hiperhidrozun müalicəsi

Hiperhidrozun (aşırı tərləmənin) müasir müalicəsi

  Tər ifrazı, orqanizmin vacib funksiyası olaraq, su-duz mübadiləsini, toksinlərin xaric olunmasını və bədən temperaturunun stabil saxlanmasını təmin edir. Normada ətraf mühitin temperaturu 20-25 dərəcədən yuxarı yüksəldikdə, fiziki və ya psixoemosional yüklənmə zamani tər ifrazi güclənir. Tərləmə prosesinin patoloji pozulmasi, onun həddindən artiq güclənməsi hiperhidroz (yunan dilində «hyper» – həddindən artıq, «hidros» – tər) adlanır. Hiperhidroz neyro-psixi, somatik xəstəliklərin əlaməti kimi və ya şəxsi gigiyena qaydalarına riayət olunmadıqda inkişaf edə bilər. Klinik olaraq, birincili və ikincili hiperhidroz ayırd edilir. Birincili hiperhidroz əsasən yeniyetmələrdə qeydə alınır. Onun rastgəlmə tezliyi 1%-ə bərabərdir. İkincili hiperhidroz isə bir qayda olaraq,  nevroloji, endokrin və ya somatik xəstəliklərin fonunda yaranır. Hiperhidrozun yaranma səbəblərini təyin etməklə pasiyentin müayinə və müalicə proqramını tərtib etmək mümkündür.  Generalizəolunmuş hiperhidroz zamanı şiş, endokrin və infeksion xəstəliklər inkar edilməlidir.  Bədən səthində yayılmasına görə, ümumi və yerli hiperhidroz ayırd edilir.  Birinci halda güclü tərləmə bütün bədəndə müşahidə olunur və çox zaman müxtəlif xəstəlikləri müşayiət edir. İkinci halda isə tərləmə sinir sisteminin yüksək oyanıqlığı nəticəsində orqanizmin lokal nahiyələrində (pəncə, ovuc, qoltuqalti, dirsək və diz bükümləri) baş verir.  Hiperhidroz səbəbindən dəridə pis qoxu, bişməcə və dermatitlər yaranaraq insanın sosial həyatını çətinləşdirir. Müalicəyə başlamazdan əvvəl tərləməyə gətirib çıxaran problemin nə olduğu təyin olunmalıdır.  Əgər səbəb hər hansı bir xəstəlikdirsə, ilk növbədə o müalicə olunmalıdır. Əgər həddindən artıq tərləmənin səbəbi tapılmırsa, anadan gəlmə bir xüsusiyyət kimi dəyərləndirilir, və buna uyğun müalicə taktikası seçilir. Hiperhidrozun müalicə üsulları: psixoterapevtik üsullar medikamentoz terapiya antiperspirant fizioterapevtik üsullar cərrahi üsullar Botulotoksin ilə hiperhidrozun müalicəsi. Botulinoterapiya bir neçə onillik mövcuddur və bu illər ərzində dünyada milyonlarla insan onunla müalicə olunub.  Beləliklə, bu gün əminliklə demək olar ki, botulinoterapiya təbabətin əsas prinsiplərindən biri olan, “Ziyan Vermə” tələbinə cavab verir. Botulinoterapiya dedikdə, botulotoksin inyeksiyasının tibdə müxtəlif xəstəliklərin və estetik təbabətdə istifadəsi nəzərdə tutulur. Aşırı tərləmənin müalicəsində botulotoksinin tətbiqi müasir, yan təsiri az olan, səmərəli və tez həyata keçirilən üsul kimi tanınır. Botulotoksinin problemli nahiyələrə inyeksiyası doqquz ay müddətinə tərləmənin qarşısını alır.  Prosedur 30 dəqiqə ərzində ambulator şəraitdə yerinə yetirilir, inyeksiya olunacaq nahiyə yerli anestetik ilə ağrısızlaşdırılır və çox incə iynələrlə vurulduğu üçün ağrı hissi minimuma endirilir. Terapiyadan sonra dəridə izlər qalmadığı üçün, pasiyent dərhal gündəlik həyat tərzinə qayıda bilir.  Hiperhidrozdan əziyyət çəkən insanların əksəriyyəti ildə bir dəfə yay mövsümü ərzində botulinoterapiyadan istifadə etməklə aşırı tərləmənin qarşısını alır. Əks göstərişlər: preparata qarşı fərdi həssaslığın olması hamiləlik və südvermə dövrü sinirəzələ keçiriciliyinin pozulması ilə gedən nevroloji xəstəliklər (miasteniya) hemofiliya Ümumilikdə, bütün inyeksiyon və aparat prosedurlarının tətbiqindən öncə onların sağlamlığa zərərli təsirin olub-olmaması barədə peşəkar qərarın verilməsi vacibdir.  Botulinoterapiyanın tətbiqi yalnız həkim tərəfindən fərdi müayinə əsasında, steril şəraitdə həyəta keçirilməlidir. Hiperhidrozun profilaktikası: Hiperhidrozla mübarizənin əsas şərti şəxsi gigiyena qaydalarına riayət olunmasından ibarətdir: hər gün duş ( bəzən gün ərzində bir neçə dəfə ), əl və ayaq vannaları ( çobanyastığı və ya palıd qabığı dəmləməsi ilə ) qəbul etmək.  Sintetik materiallardan hazırlanmış alt paltarları və corablar hava keçirmədiyindən onlardan imtina etmək məsləhət görülür. Ayaqqabı rahat, yayda isə açıq olmalıdır.  Qida rasionundan imkan daxilində qaynar, kəskin qidalar, alkoqol, nikotin, qəhvə çıxarılmalıdır.

