliyi azalır və ya olmur, xəstə qaşını yuxarı qaldıra bilmir, gözlərini qapamağa çalışanda göz qapaqları bir-birinə toxunmur,bu zaman kipriklər dəri büküşlərində gizlənə bilmir (kiprik simptomu) ağız bucağı sallanır, dişlərini göstərərkən raketka simptomu meydana çıxır. Mimiki əzələlərin parezi nəticəsində yanağı şişirtməyə çalışarkən yanaq yellənir və hava ağız bucağından çıxır,xəstə fit çala bilmir,şamı üfürə bilmir. Sifətin asimmetriyası əmələ gəlir. Üz siniri nevritinin səbəbləri: Üz sinirinin gicgah piramidinin anadangəlmə dar qıvrım kanalında (Üz siniri kanalı) yerləşən və onu müşayiət edən strukturların işemiyası ödemi və kompressiyası qan dövranının qənaətbəxş olmaması nəticəsində yaranır. Onun çox ehtimal olan səbəbi siniri qanla təchiz edən damarın əsasən soyuqlama zamanı meydana çıxan spazmı nəticəsində üz sinirinin kəskin işemiyasıdır.  Üz sinirinin diaqnostikası-Nevroloq müayinəsi Üz siniri nevritinin müalicəsi-medikamentoz üsulla aparılır. Sağalma müddəti ən yaxşı halda 3-21 gün ərzində baş verir.4-6 həftə ərzində sağalma yoxdursa kontraktura əlamətlərinin olması mümkündür. Müalicə prosedurları həkim tərəfindən seçilir. Elektrostimulyasiya məsləhət görülmür. İynəbatırma, nevral terapiya keçirərək qalıq əlamətləri aradan qaldırmaq mümkündür. Prosedurlar xəstəliyin ağırlıq dərəcəsinə əsasən uyğun vaxtda çox ehtiyatla 10-14 gündən sonra seçilir.                                     

Paylaşıldı: 15.12.2019

Qorxu (Qorxu və fobiya haqqında bilmədiklərimiz)

Qorxu (Qorxu və fobiya haqqında bilmədiklərimiz)

