3654

Kardiologiya, Exokardioqrafiya (Exo-KQ)
Mövzu: Siqaretin insan orqanizminə təsiri