Əmirəli Yusifov hekimtap.az

Əmirəli Yusifov,PhD

Neyrocərrah

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

27 il iş təcrübəsi

Bakı

Həkim haqqında

Yusifov Əmirəli Adil oğlu, 25 mart 1960-cı ildə anadan olmuşdur. 1988-ci ildə Azərbaycan dövlət tibb üniversitetinin I-müalicə profilaktika fakultəsini əla qiymətlərlə bitirmişdir. 1989-cu ildə Musa Nağıyev adına təcili tibbi yardım xəstəxanasının neyrotravma şöbəsində fəaliyyətə başlamışdır. 05.01.1993-cü ildən 08.06.1993-ə qədər Ukrayna Respublikasının Kiyev şəhərində akademik Ramadanov adına neyrocərrahiyə üzrə ixtisas artırma kursunda olmuşdur. Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Marmara universitətində təcrübə mübadiləsi keçmişdir. 2004-cü ildə Avstriya Respublikasının Zalsburq şəhərində keçirilən nevropatoloqların II beynəlxalq konfransında iştirak etmişdir. 2003-cü il tarixindən hazırki Kliniki Tibbi Mərkəzin müştərək travma şöbəsində, şöbə müdiri vəzifəsində işləyir.

2007-ci ildə "Qarının parentimatoz üzvlərinin və kəllə-beyinin ağır, müştərək travmalarının diaqnostikası və müalicəsi" mövzusunda dissertasiya işini tamamlayaraq ,"tibb üzrə fəlsəfə doktoru" elmi dərəcəsini almışdır. Bir çox elmi məqalələrin müəllifidir:

1.Müştərək kəllə-beyin və qarının qapalı travmaları zamanı transfuzion müalicənin bəzi aspektləri. Prof. N. Bünyadovun 85-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı: Təbib, 2001, s.135-137 (həmmüəl. H.A. Sultanov)

 2. Kəllə-beyin travmaları zamanı baş beyin ödeminin müalicəsinin xüsusiyyətləri va profilaktikası // Kimya, biologiya. tibb jurnalı, 2002, No 1., s 82-84 (hammüəl. İ.Məhərrəmbəyli)

3. Müştərək kəllə-beyin travmaları zamanı letallığa səbəb faktorların xarakterik xüsusiyyətləri. Prof. B.M. Mahmudbəydovun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın elmi işlər toplusu. Bakı: Təbib, 2002, 5 s. (hammüəl. İ.Məhərrəmbəyli)

4. Диагностика и хирургическая тактика при тяжелых сочетанных травмах паренхиматозных органов брюшной полости и головного мозга // Кimуа, biologiya, tibb jurnali, 2002, No З, с.99-101 (соавт. Султанов Г.А.)

5. Некоторые вопросы инфузионной терапии при сочетанных че-репно-мозговых и закрытых травмах живота // Sağlamlıq, 2004, No 10, s. 27-28 (соавт. Бабаевым Э.Х.)

6. Müştərək travmalar zamanı qarının qapalı zədələnmələrinin videolaparoskopiyası. Ə. Əliyev ad. Azərbaycan DHTİ-nun elmi əsərlərinin məcmuəsi. 2004. s. 237-240 (hammüəl. Zeynalov S.M., Məmmədov K.M.)

7. Diagnostics and surgical tactics with heavy counted injuries of the parenchymatous organs of abdominal cavity and brain. VIII Interna-tional Euroasian Congress of Surgeons and Gastroenterologists. Abstracts. 2-4 June. 2005. Tbilisi. Georgia. p.142. Together with Zeynalov S.M. and Mammadov K.M.

8. Интенсивная инфузионно-трансфузионная терапия при сочетанных черепно-мозговых и закрытых травмах живота // Cərrahiyə, 2005, No З, S. 75-78

9. Ağır kəllə-beyin travmaları fonunda qarının parenximatoz üzvlərinin qapalı zədələnmələrinin erkən diaqnostikasının xüsusiyyətləri // Sağlamlıq, 2005, No 9, s. 51-55

10. Qarının parenximatoz üzvlərinin və kəllə-beyinin ağır, müştərək travmalarının yayılması və diaqnostikasının müasir vəziyyəti // Sağlamlıq, 2006, No 5, s. 29-33

11. Диагностика и хирургическая тактика при тяжелых сочетанных за-крытых травмах головного мозга, печени и селезенки // Аzərbaycan Tibb jurnalı, 2007, No 1, s. 132-134 (соавт. Зейналов С.М., Рустам А.М., Мамедов К.М.).

Təhsil

1981-1988-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetini əla qiymətlərlə bitirib.

1993-ci ildə Kiyev şəhərində, Ramadanov adına neyrocərrahiyə institutunda 6 aylıq ixtisaslaşma kursu keçmişdir.

İstanbul şəhərində, Marmara üniversitətində təcrübə mübadiləsi keçmişdir.

Seminarlarda iştirak

2004-cü ildə Avstriya Respublikasının Zalsburq şəhərində keçirilən nevropatoloqların II beynəlxalq konfransında iştirak etmişdir.

İcra olunan prosedurlar

Doktor tərəfindən konservativ və cərrahi yolla müalicə olunan xəstəliklər:

- Onurğa sütununun müxtəlif nahiyyələrində təsadüf olunan disk yırtıqları (boyun, döş, bel)

- Onurğa sütununun travmaları

- Fəqərə sürüşmələri

- Osteoporoz və bununla əlaqədar meydana çıxan sınıqlar

- Onurğa sütununun iltihabi xəstəlikləri

- Karpal tunel sindromu

- Baş beynin şişləri

- Baş beynin travmatik zədələnmələri

- Hematomalar

- Baş beynin iltihabi xəstəlikləri (abseslər)

- Hidrosefaliya

- Baş beynin anadangəlmə yırtıqları

- Kraniostenoz və digər neyrocərrahi xəstəliklər

İş təcrübəsi

1989-cu ildən Musa Nağıyev adına təcili tibbi yardım xəstəxanasının neyrotravma şöbəsində neyrotravmatoloq kimi işə başlıyıb. Hazırda Kliniki Tibbi Mərkəzin müştərək travma şöbəsində neyrocərrah kimi çalışır.

Əmirəli Yusifov,PhD

Vaxtı seçin

Əlaqə nömrənizi qeyd edin

Ərizənizi ünvanladıqda servisin

iş şərtlərini qəbul edirsiniz