ptoz və ya göz qapağı sallanması

Ptoz və ya göz qapağı sallanması

Ptoz nədir? Ptoz və ya göz qapağı sallanması tez-tez rast gəlinən oftalmoloji xəstəlikdir. Bu, anadangəlmə defekt  olmaqla yanaşı, göz xəstəliyi, eləcə də travmalar nəticəsində  yarana bilər. Yaşlı adamlarda daha çox rast gəlinir. Normada yuxarı göz qapağı gözün qüzeyli qişasını 1.5 mm örtür. Əgər qapaq qüzeyin yuxarı kənarından 2 mm-dən çox aşağı düşərsə, bu, göz qapağının sallanması deməkdir. Qapağın sallanması gözü cüzi, yaxud da tam örtə bilər.  Ptozun yaradan səbəblər Əksər hallarda ptoza səbəb, yuxarı göz qapağı əzələsinin zəifliyi, dartılması və nazilməsi, bu əzələnin işləməsinə cavabdeh olan sinirin patologiyası olur. Ptozun əlamətləri hansılardır? Patologiya özünü  aşağıdakı əlamətlərlə büruzə verir: Göz yarığı ölçülərinin asimmetriyası; Bir və ya hər iki yuxarı göz qapağının aşağı enməsi; Qapaqların mütəhərrikliyinin qəfil məhdudlaşması; Görmədə ikiləşmə; Gözlərin yorulması və qıcıqlanması. Ptozun diaqnostikası necə aparılır? Ptozun ifadə olunması yuxarı ğöz qapağının bəbəyə nisbətən vəziyyəti ilə dəyərləndirilir. Əgər yuxarı qapağın kirpik sərhəddi gözlər açıq olan halda bəbəyin 1/3-ni örtərsə, bu, I dərəcəli, 2/3-nü tutarsa, II dərəcəli, göstərici 2/3-dən çox olarsa, III dərəcəli  ptoz hesab olunur. İfadə olunmuş ptoz görmə sisteminin normal finksiya göstərməsinə mane olur. Pasiyentlər tez-tez alın əzələsini gərginləşdirir və yaxşı görmək üçün başlarını arxaya əyirlər. Onlar göz qırpmaqda çətinlik çəkir, bu isə gözlərin normadan artıq yorulmasına, qıcıqlanmasına və infeksiyalaşmasına gətirib çıxarır.      Ptoz necə müalicə olunur? Əksər hallarda ptozun müalicəsi cərrahi yolla həyata keçirilir. II dərəcəli, xüsusən də III dərəcəli ptoz zamanı əməliyyat olunmazsa, göz bəbəyini örtən qapaq görməni zəiflədir, iki gözlə tam görməni qetri-mümkün edir. Bu isə tədricən çəpgözlüyə gətirib çıxara bilər. Qapağın sallanması simptomatik olarsa, ptoza səbəb olan əsas xəstəliyin müalicəsi müsbət nəticə verməsi mümkündür.  Cərrahi müalicə vasitəsilə yuxarı göz qapağını qaldıran əzələ və ya bu əzələnin aponevrozu qısaldılır. Əməliyyat ambulator şəraitdə, yerli anesteziya ilə həyata keçirilir. Cərrahi müalicə gözəl effekt verir və estetik baxımdan heç bir narahatçılıq yaratmır.    Mövzu ilə bağlı video:   © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az