Paylaşıldı: 13.07.2019

burunun əməliyyatsız korreksiyası

Burunun əməliyyatsız korreksiyası

Burunun əməliyyatsız korreksiyası haqqında qısa məlumat Statistikaya görə, insanların hər iki nəfərdən biri burun formalarından  narazıdır və onu dəyişmək arzusundadır. Belə tələb rinoplastika əməliyyatının (cərrahi yolla burun korreksiyası) yaranmasına və son illər çox geniş yayılmasına səbəb olub. Lakin çox adam əməliyyat masasına uzanmağa risk etmir, buna səbəb bərpa müddətinin uzun olması, müxtəlif dərəcəli ağırlaşmaların yaranma riskidir. Bu zaman insanların köməyinə burunun əməliyyatsız korreksiyası çatır. Adından məlum olduğu kimi, burada plastik  cərraha ehtiyac olmur. Təcrübəli həkim-kosmetoloq müəyyən üsullarla burun formasını istədiyiniz kimi korreksiya etmək imkanına malikdir. Nəyə görə burunun əməliyyatsız korreksiyası? Burunun əməliyyatsız korreksiya metodunun mahiyyəti bu nahiyəyə müxtəlif filler və ya sapların yeridilməsindən ibarətdir. Nəticədə qüsurlar korreksiya edilir və simmetriya əldə olunur. Tənəffüs problemi, burun çəpəri və sümüyü əyriliyi olmayan pasiyentlər üçün mükəmməl həll yoludur. Əgər burun formasında qüsurlar olarsa, onların aradan qaldırılması üçün ən mükəmməl metod - fillerlərdir. Onların vasitəsilə problem asanlıqa aradan qaldırılır. Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi hallarda fillerlər və saplar vasitəsilə həyata keçirilən burun korreksiyası, rinoplastika əməliyyatının aradan qaldıra bilmədiyi qüsurları aradan götürür. Elə hallar da olur ki, pasiyent cərrahi rinoplastikadan sonra qalan bəzi çatışmazlıqlardan şikayətlənir. Belə şikayətləri aradan qaldırmaq üçün də fillerlər və saplar ideal vasitədir. Burunun əməliyyatsız korreksiyasının üstünlükləri Burunun əməliyyatsız korreksiyasının cərrahi rinoplastikadan bir sıra üstünlükləri var. Buraya aşağıdakıları aid etmək olar: Ağır əməliyyatın olmaması, reabilitasiya periodunun qısa və ağrısız keçməsi; Korreksiyanın qısa zamanda həyata keçirilməsi; Qiymətin münasib olması və s. Burunun əməliyyatsız korreksiyasının nəticələri Simmetrik formaların əldə olunması; Xırda batıqların və ya dəri altındakı əyriliklərin aradan qaldırılması; Xırda burun donqarlığının düzəldilməsi və s; Burun ucunun qaldırılması; Burun pərlərinin incəldilməsi.  