Uşaqlar qorxu hissi ilə necə tanış olurlar? Qorxu təbii hissdir, hər bir insanda qorxu ola bilər. Qorxu insanın yaşından asılı deyil. Qorxular məlumatsızlıqdan, həmin zamanda ki situasiyadan, bilik azlığından yarana bilər. Bəs kiçik yaşlı uşaqlarda qorxu necə yaranır? Onlar qorxu ilə ilk olaraq necə tanış olurlar?  "3 yasinda uşaq təsəvvür edin. Öz otağında oyuncaqları ilə oynadığı zaman işıqlar sönür. Digər otaqdan ana qışqıraraq "qorxma qızım (oğlum) mən gəlirəm" deyir, bir digər səs isə atanın səsidirki "qorxma, atan yanındadır" deyir . Bu zaman uşaq qorxunun nə olduğunu bilmədiyi halda düşünürük ki ,deməli mən qorxmalıyam ... Daha sonra həyatında ilk dəfə yaşadığı situasiyalardan qorxmağa başlayır. İlk qorxu hissi ilə uşaqlarımızı biz tanış edirik. Fobiyaların yaranma səbəblərinə nələr aiddir? Qorxunun insanın həyatında məhdudiyyət yaratması artıq fobiya adlanır. Fobiyalar bir neçə səbəbdən yarana bilər. Bəzi insanlar var ki, düşdüyü mühitdən aslı olmayaraq, daim ürəyində həyacan keçirir və daim, hər an qorxu içində olur. Bu cür insanlara televizorda eşitdiyi bir xəbər, qonşunun dediyi bir söz anında təsir edə bilər. Ən elementar hadisələr bu cür insanda qorxuya səbəb ola bilər. Gəlin baxaq Fobiyalar nədən yaranır? Fobiyalar çoxmənşəli bir xəstəlikdir. Bu xəstəlik insanların xarakterinə görə yaranır. Məsələn elə insanlar var ki, heç nə onlara təsir etmir. Bu tip insanlar təbii ki, fobiyadan uzaq adamlardır. Amma elə insanlar da var ki, hər bir hadisə onların psixikasına təsir edir. Fobiya müxtəlif yaşlarda ortaya çıxa bilər. Bu əsəb sisteminin yorulmasından əmələ gəlir. Ola bilər ki, bu insanda 5 yaşında və yaxud da 50 yaşında meydana gəlsin .  Gəlin bəzi fobiyalarla tanış olaq?  Poqonofobiya (Saqqallı adamlardan və ya saqqaldan qorxmaq) Pteronofobiya (Quş tükündən qorxmaq) Politikofobiya (Siyasətçilərdən qorxmaq) Triskadekafobiya (13 rəqəmindən qorxmaq) Hidrofobiya -  (Sudan qorxmaq) Antropofobiya - insanlardan qorxmaq. Batofobiya -  dərinlik qorxusu. Qolossofobiya -  ictimai yerlərdə danışmaqdan qorxmaq. Monofobiya -  təklikdən qorxmaq. Agirofobiya -  küçədən qorxmaq Ailurofobiya -  pişikdən qorxmaq. Amatofobiya -  toz qorxusu Venüstrafobiya  - gözəl  qadınlardan qorxmaq. Gerontofobiya  - yasli insanlardan qorxmaq. Amnezifobiya – hafizəsini itirməkdən qorxmaq. Bromidrosifobiya - vücud qoxusundan qorxmaq. Dekatriaparaskevifobiya - ayın 13'ünün Cümə gününə təsadüf etməsi qorxusu Entomofobiya - böcəklərdən qorxma Hipegiyafobiya - məsuliyyətdən (cavabdehlikdən) qorxmaq Hipnofobiya - yatmaqdan qorxmaq. Homiklofobiya - sisdən qorxmaq. İhtiyofobiya - balıqlardan qorxma İslamofobiya  - müsəlmandan qorxmaq. Qorxu və fobiyanı - aradan qaldırmaq mümkündürmü ? Fobiya əvvəllər təcrübəli travmatik vəziyyətə əsaslanan bir ruhi xəstəlikdir. Uzun illərdir ki, sizi təqib etdiyiniz qorxu və fobiyalardan xilas olmaq, mütəxəssis psixoterapevt və psixoloqa müraciət etməkdir. Qorxu və fobiyaların müalicəsi hər bir insanın fərdi psixoloji xüsusiyyətlərinə əsaslanır, hər bir halda xüsusidir və hər hansı bir ümumiləşdirməyə ehtiyac duyulmur.

