Jale  Qarayeva hekimtap.az

Jale Qarayeva

Neurologist

14 years of experience

Baku

About doctor

Nevroloq Dr. Jale Qarayeva Türkiyə  Ankara Gazi xestexanasının nevrologiya kafedrasında uzun müddet çalışmış, indiyədək Müdafiə və Səhiyyə nazirliyi nəzdində bir çox özəl ve dövlət xəstəxanalarında fealiyyet gostermişdir.Jale Qarayeva Türkiye Nevroloqlar Derneyinin üzvüdür

Milli Nevrologiya jurnalında dərc olunmuş "Kəskin dövr işemik insultlarda endovaskulyar terapiyanın rolu"adlı elmi məqalənin müəlliflərindən biridir.

"Sağlam həyat naminə" beynəlxalq elmi tibbi jurnalında "Başağrıları"adlı məqalənin müəllifidir.

İndiyәdәk  Azәrbaycan vә Türkiyә Respublikalarında bir çox kurslar,seminarlar vә konfranslarda iştirak edib ve bir sıra sertifikatlar əldə edib.

Hәkimlәrin Sertifikasiya Şәhadәtnamәsini yüksәk nәticә ilә keçib.

Education

2001-ci ildə 621 balla Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinə qəbul olub, 200-ci ildə bitirib.

2007-2008-ci illәrdә Respublika Kliniki Xәstәxanasında nevrologiya üzrә internatura keçib.

Türkiyə Respublikası Ankara Qazi Xəstəxanasının nevrologiya kafedrasında "EEQ ve Epilepsiya" üzrə ixtisaslaşıb.

Courses

EEQ kursu - Memoria Tibb Mәrkәzi.

Ә.Ә adına ADHTİ-da nevrologiya üzrә kurs keçib.

"1st İnternational Neurology Congress of Turkish Speaking Countries"də iştirak edib.

"İnvaziv radiologiyanın müasir tebabetde rolu" konfransında iştirak edib.

Azәrbaycan Nevroloqlarının 5-ci Konfransında iştirak edib.

"İnternational Headache Societ" konfransında iştirak edib.

"Acil" kurs keçib.

3-cü Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu - Ankara Gazi Hastanesi.

"Dirençli Epilepsi Sempozyumu" - Ankara Mövenpick Hotel.

"2nd Baku İnternational Medical Congress" konfransında iştirak edib.

"Autumn Symposium of Turkey and Azerbaijan" konfransında iştirak edib.

"1ci Azerbaycan Psixologiya Forumu"da iştirak edib.

Participation in seminars

"Hareket bozukluklarının cerrahi tedavisinde gelişmeler" seminarında iştirak edib.

"Современное представление о диагностике,терапевтическом и хирургическом лечении эпилепсии" seminarında iştirak edib.

Treatment of diseases

1. Epilepsiya; 
2. Enurez;
3. Serebrovaskulyar xestelikler
4. Müxtәlif növ baş ağrıları, başgicәllәnmәlәr;
5. Yuxu vә yaddaş problemlәri;
6. Әsәbilik, nevroz, depressiyalar;
7. Müxtәlif növ onurğa problemlәri (boyun, bel ağrıları);
8. Müxtәlif növ sinir vә әzәlә problemleri
9. Əsəbilik,nevrotik pozuntular
10.Panik atak
11.Depressiya
12.Təşviş və həyəcan pozuntuları
13.Posttravmatik stress pozuntusu
14.Müxtelif növ fobiyalar
15.Başağrıları-miqren 
16.Başgicellenmeleri
17.Yuxu pozuntuları
18.Beyin qan dövranı pozğunluqları
19.Epilepsiya,qıcolmalar
20.Uşaqlarda qorxular
21.Uşaqlarda yaddaş ve qavrama problemleri
22.Uşaqlarda kəkələmə
23.Uşaqlarda nitq problemleri
24.Uşaqlarda tikler,kekelemeler

Jale Qarayeva

Choose time

Write you telephone number

By applying you accept

rules of service