Мехти Искендерли hekimtap.az

Мехти Искендерли,Эксперт

Дерматовенеролог

Эксперт

Баку

О враче

Elmi məqalələri:

 

Iskandarli M, Yaman B. Doxepin Induced Bullous Pemphigoid-like Drug Eruption. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016;30(4):716-8

 

Iskandarli M, Gerceker Turk B, Ertam I, Yaman B, Ozturk G. Successful treatment of Wilson disease associated IgA Pemphigus with IVIG. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2016;30(6):1055-1056. doi: 10.1111/jdv.13106.

 

Iskandarli M, Gerceker Turk B, Senturk B, Yaman B, Kandiloglu G, Ozturk G. Sulfasalazine induced DRESS Syndrome. Dermatoz 2015;6:1-5 doi:10.15624.dermatoz15063o3

 

Iskandarli M, Yaman B, Aslan A. A Case of Bannayan-Riley-Ruvalcaba Syndrome. A New Clinical Finding And Brief Review. Int J Dermatol. 2016 Sep;55(9):1040-3,doi: 10.1111/ijd.13013.

 

Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ozturk G. Pemphigoid Diseases as a Sign of Active Psoriasis: A Case Report and Brief Review. Dermatology, 2015;231(4):319-21

 

Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ozturk G. Bullöses Pemphigoid als Anzeichen einer aktiven Psoriasis: Fallbericht und kurze Literaturübersicht. Karger Kompass Dermatol, 2016;4:105-108, DOI:10.1159/000446520

 

Iskandarli M, Banu Yaman, Can Ceylan. Hypertrichosis lanuginosa acquisita associated with non-Hodgkin lymphoma. Dermatol sin, 2016;34:58-59

 

Mehdi Iskandarli, Banu Yaman, Taner Akalın, Can Ceylan. Successful Treatment of Severe Single-Organ Cutaneous Small-Vessel Vasculitis with Pulse Steroid, Cyclophosphamide and Mycophenolic Acid. J Turk Acad Dermatol 2015; 9 (4): 1594c6

 

Mehdi Iskandarli, Banu Yaman, Taner Akalın, Can Ceylan. Penicillin-Induced Henoch-Schönlein Purpura In Adult Patient. J Turk Acad Dermatol 2015; 9: 1594l2

 

Iskandarli M, Gerçeker Turk B, Yaman B, Ceylan C. A Rare Case of Giant Cutaneous Leiomyosarcoma. Turkderm, 2015;49:226-228

 

Gerceker Turk B, Iskandarli M, Yaman B, Kaya Y, Unal I. Paraneoplastic Pemphigus. Turk J Dermatol. 2015;9:198-201

 

Iskandarli M, Dobur F, Idil Unal. Gardner-Diamond syndrome in a pediatric patient. Dermatol sin, 2016;34(2):114-115 doi.org/10.1016/j.dsi.2015.10.006

 

Iskandarli M, Ozturk G. Alopecia Areata and Vitiligo as a Long term Sequelae of Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms Syndrome. Indian J Dermatol, 2016; 61:238

 

Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Unal I. Rare Association Of Morphea With Vesicular Pemphigoid. G Ital Dermatol Venereol, 2016 October;151(5):562-3

 

Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yildirim Simsir I, Yaman B, Unal I. Primary Anetoderma Associated with Silent Thyroiditis. G Ital Dermatol Venereol, 2016 October;151(5):566-9

 

Iskandarli M, Yaman B. The Role of Dermatologist in the Diagnosis of Systemic Langerhans Cell Histiocytosis in Adult Patient. Azerbaijan Med Assoc J. 2016;1(2):54-56 doi: 10.5455/amaj.2016.02.017 ​

 

Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ceylan N, Ceylan, C. Tuberculosis cutis orificialis in adalimumab related immunosupressive patient. Ann Dermatol, 2017 Feb;29(1):114-116. doi: 10.5021/ad.2017.29.1.114

Образование

2003-cü ildə Sumqayıt şəhər orta məktəbini bitirib.

2003-2009-cu illərdə Azərbaycan Tibb Universitetində ali təhsilini tamamlayıb.