Paylaşıldı: 11.12.2019

Çəpgözlük

Çəpgözlük

Çəpgözlük - gözlərin paralleliyinin pozulması nəticəsində, gözlərin fərqli istiqamətə baxması deməkdir. Normal vəziyyətdə, buynuz qişanın mərkəzi, anatomik olaraq göz yarığının mərkəzində yerləşir, hər iki gözün görmə oxu isə parallel vəziyyətdə olur. Bu onların sinxron hərəkətini və binokular görməni təmin edir. Çəpgözlüyün əsas əlamətləri gözlərin qeyri-paralleliyidir, bəzən çəpgözlük visual olaraq gözə çarpmır, göz yorğunluğu, baş ağrıları, görmə yükü zamanı gözün sulanması olan pasientlərin müayinə edərkən çəpgözlük aşkar olunur. İki görmə, gözlərin hərəkətində məhdudiyyət kimi şikayətlər paralitik çəpgözlüklərdə qeyd olunur. Çəpgözlüyün səbəbləri: Çəpgözlüyün səbəbləri müxtəlifdir anadangəlmə və sonradan qazanılmış olur: Ametropiyalar (yaxıngörmə,uzaqgörmə,astiqmatizm); Travmalar; Əzələlərin birləşməsində və inkşafında olan anomaliyalar; Mərkəzin sinir sisteminin xəstəlikləri; Somatik xəstəliklər; Bir gözün, hər hansı bir səbəbdən, digərindən görməsinin zəif olması; Çəpgözlüyün müalicəsi: Çəpgözlüyün müalicəsi uzun müddət və səbr tələb edən bir prosesdir. Çəpgözlüyün növündən asılı olaraq müalicəyə eynək təyini, pleotik müalicə, cərrahi əməliyyat və binokulyar görmənin bərpası üçün məşqlər daxildir. Əgər gözdə refraksiya problemi varsa, yaxındangörmə, uzaqdangörmə, astiqmatizm mütləq ilk növbədə eynək təyin olunur. Bununla görmənin inkşafı üçün şərait yaradırıq və göz tənbəlliyin qarşısını almış oluruq. Vaxtında eynək geyinilməsə göz tənbəlliyi artıq inkişaf etmiş olur. Əgər artiq gözdə tənbəllik varsa, eynək təyinindən sonra pleoptik müalicəyə başlayırıq. Bura ambliopiyanın dərəcəsindən asılı olaraq göz qapamalari, görməni stimulyasiya edən müxtəlif apparatlar vasitəsilə müalicələr daxildir. Onu da qeyd edim ki, göz tənbəlliyinin müalicəsi 9- 10 yaşa qədər effekt verə bilər, daha böyük yaşlarda bu müalicəni aparmağın əhəmiyyəti yoxdur. Eynək çəplik bucagını düzəltmirsə və yaxud eynəyə ehtiyac yoxdursa, burada cərrahi əməliyyat qaçılmazdır. Çəpgözlüyün növündən, dərəcəsindən asılı olaraq, hansı əzələdə, neçə əzələdə əməliyyatın aparılması muəyyən olunur. Əməliyyat gözü hərəkət etdirən ekstraokulyar əzələlərdə aparılır. Onu da qeyd edimki bu əməliyyatların gözün görməsinə heç bir mənfi və yaxud müsbət təsiri yoxdur. Əməliyyat gözləri parallel vəziyyətə gətirirki, bununla həm estetik gorkəmi düzəldir, həmdəki hər iki gözlə şüani qebul edib beyinə catdırmaga və düzgün görmənin inkişafına kömək edir. Yəni hər iki gözün görmə aktında iştirak etməsi ücün şərait yaradır. Daha sonra əgər iki gözlə birləşmə qabiliyyəti yoxdursa, binokulyar görmənin inkişafı ücün apparat müalicəsi tövsiyyə olunur. Bu müalicəni 10 yaşa qədər aparılması məsləhətdir. Gördüyünuz kimi uzun müddətli müalicə tələb olunur. Istədiyimizə nail olmaq ücün, yəni gözlərin paralelliyi, 100 faizli görmə, binokulyar görmə, tələsməliyik. Çəpgözlüyün yarada biləcəyi fesadlar: Valideyinlərimiz bir çox zaman çəpgözlüyü olan uşaqları həkimə aparmağa ehtiyac duymurlar bu yalnış bir yanaşmadır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, uşaqlıqda mualicə edilməyən çəpgözlük, böyük yaşlarda müalicəyə daha çətin tabe olur və bir çox fəsadlara gətirib çıxarır. Təəssüf ki, hətta indiki müasir dövrdə belə çəpgözlüyü olan usağı valideynlər həkimə aparmaqdan çəkinir. Onlar uşaqlarına xoşagəlməz prosedurları və ya ən dəhşətlisi cərrahi əməliyyatı qıymırlar. Əksinə, bu çox yalnış bir mövqedir. Artıq yeniyetmə dovründə uşaqlar bu xoşagəlməz estetik qüsura görə kompleks hiss edir və valideyinin vaxtında müalicə etmək istəmədiyini bilib, qınaya bilər. Hetta estetik gorünüş belə o qədər önəmli deyil. Ən vacibi odur ki, vaxtında müalicə olunmayan çəpgözlüyün-ambliopiya ( göz tənbəlliyi), binokulyar görmənin olmaması ( iki gözlə birləshdirmə qabiliyyəti), stereo görmənin ( dərinliyi qəbul etmə) inkişaf etməməsi kimi fəsadları vardır. Bu funksiyaların hamısının məktəbəqədər dövrdə, artıq inkişaf etməsi lazımdır. Göz uzun müddət çəp olarsa, burada qeyri- düzgün fiksasiya inkişaf edir. Yəni göz düz baxışda deyil, yalnız görmə oxundan kənarda olanda görür. Məktəbəqədər deyil, əgər yeniyetmə dövründə və ya daha böyük yaşda çəpgözlük aradan götürülərsə - bəzi hallarda olan diplopiya  (ikigörmə) kimi fesadlar olmaz. Çəpgözlüyün yaranma səbəbləri və növləri müxtəlif olsa da , müalicəsinin bir prinsipi var- pasiyent ne qədər kiçik olsa ,müalicə o qədər effektiv olacaq.

