Aygun  Veliyeva hekimtap.az

Education

1998- 2004- cü illərdə Tibb Unverstetinin Pediatriya fakultəsində təhsil alıb.

2004- 2005- ci illərdə 1 saylı Uşaq İnfeksiyon Xəstəliklər Xəstəxanası internatura keçib.

Experience

2005- 2009- cu illərdə Planeta İKŞ Həkim-məsləhətçi kimi fəaliyyət göstərib.

2009- cu ildə Baden- Baden Almanya Biloji Təbabət konferensiyasında iştirak edib.

2011- ci ildə Trabzon Türkyə Karadeniz Teknik Unversteti Tıp fakultesi Gastroenterolji bölümüdə Böyüklər və uşaqlarda Gastroenteroloji xəstəliklərin Endoskopik diaqnoz və müalicəsi, invaziv endoskopiya stajı keçib.

2012- ci ildə Bakı Biloji Təbabət konferensiyasında iştirak edib.

2013- cü ildə Trabzon Türkyə Kardeniz Teknik Unversteti Tıp fakultesi Gastroenteroloji bölümü, İnvaziv endoskopiya kursundan keçib.

2014- cü ildə Bakı Türkyə- Azərbaycan Gastroenteroloji və Cərrahi konferensiyasında iştirak edib.

2015- ci ildə Bakı Türkyə- Azərbaycan Gastrohepatoloji konfrensiyasında iştirak edib.

Aygun Veliyeva

Choose time

Write you telephone number

By applying you accept

rules of service