Qocalıq kataraktası

Qocalıq kataraktası

Katarakta (“mirvari suyu”) - gözdə büllurun hissəvi və ya tam bulanmasına deyilir. Büllur təbiətcə şəffaf olub, təbii linza rolunu otnayır və işıq şüalarını sındıraraq, onları torlu qişaya ötürür. Büllur şəffaflığını itirdikdə işiq şualarını keçirə bilmir, bu isə görmənin zəifləməsinə, hətta korluğa gətirib çıxara bilər. Kataraktanın üç növü var: -  qocalıq kataraktası; - anadangəlmə katarakta; - travmatik katarakta. Kataraktanın ən geniş yayılmış növü qocalıq kataraktasıdıdır. Dünya Statistika Təşkilatının statistikasına görə, dünya əhalisinin təqribən 80%-i bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Katarakta əsasən, 70 yaşdan sonra inkişaf edir, lakin bəzi hallarda bu patologiyaya 45-50 yaşlarda da rast gəlinir.  Qocalıq kataraktasının yaranma səbəbləri hansılardır? Qocalıq kataraktasının əsas yaranma səbəbi orqanizmdə baş verən yaşlanma prosesləri nəticəsində büllurun bioloji tərkibinin dəyişməsidir. Qocalıq kataraktasının əlamətləri - görmə itiliyinin zəifləməsi; - eynək və linzalarla korreksiya olunmayan görmə aydınlığının pozulması; - rənglərin parlaqlığının və kontrastlığının azalması; - işığa qarşı həssaslığın artması; - işıq mənbəyi ətrafında oreol və parlaq nöqtələrin yaranması; - gecikmiş mərhələlərdə bəbəyin rənginin ağarması. Qocalıq kataraktasının diaqnostikası necə aparılır? Xəstəliyin müayinəsi həkim-oftalmoloq tərəfindən aparılır. Əsas diaqnostik üsul gözün biomikroskopiyası olub, işıq lampası ilə baxış keçirilməsindən ibarətdir. Bundan başqa, görmə itiliyinin ölçülməsi, göz dibinin müayinəsi, gözdaxili təzyiqin təyin edilməsi və görmə sahələrinin müəyyənləşdirilməsi də vacibdir. Qocalıq kataraktasının müalicəsi necə aparılır? Xəstəliyi aradan qaldırmaq üçün yeganə effektiv üsul bulanmış bülluru əməliyyat vasitəsilə süni şəffaf və xüsusiyyətlərinə görə təbii büllura daha yaxın linza ilə əvəz etməkdir. Ən müasir və effektiv əməliyyat növü fakoemulsifikasiyadır. Fakoemulsifikasiya - kataraktanın mikrocərrahi üsulla aradan qaldırılma üsuludur. Onun əsasında ultrasəs vasitəsilə büllurun fraqmentasiya olunması və göz almasından aspirasion üsulla çıxarılması dayanır. Əməliyyat yerli anesteziya ilə 15-20 dəqiqə ərzində aparılır. Reabilitasiya dövrü çox qısadır.

Paylaşıldı: 01.03.2020

Раняя диагностика плоскостопия у детей

Раняя диагностика плоскостопия у детей

Ранняя диагностика плоскостопия у детей должна считаться обязательным условием обследования здоровой жизни ребенка. В норме детская стопа до трехлетнего возраста является абсолютно плоской, а формирование непосредственно свода стопы происходит к 3-4 годам жизни, когда кости приобретают необходимую прочность, формируются своды стопы и навыки ходьбы становятся более определенными. У новорожденных, в силу тех или иных факторов, могут развиться антенатальные или интранатальные неврологические нарушения, которые в большинстве случаев остаются незамеченными, но по мере роста и развития ребенка прежние минимальные симптомы становятся выраженными и оказывают влияние на здоровье ребенка, а впоследствии и уже взрослого человека. И в таких случаях плантография, как метод динамического наблюдения формирования свода стоп, может помочь в ранней диагностике скрытых (еще клинически себя не проявивших, но на рефлекторном и проприорецептивном уровне довольно показательных) ортопедических проблем, таких как сколиозы, кифозы, астмоидный статус, неврологичесие нарушения и т.д. Также плантография послужит показателем эффективности проведенного кинезиологического лечения. Обследование ортопедом - подологом сводов стопы детей в этом возрасте, с развитием кинезиологии и с появлением в руках специалистов мягких проприорецептивных стелек Формтотикс, стало просто необходимым, так же как и обследование детей в 3-х и 6-и месячном возрасте для предупреждения дисплазий тазобедренных суставов. Ранняя диагностика плоскостопия у детей должна считаться обязательным условием обследования здоровой жизни ребенка. И родители при малейшем подозрении на отклонения в развитии свода стопы у своего малыша должны обращаться за консультацией к ортопеду.