2009-2010-cu illərdə Sumqayıt Şəhər Ruhi-Əsəb Dispanserinde Həkim Psixiatr ixtisasını əldə edib.

2011-2015-ci illərdə Türkiyənin İzmir şəhəri, Ege Universiteti Tibb Fakültəsi Dəri ve Zöhrəvi Xəstəlikləri kafedrasında rezidentura keçərək Dermatoveneroloq ixtisasına yiyələnib.

Курсы

Beynəlxalq təcrübələri:

 

Erasmus Staff Training program in Warsaw Medical University Dermatology Department, 23-29 June 2013, Warsaw, Poland

 

EADV Summer School-Dermatopathology, part 2, Ghent, Belgium 30.06-4.07.2

 

23rd EADV Congress, Amsterdam, Netherland, 08-12.10.2014

 

11th Euroderm Excellence 12-15.11.2014, Nice, France

 

12th EADV Spring Symposium 5-8.03.2015, Valencia, Spain

 

73rd Annual Meeting of AAD, 20-24.03.2015, San Francisco, California, USA

 

23rd World Congress of Dermatology, 08-13.06.2015, Vancouver, Canada

 

EADV Summer School, ESDR-EADV Workshop, Inherited and acquired bullous disorders diseases-from the bench to the patient in Marburg, Germany, 20-24.07.2015

 

EADV fostering course, New Non Invasive Skin Imaging Technique, 25-27.09.2015, Nice, France.

 

EADV Fostering Resident Course on Advanced Paediatric Dermatology 6-7 November 2015, Budapest, Hungary

 

25th EADVCongress, Vienna, Austria, 28.09.2016-02.10.2016

Участие в семинарах

Yazılı elmi məruzələri:

 

Iskandarli M, Gerceker Turk B, Ozturk G, Ertam I, Yaman B. Successful treatment of Wilson disease associated IgA Pemphigus with IVIG. European Academy of Dermatology and Venereology, 23rd EADV Congress, Amsterdam, Netherland, 08-12.10.2014 (poster)

 

Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yildirim Simsir I, Yaman B, Kandiloglu G, Unal I. Primary Anetoderma Associated with Silent Thyroiditis. European Academy of Dermatology and Venereology, 23rd EADV Congress, Amsterdam, Netherland, 08-12.10.2014 (poster)

 

Iskandarli M, Ceylan C. Henoch-Schönlein Purpura induced by Penicilllin in Adult Patient. European Academy of Dermatology and Venereology, 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain, 05-08.03.2015 (poster)

 

Iskandarli M, Gerceker Turk B, Ozturk G. Doxepin Induced Bullous Pemphigoid-like Drug Eruption. European Academy of Dermatology and Venereology, 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain, 05-08.03.2015 (poster)

 

Iskandarli M, Ozturk G, Unal I. Gardner-Diamond Syndrome in Pediatric Patient. European Academy of Dermatology and Venereology, 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain, 05-08.03.2015 (poster)

 

Iskandarli M, Ertam I. Successful Treatment of Severe Necrotizing Vasculitis With Pulse Steroid And Cyclophosphamide. European Academy of Dermatology and Venereology, 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain, 05-08.03.2015 (poster)

 

Iskandarli M, Ceylan C. A case of Hypertrichosis Lanuginosa Acquisita associated with Non-Hodgkin Lymphoma. American Academy of Dermatology, 73rd AAD annual meeting, 20-24.03.2015, San Francisco, Califronia, USA (poster)

 

Iskandarli M, Unal I. The Role of Dermatologist in the Diagnosis of Systemic Langerhans Cell Histiocytosis in Adult Patient. International League of Dermatological Societies. 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, Canada, 08-13.06.2015 (Poster)

 

Iskandarli M, Ozturk G. Alopecia Areata and Vitiligo as a Long-term Sequelae of DRESS Syndrome. International League of Dermatological Societies. 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, Canada, 08-13.06.2015 (Poster)

 