Paylaşıldı: 05.12.2019

Axardaxili papilloma

Axardaxili papilloma

Axardaxili papilloma nədir?   Axardaxili papilloma süd vəzilərin papilyar tipli xoşxassəli törəməsidir. Axarın epitel hüceyrələrinin proliferasiyası nəticəsində yaranır. Süd vəzilərin axarlarının daxilində gilədən tutmuş terminal axarlara kimi əmələ gələ bilir.Lokalizasiyasına görə mərkəzi (subareolyar zonada) və periferik olur. Daha çox çoxsaylı olur,bilateral və ipsilateral ola bilir.Axardaxili papilloma bütün süd vəzi xəstəliklərindən 10% təşkil edir.Bədləşməsi (maliqnizasiya) mümkündür,xərçəng önü xəstəlik sayılır.   AXARDAXİLİ PAPİLLOMA ƏMƏLƏ GƏTİRƏN RİSK FAKTORLARI: -hormonal disbalans (bəzi endokrin orqanların funksional pozğunluğu fonunda); -stress; -hormonal preparatların qəbulu; -irsi faktor; -piylənmə; -zədə; AXARDAXİLİ PAPİLLOMA SİMPTOMLARI: Bəzən simptomsuz keçir.Əsas simptomu gilədən ifrazatın gəlməsidi (rəngi,qədəri,konsistensiyası müxtəlif olur). Bəzən düyünün əllənməsi də qeyd oluna bilər. AXARDAXİLİ PAPİLLOMANIN DİAQNOSTİKASI:  -gilədən gələn ifrazatdan yaxmanın götürülməsi, sitoloji müayinəsi ilə; -ultrasəs müayinəsi; -mammoqrafiya; -duktoqrafiya –kontrastlı mammoqrafiya ( sitoloji müayinə zamanı atipik və ya  iltihab hüceyrələrinin aşkar olunması duktoqrafiya üçün əks göstəriş sayılır ) -maqnit-rezonans tomoqrafiya ( MRT)  -incə iynə aspirasion və ya tru-cut biopsiya, patomorfoloji müayinə ilə; AXARDAXİLİ PAPİLLOMANIN MÜALİCƏSİ: -cərrahi əməliyyat AXARDAXİLİ PAPİLLOMANIN PROFİLAKTİKASI: -risk faktorlardan uzaqlaşmaq; -özü-özünü müayinə; -profilaktiki ildə bir dəfə həkim baxışı və müayinələr.

Paylaşıldı: 04.12.2019

Üz ovalının kontur plastikası

Üz ovalının kontur plastikası

Yerin ağırlıq qüvvəsinin hesabına dərialtı piy təbəqəsi tədricən aşağıya doğru tökülür, nəticədə yanaqların və üz ovalının ptozu yaranır. Plastik cərrahiyyə və müasir kosmetologiya syəsində bu ptozu aradan qaldırmaq mümkündür. Üz ovalının kontur plastikasına göstərişlər: - Burun-dodaq büküşü; - Həcmi itirilmiş yanaqlar; - Kontursuz almacıqlar; - Kəskin çənə xətti; - Çənə həcminin itməsi; - İkincili buxaq. Hialuron turşusu vasitəsilə üz bioarminləşdirilməsinin üstünlükləri: Dərinin hialuron turşusu vasitəsilə cavanlaşdırılmasının bir sıra üstünlükləri var. Məsələn: - Sadə və təhlükəsiz metoddur; - Prosedur çox vaxt aparmır və diskomfort yaratmır. - Üz ovalının kontur plastikası cərrahi mudaxiləyə alternativdir; - Nəticə birinci prosedurdan sonra görünür; - Prosedurdan sonra reabilitasiyaya ehtiyac yoxdur; - Prosedurun qiyməti əməliyatdan qat-qat ucuzdur. Hazırlıq, reabilitasiya, əks-göstərişlər: Üz ovalının kontur plastikası steril şəraitdə həkim tərəfindən aparılır. Prosedurun mahiyəti xüsusi mikroiynələr vasitəsilə sxem üzrə hialuron turşusunun yeridilməsindən ibarətdir. Prosedur cəmi 30 dəq. vaxt alır. Prosedur xüsusi hazırlıq tələb etmir. Antikoaqulyant, spirtli içkilər və günəş vannalarından imtina etmək kifayətdir. Reabilitasiya dövrü - bir gündür. Lakin sonrakı iki həftə hamam, solyari və fiziki yüklənmədən uzaq durmaq lazımdır. Effekt dərhal görünür və 1 ildən bir necə ilə qədər davam edir. İstifadə olunan maddələr orqanizm tərəfindən tamamilə sovrulur. Əks-göstərişlər: Üz ovalının kontur platikası üçün bəzi əks-göstərişlər də var. Buraya aşağıdakıları əlavə etmək olar: - Hamiləlik və laktasiya dövrü; - Laxtalanma problemi pasientlər; - Kəskin sistem xəstəliklərindən əziyyət cəkənlər. - Dəri və onkoloji xəstəliklər. Üz ovalı kontur plastikasının nəticələri: - Dərinin elastikliyi artır; - Dəri hamarlaşır, xırda qırışlar itir, üz ovalı konturu dəqiqləşir; - Daha kəskin çənə xətti əldə olunur; - Yanaqlar öz formasını alır; - İkincili buxaq gizlənir; - Boyun daha uzun və gənc görkəm alır.