Paylaşıldı: 01.03.2020

Sinir-Psixoloji cinsi zəiflik

Sinir-Psixoloji cinsi zəiflik

Sinir-psixoloji cinsi zəiflik 21 ci əsrdə cinsi zəifliyin ən çox yayılmış formasıdır. Bu problem ən çox gənc və orta yaşlı kişilərdə müşahidə edilir.Öncə cinsi zəiflik haqqında daha ətraflı danışaq. Cinsi zəiflik (erektil disfunksiya) dedikdə, kişinin tam dəyərli,yaşına müvafiq olan cinsi fəaliyyət aktını həyata keçirə bilməməsi nəzərdə tutulur. Lakin bəzən pasientlər bununla razılaşmirlar. Onlar bilmək istəyirlər ki, normal cinsi əlaqə necə olmalıdır, həftədə və ayda neçə dəfə olmalıdır, cinsi əlaqə neçə dəqiqə davam etməlidir, onun müalicəyə ehtiyacı varmı? Müalıcə olunmasa nə baş verə bilər, müalicənin müddəti,xərci nə qədərdir? Onları bu kimi suallar düşündürür və onlar bütün günü bu haqda düşünərək bu suallara cavab axtarırlar. Bu kimi hallar daha çox sinir-psixoloji cinsi zəifliyi olan insanlarda müşahidə edilir. Cinsi zəiflik dedikdə nə başa düşülür? ---Kişi və qadının cinsi əlaqədən təkrar-təkrar razı qalmaması cinsi zəiflik adlanır. Bu zaman ən çox rast gəlinən hallar aşğıdakılar ola bilər: 1.Həvəsin olmaması: Cinsi zəifliyin bu forması bütün yaşlarda rast gəlinir. Cinsi əlaqə üçün həvəsin-istəyin olmamsı ” libido”adlanır və bu psixoanalitik termin ilk dəfə alman alimi Ziqmund Freyd tərəfindən elmi cəhətdən şərh olunmuşdur. Daha dəqiq desək “libido”cinsi əlaqə instinkti kimi də başa düşülə bilər. 2.Erektil impotensiya: Cinsiyyət üzvünün bərkiməməsi ilə bağlı cinsi zəiflik. Bu zaman kişi cinsiyyət üzvünün qadın cisiyyət üzvünə-vaginaya daxil edilə bilməməsi nəzərdə tutulur. 3.Erkən boşalma: Bu zaman cinsiyyət üzvünün vaginaya daxil olması baş versə də, cinsi əlaqə 2-3 dəqiqədən az çəkir. Əgər kişi cinsiyyət üzvünün vaginaya daxil olmazdan əvvəl boşalma baş verərsə,bu da erkən boşalma hesab edilir. 4.Eyakulyasiyanın olmaması: Bu zaman söhbət kişinin cinsi aktının eyakulat (prostat vəzi şirəsi,sperma) olmadan bitməsindən gedir. Sinir-psixoloji cinsi zəifliyi olan kişilərin ən çox verdiyi sual: Normal cinsi əlaqə üçün hansı şərtlər lazımdır? Cavab: 1.Sağlam koordinasiyası olan beyin fəaliyyəti. 2.Elastik qan-damar təchizi. 3.Tam həcmli funksiya göstərən sinir şəbəkəsi. 