Atik T, Arslan Ates E, Aykut A, Onay H, Iskandarli M, Cogulu O, Dereli T, Ozkinay F. A Case of Bannayan-Riley-Ruvalcaba Syndrome: Clinical Diagnosis and Molecular Analysis. Istanbul University, 6th Istanbul Dysmorphology Days, 03-04 May 2013, Salt Galata Istanbul, Turkey. V10 (poster)

 

Gerceker Turk B, Yaman B, Iskandarli M, Karadadas H, Unal I. Rare Association of Morphea with Vesicular Pemphigoid. Fall Meeting of Eastern Black Sea Dermatovenereology Society. Trabzon, Turkey 13-14.09.2013 (poster)

 

Gerceker Turk B, Iskandarli M, Yaman B, Karadadas H, Idil Unal. Paraneoplastic Pemphigus. Fall Meeting of Eastern Black Sea Dermatovenereology Society. Trabzon, Turkey 13-14.09.2013 (poster)

 

Iskandarli M, Dereli T, Ozkınay F. Bannayan-Riley-Ruvalcaba: A rare Hamartomatous Syndrome. Turkish Pediatrik Dermatology Society, 6th National Pediatric Dermatology Days, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus, 17-20.04.14. (poster)

 

Iskandarli M, Sahin D, Javadpour M, Yaman B. HPV 18 related Epidermodysplasia Verruciformis. Turkish Pediatrik Dermatology Society, 6th National Pediatric Dermatology Days, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus, 17-20.04.14. (poster)

 

Kayas Y, Gerceker Turk B, Iskandarli M, Yaman B, Idil Unal. Dermatomyositis. 9th Ege Dermatology Days of Turkish Dermatovenereology Society, Marmaris, Turkey, 07-11.05.14. p323-324 (poster)

 

Iskandarli M, Ertam I, Yaman B, Kandiloglu G. Non-Hodgkin Lymphoma associated Eczema and Prurigo Nodularis. A Case Report. Turkish Dermatovenereology Society, 9th Ege Dermatology Days, Marmaris, Turkey, 07-11.05.14. p145-147 (poster)

 

Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ceylan C. Superficial Leiomyosarcoma. Turkish Dermatooncology Society, 3rd Dermatooncology Agenda, Baku, Azerbaijan, 04- 06.09.2014.p2 (poster)

 

Şifahi elmi məruzələri:

 

Iskandarli M, Gerceker Turk B, Senturk B, Yaman B, Kandiloglu G, Ozturk G. Sulfasalazine induced DRESS Syndrome. Turkish Dermatovenereology Society, 9th Ege Dermatology Days, Marmaris, Turkey, 07-11.05.14. p87-88 (Oral presentation)

 

Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ozturk G. Overlap of Bullous Pemphigoid and Pustular Psoriasis. International League of Dermatological Societies. 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, Canada, 08-13.06.2015 (Oral presentation)

Выполняемые процедуры

Dəri biopsiyası

Dermatoskopiya

Dəri allergiya testləri

Patch testi

Kriyoterapiya

Elektrokoaqulasiya və koterizasiya

Kuretaj

Dırnaq cərrahiyyəsi

Xal və törəmələrin çıxarılması

Mezoterapiya

PRP

Botox

Peeling

Dolğu

Лечение заболеваний

Sızanaq (AKNE və ROZASEA) 

Pullu dəmrov (PSORİAZ)

Pediatrik dermatologiya

Cinsi yolla keçən zöhrəvi xəstəliklər (VENEROLOGİYA)

Dərinin allergik xəstəlikləri

Ekzemalar

Hər növ saç xəstəlikləri 

Hər növ dırnaq xəstəlikləri

Revmatizmal dəri xəstəlikləri

Pemfiqus və pemfiqoidlər

Dəri xərçəngi

Xallar və törəmələr

Açıq yaralar

Daxili xəstəliklər və dəri

Kosmetologiya

Опыт работы

2016-2017-ci illərdə "Zəfəran Hospital" da çalışıb.

2017-ci ildən "Mərkəzi Klinika Ambulatoriya" da çalışır.

Мехти Искендерли,Эксперт

Выберите время

Укажите Ваш номер телефона

Отправляя заявку Вы принимаете

правила работы сервиса