Ahmet Ersan Ersoy hekimtap.az

Ahmet Ersan Ersoy,Prof.

Stomatoloq

Professor

Ankara

Həkim haqqında

Doktorun uzmanlığı:
 - Protetik diş tedavisi
 - Oral implantoloji
 - Estetik
 - Çene eklemi tedavisi

 

Makaleler:
Ersoy AE : Dental implantlarda materyal ve dizayn: Dent, 2-1985

 

Yurdukoru B., Ersoy AE.: Köprü protezi taşıyan hastaların motivasyonu. Oral 2: 23, 13-15, 1986

 

Kedici PS., Ersoy AE.: An alternate endodontic approach to periapical pathosis. Oral Surg, 64(6): 742-746, 1987

 

Tunçel M., Ersoy AE., Yurdukoru B.: Sabit protez alaşımlarının döküm öncesi ve sonrası polarizasyon eğrilerinin incelenmesi: A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 16(2): 255-259, 1989

 

Ersoy AE., Berksun S., Öztaş D.D., Eskitaşçıoğlu G.: Üç farklı Ni-Cr alaşımı porselen bağlantısının makaslama dirençlerinin incelenmesi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 16(2): 249-252, 1989

 

Ersoy AE., Üçtaşlı S.: Teleskop tutuculu hareketli bölümlü protez: A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 16(2): 261-264, 1989

 

Zaimoğlu A., Ersoy AE., Yurdukoru B.: Köprü protezi uygulamalarında gövde-mukoza ilişkisinin klinik ve histopatolojik incelenmesi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 16(3): 419-424, 1989

 

Durutürk L., Çetiner S., Ersoy AE.: Estetik problemli dişlerin tedavisinde konservatif yaklaşımlar: A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 16(3): 511-517, 1989

 

Ersoy AE., Çetiner S., Koçak F.: Post-core uygulamalarında core materyali olarak kullanıldığında cam cermet simanların basınç dayançlarının karşılaştırmalı incelenmesi: A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 16(3): 413-417, 1989

 

Ersoy AE., Çetiner S.: Tetrasiklin renkleşmeli dişlerin tedavisinde ağartma yöntemi: A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 17(2):161-164, 1990
Yaman Z., Kişnişçi RŞ., Ersoy AE.: Skin grafting vestibuloplasty: Abstr. No:32, The Proceedings of European Prosthodontic Assoc., 18th Annual Meeting, 7-9 September, 1993 İstanbul, Türkiye

 

Yaman Z., Kişnişçi RŞ., Ersoy AE.: Mandibuler Deri Greftleme Vestibuloplastisi: A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 21(3): 207-211, 1994

 

Eskitaşçıoğlu G., Ersoy AE., Karaağaçlıoğlu L., Hasanreisoğlu U., Zaimoğlu A.: Investigation of the Stress Occuring in Different Implant Applications: Part I ; Compressive and Tensile Stresses, Abstr. No:69, The Proceedings of European Prosthodontic Assoc., 18th Annual Meeting, 7-9 September, 1994 İstanbul, Türkiye

 

Eskitaşçıoğlu G., Ersoy AE., Karaağaçlıoğlu L., Hasanreisoğlu U., Zaimoğlu A.: Investigation of the Stresses Occuring in Different Implant Applications: Part II ; Sharing Stresses and Displacements, Abstr. No: 70, The Proceedings of European Prosthodontic Assoc., 18th Annual Meeting, 7-9 September, 1994 İstanbul, Türkiye

 

Ersoy AE., Özden AN.,., Kişnişçi RŞ.: Clinical Aspects of Temporomandibular Disorders: Abstr. No:77, Turk J Med Sci, 30 (2000) 77-81 The Proceedings of the European Prosthodontic Assoc.,18th Annual Meeting, 7-9 September, 1994 İstanbul, Türkiye

 

Ersoy AE., Eskitaşçıoğlu G., Zaimoğlu A.: Stress Analysis of Different Design of Titanium Implants in Different Qualified Osseous Structure: I. International Symposium on Dental Technology and Materials. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayınlarından, Sayı: 18, Ankara 1995

 

Ersoy AE.:Temporomandibuler rahatsızlıkların tedavisinde okluzal splintler: TDBD, Sayı: 27, Mayıs 1995

 

