Education

1993-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib.
1998-ci ildə Tbilisi şəhərində Cha Chava adına elmi tədqiqat instutunda təcrübə keçib.
Bir çox Avropa ölkəkərində konfranslarda və simpoziumlarda iştirak edib.

Experience

1997-2012-ci illərdə Hacı Qasımov adına Doğum Evində işləyib.
2002-2012-ci illərdə Hacı Qasımov adına Doğum Evinin Hamilələrin Palata  Patalogiyasının şöbə müdiri vəzifəsində işləyib.
2012-ci ildə Mediplanet, Astoria , Nigar klinikalarında işləyib.
2014-2016-cı illərdə Bakı Sağlamlıq Mərkəzində işləyib.

Afa Taghiyeva

Choose time

Write you telephone number

By applying you accept

rules of service