Təfəkkür və onun pozğunluqları

Müəllif: Psixiatr Abdulla Şıxlinski 19 İyul 2019 1976