Paylaşıldı: 13.11.2018

Uşaqlıq mioması və onun müalicəsi

Uşaqlıq mioması və onun müalicəsi

Uşaqlıq mioması nədir? Uşaqlıq mioması (fibromioma) - uşaqlığın əzələ qatında yaranan xoşxassəli şişdir. Qaqdınlarda ən çox rast gəlinən ginekoloji xəstəliklərdən biridir. Bütün ginekoloji xəstəliklərin 12-15%-ni təşkil edir. Uşaqlıq mioması necə yaranır? Xəstəliyin yaranma səbəbləri sonadək məlum deyil. Lakin müəyyən olunmşdur ki, miomanın əmələ gəlməsinə, əsasən,  hormonlar, xüsüsən də estrogenlərin izafi sekresiyası təkan verir. Başqa sözlə desək, estrogenlər miomanın inkişafını, progesteronlar isə əks-prosesi stimullaşdırır. Lakin bu, heç də o demək deyil ki, estrogen və progesteronların normal balansı birmənalı olaraq, miomanın olmamsından xəbər verir. Məsələ ondadır ki, estrogenlərin uşaqlıqdakı yerli səviyyədə dəyişikliyi adətən, onların qandakı miqdarına o qədər də təsir göstərmir və ya ümumiyyətlə, təsir göstərmir. Bir çox hallarda uşaqlıq divarında bir yox, müxtəlif ölçülü bir neçə şiş əmələ gəlir. Uşaqlıq miomasının yaranmasına aşağıdakı faktorlar təkan verə bilər: İrsi meyillilik; Menstrual tsikllə bağlı problemlər; Sonsuzluq və yarımçıq hamiləlik; Maddələr mübadiləsinin pozulması (şəkərli diabet, piylənmə); Çoxsaylı abortlar. Son zamanlar alimlər müəyyənləşdiriblər ki, uşaqlıq mioması və streslər arasında birbaşa əlaqə var. Uşaqlıq miomasının əlamətləri hansılardır? Uşaqlıq mioması adətən simptomsuz gedişata malik olur. Lakin bəzi əlamətlər bu xəstəlikdən xəbər verə bilər. Buraya aiddir: Menstrual dövrdə qanaxmanın həddindən artıq olması; Menstrual tsiklin pozulması; Qarnın aşağı nahiyəsində və ya beldə ağrılar. Uşaqlıq miomasının diaqnostikası Miomanı aşkar etmək üçün ən etbarlı vasitə - ildə bir dəfə, profilaktika məqsədilə həkim-ginekoloqun müayinəsindən keçməkdir. Təcrübəli mütəxəssis miomanı əl ilə müayinə edib, aşkara çıxara bilər. Lakin dəqiq diaqnoz üçün mütləq USM müayinəsi təyin olunmalıdır. Şübhə qalarsa, laporoskopiya və histeroskopiya tələb oluna bilər. Uşaqlıq miomasının müalicəsi Miomanın müalicəsi pasiyentin yaşından və planlarından asılıdır. Əgər şişin ölçüləri uzun illər dəyişməz qalarsa və qadın hamiləlik planlaşdırmırsa, həkimlər çox vaxt medikamentoz müalicə təyin edirlər. Hormonal preparatlar miomanın inkişafını ləngidir, bəzi hallarda isə  dayandırır. Hamiləlik arzusunda olan gənc qadınlara həkimlər təxirəsalınmaz əməliyyat tövsiyə edirlər. Onlardan ən yüngülü - miomektomiyadır - yalnız düyünlərin kəsilib götürülməsi. Bu zaman uşaqlıq demək olar ki, zədələnmir. Şişlər çox böyük, sayı isə çox olduqda uşaqlığın tam çıxarılması zərurəti yaranır. Mövzu ilə bağlı video:   © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az

Paylaşıldı: 12.11.2018

mədə kiçiltmə əməliyyatina göstəriş və əks göstərişlər

Mədə kiçiltmə əməliyyatina göstəriş və əks...