Paylaşıldı: 13.07.2019

kişilərdə hipoqonadizm

Kişilərdə hipoqonadizm

Kişilərdə hipoqonadizm nədir? Kişilərdə hipoqonadizm - cinsiyyət vəzilərinin funksional çatışmazlığı və cinsi hormonların sintez pozuntusuna deyilir. Əsasən, xarici və daxili cinsiyyət orqanlarının inkişafdan qalması, piy və zülal mübadiləsinin pozulması (piylənmə, sümük sistemində və ürək-damar sistemində pozuntular) ilə müşayiət edilir. Kişilərdə hipoqonadizm anadangəlmə və qazanılmış olaraq, iki qrupa bölünür. Kişilərdə hipoqonadizmin yaranma səbəbləri Kişilərdə hipoqonadizm hormon ifrazında yaranan problemlər və ya biosintez pozuntuları fonunda yaranır. Bundan başqa, hipotalamo-hipofiz funksiyalarında baş verən dəyişikliklər də xəstəliyə təkan ola bilər. Patologiyanın yaranma səbəblərinə, həmçinin, aşağıdakılar daxildir: Genetik defektlər fonunda əmələ gələn cinsiyyət vəzilərinin inkişafdan qalması; Kimya terapiyasının toksiki təsirləri; İnfeksion xəstəliklər (məs., epidemik parotit, epididimit, vaskulit və s.) Hormonlar və antibakterial preparatların uzunmüddətli istifadəsi; Varikoz; Əlverişsiz ətraf mühit və s. Kişilərdə hipoqonadizmin simptomları Kişilərdə hipoqonadizmin simptomları insanın bu xəstəliyə hansı yaşda məruz qalması və androgen çatışmazlığının dərəcəsindən asılıdır. Əgər androgen ifrazı pozuntusu ana bətnində yaranarsa, bu, ikili cinsiyyət orqanın formalaşmasına səbəb ola bilər. Bundan başqa, tipik xədimlik əlamətləri - qeyri-praporsional hündürboyluluq, döş qəfəsinin inkişafdan qalması, ətrafların normadan artıq uzun olması, cinsi inkişafdan qalma, skelet əzələlərinin zəif inkişaf etməsi və s. müşahidə edilə bilər. Kişilərdə hipoqonadizmin diaqnostikası Kişilərdə hipoqonadizmin diaqnostikası zamanı mütəxəssis əvvəlcə pasiyentin şikayətlərini dinləyir, antropometriya vasitəsilə ümumi statusu müəyyənləşdirir. Cinsiyyət orqanlarının vizual və palpasiya müayinəsi aparılır, cinsi yetişkənliyin dərəcəsi müəyyənləşdirilir. Bundan başqa, sümüklərin vəziyyətini öyrənmək məqsədilə xəstə rentgen müayinəsinə də yönəldilə bilər. Spermanın laborator müayinəsi, qanda qonadotropinlərin təyini və xayaların bioposiyası da müayinə üsullarına daxildir. Kişilərdə hipoqonadizmin müalicəsi Kişilərdə hipoqonadizmin müalicəsi patologiyanın yaranma səbəbindən asılı olaraq, fərdi təyin edilir. Müalicənin məqsədi cinsi inkişaf geriliyinin profilaktikası, daha sonra isə xayaların testikulyar toxumasının maliqnizasiyasının qarşısını ibarətdir. Hipoqonadizmin müalicəsi endokrinoloq tərəfindən aparılmalıdır.  Zərurət yarandıqda, cərrahi müdaxilə tətbiq edilir.

Paylaşıldı: 11.07.2019

papiloma virusu

Papiloma virusu

 Papilomotoz papilloma virusu nəticəsində əmələ gələn xəstəlikdir.İnsan papilloma virusu ən geniş yayılmış və cinsi yolla yoluxan virusdur.Papillomaların 70-ə yaxın növü var: ziyillər,iti uclu kandilomalar və s.Bu viruslar dəri örtüyünü və selikli qişanı zədələyir.Papilloma virusları dəriyə düşərsə ziyil, selikli qişaya(cinsi orqanlara,anusa) iti uclu kandilomalar əmələ gətirir.Həmçinin boyun və qoltuq altlarında,üz və goz qapaqlarında yaranir.  Papilloma nədir ? Yastı epiteli toxumasından əmələ gəlir.Bir neçə mm-dən bir neçə sm-ə kimi böyüyür.Solğun ,boz bəzən açıq çəhrayı və ya piqmentli gövdə üzərindən törəmə kimi təyin edilir. Papilloma necə əmələ gəlir ? İmmuniteti zəif olan insanlarda yaranır.Papillomalar kontakt yolu ilə bir insandan digərinə keçir.Bunu da qeyd edim ki, papillomalı insanın şəxsi əşyalarından istifadə edilərsə, (stəkan,desmal, süngər, ülgüc və s)  bu zaman virusların yoluxma ehtimalı böyükdür.  Papillomanın Müalicəsi: Papillomaların müalicəsində imunastimulyatorlardan və virusəleyhi preparatlardan istifadə edilir.Kosmetologiyada bu viruslar aradan qaldırmaq məqsədilə koaliqulyasiya üsulundan istifadə olunur.  