4.Sağlam hormonal sistem. Beləliklə insanın 5 duyğu üzvü tərəfindən yaranan erotik stimulyasiya nəticəsində-damarların qanla dolması, cinsiyyət üzvünün bərkiməsi-ereksiya baş verir. Bu zaman sinir sistemi çanaq orqanlarına göndərilən impulslara cavab-reaksiya verir. Kişilərdə cinsi zəifliyi səbəbərini öyrənən və uzun müddət bu insanları nəzarətdə saxlayan Avropa və Amerikanın elmi-tədqiqat institutları bu nəticəyə gəliblər ki, cinsi zəiflik xəstəlik deyil, simptomdur. Əksər hallarda bu, orqanizmdə baş verən ciddi bir prosesin ilkin əlaməti ola bilər. Məsələn,ateroskleroz, diabet, nevroz, nevrasteniya, psixoloji problemlər. Beləliklə cinsi zəifliyə səbəb olan hallar 2 növə bölünür: 1.Sinir-Psixoloji səbəblər. 2.Üzvi(orqanizmdə müxtəlif xəstəliklərin səbəbbindən)səbəblər. Cinsi zəifliyin sinir-psixoloji səbəbləri aşağıdakılardır: Psixogen mənşəli cinsi zəiflik üzvi mənşəli psixi poğunluqlar nəticəsində yaranır. Bu zaman erektil disfunksiya ağır psixi xəstəliklər nəticəsində və ya depressiya ilə əlaqədar ola bilər. Psixogen seksual disfunksiyanın növləri mövcud şərait, psixoloji travma, cinsi partnyorla əlaqədar ola bilər. Cinsi funksiyanın icra olunması üçün şərait mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, aprılan araşdırmalar ğöstərir ki, məhz sinir sistemi həssas olan (sinir-psixoloji problemli) kişilərdə cinsi əlaqə zamanı kənar səs, qapı döyülməsı, telefon zəngi və s.kimi hallar cinsi funksiyanın-ereksiyanın sönməsinə hətta tamamilə icra edilə bilinməməsinə gətirib çıxarda bilər. Psixogen mənşəli erektil disfunksiya adi qoruyucunun (prezervativ) cinsiyyət üzvünə taxılması zamanı da baş verə bilər. Burada stres,gərginlik kimi hallar ön planda dayanır. Psixoloji travma nəticəsində yaranan cinsi zəiflik, əsasən keçmişdə cinsi həyatı ilə bağlı xatirələr və uğursuzluqla əlaqədar olur. Bura həmçinin partnyorun seksual münasibətdən narazı olması, cinsi yolla keçən infeksiyalara yoluxmaq qorxusu, cinsi aktın tez bitməsi ilə bağlı narahatçılıq və s.aiddir. Sini-psixoloji cinsi zəiflik zamanı partnyor-əks cinsin nümayəndəsi ilə olan şəxsi münasibətlər ön planda dyanır. Belə ki, partnyorlar arasında olan tez-tez konfliktlər, soyuqluq, inamsızlıq, aqressiya da sonda sinir-psixoloji cinsi zəifliyə səbəb ola bilər. Çox vaxt problemin yaranmasında özünə inmasızlıq, “ereksiya yaranacaqmı,sona qədər çatdıra biləcəkmi, partnyoru razı qalacaqmı” kimi şübhə, qorxu, həyəcan sinir-psixoloji cinsi zəifliyin əsasını təşkil edir. Sinir-Psixoloji cinsi zəifliyin müalicəsi:Farmakoterapiya və Psixoterapianın köməyi ilə aparılır. Burada hər bir xəstənin sinir-psixoloji durumuna uyğun müalicə taktikası seçilir və müvafiq dərman,psixoterapevtik müalicə kursu təyin edilir. Nəticə:Sinir-Psixoloji cinsi zəiflik təcrübəli və professional həkim-androloqun köməyi ilə uğurla müalicə olunur. © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.    https://hekimtap.az    

