Bəhruz Səlimov  hekimtap.az

Bəhruz Səlimov ,Op.

Ümumi cərrah

Operator

14 il iş təcrübəsi

Bakı

Həkim haqqında

1999-2005 -cı illər   Azərbaycan Dövlət Tibb universiteti, Müalicə profilaktika fakültəsinin məzunu

2005- 2006 -cı illər   İnternatura - Mirqasımov adına Mərkəzi Klinik Xəstəxana, Ümumi Cərrah İxtisası.

2009 cu il -Diplom keçərliliyi  Türkiyə Cümhuriyyəti. Yüksək Ögretim Kurulu. Tip diploma denkligi.

2007-2009 -cı illər  Türkiyə Cümhuriyyəti Manisa şəhəri Özel sağlık Kurumu Deva Tip Sağlamlıq Mərkəzi.

2010-2011 -cı illər  Türkiyə Cümhuriyyəti Manisa Celal Bayar Devlet Unversitesi. Genel Cerrahi Ana Bilim dalı.

2011-2017  -cı illər  Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası- Cərrahiyyə və Orqan Transplantasiya Mərkəzi Həkim cərrah, Transplant cərrahı.

2015-2016  -cı illər  Türkiyyə Cümhuriyyəti İstanbul- Şişli. Özel Sağlık Kurumu. Memorial xəstəxanası. 

2017-ci ildən etibarən Real Hospitalda Ümumi cərrah olaraq fəaliyyət göstərir

2018-2019 cu il  Stimul Hospitalda ümumi cərrah olaraq fəaliyyətinə davam edir. 

2019 cu ildən etibarən İnternational Medikal Centre 2  Umumi cərrah  Transplant cərrahı olaraq fəaliyyət göstərir.

Təhsil

1999-2005 -cı illər   Azərbaycan Dövlət Tibb universiteti, Müalicə profilaktika fakültəsinin məzunu

2005- 2006 -cı illər  İnternatura - Mirqasımov adına Mərkəzi Klinik Xəstəxana, Ümumi Cərrah İxtisası.

2009 cu il -Diplom keçərliliyi - Türkiyə Cümhuriyyəti. Yüksək Ögretim Kurulu. Tip diploma denkligi.

2007-2009 -cı illər  Türkiyə Cümhuriyyəti Manisa şəhəri Özel sağlık Kurumu Deva Tip Sağlamlıq Mərkəzi.

2010-2011 -cı illər  Türkiyə Cümhuriyyəti Manisa Celal Bayar Devlet Unversitesi. Genel Cerrahi Ana Bilim dalı.

2011-2017  -cı illər  Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası- Cərrahiyyə və Orqan Transplantasiya Mərkəzi Həkim cərrah, Transplant cərrahı.

2015-2016  -cı illər Türkiyyə Cümhuriyyəti İstanbul- Şişli. Özel Sağlık Kurumu. Memorial xəstəxanası. 

2017-ci ildən etibarən  Real Hospitalda Ümumi cərrah olaraq fəaliyyət göstərir

2018-2019 cu il  Stimul Hospitalda ümumi cərrah olaraq fəaliyyətinə davam edir. 

2019 cu ildən etibarən  İnternational Medikal Centre 2  Umumi cərrah  Transplant cərrahı olaraq fəaliyyət göstərir.

İcra olunan prosedurlar

Yırtıq Əməliyyatları

Qasıq yırtığı (bir və iki tərəfli) plastikası+ alloplastika

Göbək yırtığı + Əlavə alloplastika

Bud yırtığı+Əlavə alloplastika

Ağ xətt yırtığı+Əlavə alloplastika

Postoperasion yırtıq+Əlavə alloplastika

Qasıq yırtığı +Əlavə alloplastika

Toxum ciyəsi kistinin çıxarılması

Eventrasiyanın bağlanması+Əlavə alloplastika

Spiegel yırtığı+Əlavə alloplastika

Diafraqmal yırtıq təmiri laparoskopik+Əlavə alloplastika

Postoperasion yırtıq +Əlavə alloplastika

Qarın ön divarı düz əzələ diastazının ləğvi+Əlavə alloplastika

Abdomenoplastika +herniotomiya

 

Süd vəzi əməliyyatları

Süd vəzi biopsiyası

Süd vəzinin duktoskopiyası

Lumpektomiya(sektoral rezeksiya) və ya kvardrantektomiya

Sadə mastektomiya

Radikal mastektomiya

Modifikasiya olunmuş radikal mastektomiya

Fibroadenomaların çıxarılması

Əlavə süd vəzinin çıxarılması

Süd vəzi Kistasının çıxarılması

 

Tiroid Əməliyyatları

Total tireoidektomiya

Subtotal tireoidektomiya

Paratiroidektomiya

Tireoglossal axar kistinin çıxarılması

Funksional boyun disseksiyası

İstmusektomiya

Total lobektomiya

Тamamlayıcı tiroidektomiya

 