Ersoy AE., Çetiner S., Okşak G., Ölmez H : Çocuklarda protetik tedavi yaklaşımları. Pedodonti Klinik – Araştırma Dergisi, Ekim 1995

 

Ersoy AE.: Temporomandibuler rahatsızlıkların tedavisinde okluzal rehabilitasyon uygulamaları. Türkiye Klinikleri Diş Hek. Bil. Derg., 2:57, 1996

 

Akaltan F., Ersoy AE.: Fabrikasyon post-core uygulamalarında post başı tasarımının core materyallerinin baskı dayanıklılığına etkisi. Türkiye Klinikleri Diş Hek. Bil. Derg. 1997

 

Ersoy AE, İçten O, Kişnişçi RŞ, Sayan NB, Özgey S : Oral rehabilitasyona değişik implant sistemleri ile klinik yaklaşımların değerlendirilmesi. Akademik Dental, 1 (3): 93-99, 1999

 

Özden AN., Ersoy AE., Kişnişçi RŞ.: Clinical Aspects of Temporomandibular Disorders. Turk J Med Sci, 30 (2000) 77-81

 

Ersoy AE.: Sabit protezlerde ağrı ve nedenleri. Diş Hekimliğinde Ağrı. TDB Yayını. Ankara (2002) 205-215

 

Ersoy AE.: Protetik restoratif alaşımlar. TDBD. 71 ÖZEL SAYI. Kasım 2002

 

Özer L, Karasu H, Aras K, Tokman B, Ersoy E: Dentin dysplasia type I; Report of atypical cases in the permanent and mixed dentition, Oral Surg Oral med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 98:85-90,2004

 

Özer L, Çetiner S, Ersoy E:Regional odontodysplsia: Report of a case, J Clin Pediatr Dent 29(1):45-48,2004

 

Özçelik TB, Ersoy AE: Temporomandibular Joint Clicking Noises Caused by a Multinocular Bone Cyst: A Case Report. J Contemp Dent Prac July; ( 7 ) 3: 099-105, 2006

 

Ersoy AE, Ellialtı D, Investigation of the implant supported prosthetic applications upon the bone growth and development period of children and adolescents: A biometric and radiographic pilot study in growing pigs.Implant Dentistry, 15 ( 4 ): 412-417,2006

 

Yılmaz B, Ozan O, Karaağaçlıoğlu L, Ersoy AE; A prosthetic treatment approach for a cherubism patient: A clinical report. 96:5, 313-316,2006

 

Ersoy AE, Ozan O, Planning of 3 Dimensional CT Based Implantology, Dentalmedia Journal, March, 2006

 

Ersoy AE, Ozan O: Oral implantoloji öncesi güncel radyolojik yaklaşımların değerlendirilmesi. Dentalmedya Dergisi,16:38-42, 2006

 

Özçelik TB, Ersoy AE The Investigation Of Implant-Tooth Supported Fixed Prosthesis Designs With Two Different Stress Analysis Methods: An in vitro Study, J Prosthodont 2007;16:107-116

 

Ersoy AE, Türkyılmaz I, Ozan O, Mc Glumphy EA, reliability of implant placement with stereolithografic surgical guides generated from computed tomography; clinical data from 94 implants. J of Periodontology, 79(8):1339-45, 2008

 

Türkyılmaz I, Ozan O, Yılmaz B, Ersoy AE, Determination of bone quality of 372 implant recipient sites using Hounsfield unit from computerized tomography: a clinical study. Clinical İmplant dentistry and Related Research, 10(4):238-44, 2008

 

Arslan H, Çelikkan H, Örnek N, Ozan O, Ersoy AE, Aksu ML. Galvanic corrosion of titanium based dental implant materials. J App Electrochem, 38:6, 853-859, 2008

 

Ozan O, Türkyılmaz I, Ersoy AE, Mc Glumphy EA, Rosenstiel SF, Clinical accuracy of 3 different types of computed tomograph-derived stereolithographic surgical guides in implant placement. J of Oral and Maxillofacial Surgery, 67(2):394-401,2009

 

Şeker E, Ersoy AE, Diş hekimliğinde restoratif CAD/CAM sistemleri, ADO Klinik Bilimler Dergisi, 4(1),493-505, 2010

 

Ozan O, Ersoy AE, 3 Boyutlu implant planlama programları için hazırlanan tarama protezleri, Diş Hekimliği Dergisi, 21:46-48, 2010

 