Paylaşıldı: 09.07.2019

Şəkərli diabet və onun müasir müalicə metodları

Şəkərli diabet və onun müasir müalicə metodları-...

Şəkərli diabet əmək qabiliyyəti olan insanlar arasında ən geniş yayılmış xəstəliklərdən biridir desək, yanılmarıq. Beynəlxalq Diabet Federasiyasının (İDF) statistikasına görə, dünyada 285 milyon adam bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Təşkilatın proqnozuna görə, 15 ildən sonra bu rəqəm 150 milyona qədər arta bilər. Şəkərli diabet xroniki və ağır fəsadlar verən xəstəlikdir. Ona görə də patologiyanın ilkin mərhələsində diabetin müalicəsinə peşəkar yanaşmaq lazımdır. Şəkərli diabet xəstəliyi, əsasən, iki qrupa bölünür - I tip şəkərli diabet və II tip şəkərli diabet. Bundan başqa, hestasion diabet, qeyri-müəyyən tip şəkərli diabet növləri də mövcuddur. Yuxarıda qeyd olunanlardan başqa, endokrin, infeksiya, genetik faktor və mədəaltı vəzinin sıradan çıxması nəticəsində əmələ gələn şəkərli diabet də xəstəliyin növlərinə aiddir. I Tip və ya insulin asılılığı olan şəkərli diabetə, əsasən, 30 yaşadək gənc insanlarda rast gəlinir. Əsas simptomları: daimi susuzluq, iştahanın artması, sidik ifrazının artması, çəki azalması. Xəstəlik karbohidrat mübadiləsində yaranan pozuntular sayəsində yaranır. Bu, mədəaltı vəzidə beta-hüceyrələrin sıradan çıxmasına gətirir çıxarır, nəticədə vəzi insulin ifraz edə bilmir.  Hüceyrələrin destruksiyası koma və ya ölümə səbəb ola bilir.   I tip şəkərli diabetə, həmçinin, autoimmun və LADA-diabet də aiddir. II TİP və ya insulin asılılığı olmayan şəkərli diabetə, əsasən, yaşlı və xəstəliyə meyilli insanlarda rast gəlinir. Şəkərin bu tipində insulin çatışmazlığı, əsasən, qida rasionu pozuntusu və qeyri-sağlam həyat tərzi fonunda yaranır. Həyat obrazını dəyişmək və rasional  qidalanma şəkərin səviyyəsinin qanda normallaşmasına imkan verir. Hestasion diabet və ya hamiləlik diabeti ayrıca qrupa daxil edilir. Belə ki, bu zaman xəstəlik hamiləlik dönəmində yaranır və demək olar bütün hallarda aradan qalxır. Alimlər diabetin bu tipini simptomatik hesab edir və birbaşa hamilələliklə əlaqələndirirlər. Hestasion diabaet dölün inkişafında ciddi problemlər yarada və ölü uşağın doğulmasına səbəb ola bilər. Bundan başqa, doğuşdan 5-10 il sonra qadında şəkərli diabetin inkişaf etməsi də istisna deyil. Şəkərli diabetin müasir müalicə üsulları Bu gün bəşəriyyət şəkərli diabetin müalicə üsullarını araşdırmağa və təkmilləşdirməyə davam edir. Onlar arasında bəzi müasir üsulları nəzərdən keçirək. Pəhriz Şəkərli diabetin başlıca müalicə üsullarından biri - pəhrizdir. Karbohidrat və pis vərdişlərdən (əsasən, spirtli içkilər) uzaq dayanmaq pəhrizin əsasını təşkil edir. İnternetdə bir çox pəhriz reseptlərinə rast gəlinir, lakin onların özbaşına istifadəsi yolverilməzdir. Pəhriz qidalarını seçməzdən əvvəl mütləq endokrinoloq və dietoloqla məsləhətləşmək lazımdır. Şəkərin miqdarını azaldan vasitələr Bu vasitələrə diabet əleyhinə vasitələr də deyirlər. Onları, adətən, orqanizmində insulin müstəqil ifraz olunan, lakin miqdarı yetərli olmayan insanların qanında şəkəri normada saxlamaq üçün istifadə edirlər. Şəkəri azaldan  vasitələr pəhriz qidaları ilə yanaşı təyin edilir.  İnsulin müalicəsi İnsulin, adətən, şəkərazaldan vasitələrlə yanaşı təyin olunur. Bu metoda göstərişlər - çəkinin aşağı salınması, ketoz, əməliyyatöncəsi müalicə, həmçinin, II tip şəkərli diabetə bağlı bütün ağırlaşmalardır. İnsulin müalicəsinə məhdudiyyət qoyan faktorlar da var. Buraya hamiləlik, südvermə dövrünü, hemorragik xarakterli xəstəlikləri, prekoma, koma və s. aid etmək olar. I tip şəkərli diabet xəstələri daim insulin terapiyası almalıdırlar. Bununla yanaşı, mütləq qlükozanın qanda miqdarı daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Eləcə də, aktiv həyat tərzi və endokrinoloq nəzarəti vacibdir. II tip şəkərin kontrolu beynəlxalq təcrübədə bir neçə üsulla aparılır: Buraya aşağı karbohidratlı pəhriz, fizki hərəkətlər kompleksi, dərman preparatlarının qəbulu və hormonal inyeksiyalar daxildir. Pəhriz şəkərin miqdarını normallaşdırır. Müalicəvi bədən tərbiyəsi isə artıq karbohitratları orqanizmdən xaric edir. Xəstəlik ağırlaşdığı təqdirdə,dərman preparatları və insulin təyin edilir.

