Рена  Абдуллаева hekimtap.az

Рена Абдуллаева

Онколог

28 лет опыта работы

Баку
Qalaktoreya hekimtap.az

Qalaktoreya

Автор: Onkoloq-mamoloq Rəna Abdullayeva
1539

Опубликовано: 19.01.2020
Рена Абдуллаева

QALAKTOREYA NƏDİR?

Qalaktoreya gilədən görünüşünə, tərkibinə, konsistensiyasına görə südü xatırladan ifrazatın gəlməsidir. Qalaktoreya ayrılıqda xəstəlik deyil, bir neçə xəstəlikləri müşaiyət edən simptomdur.

QALAKTOREYANIN NÖVLƏRİ:

Patoloji qalaktoreya - laktasiya bitəndən ( 5 aydan tez olmamaq şərtilə) sonra gilədən südün gəlməsidir.
Fizioloji qalaktoreya - südün hamiləlik və əmizdirmə zamanı sekresiyasıdır.

PATOLOJİ QALAKTOREYANIN SƏBƏBLƏRİ:

1.Sistematik baş verən stress faktorları;
2.Bəzi preparatların qəbulu;
3.Hipotalamus, hipofiz, qalxanvari, böyrəküstü vəzilərin və yumurtalıqların hormonal pozğunluq yaradan patoloji prosesləri;
4.Palotoloji reflektor aktivlik – süd vəzilərin həddindən artıq qıcıqlanması;
5.Böyrək, qaraciyər çatmamazlığı;
6.Səbəbi bilinməyən( idiopatik);
7.Fiziki gərginlik.

QALAKTOREYANIN DİAQNOSTİKASI

1) Düzgün anamnez toplanması;
2) Baxış, süd vəzilərin palpasiyası, ifrazatın vizual olaraq qiymətləndirilməsi
(rəngi, qatılığı);
3) İfrazatın sitoloji müayinəsi;
4) Qan analizi;
5) Ultrases müayinesi, mammoqrafiya, duktoqrafiya;
6) Türk yəhərinin rentgenoqrafiyası, hipofizin MRT müayinəsi.

QALAKTOREYANIN MÜALİCƏSİ

1) Qalaktoreyanı yaradan səbəbləri aradan qaldırmaq.
2) Konservativ müalicə.


Рена Абдуллаева

Выберите время

Укажите Ваш номер телефона

Отправляя заявку Вы принимаете

правила работы сервиса