Ахмет  Мемиш hekimtap.az

Ахмет Мемиш,Проф., PhD

Лучевая-диагностика

Профессор, Доктор философии в области медицины

Баку

О враче

Türk Tabibler Birliğinin üzvüdür.

Tıbbi Ultrasonografi Derneğinin üzvüdür.

Türk Radyoloji Derneğinin üzvüdür.

Türk Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneğinin üzvüdür.

Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneğinin üzvüdür.

Balkan Union of Oncology (BUON) Kurucu üyeliğinin üzvüdür.

"European Society of Neuroradiology (ESNR)" nin üzvüdür.

"Fellow ve Rules Commitee Member Cardiovascular and Interventional Radiology Society of Europe (CIRSE)" nin üzvüdür.

"International Society of Endovascular Specialists (ISES)" nin üzvüdür.

"European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR)" nin üzvüdür.

Образование

1967-1971-ci illərdə İzmir Talatpaşa İlkokulunda təhsil alıb.

1977-1978-ci illərdə İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesində təhsil alıb.

1978-1993-cü illərdə İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesində təhsil alıb.

1985-1990-cı illərdə İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesində uzmanlıq təhsili alıb.

1990-1991 Federal Almanya Hükümet Bursu ile Medizinische Hochschule Hannover Abteilung Diagnostische Radiologie I (Direktör: Prof. Dr. M. Galanski) uzmanlık üstü təhsil alıb.

1991-1993 İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesində doçentlik alıb.

1992-ci ildə Gülhane Askeri Tıp Akademisində əskərlikdə olub.

1993-cü il İzmir, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

2000-ci il Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji Ünitesi Sorumlu Öğretim Üyesi Ege Un. Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Başkanı: 9 Eylül

2011-ci ildə European Board of Interventional Radiology (EBIR) Diplomunun sahibidir.

Опыт работы

1983-1985-ci illərdə Ankarada TEK Gölbaşı Tesislerində çalışıb.
2008-ci ildə Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında Diagnostik ve İnvaziv Radyoloji Koordinator kimi çalışıb.

Ахмет Мемиш,Проф., PhD

Выберите время

Укажите Ваш номер телефона

Отправляя заявку Вы принимаете

правила работы сервиса