Paylaşıldı: 01.03.2020

Boyun yırtığı

Boyun yırtığı

Boyun  Yırtığı nədir?         Boyun onurğası onurğamızın ən zəif,eyni zamanda ən hərəkətli hissəsidir.Onurğa arası disklər zamanla qabarır,hətta kapsulu cırılaraq sinirə təyziq edə bilər.Bu zaman yaranan yırtıq onurğadan çıxan sinirə  və yaxud kanala tökülərək sinirə təyziq edə bilir.Onurğadan çıxan sinirə toxunduğu zaman qollara uyuşma,ağrı,duyu hissinin itməsi halları baş verir.Kanala töküldüyü zaman  isə boyundan aşağı vücudumuzun bir çox hissəsində uyuşmalar,hissiyatın itməsi halları baş verə bilər.         Hər bir fəqərə qabarmasında ağrı olmaz,hər ağrı da fəqərə yırtığı demək deyil.Çünki boyunda ağrıya  səbəb olan faktorlar var: əzələlər, boynun yumuşaq toxuması,bir sıra oynaqlar da səbəb ola bilər.Eyni zamanda boyun onurğasının düzləşməsi də başlıca səbəb faktorudur.         Boyun onurğamız C formasındadır.Onun düzləşməsi və yaxud kifozu boyun ağrılarına səbəb olur.Boyun lardozuna səbəb kimi: Uzun zaman komputer arxasında oturmaq Telefon istifadə etmək Uzun zaman rol arxasında oturaraq maşın sürmək Bir sözlə eyni pozisyonda uzun müddət qalmaqdan yarana bilər          Bəzi hallarda böyük yırtıqlar olurki ,onda ağrı olmur,elə kiçik yırtıqlar olurki,şiddətli ağrı yarada bilir.Boyun yırtığı ən çox 5 və 6 fəqərə arasında yaranır,daha sonra isə 6 və 7 arasında görülür.Səbəb bu faktorların daha çox hərəkətli olmasıdır. Boyun Yırtığının simptomları:         Çiyinə,qollara vuran ağrı olur,baş ağrıları ürək bulanma,görmə kəskinliyi  azalır. Bəzi hallarda uzun müddət  davam edərsə depressiyaya da səbəb ola bilər.Hərəkətlər azalır ,anemiyalar artır.Xəstə yatdığı zaman boyunda diskomfort hissi olur,xəstə çalışır amma rahatlıq tapa bilmir. Boyun Yırtığının diaqnostikası:         Xəstə yaxınlaşdığı zaman şıkayətləri dinlənilir,müayinə aparılır,daha sonra MRT,KT və ya EMG istənilə bilər.Bu məqsədlə yırtığın yeri ,şiddətli,sinirə hansı şəkildə təyziq etdiyi öyrənilir. Boyun yırtığının müalicəsi:          Zamanında edilərsə o qədərdə qorxulu xəstəlik hesab edilmir.Hər 100 adamdan 70 də boyun problemi var.Pasiyent əgər zamanında həkimə müraciət etmiş olarsa ağrı faktoru aradan qalxar,boyun yırtığı tam müalicə oluna bilər.Müalicə zamanı təkcə boyun yırtığı deyil,eyni zamanda boyun lordozunu,boyun əzələlərindəki spazmıda aradan qaldırmaq lazımdır.Bunun üçün klinikamızda vertebra üçün fəaliyyət göstərən DAVİD zalımız var.Bu faktorlar aradan götürülməzsə müalicə tamamlanmış hesab edilmir.      Bu ağrı faktorlarını aradan götürmək üçün klinikamızda : Hilt terapiya Elektro terapiya Elektrofarez Zərbə dalğalı terapiya Və digər fizioloji müalicə metodları var. Bu terapiyalar və DAVİD zal sayəsində şöbəmizdə boyun yırtığı tam müalicə olunur!