Ozan O, Ersoy AE, Sınır vakalarda 3 boyutlu bilgisayar destekli implant planlaması. Diş Hekimliği Dergisi, 21:64-67, 2010

 

Ozcelik BT, Ersoy E, Yılmaz B, Biomechanical evaluation of tooth and implant supported fixed dental prosteses with various nonrigid connector positions: A finite element analysis. J Prosthodont, 20:16-28, 2011

 

Meriç G, Ersoy AE, Orhan K, Kaybedilmiş Vertikal Boyutun Restorasyonunda Temporomandibular Eklem Değişikliklerinin Araştırılması: Pilot Çalışma Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi Cilt: 17 Sayı: 2, 2011

 

Ozan O, Seker E, Kurtulmus Yilmaz S, Ersoy AE, Clinical application of stereolithographic surgical guide with a handpiece guidance apparatus: A case report. J Oral Implantol(ISI),DOI: 10. 1563/AAID-JOI-D-11-00010, 2011

 

Ersoy AE, Bağdatlı E, Diş hekimliği implantolojisinde kullanılan güncel restoratif materyaller. Dişhekimliğinde Estetik&İmplant, Cilt 6 Sayı 22, Sayfa:28-36, 2011

 

Ersoy AE, Bağdatlı E, Sabit Protezlerde ideal restoratif materyal seçimi, Dental Klinik Dergisi, Sayı:1, Sayfa: 46-50, 2012

 

Ersoy AE, Altıncı P, Can G., İmplant destekli protetik tedavilerde bilgisayar destekli planlama. Dental Klinik Dergisi, 4:34-39, 2013

 

Ersoy AE, Bağdatlı E., Güncel tam seramikler, Dental Klinik Dergisi, 8:20-25, 2014

 

Atalay P, Ersoy AE, Dijital Gülüş Tasarımı; Vaka Sunumu, Türk Dişhekimliği Dergisi, 94: 74-78, Temmuz 2016

 

İmplant Destekli Protezler ve Komplikasyonları: 
Adana Diş Hekimleri Odası , 14 Ocak 2017 , Adana

 

İmplant Destekli Protezler ve Komplikasyonları: 
Adana Diş Hekimleri Odası , 14 Ocak 2017 , Adana

 

İmplant Destekli Protezler: 
Greatist İstanbul , 29 Ekim 2016 , İstanbul

 

İmplant Destekli Protezler ve Komplikasyonları: 
Gaziantep Diş Hekimleri Odası , 22 Kasım 2015 , Gaziantep

 

İmplant Destekli Protezler ve Komplikasyonları:
Tekirdağ Diş Hekimleri Odası , 12 Ekim 2015 , Tekirdağ

 

İmplant Destekli Protezler, Güncel Sorular ve Cevapları: 
Kayseri Diş Hekimleri Odası, Bahar Toplantısı, 17 Mayıs 2015, Kayseri

 

İmplant Destekli Protezler, Biyomekanik, Estetik, Materyal:
Konya Diş Hekimleri Odası, Bahar Toplantısı, 18 Nisan 2015, Konya

 

Protetik Diş Hekimliğinde CAD CAM Uygulamaları:
Güncelleme, FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi, 28-31 Ağustos 2013, İstanbul

 

Güncel Restoratif Materyaller:
EBDO, 19. TPID Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 21-23 Ekim 2011, İzmir

 

Uygulamalı Temel İmplant Eğitim Semineri, VESTA, 13-15 Mayıs 2011, İstanbul

 

İmplant Destekli Protezlerde Güncel Yaklaşımlar:
Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Bilimsel Kongre ve Sergisi, 27-29 Nisan 2007, Fethiye

 

Uygulamalı Temel İmplantoloji Eğitimi:
YDÜ/ASTRA, 2009, Lefkoşa,KKTC

 

TME İnternal Problemlerinde Protetik Yaklaşımlar:
TME Düzensizlikleri ve Çağdaş Tedavi Konseptleri Sempozyumu, 14-15 Nisan 2007, Ankara

 

İmplant Protezlerde Başarı Faktörleri ve Planlama:
TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 19-24 Haziran 2006, Samsun

 

Diş Hekimliğinde İmplant Uygulamaları:
TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 20-25 Haziran 2005, İstanbul

 

İmplant Destekli Protezlerde Estetik:
TDB Ankara Diş Hekimleri Odası Bilimsel Kongresi ve Expo Dental, 11-13 Eylül 2003

