Gülnarə Ağayeva hekimtap.az

Gülnarə Ağayeva,PhD

Qastroenteroloq

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Bakı

Həkim haqqında

2004-cü ildən Asiya-Sakit Okean Qaraciyər xəstəlikləri Assosiyasiyanın (APASL) üzvüdür.

2005-ci ildən Avropa Qaraciyər xəstəlikləri Assosiyasiyanın (EASL) üzvüdür.

2011-ci ildə tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru adını müdafiə edib. Elmi tədqiqatın mövzusu- " Xroniki C hepatitli xəstələrdə metabolik dəyişikliklərin virus əleyhinə müalicənin nəticələrinə təsiri"

1998-ci ildə Step by Step proqramında uşaq kitabının nəşrinin qrantın alınması.

2008-ci ildə 18-ci APASL konfransında Amerika və Asiya Saki Okean Associasiyalarının "Ən yaxşı elmi işi " adına mükafatlına laiq görülüb.

2009, 2012, 2015-ci illərdə "İlin həkimi" adına laiq görülüb.

Çap olunanlar:

1.Aghayeva G. Viral Hepatitis C and It’s overcoming ways in L.Shikhlinskaya`s private clinic, International Scientific Conference the Council of the Georgian Medical Scientific Associations / Abstracts book, October, 2005, Georgia, Tbilisi, P- 41.

2. Aghayeva G.Sh. Experience of Chronic HCV Infection Treatment / Abstracts of IX International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology, Baku, 15-18 May, 2006, P-105.

3. Гидаятов А.А.,Агаева. Г.Ш. Влияние метаболического синдрома на течение хронического гепатита С – современное состояние проблемы // Доклады Национальной Академии наук, book LXIII, №4, 2007 г, р. 121-132

4. Агаева Г.Ш., Гидаятов А.А. Хронический гепатит С и метаболический синдром – современное состояние проблемы // Metabolzm Jurnalı, №3, 2007 г, р.- 3- 12

5. Агаева Г.Ш.,Гидаятов А.А. Влияние метаболического синдрома на прогрессирование хронического гепатита С, эффективность и переносимость противовирусной терапии // Журнал Гепатологический форум, Москва, №3, 2007, р.26-28, 6. Агаева Г.Ш., Гидаятов А.А. Влияние метаболического синдрома на течение и результаты противовирусной терапии у больных с вирусным гепатитом С / Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. Материалы 13-ой Российской конференции «Гепатология – сегодня», 17-19 March , 2008,  book XVIII, №1, р.21.

7. Aghayeva G.S. Metabolic Aspects of hepatitis C Viral Infection / J.Hepatology International, Volume 2, #1, abstracts of the 18th Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver, Seoul, Korea, 2008, A264. - премирована в числе лучших работ, присланных на конференцию.

8. Aghayeva G.Sh. , Hidayatov A.A. Metabolic Aspects of the Treatment in Hepatitis C viral infection, / Abstracts of XI International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology, Baku, 12-15 June, 2008, P-135

9. Агаева Г.Ш., Гидаятов А.А. Влияние резистентности к инсулину на лечение хронического гепатита С // Saglamliq, № 6, 2009, Baku, р. 82- 85.

10. Агаева Г.Ш. Влияние стеатоза печени на эффективность противовирусной терапии у больных хроническим гепатитом С // Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии, Моscow, № 3,2009 г, p. 22-25.

11. Aghayeva G., Hidayatov. A. Liver steatosis and treatment of hepatitis C viral infection / Abstracts of Third Ditan International Conference on Infectious Diseases, July 30th-Aug 2nd, 2009, Beijing, China.

12. Агаева Г.Ш. Влияние нарушений углеводного обмена у больных вирусным гепатитом С на результаты противовирусного лечения и пути их коррекции// Metabolizm Jurnalı, №4, 2009, Baku, p. 29-34.

13. Ağayeva G.S. Xroniki C virus hepatitli xəstələrdə metabolik dəyisiklilər və onların virus əleyhinə müalicəyə təsiri.// Доклады Национальной Академии наук, том LXV, №4, 2009, стр.169-175.

14. Medical Encyclopedia for Children, 2004, Baku.

15. Educational material for children «Кто главнее?»- 2003 Baku, (winner of the program “Step by step”).

Təhsil

1982-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib.

 

Kurslar

2001-ci ildə Avstriyanın Vena şəhərində AKH klinikasının İnfeksion şöbəsində ixtisaslanma kursu keçib.

2004-2016 APASL Annual participation (speaker)

2005-2016 EASL Annual participation

2008-2014 AASLD participation

2004-2013 Russian Gastroenterology and Hepatology Association, Annual participation, speaker

2008-2010 “Hepatology today”, speaker of annual conference, Hepаtology Russia

2009-2011 Gastroenterology and Hepatology conference, speaker and Chairman in Kazakhstan.

2004-2016 Educational sessions for medical professionals in the regions of Azerbaijan and Baku.

2015 Good Clinical Practice (GCP). Clinical trial regulation. Workshop participation, Ukraine.

2015 Joined Turkish – Azerbaijan Hepatology Workshop, Chairman, Turkey.

İş təcrübəsi

1983-1999-cu illərdə Respublika Toksikoloji Mərkəzində həkim-reanimatoloq kimi çalışıb.

1999-2008-ci illərdə “Khazar” University, "Kliniki virusoloqiya" kafedrasının baş müəllimi kimi çalışıb.

2008-2014-cü illərdə “Baku Medical center”, Qara ciyər xəstəlikləri şöbəsinin müdiri kimi çalışıb.

2014-cü ildən Grand Hospitalda Qara ciyər xəstəlikləri şöbəsinin müdiri kimi çalışır.

Gülnarə Ağayeva,PhD

Vaxtı seçin

Əlaqə nömrənizi qeyd edin

Ərizənizi ünvanladıqda servisin

iş şərtlərini qəbul edirsiniz