Paylaşıldı: 20.02.2020

Artıq çəki daha MR və KT müayinələri üçün məhdudiyət yaratmır

Artıq çəki daha MR və KT müayinələri...

Yalnız Hayat Klinikada ağır çəkili pasiyentlərin müayinəsi aparıla bilər.   Optima MR450w 1.5T MR cihazı 230 kq -ə qədər çəkisi olan pasiyentlər üçün nəzərda tutulub. 70 sm genişliyində olan işıqlı qentri pasiyentlərin müayinələri üçün komfortu təmin edir. Müayinələr yüksək sürətlə aparılıb, ortalama müayinə vaxtı 15 dəqiqə çəkir. Bəzi hallarda ehtiyac olanda, müayinə zamanı qısa müddətli qorxu hissəini aradan qaldıran preparatlardan istifadə oluna bilər. MR cihazı 50 sm genişliyində görmə sahəsinə malikdir, və bu eyni vaxtda geniş sahələri görmək imkanını yaradır.   MR cihazında aşağıda sadalanan müayinələr aparılır: baş beyin; paranazal sinuslar; orbital strukturalar; gicgah sümükləri; onurğa sütunu (boyun, döş, bel, oma, büzdüm) – fəqərəarası disklər və onurğa beyin; mieloqrafiya; boyun yumşaq toxumaları; oynaqlar – çiyin, dirsək, mil-bilək, oma-qalça, bud-çanaq, diz, aşıq-baldır; ətraf sümüklər və yumşaq toxumalar; döş qəfəsin yumşaq toxumaları və divararalığı; qarın boşluğu üzvləri; kontrastsız MRCP (xolanqiopankreatoqrafiya); kiçik çanaq üzvləri; böyrəklər və böyrəküstü vəzlər; kontrastlı, və o cümlədən dinamik kontrastlı müayinələr; kontrastsız 3D TOF angioqrafiya.   MR tomoqrafiyaya əlavə bizim kilinikada avtomatik injektor vasitəsi ilə, MR tomoqrafiya zamanı dinamik kontrastlı müayinələr etmək imkanı var. KT müayinələri 128 kəsikli Optima cihazında aparılır.   Bu cihaz çəkisi 230 kq –ya qədər pasiyentlərdə müayinəni aparmaqa imkan yaradır. Cihaz tez sürəti və rentgen şüaların aşağı dozası ilə digər modellərdən seçilir. Bu KT cihazda bütün bədənin görüntüsünü bir neçə saniyyə içərisində əldə etmək olar. Oynıqlı pasiyentlərdə, travmatik zədələnmələr zamanı, ağ ciyər xəstəlikləri üçün KT müayinəsi əvəzolunmazdır. Kompyuterli tomoqrafda müayinələr aparılır: baş beyin və kəllə sümükləri; paranazal sinuslar; orbital strukturalar; gicgah sümükləri; onurğa sütunu (boyun, döş, bel, oma, büzdüm) – sümük strukturları; oynaqlar – sümük strukturlarını dəyərləndirmək üçün; ətraf sümüklər və yumşaq toxumalar; ağ ciyərlər, döş qəfəsin yumşaq toxumaları və divararalığı; qarın boşluğu üzvləri; kiçik çanaq üzvləri; böyrəklər və böyrəküstü vəzlər; kontrastlı dinamik müayinələr; kontrastlı angioqrafiya (mərkəzi və periferik damarların); 3D (üç ölçülü) rəngli görüntülər.   KT zamanı avtomatik injektor vasitəsi ilə dinamik kontrastlı müayinələr və angioqrafik müayinələr aparıla bilər.

