Əlif Hüseynzadə
103

Bariatrik cərrahiyyə

Mövzu: Mədə kiçiltmə əməliyyatı