Ильяс  Ахундзаде hekimtap.az

Ильяс Ахундзаде,Эксперт

Пластический хирург

Эксперт

8 лет опыта работы

Баку

Образование

1995-2001-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə-profilaktika fakultəsinsə təhsil alıb.“Mathematical methods in medical diagnostic” və “Usage of fuzzy logic in differential diagnostic process” məqalələri üçün tələbə elmi cəmiyyəti konfransında təltif edilib.
2001-ci ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
2002-2008-ci illərdə Egey Universiteti Tibb Fakultəsi Xəstəxanası, Plastik, Rekonstruktiv və Estetik Cərrahiyyə kafedrası, rezidentlik


Random trombosit süspansiyonu preparatının kronik yara iyileşmesine etkinliğinin araştırılması” dissertasiyasının müdafiə edərək Uzman həkim adını alıb.

Курсы

2001-2002-ci illər Egey Universiteti Türk Dünyası Araştırma İnstitutu, Türk dili
2006-cı il Egey Universiteti  Eksperimental Cərrahiyyə Kafedrası, Eksperimental Cərrahiyyə
2007-ci il 5 –ci Beynalxalq Balkan Plastik Cərrahiyyə Konqresi (BAPRAS)
2008-ci il 1-ci Türk-Azərbaycan Plastik Cərrahiyyə Günləri, Bakı,
2011-ci il 33 –cü TPRECD (Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi)  kongresi
2010- 2011-ci illərdə iki mərhələli imtahanı verərək Fellow of European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (Fellow of EBOPPRAS), yəni Avropa plastic, rekonstruktiv ve estetik cerrahiyyə şurasının üzvü adını aldı.
2011-ci il EBOPRAS imtahanında göstərdiyi müvəffəqiyyət üçün Türk Plastik Cərrahiyyə Dərnəyindən təşəkkür məktubunu aldı.
2014-cü il 3-cü Türk-Azərbaycan Plastik Cərrahiyyə Günləri, Bakı
2014-cü il Yaxın Avrasiya-Afrika qulaq-burun-boğaz cəmiyyətinin 1-ci beynalxalq konqresi
2015-ci Clinical attachment in the Plastic Surgery Department of the Queen Victoria Hospitalç NHS, Great Britain
2015-ci il Ə.Əlıyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Plastik ve rekonstruktiv cərrahiyyə kursu
2017-ci il Azərbaycan Tibb Asosiasiyasının Gənc həkimlər layihəsinin çərçivəsində Plastik Cərrahiyyə Əsasları-1 seminar silsiləsinin təşkili

Участие в семинарах

Məqalələr:
1. Axund-zadə, İlyas. “Usage of fuzzy logic in differential diagnostic process”, Kongres Kitabı ICSCCW-2001 (International Conference on Soft Computing, Computing with Words in System analysis, Design Making and Control), Antalya, 2001
2. Akhund-zadeh İlyas “Usage of methods of fuzzy logic in differential diagnostic. Simulation of frame of differential-diagnostic process“ Azərbaycan Respublikası “Təhsil” Cəmiyyati, “Bilgi” dərgisi, Texnika 1/2005
3. Axund-zadə, İlyas “Random Trombosit Süspansiyonu Preparatının Kronik Yara İyileşmesine Etkinliğinin Araştırılması”, uzmanlıq dissertasiyası, İzmir, 2008
4. Axund-zadə, İlyas, Əliyev A., Əlizadə İ.,  Kerimov R., Qasımov E. “Sərbəst incik sümüyü calağı ilə alt çənə defektinin rekonstruksiyası” Azərbaycan Təbabətinin Müassir Nailiyyətləri 3/2012
5. Yilmaz D.O., Akhund-zada I., Bilkay U., Uyanikgil., Teymur H., Ateş U., Baka M. “Effects of Metoclopramide and Ranitidine on Survival of Flat Template McFarlane Skin Flaps in a Rat Wound Healing Model” Drug Research 2014
6. Akhund-zada I, Aliyev A., Huseynov T., Kerimov R., “Reconstruction of Pharyngeal Defect with Prelaminated Pectoralis Major Pedicled Flap” AMAJ, Vol 1, No 1, March 2016
7. Akhund-zada I, Aliyev A., Huseynov T., Kerimov R., “Supraclavicular Flap for Reconstruction of the Face “ AMAJ, Vol 1, No 2, August 2016
8. Axund-zadə İ. “Random trombosit preparatlarının qranulyasiyalara təsiri” Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2016, 4: 37-41
9. “PDGF preparatlarının yara müalıcəsində istifadəsi” Sağlamlıq jurnalı, 2016, 5: 68-71.
10. “Random trombosit preparatları ilə xroniki yaraların müalicə metodikası” Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri 2016, 4

Konqrəslərdə təqdim edilən əsərlər:
Axund-zadə, İlyas “A Novel Method of Platelet Rich Plasma Application in Wound Treatment” (İngilizce), şifahi, 5-ci Beynanxalq BAPRAS Kongresi, Kuşadası, İzmir, 2007
Axund-zadə, İlyas. “A Rare Case Of Osteosarcoma Arising From Fibrous Dysplasia”, poster, 5-ci Beynanxalq BAPRAS Kongresi, Kuşadası, İzmir, 2007
Axund-zadə, İlyas. “Yara Müalicəsində Trombositlərlə Zənginləşdirilmiş Plazmanın Yeni Tədbiq Üsulu”, (Azərbaycanca), şifahi, 1-ci Türk-Azərbaycan Plastik Cərrahiyyə Günləri, Bakı, 2008
Axund-zadə, İlyas “Qırtlaq Rekonstruksiyasında Prefabrikasiya edilmiş Döş Əzələsi Calağının Tətbiqi”, şifahi, 3-cü Türk-Azərbaycan Plastik Cərrahiyyə Günləri, Bakı, 2014

Опыт работы

2009-cu ildən etibarən Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasınının qulaq-burun-boğaz şöbəsində işləyir.
01.01.2010-cu il tarixində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq azərbaycanlı həkimlər komandası ilə alt çənə defektinin sərbəst incik sümüyü calağı (free fibula flap) ilə bərpa edib.
14.04. 2010-cu il tarixində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq azərbaycanlı həkimlər komandası ilə udlaq defektinin sərbəst yan qol calağı (free lateral arm) ilə bərpa edib.

Ильяс Ахундзаде,Эксперт

Выберите время

Укажите Ваш номер телефона

Отправляя заявку Вы принимаете

правила работы сервиса