Mon-Fri

09:00-18:00

Sat

09:00-18:00

Sun

Outgoing
İnci Psixoloji Reabilitasiya Mərkəzi

Choose doctor

Choose time

Write you telephone number

By applying you accept

rules of service

Çiyin sıxışma sindromu (Impingement sindromu) nədir?

Gündəlik həyatda qolumuzu oynatmaq və işlətməyimizi təmin edən çiyin oynağı müxtəlif  istiqamətlərdə hərəkətə imkan verən ən qarışıq oynaqdır. Lif, sümük, sinir, damarlar çox...

28 April 2020

Uşaqlarda əqli gerilik (oliqofreniya)

Əqli gerilik psixikanın ləngiməsi və ya qismən ləngiməsidir. Adətən üç yaşlı uşaqlarda rast gəlinir, bəzən erkən məktəb yaşlarında da əmələ gəlir.

Uşaqlarda əqli geriliyin səbəbləri

Əqli geriliyin...

26 April 2020

Dilaltı qədəh

DİLALTI QƏDƏH (PƏRDƏ)

Uşaqlarda görülən xəstəliklərdən biri də dilaltı qədəh (pərdə) problemidir. Dilaltı qədəh çox qısa olan körpələr dillərini ağız içərisində çox rahat...

16 April 2020

Psixologiyada öz əksini tapmış fərqli sindromlar

Psixologiya elmi qədim tarixə məxsusdur. Psixologiya elmi insanların fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərini və şəxsi keyfiyyətlərinin təşəkkülü və dəyişməsini öyrənir. İnsanın psixoloji keyfiyyətlərinin...

14 January 2020

Uşaqlarda ünsiyyət problemi

UŞAQLARDA ÜNSİYYƏT PROBLEMİ

Uşaqlarda görülən psixoloji problemlərdən biri də, ünsiyyətdir. Ünsiyyət azlığı uşaqlarda  kiçikyaşlarından özünü göstərir. Bunun...

08 January 2020
Spinner