Mədəkiçiltmə əməliyyatı piylənmədən azad olmaq üçün çox effektli bir vasitədir. Mədəkiçiltmə əməliyyatı ilə piylənmə aradan qalxdıqdan sonra bir çox  metobolik problemlər də aradan qalxmış olur. Əməliyyatdan əvvəl pasientlərin ətraflı müayinəsi, əməliyyata göstəriş, əks göstərişlər, diyet proqramları, müayinəyə gəlmək aralıqları, və s kimi məsələlərin ətraflı araşdırılması əməliyyatın effektivliyini artırır. Əməliyyatdan öncə bir Endokrinoloq tərəfindən pasient müayinə edilməli və diet programı təyin edilməlidir. Əgər əməliyyatdan kənar üsularla effekt alına bilirsə bir müddət əməliyyat gecikdirilə bilər və ya ləğv edilə bilər. Kimlərə mədəkiçiltmə əməliyyati icra oluna bilər: BKİ-i ≥ 40 kg/m2 olması: BKİ-i ≥ 35 kg/m2 olması və piylənmə ilə əlaqədar aşağıdakı problemlərdən ən azı birinin olması 2 ci tip şəkərli diabet Hipertenziya Dislipidemi Yuxu apnesi ( yatarkən nəfəs dayanması) Piylənmə hipoventilyasiya sindromu ( hava çatmamazlığı) PicWick sindromu ( yatarkən nəfəs dayanması və hava çatmamazlığının bir yerdə olması) Qaraciyərdə piylənmə Bronxial astma Venoz durğunluq Sidik saxlamamaq Günlük yaşama təsir edə biləcək artrit BKİ-i 30 – 35 arası olan 2 ci tip şəkərli diabeti olanlarda Bariatrik Cərrahiyyənin effektivliyi göstərilməsinə baxmayaraq rutin olaraq bu tip xəstələrdə cərrahi üsul məsləhət görülmür.Yalnız sistematik anti diabetik müalicə olunmasına baxmayaraq kontrolda saxlanıla bilinməyən xəstələrdə Bariatrik Cərrahiyyə düşünülə bilər. Kimlər mədəkiçiltmə əməliyyatı oluna bilər  BKİ ≥ 40 kg/m2 olması BKİ ≥ 35 kg/m2 olması və piylənmə ilə bağlı ən azı bir əlavə xəstəliyin olması Mədə kiçiltmə əməliyyatina əks göstərişlər 18 yaşından kiçik və ya 65 yaşından böyük olanlar. Ancaq çəki ilə bağlı ciddi bir əlavə xəstəlik varsa əməliyyat düşünülə bilər. Müalicə olunmamış və piylənmə yaradcaq bir xəstəliyin olması ( məs: Kuşing, hipotiroidizm, insulinoma ) Müalicə olunmamış bir yemək yemə pozunuqluğu ( bulimiya nevrozu) Ciddi bir depresiya və ya psixiatrik bir problemin olması Qan laxtalanma probleminin olması Narkoz üçün risk olacaq ciddi ürək qüsuru Alkoqol və  ya maddə asılılığı Əməliyyatdan sonra qidalanma rejiminə və ya diet qaydalarına əməl edə bilməyəcək insanlar Hazırda hamilə olub və ya 12-18 ay işərisində hamiləliyi planlaşdıranlar Şiddətli qastroezofaqal reflü xəstəliyi olanlar  ( Mədə yırtığı) Portal Hipertenziya Mövzu ilə bağlı video:   © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az

Paylaşıldı: 10.11.2018

Qadınlarda sidikqaçırma

Qadınlarda sidikqaçırma

Qadınlarda sidikqaçırma nədir? Sidikqaçırma - qeyri-iradi olaraq sidik qaçırması ilə müşayiət olunan patologiyadır. Xəstəlik qadının yaşı artdıqca özünü daha intensiv büruzə verir. Təəssüf ki, əksər qadınlar utanc hissi keçirdiyindən mütəxəssisə müraciət edtmirlər. Qadınlarda sidikqaçırma iki əsas qrupa bölünür:  - Yalançı - bu halda sidik ifrazına çağırış olmur.  - Həqiqi - əvvəlcə sidik ifrazına çağırış olur, bundan sonra, sidik porsiyası ifraz olunur. Xəstəliyin simptomları Sidikqaçırmanı aşkara çıxarmaq heç də çətin deyil. Əsas əlamət sidiyin qeyri-iradi olaraq ifrazıdır. Bu, həm qarın boşluğunda yaranan təzyiq nəticəsində (sidikqaçırmanın stresdən yaranması), həm də bu faktor olmadan üzə çıxa bilər. Enurez adlanan sidikqaçırma aktı isə - sidik ifrazının daha çox yuxuda baş verməsidir. Bu, adətən, uşaqlarda müşahidə olunur.   Qeyri-iradi sidik ifrazı qadınların psixo-emosional vəziyyətini gərginləşdirir. Bunun fonunda müxtəlif psixosomatik xəstəliklər də yarana bilər. Patologiyanın yaranma səbəbləri Sidikqaçırmanın yaranma səbəbləri aşağıdakılardır: Sidik yollarının anatomik defektləri; Sidik ifrazı aktını tənzimləyən mərkəzi nahiyələrin zədələnməsi (onurğa və ya baş beyin); Estrogen çatışmazlığı; Kiçik çanaq orqanlarında qan dövranının pozulması; Prostoqlandin və serotoninin sidik yollarında patoloji  ifrazı və s. Xəstəliyin diaqnostikası belə aparılır Cinsi orqanların enməsini aşkara çıxarmaq məqsədilə ginekoloq müayinəsi; Rentgenoloji müayinə - çanaq orqanlarının anatomiyasını müayinə etmək üçün; Sidikqaçırmaların gündəliyinin aparılması. Ciddi diaqnostik hallarda maqnit-rezonans tomoqrafiyası göstərişdir. Qadınlarda sidikqaçırmanın müalicəsi Sidikqaçırmanın bütün müalicə metodları iki əsas qrupa ayrılır: Konservativ müalicə; Cərrahi müalicə. Bundan başqa, qadın menapauza dövründə olarsa, estrogen preparatlar təyin edilir. Bu, çanaq dibi əzələlərini qüvvətləndirir və sidik ifrazı aktını normallaşdırır. Xəstəliyin profilaktikası Mütəmadi olaraq ginekoloq və uroloqun müayinəsindən keçmək; Klimakteriyada əvəzləyici hormonal terapiyanın istifadəsi - yalnız həkimin təyinatı ilə; Həyat tərzinin dəyişdirilməsi - fiziki aktivliyi artırmaq, qəbizliyin qarşısını alan qida rasionu seçmək; Ağırlıq qaldırılmasını məhdudlaşdırmaq; Gigiyenik qaydalara ciddi əməl etmək. Mövzu ilə bağlı video:   © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az