Paylaşıldı: 08.07.2019

Endokrin hipertenziyalar

Endokrin hipertenziyalar -Əlaqə:055 217-57-77

Endokrin hipertenziyalar nədir? Endokrin hipertenziya - hormonlarla əlaqədar olan qan təzyiqinin qalxmasına deyilir. Aşağıdakı növləri var: Hiperparatireoz; Hipotireoz; Tireotoksikoz; Akromeqaliya; Feoxromositoma; Birincili hiperaldosteronizm; Hiperkortisizm. Hiperparatireoz Hiperparatireoz zamanı paratireoid hormonu (parathormon) sekresiyasının artması baş verir ki, bu da sümük toxumasının sürətlə dağılmasına və kalsiumun qanda artmasına gətirib çıxarır. Xəstəlik birincili, ikincili və üçüncülü olmaqla üç qrupa bölünür. Hiperparatireozun əlamətləri: Zəiflik; Əzələlərdə, sümük və oynaqlarda ağrı; Tez-tez sidik ifrazı; Susuzluq; Qarında ağrılar; Qəbizlik; Depressiya, yaddaş zəifliyi, psixoz və s. Hipotireoz Bu xəstəliyə səbəb qanda tiroksin və/və ya triyodtironin hormonu səviyyəsinin aşağı düşməsi, bəzi hallarda orqan və toxumaların adıçəkilən hormonları qəbul edə bilməməsi nəticəsində yaranır. Hipotireozun əlamətləri: Zəiflik; Yuxululuq; Unutqanlıq; Bədən hərarətinin aşağı düşməsi; Dəri rənginin avazıması və dərinin quruması; İştahanın zəifləməsinə baxmayaraq, çəkinin artması; Üz, əl və ayaqların şişməsi; Nitqin pozulması və s. Tireotoksikoz (hipertireoz) Tireotoksikoz - tiroksin və/ və ya triyodtironin hormonlarının arması ilə müşayiət olunur. Tireotoksikozun əlamətləri: Ürək döyüntülərinin artması; Ürək ritminin pozulması; Tərləmə; Diqqətin yayınması; Qıcıqlılıq, həyəcanlılıq; İştahanın artmasına baxmayaraq, çəkinin düşməsi; İstiyə qarşı dözümsüzlük; Tezyorulma; Saçların tökülməsi və s. Akromeqaliya Bu patologiya zamanı qanda somatotrop hormonunun (boy hormonu) miqdarı artır.  Xəstəliyə səbəb hipofizdə hormonal aktiv şişin (adenomanın) yaranmasıdır. Xəstəliyin tipik əlamətləri - insanın xarici görünüşünün dəyişməsidir. Bu zaman üz cizgiləri kobudlaşır - dodaqlar, burun və qulaqların ölçüləri böyüyür, yanaq sümüklərinin qabaritləri artır, çənə həddindən artıq irəli çıxır, bilək və pəncələrin ölçüləri böyüyür, onurğa deformasiyaya uğrayır və s. Akromeqaliyanın digər əlamətləri Tərləmənin artması; Bədəndə tüklərin artması; Oynaqlarda ağrılar; Ətrafların keyiməsi; Qadınlarda menstrual tsiklin pozulması, kişilərdə potensiyanın zəifləməsi; Əzələlərin zəifləməsi; Ürək fəaliyyətinin zəifləməsi; Feoxromositoma Feoxromositoma - adrenalin və noradrenalin hormonlarını  çox miqdarda və kontrolsuz ifraz edən şişlərin (çox vaxt xoşxassəli) yaranmasına deyilir. Bu şişlər adətən, böyrəküstü vəzilərdə əmələ gəlir. Arterial hipertenziya bu xəstəliyin ən başlıca əlamətidir.Feoxromositoma zamanı təzyiq artmasının digər bir xüsusiyyəti belə vəziyyətin heç bir faktordan və dərman preparatları qəbul edilmədən öz-özünə keçməsidir.  