Ramin  Veliyev hekimtap.az

About doctor

USM və doppler müayinəsi  üzrə mütəxəssis kimi fəliyyət göstərir.

Executed procedures

1. Abdominal USM ( qaraciyər , mədəalti vəzi , dalaq , öd kisəsi və öd yollarının ultrasəs müayinəsi );

2. Uroloji  USM ( böyrəklərin , sidik yollarının , sidik kisəsinin və prostat vəzin  ultrasəs  müayinəsi;

3. Androloji USM (  prostat vəzin  və toxum kisəciklərinin transabdominal və transrektal ultrasəs müayinəsi ; xayaların ultrasəs  və doppler müayinəsi);

4. Ginekologi USM ( uşaqlıq və uşaqlıq artımlarının , yumurtalıqların və ümumilikdə  kiçik çanağın   transabdominal və transvaginal  ultrasəs müayinəsi);

5. Hamiləliyin ( I - II - III  trimestrinin )  ultrasəs  müayinəsi  və dopplerografiyası;

6. Süd vəzilərinin  ultrasəs  müayinəsi;

7. Limfa düyünlərinin və yumşaq toxumaların  ultrasəs  müayinəsi;

8. Vəzilərin ( qalxanvari  vəzinin ,  tüpürcək vəzilərinin ,  böyrəküstü vəzilərin) ultrasəs  müayinəsi;

9. Uşaqlarda  bud - çanaq oynağının ,  timus  vəzin  ultrasəs  müayinəsi;

10. Neyrosonografiya;

11. Yuxarı və aşağı ətrafların arteriyal və venoz sisteminin  rəngli  doppler müayinəsi;

12. Ekstrakraniyal  dopplerografiya  ( yuxu və onurğa arteriyalarının rəngli doppler  müayinəsi);

13. Transkraniyal  dopplerografiya ( beyin damarlarının rəngli doppler  müayinəsi);

14. Böyrəklərin  və böyrək arteriyalarının rəngli  doppler müayinəsi;

15. Qaraciyərin və portal sistemin  rəngli  doppler müayinəsi.

Ramin Veliyev

Choose time

Write you telephone number

By applying you accept

rules of service