Paylaşıldı: 03.12.2019

Parodont xəstəlikləri və müalicəsi

Parodont xəstəlikləri və müalicəsi

PARODONT NƏDİR? Parodont toxumalarına diş əti, diş, periodont, diş kökü sementi və alveol sümüyü aiddir. Parodont toxumaları vahid bir sistem təşkil edir. Bu sistem dişlərin sümükdə möhkəmliyini təmin edir, çeynəmə təzyiqini qəbul edir və nizamlayır. Parodont xəstəlikləri diş əti və dişi yuvasında saxlayan toxumaların iltihabi xəstəlikləridir. Bu xəstəliklər diş əti iltihabı ilə başlayır. Vaxtında müalicə edilməzsə parodontitə qədər irəliləyərək diş əti və dişləri dəstəkləyən alveol sümüyündə geriyə dönməz proseslər meydana gətirə bilirlər. Bununla da dişlərin laxlaması və nəticədə itirilməsi baş verir. Diş itirilmələrinin 70% səbəbi parodont xəstəlikləridir. Bu xəstəliklərə erkən dövrdə diaqnoz qoyulduqda və düzgün müalicə tədbirləri seçildikdə asan və effektiv şəkildə müalicə oluna bilirlər. Dişi əhatə edən toxumaların xəstəlikləri hələ qədim dövrlərdən aşkar edilib. Sivilizasiyanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq kariyes kimi parodont xəstəlikləri də sürətlə çoxalmağa başlamışdır. Müasir dövrdə aparılmış müayinələr parodont xəstəliklərinin uşaqlar və böyüklər arasında geniş yayılmasını təsdiq etməklə yanaşı, həmçinin bu xəstəliklərin daha erkən yaşlarda da müşahidə edildiyini söyləməyə imkan verir. PARADONTUN SƏBƏBLƏRİ: Parodont xəstəliklərinin baş verməsinin iki əsas səbəbi bakteriyalar və diş daşlarıdır. Bu problemlərin həll olunması parodont xəstəliklərinin müalicəsinin əsas təməl prinsiplərini təşkil edir.Ən çox yayılmış parodont xəstəliklərindən biri parodontitdir. Bu xəstəlik zamanı bütün parodont toxumaları zədələnir. İltihabi prosesin yayılmasından asılı olaraq parodontitlər yerli və yayılmış formada aşkar edilir. Yerli parodontit zamanı bir və ya bir neçə diş nahiyəsində parodontun zədələnməsi baş verir. Bəzi hallarda düzgün hazırlanmamış qapaqlar, körpüyəbənzər protezlər, düzgün aparılmamış ortodontik müalicə, düzgün qoyulmamış plomblar dişin bağ aparatını zədələyərək parodontitin yaranmasına səbəb olur. Xəstəliyin gedişi orqanizmin müqavimətindən də asılıdır. Orqanizmin müqaviməti aşağı düşdükdə və prosesə ikincili infeksiya qoşulduqda xəstəlik daha da ağırlaşır. Parodontitin əmələ gəlməsində genetik xüsusiyyətlərin, yaş dəyişikliklərinin, hamiləliyin, şəkərli diabetin, qan xəstəliklərinin rolu vardır. Səbəbləri göstərərkən ağızla nəfəs almanı da unutmaq olmaz. Havanın quruducu təsiri ağız suyunun müdafiə funksiyalarını zəiflədir və bakteriyaların inkişafına şərait yaranır. Parodontit zamanı güclü hormonal dəyişikliklərlə müşayiət olunan hamiləliyin böyük əhəmiyyəti vardır. Hamiləliyin bütün dövrü ərzində parodont toxumalarında hormonların çoxalması nəzərə çarpır. Bu zaman diş ətində ödem və qanaxma müşahidə edilir. Bəzən dişlərdə laxlama da olur. Parodontit və şəkərli diabet arasında əlaqə çoxsaylı tədqiqatlarla sübut olunmuşdur. Şəkərli diabet olan xəstələrin 51-98%-də parodontitə rast gəlinir. Buna görə də bəzən şəkərli diabetin ilk diaqnozu stomatoloq tərəfindən qoyulur. PARADONTUN MÜALİCƏSİ: Parodont xəstəliklərinin müalicəsi xəstəliyi törədən səbəblərin aradan qaldırılması ilə başlayır. Əgər düzgün qoyulmamış plomblar, düzgün hazirlanmamış qapaqlar, körpüyəbənzər protezlər və ortodontik aparatlar varsa onlar yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Ağiz gigiyenası korreksiya edilməli və diş daşları təmizlənməlidir. Ağır hallarda yerli iltihab əleyhinə müalicə, parodontal ciblərin açıq və ya qapalı kuretaji həyata keçirilir. Aciq və qapalı kuretaj sayəsində parodontal ciblər ləğv olunur. Yerli müalicə prosesində parodontal ciblərə daxil edilmiş dərman preparatları tez bir zamanda yuyularaq oradan çıxır və bunun nəticəsində aparılmış müalicənin effekti istənilən formada alınmır.Buna görə də parodontal sarğılardan istifadə olunur.Parodontal sarğılar dərman preparatlarının diş ətində, parodontal ciblərdə uzun müddət qalaraq təsir göstərməsini təmin edir.Parodont xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsi təbii dişlərin qorunması, daha rahat çeynəmə və həzmin baş verməsi deməkdir.Parodontitin profilaktikasının əsas metodu ağız boşluğunun fərdi gigiyenasıdır. Buna dişlərin düzgün və mütəmadi olaraq təmizlənməsi, keyfiyyətli diş fırçaları və məcunların istifadəsi və s.aiddir.