Feoxromositomanın əlamətləri: Tutmalararası başgicəllənmələr; Şəkərli diabet; Göz dibi damarlarında dəyişiklik; Görmə itiliyinin aşağı düşməsi.   Birincili hiperaldosteronizm Sindrom qanda aldosteron miqdarının artması səbəbindən yaranır. Bu zaman böyrəküstü vəzi qabığında hormonal aktiv şiş əmələ gələrək, aldestoronu artıq miqdarda ifraz edir, yaxud da bir və ya hər iki böyrəküstü vəzi qabığının hiperplaziyası (artması) baş verir. Birincili hiperaldosteronizmin əlamətləri: Əzələ zəifliyi; Nəbzin zəifləməsi; Susuzluq və s. Hiperkortisizm (İsneko-Kuşinq sindromu) Hiperkortisizm - simptomlar kompleksi olub, kortikosteroidlərin insan orqanizminə uzunmüddətli təsirindən əmələ gəlir. Bu hormonların sekresiya artımı hipofizdə şişin əmələ gəlməsi (İsenko-Kuşinq xəstəliyi), böyrəküstü vəzilərin qabığında şişin yaranması (İşenko-Kuşinq sindromu), böyrəküstü vəzi qabıqlarının hiperplaziyası, digər yerlərdə lokallaşmış hormonal aktiv şişlər, həmçinin, steroid hormonlarının uzunmüddətli qəbulu səbəbindən baş verə bilər. Hiperkortisizmin əlmətləri: Xəstəlik insanın xarici görünüşündə dəyişikliklər yaradır. Çəki artır, bu zaman piy, əsasən, qarın, sinə, boyun və üz nahiyələrində lokallaşır. Ayaqlar isə əksinə, arıqlayır. Yanaq, sinə və kürəyin dəri rəngi tünd qırmızı çalarlar alır.  Hiperkortisizmin digər simptomları: Zəiflik; Qadınlarda menstrual tsiklin pozulması, kişilərdə potensiyanın zəifləməsi və sonsuzluq; Şəkərli dibet; Sidik axarlarının iltihabi xəstəlikləri; Əzələ zəifliyi; Psixi pozuntular və s. Endokrin hipertenziyaların diaqnostika və müalicəsi Göründüyü kimi, endokrin hipertenziyalar ciddi təhlükə daşıyan xəstəlikləridir. Ona görə də onları vaxtında aşkara çıxarmaq və düzgün müalicə etmək vacibdir. Endokrin hipertenziyaların diaqnostikası üçün həkim pasiyentin şikayətlərini dinləyir, onu vizual müayinə edir. Daha sonra xəstə hormonal, bəzi hallarda instrumental müayinələrə yönəldilir. Endokrin hipertenziyaların müalicəsi həkim-endokrinoloq tərəfindən aparılır və terapiya fərdi olaraq təyin edilir.Müalicə, əsasən, medikamentoz üsullarla aparılır. Nadir hallarda cərrahi əməliyyata ehtiyac yaranır.