Paylaşıldı: 09.11.2018

uşaqlıq və uşaqlıq yolunun sallanması

Uşaqlıq və uşaqlıq yolunun sallanması - müayinə,...

Uşaqlıq və uşaqlıq yolunun sallanması - ümumi məlumat Uşaqlıq və uşaqlıq yolunun sallanması -uşaqlıq yolu və uşaqlığın birləşdirici aparatının pozulması deməkdir. Bu, daxili cinsiyyət orqanlarının, düz bağırsaq və sidik kisəsinin uşaqlıq yoluna və ondan kənara yerdəyişməsinə və ya oraya sallanmasına səbəb olan bir patologiyadır.  Belə funksional pozuntu qadının psixoemosional və fiziki vəziyyətinə mənfi təsir göstərir, həmçinin seksual pozuntulara və əmək qabiliyyətinin qismən itirilməsinə gətirib çıxarır.   Prolaps - yaranma səbəbləri Xəstəlik cinsi yetkinlik dövründə başlayır  və irəliləyən xarakterə malik olur.   Risk faktorlarına aşağıdakılar aiddir: anamnezde iki və daha çox doğuşun olması; doğuşun xarakteri (iri ölçülü döl, ağırlaşma və instrumental müdaxilələr); çanaqdibi əzələlərin zədələnməsinə səbəb olan aralq cırılması; hormonal status və mübadilə proseslərinin pozulması; astenik bədən quruluşu; yastıpəncəlik, skolioz və kifoz; vegetal damar disfunksiyası; damarların varikoz genişlənməsi. Xəstəliyin əlamətləri bunlardır Cinsiyyət orqanlarının sallanması diskomfort hissi, aralıq və qarının aşağı nahiyələrində dartılan ağrılar, uşaqlıq  yolunda yad cismin olması hissi ilə müşayiət edilir. Asqırdıqda, öskürdükdə və ya güldükdə sidiyin saxlaya bilməmək kimi hallar qeydə alınır ki, bu da yerdəyişmə imkanlarını məhdudlaşdırır.   Prolapsın müalicəsi Patologiyanın müalicəsi konservativ və cərrahi üsulla həyata keçirilir. Konservativ Xəstəliyin ilkin mərhələsində qadına xroniki xəstəliklərin müalicəsi və çanaqdibi əzələlərin möhkəmləndirilməsi məqsədilə   müalicəvi bədən tərbiyəsi təyin edilir. Əmək və həyat şəraitinin dəyişdirilməsi, fiziki yüklənmənin azaldılması tövsiyə olunur. Vaginal şamlar və ya kremlərin tətbiqi ilə estrogen (qadın cinsiyyət hormonları) defisiti mütləq qaydada korreksiya edilir. Cərrahi Xəstəliyin ağırlaşmış formasında cərrahi müdaxilə göstərişdir. Bu zaman uşaqlıq yolu və uşaqlıq divarlarının, düz bağırsaq və sidik kisəsini saxlayan bağların anatomik pozuntuları aradan qaldırılır. Yeni tibbi texnologiyalar cərrahi müalicənin effektini artırır, əməliyyatsonrası ağırlaşmaların riskini minimuma endirir. Mövzu ilə bağlı video:   © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az

Paylaşıldı: 02.11.2018

yumurtalıqların kistaları (törəmələri)

Yumurtalıqların kistaları - xərçəng təhlükəsi var!