Paylaşıldı: 03.12.2019

Rozasea

Rozasea

Top 5 prosedur və dəriyə qulluq. Rozasea - üzdə müxtəlif səpkilərlə xarakterizə olunan, olduqca tez-tez rast gəlinən bir xəstəlikdir . Rozasea –  üzdə üçlü  sinirin innervasiya olan zonasında yerləşən  bir angionevrozdur və aşağıdakı səbəblərdən yarana bilər: ▪ damar xəstəlikləri ▪ dermanın birləşdirici toxumasında dəyişikliklər ▪ mikroorqanizmlər ▪ həzm sisteminin disfunksiyası ▪ immun sisteminin pozulması ▪  yağ sistemində dəyişikliklər ▪  stress ▪ iqlim amilləri ▪ psixovegetativ pozulmalar. ⠀ Rozaseanın inkişafında aşağıdakı amillər  rol oynayır: -  konstitusional angiopatiya -  emosional stress - hormonal disbalans - kimyəvi maddələrin təsiri Hansı prosedurları rozaseyalı xəstələrə etmək olar: Xəstədə artıq müalicə bitəndən sonra  və ya remisiyada olduqda, aşağıdakı prosedurları etmək olar 1.Pilinqlər .Rozaseyanın müalıcəsində azelain turşusundan istifadə edilir və müvafiq olaraq eyni tərkibli  pilinqlərdən istifadə etmək lazımdır. 2.Mezoterapiya hialuron turşusuyla. Bərpa mərhələsində aşağı molekulyar çəkili hialuron turşusuna üstünlük verilir. Remisyiyada biorevitalizasiya proseduru da aparılır. 3.Mikrotok- terapiyası  - hüceyrə səviyyəsində funksional aktivliyi bərpa edir. Tək hüceyrənin enerji substratlarının sayını artırır. Arteriolların hamar əzələlərinə, damar divarının tonusuna  faydalı təsir göstərir, mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırır, iltihabı və ödemi azaldır. Təsirləri:    Şişkinliyin, iltihabın, ağrının, qızartının -  azalması.. 4.Fototerapiya (IPL, BBL) müalicədə istifədə edilir. 5. Botulinum terapiyası . Rozasea olan xəstələrdə dəri həssaslığı və kosmetikaya olan həsasslığa tez- tez rast gəlinir. Xəstələr  hər hansı bir kremdən istifadə etməkdən çəkinirlər çünki  nəmləndirmə yerinə daha çox qıcıqlanma ilə üzləşirlər. Rozaseyalı xəstələr sağlam nəticə almaq üçün müalicədən sonra düzgün şəkildə dəriyə qulluq etməlidirlər. Dəriyə qulluq bir neçə mərhələdən ibarətdir: Təmizləmə. Burada az daha yaxşıdır prinsipi işləyir: İstifadə etmək olmaz: mexaniki pilinqlər, skrablar İstifadə etmək olar :  həssas dərilər üçün qeyd olunan komedogen olmayan, hipoallergik ətirsiz təmizləyicilər. Qarışıq,  yağlı dərilər üçün yüngül təmizləyicilər (  məs.  gel şəklində uyğun gəlir) Quru dərilər üçün mikroelementli su ola bilər . Nəmləndirmə. - Yayda və ya günəşə çıxanda SPF ilə krem ​​çəkdiyinizə əmin olun. Daha yaxşı olar ki üçü-birində olan kremlər : nəmləndirmə, SPF və ton. - Nəmləndirici kremlər :  Normal , quru dəri üçün tərkibində seramidlər olan kremlər -Kombinə olan dəri üçün  tərkibində hialuron turşu olan kremlər.   Maskalar -xüsusi tərkibli. Həftədə 1-2 dəfə edilə bilər.