Paylaşıldı: 08.07.2019

botulinoterapiya estetik təbabətdə

Botulinoterapiya Estetik Təbabətdə

Botulinoterapiya dedikdə, botulotoksin inyeksiyasının tibdə müxtəlif xəstəliklərin və estetik təbabətdə istifadəsi nəzərdə tutulur.  Botulinoterapiya bir neçə onillik mövcuddur və bu illər ərzində dünyada milyonlarla insan onunla müalicə olunub.  Beləliklə, bu gün əminliklə demək olar ki, botulinoterapiya təbabətin əsas prinsiplərindən biri olan, “Ziyan Vermə” tələbinə cavab verir. Botulotoksin nədir? Botulinoterapiyada Clostridium botulinum bakteriyalarından laboratoriya şəraitində alınan botulotoksin maddəsi istifadə olunur.  Botulotoksin yeddi (A-G) növdə mövcuddur.  Bunlardan botulotoksin A növü estetik məqsəd ilə istifadə olunur.  Kosmetik məqsədlər üçün botulotoksin 1986-ci ildə Fransada ilk dəfə tətbiq edilmişdir.  Botulotoksinin təsir mexanizmi necədir? Botulotoksin sinir-əzələ keçiriciliyini pozaraq əzələlərdə müvəqqəti hərəkətsizlik yaradır.  Botulotoksin yalnız tətbiq olunan sahədə yerləşən əzələlərin az işləməsini təmin edir, və vurulduğu sahədən kənarda yerləşən əzələlərə təsir etmir. Botulotoksinin mimik qırışların aradan qaldırılmasında istifadəsi. Yaşlanma, stress, günəş şüalarının təsiri və digər faktorlar dəridə qırışların artmasına səbəb olur.  Dərinin yaşlanma prosesi qaçılmazdır, lakin onu gecikdirmək mümkündür.  Hazırda, botulotoksin preparatları orta və dərin qırışların aradan qaldırılmasını təmin edən ən müasir və effektli vasitə kimi estetik təbabətdə istifadə edilir.  20-65 yaşda olan hər bir insan bu tibbi prosedurdan yararlana bilər.  Botulinoterapiya hər şəxsin dəri özəlliklərinə uyğun olaraq, fərdi dozada həkim tərəfindən təyin edilir və cəmi 20-30 dəqiqə ərzində həyata keçirilir.  Prosedurdan öncə dəri səthi anestetik ilə keyidilir və preparat çox incə iynələrlə nəzərdə tutulan problemli nahiyələrə inyeksiya edilir.   Botulinoterapiyadan sonra dəridə izlər qalmadığı üçün, pasiyent dərhal gündəlik həyat tərzinə qayıda bilir.  Təxminən iki həftə ərzində qırışların tam açılması müşahidə olunur və bu hal 4-8 ay davam edir.  Təkrarən vurulan botulotoksin bu müddəti daha da uzadır. Tətbiq olunan nahiyələr: alın qırışları qaş arası qırışlar göz ətrafı qırışlar burun və ağız ətrafı qırışlar boyun nahiyəsində olan qırışlar Botulotoksin ilə hiperhidrozun müalicəsi. Tər ifrazı, orqanizmin vacib funksiyası olaraq, su-duz mübadiləsini, toksinlərin xaric olunmasını və bədən temperaturunun stabil saxlanmasını təmin edir. Normada ətraf mühitin temperaturu 20-25 dərəcədən yuxarı yüksəldikdə, fiziki və ya psixoemosional yüklənmə zamani tər ifrazi güclənir. Tərləmə prosesinin patoloji pozulmasi, onun həddindən artiq güclənməsi hiperhidroz adlanır.  Hiperhidroz ümumi və yerli olur. Birinci halda güclü tərləmə bütün bədəndə müşahidə olunur və çox zaman müxtəlif xəstəlikləri müşayiət edir. İkinci halda isə tərləmə sinir sisteminin yüksək oyanıqlığı nəticəsində orqanizmin lokal nahiyələrində (pəncə, ovuc, qoltuqalti, dirsək və diz bükümləri) baş verir.  Hiperhidroz səbəbindən dəridə pis qoxu, bişməcə və dermatitlər yaranaraq insanın sosial həyatını çətinləşdirir.   Hiperhidrozu azaldan yerli və sistem təsirli preparatlar mövcuddur, lakin bunların təsiri adətən qısadır və yan təsirlərlə müşahidə edilir.  Bununla belə, hiperhidrozun müalicəsində cərrahi üsullar da istifadə edilir.   Aşırı tərləmənin müalicəsində botulotoksinin tətbiqi müasir, yan təsiri az olan, səmərəli və tez həyata keçirilən üsul kimi tanınır.  Botulotoksinin problemli nahiyələrə inyeksiyası doqquz ay müddətinə tərləmənin qarşısını alır.  Prosedur 30 dəqiqə ərzində yerinə yetirilir, inyeksiya olunacaq nahiyə yerli anestetik ilə ağrısızlaşdırılır və çox incə iynələrlə vurulduğu üçün ağrı hissi minimuma endirilir.  Hiperhidrozdan əziyyət çəkən insanların əksəriyyəti ildə bir dəfə yay mövsümü ərzində botulinoterapiyadan istifadə etməklə aşırı tərləmənin qarşısını alır. Əks göstərişlər: preparata qarşı fərdi həssaslığın olması hamiləlik və südvermə dövrü sinirəzələ keçiriciliyinin pozulması ilə gedən nevroloji xəstəliklər (miasteniya) hemofiliya Ümumilikdə, bütün inyeksiyon və aparat prosedurlarının tətbiqindən öncə onların sağlamlığa zərərli təsirin olub-olmaması barədə peşəkar qərarın verilməsi vacibdir.  Botulinoterapiyanın tətbiqi yalnız həkim tərəfindən fərdi müayinə əsasında, steril şəraitdə həyəta keçirilməlidir.