 

İmplant Destekli Protezler; Protetik Değerlendirme:
TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 20-25 Haziran 2003, Antalya

 

Sabit Protezlerde Güncel Değerlendirme:
EDAD Sürekli Eğitim Programı, 16 Mart 2003, Ankara

 

İmplant Üst Yapı Seçimi:
ICOI/Roland Meffert Implant Instıtute Symposıum, 20,21,22 Nisan 2001, Bodrum

 

İmplantoloji:
EDAD Sürekli Eğitim Paneli, 05 Nisan 1999, İstanbul

Farklı İmplant Sistemlerinin Protetik Yönden İncelenmesi, 

TPID 10., PAGD 3. Bilimsel Kongresi, 23,27 Eylül, 1998 Kapadokya

 

İmplant Komplikasyonları ve Çözümleri:
TDB Uluslararası 3. Diş Hekimliği Kongresi, 18-22 Haziran 1996, Ankaraa

 

TM Rahatsızlıklarda Oklüzal Rehabilitasyon:
TDB Eskişehir Diş Hekimleri Odası Bilimsel Toplantısı, 01 Aralık 1995, Eskişehir

 

Dental Seramiklerdeki Gelişmeler:
TDB Eskişehir Diş Hekimleri Odası Bilimsel Toplantısı, 01 Aralık 1995, Eskişehir

 

Hassas Bağlantılar ve Sabit Hareketli Köprüler:
TDB Eskişehir Diş Hekimleri Odası Bilimsel Toplantısı, 10 Haziran 1995, Eskişehir

 

İmplantolojide Estetik:
TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 20-23 Haziran, 1994, Ankara

 

Diş Hekimliğinde İmplantoloji:
TDB Eskişehir Diş Hekimleri Odası Bilimsel Toplantısı, 16 Ekim 1993, Afyon

 

İmplantoloji:
TDB Öğrenci Kolu Sempozyumu, 23 Nisan 1993, Ankara

 

İmplantolojide Sabit Protez Uygulamaları:
TDB, III. İmplantoloji Programı, 15 Ocak 1993, Mersin

 

Temporomandibuler Eklem Sorunları:
TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 19-22 Kasım 1992, Ankara

 

İmplantolojide Sabit Protez Uygulamaları:
TDB, II. İmplantoloji Programı, 23 Ekim 1992, Erzurum

 

İmplant Tanıtımı ve Çeşitleri:
TDB, I. İmplantoloji Programı, 22 Mayıs 1992, Ankara

 

Diş Hekimliğinde İmplantoloji:
TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 19-24 Kasım 1991, Ankara

 

Sabit Protezlerde Porselen:
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı,

 

Sabit Protezlerde Porselen:
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, 3-5 Nisan 1989

 

Sabit Protezlerde Kullanılan Alaşımlar:
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi II. Bilimsel Kongresi, 6-10 Haziran 1988

 

Bildiriler:
ALTINCI P, CAN G, GÜNEŞ O, ERSOY E. Stability of SLA active Roxolid implants placed with falapless surgery during healing period. ITI World Symposium, Cenevre, İsviçre (April 24-26, 2014)

 

BAĞDATLI, NE, KURGAN Ş, ERSOY AE, An Alternative Prosthetic Treatment Option for Posterior Edentulous Mandible: A Case Report, FDI 101st Annual World Dental Congress, Istanbul, (August 28-31, 2013)

 

ERSOY EA, OZAN O, YILMAZ SK Rehabilitation of a unilateral partial edentulism patient with the use of stereolithographic surgical guide. October 16-17, 4th ComputerAided Implantology Academy International Congress, İstanbul, Turkey, (2009)

 

ERSOY EA, OZAN O, SEKER E Clinical aplication of stereolithographic surgical guide with a handpiece guidance apparatus. October 16-17, 4th Computer Aided Implantology Academy International Congress, İstanbul, Turkey, (2009)

 

TURKYILMAZ I, OZAN O, ERSOY AE, McGLUMPHY EA, Reliability of Implant Placement With Stereolithographic Surgical Guides Generated From Computed Tomography:Clinical Data From 94 Implants. February 26-28, Academy of Osseointegration, San Diego, CA, USA, (2009)

 

