Nuru  Bayramov hekimtap.az

Nuru Bayramov,Prof.

Qastroenteroloq, Ümumi cərrah

Professor

Bakı

Həkim haqqında

Professor, Azərbaycan Milli Akademiyasının Müxbir üzvü ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrasının müdiri Nuru Yusifoğlu Bayramov qaraciyər, öd və öd yolları, mədəalti vəz, mədə-bağırsaq, transplantologiya əməliyyatları (qarcaciyər,böyrək,kök heceyrələri), laparoskopik və açıq əməliyyatlar yerinə yetirir. Bütün növ qaraciyər, öd və öd yolları xəstəliklərinindən müalicə edir.

Üzv olduğu cəmiyyətlər:

Avropa Hepatoloqlar Cəmiyyəti (EASL)

Avropa Endoskopik Cərrahiyyə Cəmiyyəti (EAES)

Avropa Transplantasiya Cəmiyyəti (ESOT)

Beynəlxalq Qastroenteroloqlar və Onkoloji Cərrahlar cəmiyyəti (IASGO)

Avropa Transluminal Cərrahiyyə Cəmiyyəti (EATS)

Klinik Robotik Cərrahlar Cəmiyyəti (CRSA)

Türkiyə Qastroenteroloqlar Cəmiyyəti

ATU nəznində Dissertasiya şurası

ATU Cərrahiyyə üzrə Problem Komissiya (sədr)

ATU Elmi Şurası

ATU I müalicə-profilaktika fakültəsinin Elmi Şurası

Azərbaycan Bariatrik və Metabolik Cərrahlar İctimai Birliyi

Beynəlxalq Qaraciyər Transplantasiyası Cəmiyyəti (ILTS)

Beynəlxalq Piylənmə Cərrahiyyəsi Federasiyası (IFSO)

Azərbaycan Cərrahlar Cəmiyyəti

Avrasiya Cərrahlar və Qastroenteroloqlar Cəmiyyəti

AMEA Tibb üzrə Problem Şura (sədr)

2014-cü il AMEA müxbir üzvü.

Təhsil

1970-1980-ci illərdə Nərimanlı kənd orta məktəbində təhsil alıb.

1980-1986-cı illərdə Azərbaycan Tibb İnstitutunun 1-ci Müalicə-Profilaktika fakultəsində təhsil alıb.

1986-1988-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti 1-ci Cərrahi Xəstəliklər kafedrasında klinik ordinantura keçib.

1988-1991-ci illərdə Seçenov adına Moskva Tibb Akademiyası Ümumi Cərrahiyyə kafedrasında aspirantura keçib.

1991-ci il Tibb  Elmləri Namizədi, KD No -041869, SSRİ AAK, Moskva Doctor of Philosophy in Medicine (PhD),  KTP No-003665, Moskva. Xroniki osteomielitlərin kompleks müalicəsində kombinəolunmuş lazerlərin tədbiqi

1994-1996-cı illərdə Yüksək İhtisas Hastanesində Lapaoskopik və qastrointestinal cərrahiyyə, Ankara

1995-1996, 2000-ci illərdə Ankara Universitesi Cərrahi Onkoloji Bilim dalı

1999-cu il Tibb Elmləri Doktoru, ED No 0467, AAK, Bakı. Qaraciyər rezeksiyalarından sonrakı ağırlaşmaların proqnozlaşdırılması və profilaktikası 

2011-ci il İnönü Universitesi Tıp Fakültesi, Qaraciyər transplantasiyası, Malatya 

Kurslar

1984-cü il Забoлeвания чeлoвeка",  Кoнфeрeнция СНO, Pига

1984-cü il Aктуальныe прoблeмы патoлoгии жeлудoчнo-кишeчнoгo тракта. Кoнфeр СНO, Баку

1985-ci Aктуальныe прoблeмы пульмoнoлoгии,  Кoнфeрeнция СНO, Баку

1985-ci il 48-ая Кoнфeрeнция СНO, Тбилиси

1985-ci il Xириургичeская инфeкция, Тeзисы Кoнфeрeнции СНO, Баку

1990-cı il "Мoлoдeжь - практичeскoму здаравooxранeнию", Всeсoюзная Кoнфeрeнция мoлoдыx учeныx и студeнтoв, Мoсква

1990-cı il Низкoинтeнсивнoe лазeрнoe излучeниe в мeдицинскoй практикe", Научнo-практичeская кoнфeрeнция, Xабарoвск

1991-ci il "Мeстнoe лeчeниe ран", Всeсo кoнфeр., Мoсква

1991-ci il Прoблeмы eкoлoгии в мeдицинe",  Баку

1992-ci il Eффeрeнтныe мeтoды в мeдицинe. научнo-практичeс. Кoнфeр., Ижeвск

1992-ci il Gənc Alimlərin Elmi Konfransı (ATU). Bаkı

1992-ci il "Aктуальныe прoблeмы Гастрoэнтeрoлoгии" Науч. Кoнфeрeнция, Баку

1993-cü il Aктуальныe прoблeмы клиничeскoй, тeoрeтичeскoй и экспeримeнтальнoй мeдицины, 13-ая Кoнфeрeнция мoлoдыx учeныx, Вoлгoград

1993-cü il "Hərbi Səhra Cərrahlığının aktual problemləri", Ümumrespublika Elmi praktik Konfrans, Bakı

