Akif  Mehreliyev hekimtap.az

About doctor

Dəfələrlə Almaniyada və Rusiyada ixtisasartırma ezamiyyətlərində olub.

Bir çox Beynəlxalq androloqlar və seksopatoloqlar qurultaylarının iştirakçısıdır.

Education

1972-1979-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinə qəbul olub.

 

Experience

Əmək fəaliyyətinə Ümumittifaq “Naftalan” kurortunda başlayıb.
Androloji xidməti Naftalan kurortunda ilk olaraq, təşkil edib.
1993-1994-cü illərdə ordu sıralarında həkim kimi xidmət edib.
1994-cü ildən 2004-cü ilə kimi, “Ailə Planlaması”Respublika mərkəzində həkim-androloq işləyib.

Akif Mehreliyev

Choose time

Write you telephone number

By applying you accept

rules of service