İnsult ölümcül xəstəliklər içərisində üçüncü yeri tutur

31 January 2018 5728