1994-cü il Laparoskopik cərrahiyyə, Ankara

1995-ci il Travma və Acil Cerrahi kongresi,  İstanbul

1996-cı il Ulusal Cerrahi Konqresi

1996-cı il 13-cü Ulusal Gastroenteroloji Konqresi

1997-ci il İnternational Gastroenterology Congress, İstanbul

1997-ci il 14-cü Ulusal Gastroenteroloji Konqresi

1997-ci il 1-ci Avrasya Gastroenteroloji Konqresi, Bakı

1999-cu il Hepato-pankreato-biliyar Cerrahi Konqresi

2000-ci il Mikrocərrahiyyə (Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara)

2000-ci il 17-ci National Gastroenterology Congress

2000-ci il İnternatıonal Eurosurgery Congress - Eurosurgery

2003-cü il ATLS (Advanced Trauma Life Support, American College of Surgeons)

2003-cü il İnternational Congress of Laparoscopic Surgery

2003-cü il Congress of Hepatobiliary Surgery

2006-cı il Laparoskopik fundoplikasiya (İstanbul Hastanesi, İstanbul)

2006-ci il IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi

2008-ci il 18th International Congress of the IASGO

2008-ci il Azerbaycan-Türkiye Akademik tıp toplantıları

2008-ci il XI Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi

2009-cu il Ulusal gastroenteroloji haftası

2009-cu il İ.M. Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans

2010-cu il The International Liver CongressTM 2010 - 45th Annual meeting of the association for the Study of the Liver (EASL),  Vienna, Austria

2010-cu il 17-ci Ulusal Cerrahi Kongresi. Ankara

2010-cu il 27-ci Ulusal Gastroenteroloji Haftası

2010-cu il Azerbaycan-Türkiye Akademik Tıp toplantıları

2011-ci il Qaraciyər transplantasiyası, EASL, Lissabon, Portuqaliya

2011-ci il Qaraciyər transplantasiyası, İASGO + TKD, İstanbul

2011-ci il The International Liver CongressTM 2011 - 46th Annual meeting of the association for the Study of the Liver (EASL),  Berlin, Germany

2011-ci il 19th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery

2011-ci il TKD ve İASGO Karaciger Transplantasiyonu Kongresi. 9-11 Eylul, Malatya

2012-ci il Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Kordinasyon Derneginin IX Kongresi

2011-ci il EASL-ESOT Liver transplantation Congress, December

2011-ci il Dünya Gastroenteroloji Dernegi Bölgesel Toplantısı ve 28. Ulusasl Gastroenteroloji Haftası. Antalya

2011-ci il 12th International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology

2012-ci il Transplantasiya (ITP, European Society of Transplantation)

2012-ci il Split Liver Transplantation (Bursa, Turkiyə)

2012-ci il 18-ci Ulusal Cerrahi Konqresi. İzmir

2012-ci il 20th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery

2012-ci il H.A.Sultanovun 80 illik yubiley Konfransı

2012-ci il Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu

2013-cü il Anesteziya və Transplantasiya Konqresi

2013-cü il XIV Ulusal Kolon və Rectum Cerrahisi Kongresi (oturum baskanı)

2013-cü il 16th  International Transplan Congress of the European Society for Organ Transplantation

2013-cü il 14th International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology. Bakı

2014-cü il Ulusal Cərrahi Kongresi, Antalya, Türkiyə

2014-cü il ATU yekun konfransı

2014-cü il Laparoskopik və robotik cərrahiyyə konfransı

2014-cü il Azərbaycan-Türkiyə Cərrahiyyə və Qastroenterologiya günləri

2014-cü il 4-cü Bakı Beynəlxalq Humanitar Forum

2014-cü il Türkiyə-Azərbaycan Akademik Tibb və Tarix toplantısı, Xocavənd

2014-cü il Prof.H.İsayevin 70 illik yubiley konfransı, Bakı, Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi

2014-cü il ATUREK-2, Bakı

2014-cü il Tikiş kursu rezidentlər üçün, Bakı

2014-cü il Laparoskopik Bariatrik cərrahiyyə kursu online. ATU

2014-cü il Beynəlxalq Plastk cərrahiyyə Konfransı, Bakı

2014-cü il Elm Festivalı, Bakı

2014-cü il Bariatrik cərrahiyyə konfransı

2014-cü il Azərbaycan Alimlərinin I Qurultayı

İş təcrübəsi

1991-1994-cü illər Assistent, ATU I cərrahi xəstəliklər kafedrası

1994-1996-cı illər Stajer, Yüksək İxtisas Xəstəxanası, Başkent Üniversiteti, Ankara Universiteti

1996-1998-ci illər Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Universiteti Tibb Fakültəsi, Ümumi Cərrahiyyə kafedrası, Van

1998-1999-cu illər Doç. Dr., Kırıkkale Universiteti Tibb Fakültəsi,  Ümumi Cərrahiyyə kafedrası, Kırıkkale

1999-2004-cü illər Dossent, ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrası

2004-2012-ci illər Professor, ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrası

2012-ci illər Kafedra müdiri, ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrası

Nuru Bayramov,Prof.

Vaxtı seçin

Əlaqə nömrənizi qeyd edin

Ərizənizi ünvanladıqda servisin

iş şərtlərini qəbul edirsiniz