Qida borusu əməliyyatları

Total ezofaqusektomiya

Subtotal ezofaqusektomiya

Kardiomiotomiya (kardiospazm zamanı)

Qida borusu xoşxassəli törəmələrinin (leyomiyoma) enukleasiyası

Ezofaqusun divertikul eksiziyası

Portal qanaxmada varikoz venaların tikilməsi

 

Mədə əməliyyatları

Qastrektomiya

Mədənin distal rezeksiyası

Mədənin distal subtotal rezeksiyası

Mədənin proksimal rezeksiyası

Qastroenetrostomiya

Qastrostomiya

Fundoplikasiya

Perforativ mədə xorasının tikilməsi

Trunkal vaqotomiya və antrektomiya

Nazik bağırsağın perforativ dəliyinin tikilməsi

Trunkal vaqotomiya + piloroplastika

Mədədən bezoar və ya yad cism çıxarılması

Mədə qanaxmasının operativ dayandırılması

Selektiv proksimal vaqotomiya + drenə edici əməliyyat

Perforativ mədə və ya 12 b.b.xorasının kasilib götürülməsi (caddi plastikası)

Qastroenetrostomiya + enteroenterostomiya

Mədənin sektoral rezeksiyası

Mədənin tikilməsi (əməliyyata əlavə)

 

Öd kisəsi və Öd yollarının Əməliyyatları

Xolesistektomiya

Xolesistektomiya + xoledoxolitotomiya

Xolesistektomiya və xoledoxun drenləşdirilməsi

Xolesistektomiya + xoledoxoduodenostomiya

Laparoskopik Xolesistektomiya + xoledoxoduodenostomiya

Xolesisto-diqestiv şuntlama

Xoledoxo (hepatiko) - diqestiv şuntlama

Xoledoxun drenləşdirilməsi

Xoledox kistinin çıxarılması + hepatikoyeyunostomiya

Transhepatik öd yolu drenləşdirilməsi

Xolesistektomiya + hepatikoyeyunostomiya

Minilaporatomik xolesistomiya

Xolesistektomiya + transduodenal papillosfinkteroplastika

Xoledox eksiziyası

Radikal xolesistektomiya

İntrahepatik xolangio-yuyenostomiya

Xolesistektomiya + xoledoxolitotomiya + xoledoxun drenləşdirilməsi

Öd yollarını transhepatik  drenləşdirilməsi

 

Qaraciyər əməliyyatları

Sağtərəfli hemihepatektomiya        

Soltərəfli hemihepatektomiya         

Biseqmentektomiya           

Seqmentektomiya              

Qaraciyər kistlərinin drenləşdirilməsi           

Kistektomiya        

Laparoskopik kistektomiya               

Qaraciyər biopsiyası          

Hepato-yeyunostomiya     

Hepatik arteriya anevrizmasının ləgvi            

Vena Cava Trombektomiyası            

Qaraciyərdən kistektomiya              

Qaraciyərin tikilməsi         

Sistin kaptonajı   (exinokokk , ameb və s.)     

 

Nazik Bağırsaq əməliyyatları

Nazik bağırsaq rezeksiyası

Laparotomiya - bitişmə kəsilməsi (bitişmə mənşəli bağırsaq keçməzliyi)

Tüp ileostomiya

Yeyunostomiya

İleostomiya

Stomanın ləğvi

İleotomiya - yad cismin çıxarılması

Bağırsaq perforasiyasının tikilməsi

Nazointestinal intubasiya

Entero-entero anastomoz

Postoperasion  bağırsaq fistulanın ləğvi

Bitişmə mənşəli bagırsag kecməməzliyinin ləğvi

 

Yoğun bağırsaq əməliyyatları

Appendektomiya

Sağ tərəfli hemikolektomiya

Sol tərəfli hemikolektomiya

Köndələn  çənbər bağırsaq rezeksiyası

S-vari bağırsağın rezeksiyası

Düz bağırsağın ön rezeksiyası

Düz bağırsağın qarın-aralıq ekstirpasiyası

Kolostomiya

Hartmann əməliyyatı

Hemoroidektomiya

Yan anal sfinkterotomiya

Düz bağırsağın sfinkter daxilindən keçən fistulunun ləğvi

Büzdüm sümüyünün çıxarılması

Düz bağırsaq prolapsının ləğvi

Rektosel ləğvi

Perianal absesin drenləşdirilməsi

Kolostomanın ləğvi

Perianal şişlərdə lokal eksiziya

Anal nahiyyədən kandilomaların çıxarılması

Mekkel divertikülektomiya

Anal kanalın xoşxassəli şişinin geniş kəsilib götürülməsi

Anal kanalda polipektomiya

Total proktokolektomiya

Total kolektomiya

Sfinkter levatorun plastikası

Subtotal kolektomiya

Düz bağırsağın dərialtı və selikaltı fistulunun təmiri

Koloproktektomiya ileo-anal anastomoz

Kolopeksiya

Düz bağırsağın dərialtı və selikaltı fistulunun ləğvi

Mezasigmoplikasiya + Hagentonun əməliyyatı

Paraappendikulyar abssess drenə edilməsi

 