Paylaşıldı: 29.06.2019

revmatik qızdırma

Kəskin revmatik qızdırma Əlaqə: 051 567-66-96

Кəskin revmatik qızdırma – A qrupundan olan beta-hemolitik streptokokkların yaratdığı iltihabi xəstəlikdir. Əsasən, streptokk angina və ya skarlatina düzgün müalicə olunmadıqda yaranır.Bu xəstəlik ən çox, 5-15 yaş aralığında olan uşaqlarda qeydə alınır, lakin bundan aşağı və böyk yaşlı insanlarda da rast gəlinir.Kəskin revmatik qızdırma ürək qapaqlarının qazanılmış qüsurları və ürək çatışmazlığı kimi geridönməz ürək xəstəliklərinə gətirib çıxara bilər. Kəskin revmatik qızdırmanın yaranma səbəbləri Streptokokk infeksiyası və kəskin revmatik qızdırma arasındakı əlaqə mexanizmi məlum deyil. Çox güman ki, burada söhbət bakteriyanın immun sistemini “aldadmasından” gedir. Bakteriyanın divarındakı zülal insan orqanızmindəki bəzi toxumaların zülallarına bənzəyir. Ona görə də immun sisteminin, adətən bakteriyalara hücum edən hüceyrələri bu zülalı miokard, oynaq, dəri və mərkəzi sinir sistemini zülalını – infeksion agent kimi qəbul edə bilər. İmmun sistemin reaksiyası zamanı isə iltihabi proses inkişaf edir. Kəskin revmatik qızdırmanın əlamətləri Kəskin revmatik qızdırma özünü aşağıdakı əlamətlərlə büruzə verə bilər: Qızdırma; Oynaqlarda ağrı; Oynaq nahiyələrində şişkinlik; Dəri altında kiçik, ağrısız düyünlərin əmələ gəlməsi; Sinədə ağrı; Ürəkdə küy; Yorğunluq və s. Kəskin revmatik qızdırmanın diaqnostikası Kəskin revmatik qızdırmanın diaqnostikası aşağıdakı qaydada aparılır: İltihabı aşkar etmək üçün oynaqlar müayinə edilir; Bədən hərarəti ölçülür; Dəri örtüyü dərialtı revmatik düyünləri və ya səpgiləri aşkar etmək üçün müayinə edilir; Ürəyin auskultasiyası (ürəyə qulaq asmaq) və s. aparlır. Kəskin revmatik qızdırmanın müalicəsi Kəskin revmatik qızdırmanın müalicəsi A qrup beta-hemolitik streptokokkların tamamilə məhv olunmasına, iltihab və resedivlərin qarşısınn alnmasna yönəldilir. Terapiya antibiotik və iltihabəleyhinə preparatlar vasitəsilə aparılır.

Paylaşıldı: 24.06.2019

Mayomed
1405
Spinner