Paylaşıldı: 18.02.2020

Skolioz

Skolioz

Skolioz nədir? Skolioz əsasən özünü gənc və yeniyetmə yaşlarında büruzə verir. Onurğanın əyriliyi əsasən döş və bel nahiyələrində daha çox nəzərə çarpır. Skoliozun inkişafı əsasən onurğanın döş nahiyəsinin deformasiyası kimi özünü göstərir. Bu deformasiya daxili orqanların bir çoxunun patoloji dəyişikliyinə gətirib çıxarır. Skolioz oğlan uşaqlarına nisbətdə qız uşaqlarında daha çox müşahidə olunur. Skoliozun simptomları: Skoliozu olan şəxslərdə, narahatçılıq etibarı ilə, ilkin başlanğıcda ağrı, narahatçılıq olmur. Lakin diqqətli olsaq, skolioz olan insanlarda bir çiyinin və ya bud-çanaq oynağının birinin digərinə nisbətən yuxarıda olmasını, önə əyilən zaman döş nahiyəsinin qeyri-bərabər formada yerləşməsini, qabırğa donqarlığının əmələ gəlməsini, ayaqların birinin digərinə nisbətən qısa olmasını, bel nahiyəsində olan üçbucaqların tamlığının pozulmasını müşahidə edəcəyik. Skoliozun səbəbləri: Skoliozun əmələ gəlməsinin elmə məlum olan və olmayan səbəbləri var. Fiziki səbəblərdən, oturuş qaydasının düzgün olmaması, daima birtərəfli çantalardan istifadə olunması (əsasən məktəblilərdə), paravertebral əzələlərin inkişafının zəifliyi və yaxud da birinin digərinə nisbətən zəif inkişaf etməsi və s. kimi problemləri göstərmək olar. Fiziologi səbəblərə gəldikdə isə, orqanizmdə K,Ca,Mg çatışmamazlığı və ya orqanizmdə bu maddələrin kafi qədər olmasına baxmayaraq, hüceyrələr tərəfindən mənimsənilməsində problem yaranması. Bunada əsasən kalsitonin hormonunun çatışmamazlığı göstərilir. D vitamini çatışmamazlığı da dayaq hərəkət sistemində narahatçılıq yaratdığı kimi, skoliozun əmələ gəlməsinə də zəmin yaradır. Təcrübələr onu da göstərir ki, yeni doğulan körpələr ana südü ilə lazımı qədər qidalanmadıqda da gələcəkdə bu insanlarda skoliozun əmələ gəlmə ehtimalı çox böyükdür. Skoliozun diaqnostikası: Skoliozu həkim vizual olaraq, kliniki müayinə edərək aşkar edə bilir. Lakin əyriliyin dərəcəsi rentgenoqram vasitəsi ilə müəyyən olunur. Skolioz əsasən 4 dərəcəyə bölünür. 0 -10    I dərəcə 11-30   II dərəcə 31-60   III dərəcə 61 dən artıq olan skolioz əyriliyi   IV dərəcəli skoliozlara daxildir. Bəzən xəstədə onurğa sütununun deformasiyası uzun müddət dəyişilmədən qala bilir. Bəzi hallarda qısa müddət ərzində kəskin proqressivləşir (onurğa əyriliyi artır). Buna görə də skoliozu olan insanlar periodik olaraq həkim nəzarətində olmalıdır. Skoliozun müalicəsi: Skoliozun müalicəsi zamanı hər bir xəstəyə individual yanaşmaq lazımdır. Ümumi götürdükdə paravertebral əzələlərin yumuşaldılması (massaj), onurğa traksiyası  (dartılma), əzələlərin gücünü bərpa etmək üçün nevral terapiya tətbiq olunur. Müalicə ilə yanaşı paravertebral əzələlərin inkişafı üçün həkimin təyin etdiyi idman hərəkətlərini etmək lazımdır. Skoliozun müalicəsində əks göstərişlər: Skoliozun müalicəsi həkimin təyin etdiyi prosedurların ardıcıllığından çox aslıdır.Skoliozu olan insanların skolioz müalicəsində bəzi nüanslara diqqət edilməlidir. Skoliozu olan xəstələrdə, xəstə traksiya olunmayacağı təqdirdə paravertebral əzələlərin yumuşaldılması  məqsədə uyğun deyil. Əzələlərin yumuşaldılması yalnız həkimin təyin etdiyi gərgin paravertebral əzələ qruplarına tətbiq olunmalıdır. I və II dərəcəli skoliozlarda uzun müddət korsetdən istifadə etmək məqsədə uyğun deyil. Onurğasında rotasiyası (fırlanma) olan skolioz xəstələrinin traksiya olunması sonda arzuolunmaz nəticələrə gətirib çıxara bilər. Skoliozu olan xəstələrin üzgüçülük ilə məşğul olması yalnız həkim göstərişi ilə olmalıdır. Əksər hallarda kor-koranə (əzələ gərginliyinin nə dərəcədə olduğunu bilmədən) üzgüçülük ilə məşğul olmaq gərgin paravertebtal əzələ qruplarının daha da gərginləşməsinə və bunun nəticəsində skoliozun dərəcəsinin daha da  artmasına gətirib çıxarır. Skoliozun profilaktikası: Skoliozun əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün orqanizmdə K, Ca, Mg, vitamin D, kalsitonin hormonunu normada saxlamaq, məktəblilərin birtərəfli çantalardan istifadə etməməsinə, stol arxasında düzgün oturmasına diqqət etmək lazımdır.