OZAN O, ORHAN K, ERSOY AE, TURKYILMAZ I Evaluation of the implant angular deviation in surgical guide usage using the bone density values from computed tomography. 7th Asian Congress of Oral and Maxillofacial Radiology, November 20-22, Nara, JAPAN, (2008)

 

OZAN O, YILMAZ HG, CETIN U, ERSOY AE, AYKAC Y, Interdıscıplınary restoratıon of congenıtally mıssıng lateral ıncıssors: a case report. International Association of Dental Research, September 26-29, Thessaloniki, GREECE, (2007)

 

YILMAZ B, OZAN O, KARAAGACLIOGLU L, ERSOY AE, A prosthetic treatment approach for a cherubism patient: A clinical report. 30th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 2-4 November, London (2006).

 

ERSOY AE, OZAN O, CETİN U, Computer-aided 3-Dimensional Planning for Implant Prosthetics. 30th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 2-4 November, London, (2006)

 

ŞEKER E, ERSOY AE, Klinik Mikroskobik Görüntüleme Yöntemlerinin Dişhekimliği Klinik Uygulamaları ve Eğitimindeki Yeri. TDB\DENTSPLY Stajyer Öğrenci Programı, Samsun, 2006

 

ERSOY AE, OZAN O, İmplant Destekli Protezler. Her zaman Çözüm mü? TPİD 15. Bilimsel Toplantısı, 22-23 Ekim, Ankara, ( 2005 )

 

OZAN O, AYTAÇ Y, SAYAN NB, ERSOY AE, CT dDestekli Bilgisayar Programı ile Yapılan İmplant Destekli Sabit protezler: Vaka Raporu, TPİD 15. Bilimsel Toplantısı, 22-23 Ekim, Ankara, ( 2005 )

 

ÖZÇELİK TB, ERSOY AE, The Investigation Of Implant-Tooth Supported Fixed Partial Denture Designs With Two Dimensional Finite Element Method” The 11th Meeting of The International College of Prosthodontists, Girit, Yunanistan, Mayıs 25-28, (2005)

 

ERSOY AE, ÜNSAL K, TERZİOĞLU H, OZAN O, Clinical Evaluation of Single Tooth Replacements by Endoosseous Implants. 28th Annual Conference of the European Prosthodontic Association – 14th ScientificCongress of the Turkish Prosthodonty and Implantology Association, 16–18 Ekim, Kuşadası, (2004).

 

ERSOY AE,ÖRNEK N, OZAN O, AKSU L (2004). Evaluation of Corrosion Potential Between Implant and Superstructure Alloys. 28th Annual Conference of the European Prosthodontic Association – 14th Scientific Congress of the Turkish Prosthodonty and Implantology Association, 16–18 Ekim, Kuşadası, (2004).

 

TERZİOĞLU H, ERSOY AE, ÜNSAL K, ÖZKIR SE, İmplant Supported Prosthesis on Free-end Cases, 28th Annual Conference of the European Prosthodontic Association – 14th Scientific Congress of the Turkish Prosthodonty and Implantology Association, 16–18 Ekim, Kuşadası, (2004).

 

ÜNSAL K, ERSOY AE, TERZİOĞLU H, YILDIRIM G, The Long Term evaluation of Complications That Can Be Encountered in Implant Prosthetic Reconstructions, 28th Annual Conference of the European Prosthodontic Association – 14th Scientific Congress of the Turkish Prosthodonty and Implantology Association, 16–18 Ekim, Kuşadası, (2004).

 

ÖZÇELİK TB, ERSOY AE, İmirzalıoğlu, P.,Comparative Stress Analysis Of Three Different Rigid İmplant Designs For Distal-Extension Fixed Prostheses, EPA 28th Annual Conference, Kuşadası, Türkiye, Eylül 16-18, (2004)

 

ÖZÇELİK TB, ERSOY AE, KIRCELLİ C, İMİRZALİOĞLU P, Prosthetic Rehabilitation of a Partial Glossectomy Patient: A Case Report.”EPA 28th Annual Conference. Kuşadası, Türkiye, Eylül 16-18, (2004)

 

ÖZÇELİK TB, ERSOY AE, Investıgatıon Of Load Transfer To İmplant-Tooth Born Fıxed Partial Denture Designes” TDA 10th International Dental Congress,Antalya, Türkiye, Haziran 17-21, (2003)

 