Yumurtalıqları - ümumi məlumat Yumurtalıqların  kistaları - yumurtalıq toxumalarında sekretin toplanması sayəsində yaranan törəmələrdir. Yumurtalıqların kistaları, əsasən, iki böyük qrupa bölünür - funksional kistalar və həqiqi kistalar (xərçəng).  Funksional kistalar ovulyasiya prosesində follikul nahiyəsində formalaşır. Bu kistaların digərilərindən fərqi - bədxassəli törəmələrə çevrilməməsidir. Lakin belə kistalar böyüyə və ya partlayaraq xoşagəlməz simptomlar yarada bilər . Funksional kista əsasən, hormonal pozuntular və ya orqanizmin digər fərdi  xüsusiyyətləri nəticəsində əmələ gəlir.  Bu əlamətlər varsa - SOS! Funksional kistalar özünü adətən, aşağıdakı əlamətlərlə büruzə verir: 1. Qarının aşağı nahiyəsində ağrılar (bu, ona görə baş verir ki, kistanın ölçüləri böyüyür və ətraf toxumaları sıxır). 2. Menstrual tsiklin pozulması; 3. Qanaxma və axıntılar. Funksional kistaların diaqnostikası ilk növbədə ultrasəs müayinəsi (USM), nadir hallarda isə maqnit rezonans tomoqrafiyası (MRT) vasitəsilə aparılır. Kistaların müalicəsi  Patologiyanın müalicəsi medikamentoz və cərrahi üsulla həyata keçirilir. Funksional kistalar, adətən, konservativ müalicəyə tabe olur.  Əgər kistalar böyüyərək irinləyərsə və burularsa, əməliyyat göstərişdir.    Həqiqi kistalar (xərçəng) - yumurtalıq toxumalarında bədxassəli törəmələrin (xərçəngin) əmələ gəlməsinə deyilir. Bu törəmələr sürətlə inkişaf edir, metostaz verərək, digər orqanlara yayılır.  Həqiqi kistaların yaranma səbəbləri - risk fatorları Bütün digər onkoloji xəstəliklərdə olduğu kimi, həqiqi kistaların da etimiologiyası məlum deyil, lakin xəstəliyə təkan verə biləcək amillərlə bağlı ehtimallar var . Risk qrupuna  daxildir:  - Ovulyasiyaların sayı normal olmayan qadınlar;  - Heç vaxt doğmayan qadınlar;  - Ovulyasiyası vaxtından tez (12 yaşadək) başlayan qadınlar;  - Menapauzası gecikmiş (55 yaşdan sonra) qadınlar.   Patologiyanın əlamətləri Yumurtalıqların xərçəngi ilkin mərhələdə özünü heç bir əlamətlə büruzə vermir. Qadınlar ciddi simtomları, adətən, xəstəliyin 3-4-cü mərhələsində hiss edirlər. Bu zaman artıq həkimlər təəssüf ki, kömək etmək iqtidarında olmurlar.  Ona görə də risk qrupuna aid olan qadınlar orqanizmlərinə qarşı çox diqqətli olmalıdırlar. Həqiqi kistalar - müayinə və müalicə üsulları Həqiqi kistaların müayinəsi USM, bəzi hallarda MRT vasitəsi ilə aparılır. Həqiqi kistalar yalnız cərrahi metodla, laporoskopiya üsulu ilə  aradan qaldırılır.  Bundan sonra mütləq qaydada histoloji müayinə aparılmalıdır. Mövzu ilə bağlı video:   © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az