Mədəaltı vəzi əməiyyatları

Whipple əməliyyatı

Distal pankreatektomiya

Boylama pankreato-yeyiunostomiya (Puestov əməliyyatı)

Pankreas kistlərinin drenləşdirilməsi (xarici və daxili)

Fater Papilektomiya

Pankreatik kistektomiya

Kəskin Pankreatit operativ

Pankreasın rezeksiyası

 

Retroperitoneal sahə əməliyyatları

Peritonarxası sahə şişlərinin çıxarılması

Peritoneal kist çıxarılaması

Sürrenalektomiya (Böyrəküstü vəzi)

Canaq dibində kütlənin cıxarılması

Uraxusda  əməliyyət

 

Dalaq əməliyyatları

Splenektomiya

Dalağın rezeksiyası

Laparoskopiya ilə dalaqda qanaxmanın dayandırılması

Splenik arteriya anevrizmasının ləgvi

 

Digər əməliyyatlar

Diaqnostik laparoskopiya

Diaqnostik laparotomiya

Relaparotomiya

Qarın boşluğunun absesin açılması və sanasiyası

Sünnət

Abses və hematomların drenaj olunması (kiçik) (orta) (böyük)

Dolama açılması (panarisi)

Büzdümün dermoid kistinin çıxarılması

Büzdümün dermoid kistinin çixarılması və fleb sürüşdürülməsi və ya z-plastika

Dəri və dərialtı törəmələrin çıxarılması (kiçik) (orta) (ağır)

Yara tikilməsi

Dırnaq çıxarılması)

Biopsiya

Yara tikilməsi

 

Orqan Transpalntasiyası Əməliyyatları

Qaraciyər Respiyentində Hepatoektamiya

Qaraciyər canlı vericidə donor hepatoektomiyası

Böyrək canlı vericidə donor nefrektomiya

Kadavrada Abdominal Harvesting əməliyyatı

Arxa masada qaraciyər greftinin hazırlanması

Arxa masada böyrək greftinin hazırlanması

Canlı donordan Qaraciyər greftinin resipiyentə köçürülməsi

Kadaverik donordan Qaraciyər greftinin resipiyentə köçürülməsi

Böyrək greftinin resipiyentə köçürülməsi

 

Metobolik və Bariatrik  əməliyyatlar

Mədə qatlama əməliyyatı

Mədə kiçiltmə əməliyyatı

Mədənin bypass edilmə əməliyyatı

Bağırsaq bypass edilmə əməliyyatı

 

Ginekolojik əməliyyatlar

Kollum biopsiyası

Douqlas (arxa tağ) punksiyası

Kolposkopiya + biopsiya

Endometrial biopsiya (novak ilə)

Pipel korneal ilə endometrial biopsiya

Vulvadan kandilomaların kəsilib çixarılması və ya koterizasiyası

Vaginal biopsiya

Bartolin vəzi absesinin açılması

Vaqinal histerektomiya, ön-arxa kolporafiya

Total abdominal histerektomiya

Miomektomiya

Supraservikal histerektomiya

Metroplastika əməliyyatı

Uşaqlığın suspenziyası

Laporatomiya ilə adenolizis

Laparotomiya ilə burch əməliyyatı

Histereskopik miomektomiya

Uşaqlıq boynunun loop vasitəsi ilə kəsilməsi

Radikal histerektomiya

Utero-servikal (uşaqlıq və uşaqlıq boynu) polip eksiziyası

Uşaqlıq boynu polipinin kəsilib götürülməsi + genişləndirilməsi+qaşınması

Uşaqlığın diaqnostik qaşınması

Uşaqlıq boynunun konizasiyası

Uşaqlı boynu polipinin loop vasitəsilə kəsilib çıxardılması

Bartolin vəzin çıxarılması

Paravajinal kistanın çıxarılması

Vaginal bitişmənin açılması

Vulva kistinin kəsilib çixarılması

Diaqnostik laparoskopiya + biopsiya

Endometrioz ocaqlarının laparoskopik koaqulyasiyası

Laparoskopik tubektomiya əməliyyatı

Yumurtalıq kistinin laparoskopik çıxarılması

Laparoskopiya ilə burch əməliyyatı

Laparoskopiya ilə adezyolizis

Laparoskopiya ilə boruların bağlanması

Laparoskopik uterosakral denervasiya

Uşaqlığın prolapsusu zamanı laparoskopik korreksiya

Laparoskopik miomektomiya

Laporaskopiya ilə yumurtalıqların drillinqi əməliyyatı

Laparoskopiya ilə uşaqlığın suspenziyası

Laparoskopiya ilə yumurtalıqların pazvarı rezeksiyası

Laparoskopik total histerektomiya

Laparoskopiya ilə salpinqotomiya

Laparoskopik salpinqo-ooferektomiya

Laparoskopik ooferektomiya

Diaqnostik histereskopiya

Yumurtalığın pazvari rezeksiyası

Tubektomiya əməliyyatı    

Yumurtalıq kistinin çıxarılması         

Laparotomiya ilə boruların bağlanması (iki və ya tək tərəf)