ÖZÇELİK TB, ERSOY AE, Evaluation Of Non-Rigid Connectors In Implant-Tooth Born Fixed Partial Dentures Wıth Photoelastic Stress Analysis, TDA 10thInternational Dental Congress,Antalya, Türkiye, Haziran 17-21, (2003)

 

ÖZÇELİK TB, ÖZTAŞ DD., ERSOY AE, Effect Of Water Exposure On The Fracture Strenght Of a Pressable Ceramic (Empress-2 Ivoclar): An Invitro Study, 7th Congress of the Balkan Stomatological Society,Kuşadası, Türkiye, Mart 28-30, (2002)

 

ÖZTAŞ DD., ÖZÇELİK TB, ERSOY AE, Fracture Strenght Of All Ceramic Resin-Bonded Inlay Retainer Prosthesis For Posterior Teeth: An Invitro Study, 7thCongress of the Balkan Stomatological Society,Kuşadası, Türkiye, Mart 28-30,(2002)

 

ERSOY AE, ÜNSAL K, TERZİOĞLU H, ÖZÇELİK TB, Farklı Dişsizliklerde uygulanan İmplant destekli Protetik Tedavilerin Klinik Olarak Değerlendirilmesi, TPİD Uluslararası 12. Bilimsel Kongresi, 23-25 Mayıs, İstanbul, ( 2002 )

 

ÖZÇELİK TB, ERSOY AE, Uzantılı İmplant Destekli Köprülerde Kuvvet İletiminin Sonlu Elemanlar Stres Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi, TPİD Uluslararası 12. Bilimsel Kongresi, 23-25 Mayıs, İstanbul, ( 2002 )

 

ERSOY AE, İŞERİ H., BENDİK D., ÖZÇELİK TB “Investigation Of Restoration Of Single-Tooth Replacement Implants In The Maxillar Anterior Region At The Development Period” 5th Congress of the Balkan Stomatological Society, Selanik, Yunanistan, Nisan 13-16, (2000)

 

ERSOY AE, ÜNSAL K, TERZİOĞLU H, OZAN O, Clinical Evaluation of Single Tooth Replacements by Endoosseous Implants. 28th Annual Conference of the European Prosthodontic Association – 14th ScientificCongress of the Turkish Prosthodonty and Implantology Association, 16–18 Ekim, Kuşadası, (2004).

 

ERSOY AE,ÖRNEK N, OZAN O, AKSU L (2004). Evaluation of Corrosion Potential Between Implant and Superstructure Alloys. 28th Annual Conference of the European Prosthodontic Association – 14th Scientific Congress of the Turkish Prosthodonty and Implantology Association, 16–18 Ekim, Kuşadası, (2004).

 

TERZİOĞLU H, ERSOY AE, ÜNSAL K, ÖZKIR SE, İmplant Supported Prosthesis on Free-end Cases, 28th Annual Conference of the European Prosthodontic Association – 14th Scientific Congress of the Turkish Prosthodonty and Implantology Association, 16–18 Ekim, Kuşadası, (2004).

 

ÜNSAL K, ERSOY AE, TERZİOĞLU H, YILDIRIM G, The Long Term evaluation of Complications That Can Be Encountered in Implant Prosthetic Reconstructions, 28th Annual Conference of the European Prosthodontic Association – 14th Scientific Congress of the Turkish Prosthodonty and Implantology Association, 16–18 Ekim, Kuşadası, (2004).

 

ÖZÇELİK TB, ERSOY AE, İmirzalıoğlu, P.,Comparative Stress Analysis Of Three Different Rigid İmplant Designs For Distal-Extension Fixed Prostheses, EPA 28th Annual Conference, Kuşadası, Türkiye, Eylül 16-18, (2004)

 

ÖZÇELİK TB, ERSOY AE, KIRCELLİ C, İMİRZALİOĞLU P, Prosthetic Rehabilitation of a Partial Glossectomy Patient: A Case Report.”EPA 28th Annual Conference. Kuşadası, Türkiye, Eylül 16-18, (2004)

 

ÖZÇELİK TB, ERSOY AE, Investıgatıon Of Load Transfer To İmplant-Tooth Born Fıxed Partial Denture Designes” TDA 10th International Dental Congress,Antalya, Türkiye, Haziran 17-21, (2003)

 

ÖZÇELİK TB, ERSOY AE, Evaluation Of Non-Rigid Connectors In Implant-Tooth Born Fixed Partial Dentures Wıth Photoelastic Stress Analysis, TDA 10thInternational Dental Congress,Antalya, Türkiye, Haziran 17-21, (2003)