Paylaşıldı: 18.02.2020

Cinsi zəiflik-erektil disfunksiya

Cinsi zəiflik-erektil disfunksiya

Müasir dövrdə kişilər arasında ən geniş yayılmış problemlərdən biri, deyərdim ki, birincisi cinsi zəiflik yəni cinsi funksiyanın normal icra edilə bilinməməsi problemidir. Cinsi fəaliyyətin tam itməsi halları 35-40 yaşlı kişilərin 40%-ində, 50 yaşlı kişilərin 20%-ində 70 yaşlı kişilərin isə 50%-ində rast gəlinir. Aparılan araşdırmalr göstərir ki, kişilər arasında cinsi zəiflik halları indiyə qədər düşünüldüyü səviyyədə deyil bu səviyyədən qat-qat artıqdır.Əksər kişilər bu problemlə bağlı həkimə müraciət etməkdən çəkinirlər. Bu da sonda daha ciddi fəsadlarla nəticələnir. Bu məsələ bizim ölkəmizdə xüsusilə aktualdır. Kişilərdə cinsi zəifliyin əmələ gəlmə səbəbləri: 1.Sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri (cinsi infeksiyalar, prostat vəzinin xəstəlikləri). 2.Hormonal-endokrinoloji səbəbdən əmələ gələn cinsi zəiflik. 3.Ürək-damar sisteminin xəstəlikləri nəticəsində yaranan cinsi zəiflik. 4.Şəkərli diabet xəstəliyi. 5.Nevroloji sistemdə olan xəstəliklər nəticəsində yaranan cinsi zəiflik. 6.Sinir-Psixoloji səbəblər nəticəsində yaranan cinsi zəiflik. 7.Dərman preparatlarının qəbulu ilə əlaqədar əmələ gələn cinsi zəiflik. 8.Yaşı 70 dən yuxarı kişilərdə yaranan cinsi zəiflik. 9.Böyrək,Sidik kisəsi,Prostatda icra edilən əməliiyatdan sonra əmələ gələn cinsi zəiflik. 10.Həyat tərzi ilə əlaqədar yaranan cinsi zəiflik. Cinsi zəiflik dedikdə, kişinin cinsi funksiyani icra edə bilməməsi nəzərdə tutulur. Burada cinsi həvəsin olmaması, cinsi aktın tez bitməsi ayrıca hal kimi nəzərdə tutulur. Gənc, cavan yaşlı xəstələrdə biz daha çox hallarda psixoloji mənşəli cinsi zəifliyə rast gəlirik. Burada cinsəl təcrübənin olmaması, mütəmadi cinsi əlaqənin mümkünsüzlüyü, zöhrəvi xəstəliyə yoluxma qorxusu, həyacan,psixoloji gərginlik ön planda olur. Çox vaxt “toy gecəsi” sindromunun əmələ gəlməsində sinir-psixoloji amil birinci yerdə dayanır. Bu zaman dərman müalicəsi ilə yanaşı psixo-terapevtik müalicə müsbət nəticə verir. Cinsi zəifliyə səbəb vacib amillərdən biri də, prostat vəzidə yaranan problemlərdir. Bu, kəskin və xroniki formada özünü göstərə bilər. Bəzən xəstənin xəbəri olmadan uzun illər prostatda yaranan iltihabi proses, durğunluq, aşağı çanağın qan dövranında yaranan pozğunluq cinsi zəifliyin əsas səbəbi ola bilər. Eyni zamanda prostat vəzinin xoşxassəli böyüməsi də (adenoma), cinsi zəifliyə səbəb ola bilər. Belə ki, adenomaya qarşı istifadə edilən bəzi dərmanlar potensiyada problem əmələ gətirdiyinə görə bu xəstələrin müalicəsində xüsusi olaraq diqqətli olmalı, düzgün müalicə taktikası seçilməlidir. Hər bir xəstəyə fərdi yanaşmalı, hormonal balnsı qiymətləndirməklə müvafiq dərman təyin edilməlidir. Potensiya ilə bağlı problemlərin diaqnostikası anamnez-məlumatların toplanmasından başlanmalıdır. İlk növbədə cinsi zəifliyin sinir-psixoloji, yoxsa üzvi (orqanların xəstəliyi ilə bağlı) olması dəqiqləşdirilir. Daha sonra USM, qanda hormonlar, sidik, cinsi infeksiyalar müayinə edilir. Cinsi zəifliyin müalicəsi problemin hansı mərhələdə olmasından asılı olaraq 95% hallarda uğurla müalicə edilir. Müasir təbabət cinsi funksiyanın müalicəsində elm və tibbi texnikanın inkişafı sayəsində bu problemi həll olunanlardan etmişdir. Buna görə əgər siz ereksiya pozulmalarından əziyyət çəkirsinizsə çəkinmədən və vaxtı itirmədən müraciət etsəniz tam müayinədən sonra sizin probleminizə uyğun optimal müalicə metodu seçiləcək. Bu da sizin  normal cinsəl həyatınızı öz məcrasına yönəltməklə həyat eşqinizi artıracaqdır. © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.    https://hekimtap.az    