Paylaşıldı: 31.10.2018

mədə və onikibarmaq bağırsaqda xora xəstəliyi

Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi

Xora xəstəliyi nədir? Xora xəstəliyi - xroniki xəstəlik olub, mədə və ya onikibarmaq bağırsaqda xoranın residivi ilə özünü göstərir. Adatən, xora qastrit (mədənin selikli qişasının iltihabı) və ya duodenit (onikibarmaq bağırsağın selikli qişasının iltihabı) fonunda  əmələ gəlir. Hər iki patologiyanın əsas səbəbi “Helicobacter pylori” infeksiyasıdır.   Xora xəstəliyi istənilən yaşda yarana bilər, lakin patologiya daha çox 30-40 yaşlı kişilərdə əmələ gəlir, kişilərdə xəstəlik qadınlara nisbətən  6-7 dəfə çox rast gəlinir.   Xora xəstəliklərinin yaranma səbəbləri  Xora, eroziya və iltihab nəticəsində selikli qişanın zədələnməsi aqressiya faktorlarını (duz turşusu, pepsin, öd turşu) gücləndirir. Burada əsas rolu “Helicobacter pylori” infeksiyası oynayır. Bu mikroorqanizmlər selikli qişanın iltihabına səbəb olaraq, yerli müdafiə faktorlarını sıradan çıxarır və turşuluğu artırır. Xəstəliyin başlıca yaranma faktorları aşağıdakılardır: Uzun müddətli əsəbi-emosional gərginlik; Genetik meyillilik; Xroniki qastrit və ya duodenitin olması; Qida rejiminin pozulması; Tünd spirtli içkilərin qəbulu, tütün istifadəsi; Bəzi dərman preparatlarının (asetilsalisil turşusu, indometasin və s.) qəbulu. Xora xəstəliyinin əlamətləri Xora xəstəliyinin yaranmasından xəbər verən ilkin əlamət - qarnın yuxarı nahiyəsində yaranan ağrıdır. Bu, daha çox yeməkarası baş verir, ağrı həmçinin, pasiyenti gecələr də narahat edib, onu qidaya meyilli edə bilər. Ağrı adətən, yeməkdən 30 dəq. sonra dayanır.  Nisbətən az rast gəlinən əlamətlər - qida qəbulundan sonra yaranan ürəkbulanma, yeməkdən sonra ağırlıq hissinin yaranması, qusma, iştahanın və bədən kütləsinin azalması, qıcqırmadır.   Xora xəstəliyinin diaqnostikası Xora xəstəliyinin diaqnostikası üçün bir sıra müayinələr aparılır. Buraya aiddir: Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası; Endoskopik müayinə. Bu müayinə üsulu ilə xora defektinin lokalizasiyası, dərinliyi, forma və ölçüləri dəqiqləşdirilir, habelə, zədələnmiş orqanın divarlarından histoloji müayinə üçün biopsiya götürülür, məqsəd - bədxassəli xüsusiyyətləri istisna etməkdir.  PH-metriya - mədənin turşuluq yaratma funksiyasını müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulub.   “Helicobacter pylori” infeksiyasının müayinəsi. Xora xəstəliyinin müalicəsi Xora xəstəliyinin medikamentoz müalicəsi mütləq olaraq, mədədə duz turşusunun azaldılmasına yönəldilir. Xoranın törədicisi “Helicobacter  рylori” olduğu təqdirdə, ən azı 7 gün müddətinə əlavə antibiotiklər təyin edilir.  DƏYƏRLİ OXUCULAR, GƏLƏCƏKDƏ MƏDƏ VƏ ONİKIBARMAQ XORA XƏSTƏLİKLƏRİNƏ DAIR AYRI-AYRILIQDA MƏQALƏLƏR HƏSR OLUNACAQ. Mövzu ilə bağlı video:   © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az