Tək tərəfli ovarioektomiya               

Salpinqo - ooferektomiya 

Laparotomiya ilə adezyolizis

Keysəriyyə + boruların bağlanması

Arxa və ön kolporrafiya

Uşaqlıq boyunun küdülünün çıxarılması

Mançester əməliyyatı

Vaginal septumun kəsilməsi

Vaginal güdülün plastikası + arxa kolporrafiya

TOT (transobturator gərgisiz asqı) yerləşdirilməsi

 

Fleboloji Əməliyyatlar

Aşağı ətraf venalarının varikoz əməliyyatı

(Lazer və Açıq cərrahi üsulla)

Skleroterapiya

 

Diabetik Ayaq

Diabetik ayaq yaraların müalicəsi

Diabetiklərin digər cərrahi əməliyyatları

 

Xəstəliklər müalicəsi

Qida borusu Xəstəliklərinin müalicəsi  və  Əməliyyatları  

Mədə Xəstəliklərinin müalicəsi  və Əməliyyatları

Öd kisəsi və Öd yolları  Xəstəliklərinin müalicəsi  və  Əməliyyatları

Qaraciyər Xəstəliklərinin müalicəsi  və  Əməliyyatları

Nazik Bağırsaq Xəstəliklərinin müalicəsi  və  Əməliyyatları

Yoğun bağırsaq Xəstəliklərinin müalicəsi  və  Əməliyyatları

Düz bağrsaq  (Proktoloji)Xəstəliklərinin müalicəsi  və Əməliyyatları

Endokrin orqan Xəstəliklərinin müalicəsi  və  Əməliyyatları

Mədəaltı vəzi Xəstəliklərinin müalicəsi  və  Əməliyyatları

Qaraciyər  Transpalntasiyası

Böyrək Transpalntasiyası

Damar (Flebaloji) Xəstəliklərin müalicəsi və Əməliyyatları

Dalaq  Xəstəliklərinin müalicəsi  və Əməliyyatları

Yırtıq Əməliyyatları

Süd vəzi Xəstəliklərinin müalicəsi  və  Əməliyyatları

Tiroid - Zob Xəstəliklərinin müalicəsi və Əməliyyatları

Digər Əməliyyatlar ( sünnət, lipoma, ateroma, abses, dırnaq batması və dogər kiçik əməliyyatlar)

Retroperitoneal sahə Əməliyyatları

Metobolik Cərrahi Əməliyyatlar (Diabet xəstələri üçün)

Bariatrik Əməliyyatlar ( Mədə kiçiltmə)

Ginekoloji  Əməliyyatlar

ƏMƏLİYYATLAR KLASSİK (AÇIQ) VƏ MÜASİR (QAPALI, LAPAROSKOPİK, LAZER) ÜSULLARLA HƏYATA KEÇİRİLİR.

İş təcrübəsi

2007-2009 -cı illər  Türkiyə Cümhuriyyəti Manisa şəhəri Özel sağlık Kurumu Deva Tip Sağlamlıq Mərkəzi.

2010-2011 -cı illər  Türkiyə Cümhuriyyəti Manisa Celal Bayar Devlet Unversitesi. Genel Cerrahi Ana Bilim dalı.

2011-2017  -cı illər  Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası- Cərrahiyyə və Orqan Transplantasiya Mərkəzi Həkim cərrah, Transplant cərrahı.

2015-2016  -cı illər  Türkiyyə Cümhuriyyəti İstanbul- Şişli. Özel Sağlık Kurumu. Memorial xəstəxanası. 

2017-ci ildən etibarən Real Hospitalda Ümumi cərrah olaraq fəaliyyət göstərir

2018-2019 cu il  Stimul Hospitalda ümumi cərrah olaraq fəaliyyətinə davam edir. 

2019 cu ildən etibarən İnternational Medikal Centre 2  Umumi cərrah  Transplant cərrahı olaraq fəaliyyət göstərir.

Bəhruz Səlimov ,Op.

Vaxtı seçin

Əlaqə nömrənizi qeyd edin

Ərizənizi ünvanladıqda servisin

iş şərtlərini qəbul edirsiniz