Paylaşıldı: 18.02.2020

Densitometriya

Densitometriya

Densitometriya – insan bədənində sümük toxuma sıxılığının ölçülməsi üçün metoddur. Bu termin (latın dilindən densitas – sıxlığ, metria – ölçmə) sümük toxuma sıxlığının ölçmə metodlarına istifadə olunur. Sümük toxumanın sıxlığı sümüyün davamlılığını əks etdirən əsas göstəricidir. Densitometriya müayinəsi vaxtı alınan nəticələr kompyuter proqramı vasitəsi ilə müəyyən olunmuş yaş və cins üçün olan normal göstəricilər ilə müqaisə olunur. Rentgen densitometriya vaxtı şüalanma dozası minimaldır – adi rentgenoqrafiyadan 400 dəfə aşağı. Bü müayinə yüksək dəqiqlik ilə patologiyanı ən erkən mərhələlərdə təyin etmək imkanını yaradır. Densitometriyanın əsas vəzifəsi – osteopeniyanı və osteoporozu araşdırmaqdır. Osteoporoz – sümüyün sıxlığın azalması və onun kövrəkliyin artmasıdır. Osteoporoz geniş yayılmış xəstəlikdir, əsasən menopauzadan sonra qadınlarda müşahidə olunur. Osteoporoz müalicəsinin Avropa cəmiyyətinin tövsiyəsinə görə, 65 yaşından yuxarı olan qadınlar üçün densitometriya müayinəsinin müntəzəm aparılması mütləqdir. Rentgenlolji densitometriya hamiləlik dövründə laktasiya (ana südü ilə qidalanma) vaxtı aparılmır.   Osteoporoz və onun nəticələri Osteoporoz (yunan dilindən “osteon” – sümük, “poros” – dəlik) – sümük strukturun zədələnməsinə və sümük sıxlığın azalmasına səbəb olan sümük sisteminin davamlı xəstəliyidir. Osteoporozun əsas nəticəsi xətta minimal travmalarda sınığların əmələ gəlməsidir. Osteoporoz vaxtı sınığlar yük qaldırmağdan, sirkələnməkdən yarana bilər. Osteoporoz dünyada yaşlı insanarın əlilliyinin və ölümün əsas səbəblərindən biridir. Dünya sağlamlıq təşkilat məlumatına görə - osteoporoz qeyri infeksion xəstəliklərin arasında ölüm səbəblərinə görə dördüncü yerdədir, ürək-damar sistemin xəstəliklərindən, onkoloji patologiyadan və şəkərli diabetdən sonra. 65 yaşından yuxarı olan qadınlarda bud sümük boynun sınığının əsas səbəbi məhz osteoporozdur. Densitometriya müayinəsinin aparılmasında əsas göstəriş sümük sisteminin mineralizasiyasının azalmasına səbəb olan xəstəliklərin olmasıdır. Buna görə densitometriyanın müntəzəm aparılması tövsiyə olunur: 40 yaşından yuxarı qadınlara və 60 yaşından yuxarı olan kişilərə; Çox uşaqlı analara və uzun müddət (9 aydan çox) süd verən analara; Erkən (o cümlədən cərrahi) menopauzalarda; Paratiroid vəzlərin patologiyasında; Minimal travmalardan sınığları olan pasiyenlərə (əsasən son sınığdan sonra 5 ildən az müddət keçdikdə); Sümük sıxlığını azaldan dərmanları qəbul edən pasiyentlər (kortikosteroidlər, sidik qovucu preparatlar, kontraseptivlər, qıcolmalara qarşı preparatlar, trankvilizatorlar, psixotrop dərmanlar və s.); Kalsiy tərkibli dərmanların qəbul edən pasiyentələrin nəzarəti və osteoporozun kompleks müalicəsi zamanı. Osteoporoz yaranma riskini artıran faktorlar: İrsi meyillik; Aşağı çəki (57 kq –dan az); Cinsi hormonların səviyəsinin aşağı olması (əsasən estrogen çatışmazlığı); Yıxılmalara meyillik (müxtəlif səbəblərdən); Hipodinamiya (o cümlədən iki aydan artıq yataq rejimi, təkərli-kreslodan və digər köməkedici vasitələrdən istifadə, immobilizasiya); Çəkisizlik şəraitində uzun müddət olması; Balanssız qidalanma (qidada kalsinin, D vitaminin az olması, kofein tərkibli içkilərdən çox qəbul olunması, müxtəlif pəhrizlərin saxlanılması, müalicəvi aclıq və s.); Siqaret çəkmə və alkoqol qəbulu; Qeyriadekvat (yorucu) yüklər, peşə təhlükəsi; Müxtəlif xəstəliklərin osteoporoz ilə assosiasiyası.  Densitometriyanın aparılma vaxtı Osteoporoz yaranma riski qrupa aid olan xəstələrdə, ildə 1 dəfə az olmamaq şərti ilə müayinə aparılması tövsiyə olunur. Profilaktik məqsəd ilə (dinamikada sümüklərin mineral sıxlığın dəyərləndirməsi üçün) risk qrupuna aid olmayan şəxslərə - iki ildə ən azı 1 dəfə. Densitometriya müayinəsinə hazırlıq: Müayinə üçün xüsusi hazırlıq tələb olunmur. Ümumi tövsiyələrə riayət olunmalıdır: Müayinə səviyyəsində metalik implantların olmaması; Özünlə şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd və həkim göndərişin olması. Həkimi əvvəlcədən məlumatlandırın: Hamiləlik olmasından; Əvvəl keçdiyiniz rentgenoloji müayinələrdən, o cümlədən kontrastlı müayinələrdən (Ba məhlulu). Densitometriyanın aparılması: Müayinə vaxtı – 10 dəqiqə; Pasiyent xüsusi masada uzanır; Müayinə vaxtı hərəkətxiz qalmaq lazımdır; Həkimin tövsiyələrinə riayət etmək.

Paylaşıldı: 18.02.2020

Spinner