Paylaşıldı: 02.12.2019

Əllərə qulluq

Əllərə qulluq

Əllərin yaşlanmasının əlamətləri: • Dəri nazik və quru olur. • Həcmlər azalır. Yaşla, yağ toxumasının miqdarı azalır və damarlar görünməyə başlayır. Buna "skeletizasiya" deyilir. Əllərdə piqmentli ləkələr və keratomalar ( lövhələr) əmələ gəlir. Əllərə hansı qulluq prosedurları etmək olar: 1.Mezoterapiya.Dəri nəmlənir, hamarlaşır və kiçik qırışlar açılır. Prosedur həftədə 1 dəfə olmaqla , cəmi 6-8 prosedur aparılır. İldə 1-2 dəfə həyata keçirmək məsləhətdir. 2.Biorevitalizasiya .Dəri nəmlənir, qırışlar açılır və ləkələr aradan qaldırılır. Prosedur 2 həftədən bir  olur, cəmi 4-6 prosedur aparılır. 3.Pilinqlər. Dəri cavanlaşır, ləkələrdən azad olur və dəri hamarlaşır. Proseduru 3-4 dəfə etmək olar. 4. Hialuron turşusuyla əllərin  doldurulması.  Damarları  gizlədir, cavan və sağlam bir görünüş bərpa edir, quruluğu azaltmağa imkan verir. Effekt prosedurdan dərhal sonra görünür və 8-12 ay qalır. 5.Plazmaterapiya proseduru. Prosedur dərinizi nəmləndirməyə, hamarlaşdırmağa, məxmər etməyə imkan verir. İldə 1-2 dəfə həyata keçirmək məsləhətdir. 6.Fototerapiya: yaş ləkələrini aradan qaldırmaq və dərini hamarlamaq üçün ən təsirli prosedurdu. Təsiri ilk prosedurdan sonra görünür. Ayda bir dəfə edilməsi tövsiyə olunur , cəmi 2-3 prosedurdur . 7. Fraksion  lazerlə cavanlaşma - əllərin dərisinin solğunluğu aradan qaldırmaq olur. Bir ay aralığı ilə 2-3 prosedur kursu aparılır. Əllərinizə qulluq etməyi unutmayaq: ev işlərini görəndə rezin əlcək geyinək və əllərimizə mütəmadi olaraq krem ​​çəkək. Yay aylarında əllər, üz kimi, SPF kremi ilə qorunmalıdır. Bu, prosedurlar və qulluqlar mümkün qədər uzun müddət əllərin dərisini baxımlı və gözəl qalmasına imkan verəcəkdir.

Paylaşıldı: 02.12.2019

Spinner