 

ÖZÇELİK TB, ÖZTAŞ DD., ERSOY AE, Effect Of Water Exposure On The Fracture Strenght Of a Pressable Ceramic (Empress-2 Ivoclar): An Invitro Study, 7th Congress of the Balkan Stomatological Society,Kuşadası, Türkiye, Mart 28-30, (2002)

 

ÖZTAŞ DD., ÖZÇELİK TB, ERSOY AE, Fracture Strenght Of All Ceramic Resin-Bonded Inlay Retainer Prosthesis For Posterior Teeth: An Invitro Study, 7thCongress of the Balkan Stomatological Society,Kuşadası, Türkiye, Mart 28-30,(2002)

 

ERSOY AE, ÜNSAL K, TERZİOĞLU H, ÖZÇELİK TB, Farklı Dişsizliklerde uygulanan İmplant destekli Protetik Tedavilerin Klinik Olarak Değerlendirilmesi, TPİD Uluslararası 12. Bilimsel Kongresi, 23-25 Mayıs, İstanbul, ( 2002 )

 

ÖZÇELİK TB, ERSOY AE, Uzantılı İmplant Destekli Köprülerde Kuvvet İletiminin Sonlu Elemanlar Stres Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi, TPİD Uluslararası 12. Bilimsel Kongresi, 23-25 Mayıs, İstanbul, ( 2002 )

 

ERSOY AE, İŞERİ H., BENDİK D., ÖZÇELİK TB “Investigation Of Restoration Of Single-Tooth Replacement Implants In The Maxillar Anterior Region At The Development Period” 5th Congress of the Balkan Stomatological Society, Selanik, Yunanistan, Nisan 13-16, (2000)

 

ERSOY AE., ÜNSAL MK., TERZİOĞLU H., ÖZÇELİK TB., Long Term Assessment Of Prosthetic Superstructures Supported With Various İmplant Systems 4thCongress of the Balkan Stomatological Society, İstanbul, Türkiye, Mart 22-25, ( 1999 )

 

ERSOY AE, ÖZDEN AN, KİŞNİŞÇİ RŞ, Clinical aspects of Temporomandibular Disorders. 18th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 7-9 September, İstanbul, ( 1994 )

 

YAMAN Z, KİŞNİŞÇİ RŞ, ERSOY AE, Skin Grafting Vestibuloplasty, 18th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 7-9 September, İstanbul, ( 1994 )

 

ESKİTAŞÇIOĞLU G, ERSOY AE, KARAAĞAÇLIOĞLU L, HASANREİSOĞLU U, ZAİMOĞLU A, Investigation of the Stresses Occuring in Different İmplant applications: Part I: Compressive and Tensile Stresses , 18th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 7-9 September, İstanbul, ( 1994 )

 

ESKİTAŞÇIOĞLU G, ERSOY AE, KARAAĞAÇLIOĞLU L, HASANREİSOĞLU U, ZAİMOĞLU A, Investigation of the Stresses Occuring in Different İmplant applications:Part II: Sharing Stresses and Displacements, 18th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 7-9 September, İstanbul, ( 1994 )

 

ERSOY AE, İÇTEN O, SAYAN NB, KİŞNİŞÇİ RŞ, ÖZGEY S, Çeşitli Dişsizlik Durumlarının Farklı İmplant Sistemleri ile Tedavisine Klinik Yaklaşım, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Uluslararası Bilimsel kongresi, 26-30 Ekim, Antalya, ( 1994 )

 

ERSOY AE, ÖLMEZ H, OKŞAK G, Çocuk Hastalarda protetik Yaklaşımlar, Türk Pedodonti Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu, 30 Nisan-4 Mayıs 1994, KIBRIS, ( 1994 )

 

ERSOY AE, ESKİTAŞÇIOĞLU G, ZAİMOĞLU A, Stress Analysis of different Design of Titanium Implants in different Qualified Oseous Structure, I. Uluslararası Dental Teknoloji ve Materyaller sempozyumu, 21-23 Ekim, Ankara, ( 1993 )

 

ERSOY AE, ÇETİNER S, Kompozit İnley, Porselen İnley ve Posterior Kompozit Restorasyonların Kenar Sızıntısı ve Kırılma Özelliklerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi, Restoratif Diş Hekimliği Derneği Uluslararası I. Bilimsel Kongresi, 28-31 Ekim, Antalya, (1992)