Paylaşıldı: 30.10.2018

göz yaşı aparatı xəstəlikləri və onların müalicəsi

Göz yaşı aparatı xəstəlikləri - aqressiv və təhlükəli

Xəstəliyin ümumi təsviri Göz yaşı aparatı xəstəliyi çox geniş yayılmış və təhlükəli patologiyadır. Göz yaşı aparatı emosiyaları ifadə etməklə yanaşı, xüsusi maye vasitəsilə gözləri təbii yolla təmizləyir. Müxtəlif hisslər (kədər, sevinc və s.) keçirərkən insan göz yaşı axıdır. Bu emosional vərdişlərə köklənmiş göz sistemi - göz yaşı vəzisindən, göz yaşı yollarından və çıxarıcı axarlardan ibarətdir.  Müasir oftalmologiyaya məlum olan göz yaşı aparatı xəstəlikləri gözün bir və ya bütün sistemlərinə  zərər yetirə bilər. Bu xəstəliklərə aiddir: Dakrioadenit  - göz yaşı selikli qişasının iltihabı; Epifora - göz yaşının həddindən artıq ifraz olunması; Stenoz -  göz yaşı axarlarının daralması və ya iltihabı. Patologiya niyə yaranır? Göz yaşı vəzilərinin xəstəlikləri anadangəlmə, göz aparatının ananormal quruluşu, yaxud da hər hansı iltihabi xəstəlik  (məsələn, qrip, skarlatina və s.), travma və ya şişlər səbəbindən yarana bilər.  Göz yaşı aparatının daha bir və ən geniş yayılmış səbəblərindən biri də yad cismlərdir (tilişkə, qurdlar, kirpik və s.). Göz yaşı kanallarının anadangəlmə formalaşmaması da mümkündür və bu, adıçəkilən xəstəliklərin yaranmasında başlıca amil kimi çıxış edə bilər.  Xəstəlik özünü bu cür büruzə verir Əgər yeni doğulmuş körpədə yuxarı göz qapaqları şişkindirsə, göz yaşları dayanmadan axırsa və ya ümumiyyətlə, yoxdursa bu, göz yaşı sisteminin anadangəlmə qüsurundan şübhələnmək üçün tutarlı əsasdır.  Gözlərin kəskin iltihabına daha çox uşaqlarda və gənclərdə rast gəlinir. Göz yaşı vəzisinin iltihabı həm birtərəfli, həm də ikitərəfli ola bilər. Bəzi hallarda xəstəlik tüpürcək vəzisinə kimi inkişaf edir.   Bu patologiyanı göz qapağının (yuxarı) şişkinliyi və ağrısı vasitəsilə müəyyənləşdirmək mümkündür. Şişkinlik ciddi olduqda, gözü açmaq çətinləşir, göz almaları yerini dəyişir və onların hərəkəliliyi zəifləyir. Həmçinin, yanaşı gedən simptomları (göz yaşı aparatının xəstəlikləri) müşahidə edilə bilər. Məsələn, baş ağrısı, yuxunun və iştahanın pozulması, hərarətin qəfil qalxması.  Çıxarıcı yolların xəstəliklərini külək və ya soyuqda göz yaşının davamlı axmasından da ayırd etmək mümkündür. Belə olan təqdirdə, göz qapağının rəngi qızarır.   Xəstəlik özünü bu cür büruzə verir Yekun diaqnozu təcrübəli həkim-oftalmoloq müayinə və pasiyentlə söhbət nəticələrinə uyğun qoyur. Zədələnmə nahiyələrini dəqiqləşdirmək üçün  göz yaşı kanalına çox kiçik şprislə rəngləyici maye yeridilir,  geri qayıdan mayenin əsasında göz yaşı axarlarında zədələnmənin olub-olmaması, habelə lokalizasiyası müəyyənləşdirilir.  Şiş və travmaları aşkar etmək üçün rentgen müayinəsindən də istifadə oluna bilər.  Göz yaşı aparatı xəstəliklərinin müalicəsi çox vacibdir Göz yaşı aparatı xəstəliklərini vaxtında və xətaya yol vermədən müalicə etmək lazımdır. Əks halda, göz yaşının toplanması irinləməyə və bunun hətta, baş beyinədək irəliləməsi baş verə bilər. Müalicə fizioterapevtik prosedurlardan, maz və damcılardan ibarətdir. Bütün müalicələr xəstəliyə səbəb olan faktorların aradan qaldırılmasına yönəldilir. Yaşçıxarıcı aparıtın müalicəsi əsas səbəbin aradan qaldırılması və ümumi möhkəmləndirici terapiya üzərində qurulur. Həmçinin, operativ müdaxilə və göz yaşı axarlarının süni yolla genişləndirilməsi də tələb oluna bilər. Mövzu ilə bağlı video:   © Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır. https://hekimtap.az

Paylaşıldı: 30.10.2018

Spinner