 

ÇETİNER S, ERSOY AE, Çocuk Protezleri, Türk Pedodonti derneği 7. Bilimsel Kongresi, 20-26 Mayıs, Antalya, ( 1990 )

 

HASANREİSOĞLU U, KARAAĞAÇLIOĞLU L, ERSOY AE, ÜNSAL K, Renk seçiminde Kullanılan Rehberlerin Bitirilmiş Restorasyonlarla Uyumluluğunun Araştırılması, GATA Diş Hek Bil Merkezi 1. Bilimsel Kongresi, 12-16 Mayıs, Ankara ( 1989 )

 

ERSOY AE., ÇETİNER S, KOÇAK F, Post-core uygulamalarında core materyali olarak kullanıldığında cam cermet simanların basınç dayançlarının karşılaştırmalı incelenmesi, GATA Diş Hek Bil Merkezi 1. Bilimsel Kongresi, 12-16 Mayıs, Ankara ( 1989 )

 

DURUTÜRK L, ÇETİNER S, ERSOY AE, Estetik Problemli Dişlerin Tedavisinde Konservatif Yaklaşımlar, GATA Diş Hek Bil Merkezi 1. Bilimsel Kongresi, 12-16 Mayıs, Ankara ( 1989 )

 

ERSOY AE, BERKSUN S, ÖZTAŞ D, ESKİTAŞÇIOĞLU G, Üç Ni-Cr Alaşımı- Seramik bağlantısının Makaslama Direncinin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi II. Bilimsel kongresi, 6-10 Haziran, Ankara, (1988)

 

TUNÇEL M, ERSOY AE, YURDUKORU B, Sabit Protez Alaşımlarının Döküm Öncesi ve Sonrası Polarizasyon Eğrilerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi II. Bilimsel kongresi, 6-10 Haziran, Ankara, (1988)

 

KEDİCİ S, ERSOY AE, Apikal Lezyonlu Dişlere Amalgam Kök Dolgusunun Etkisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi I. Bilimsel kongresi, 6-11 Mayıs, Ankara, (1985)

 

ZAİMOĞLU A, YURDUKORU B, ERSOY AE, Köprü Protezi Planlamasının Destek dokulara Etkileri, Türk Periodontoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 19-26 Mayıs, Marmaris, (1984)

 

YURDUKORU B, ERSOY AE, Kron Köprü Protezi Kullanan Hastalarda Ağız Sağlığı, Türk Periodontoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 19-26 Mayıs, Marmaris, (1984)

 

Kitaplar:
Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisi, Zaimoğlu A, Can G, Ersoy AE, Aksu L, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayınlarından, Ankara,1993

 

Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisi, Can G, Ersoy AE, Aksu L, YURTMİM YAYINCILIK, Ankara, 2014

 

Diş Hekimliğinde SABİT PROTEZLER, Ersoy AE, Ankara, 2015

 

Diş Hekimliğinde SABİT PROTEZLER 2. Basım , Ersoy AE, Ankara, 2016

Təhsil

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ‘den mezun olmuştur. 1988 ‘ de aynı Fakülte‘nin Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı‘nda, “Sabit Protez Alaşımlarının, Dökülebilirlik, Porözite ve Parlatılabilirlik Özelliklerinin İncelenmesi” isimli tez ile doktorasını tamamlamıştır.
1989 yılında Batı Almanya Hür Berlin Üniversitesi’nde “Oral İmplantoloji ” ,”Fonksiyonel Analiz Yöntemleri” ve “Metal Desteksiz Seramikler” konularında çalışmalar yapmıştır. 1990 yılında Doçent, 1996 yılında Profesör olmuştur.
“Diş Hekimliğinde Sabit Protezler”  ve ortak çalışma ürünü “Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisi”  isimli kitaplar ile ulusal ve uluslararası makaleleri bulunmaktadır.

İş təcrübəsi

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılığı, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanlığı ve Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulunmuştur.
Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Ankara Şubesi Başkanlığını yapmıştır. Halen kendi muayenehanesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Ahmet Ersan Ersoy,Prof.

Vaxtı seçin

Əlaqə nömrənizi qeyd edin

Ərizənizi ünvanladıqda servisin

iş şərtlərini qəbul edirsiniz