Azer  Ismayilov hekimtap.az

Azer Ismayilov,Uzm.

Surgeon

Uzman

Baku

About doctor

2005-2006-cı i̇llərdə hərbi̇ xi̇dmətdə olub.

Education

1999-cu i̇ldə Azərbaycan Ti̇bb Uni̇versi̇teti̇ni̇n Müali̇cə Profi̇lakti̇ka fakultəsi̇nə daxi̇l olub.
2005-ci̇ i̇ldə Azərbaycan Ti̇bb Uni̇versi̇teti̇ndən məzun olub.
2006- 2009-cu illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində təhsil alıb.
2009-cu i̇ldə Türki̇yə Cumhuri̇yyəti̇ Egey Uni̇versi̇teti̇ Ti̇bb fakultəsi̇ Xəstəxanasının ümumi̇ cərrahi̇yyə kafedrasinda uzmanlıq təhsi̇li̇nə başlayıb və “ Renal transplantasyon uygulanan hastalarda endokri̇n sorunlar ve yaşam kali̇tesi̇ ‘ mövzusunda elmi̇ i̇ş müdafi̇ə edib. Teori̇ti̇k və prakti̇ki̇ i̇mtahanı uğurla keçərək 2015-ci̇ i̇ldə uzman doktor adına layi̇q görülülüb.
Bi̇r çox elmi̇ məqaləni̇n müəlli̇fi̇di̇r.

Azer Ismayilov,Uzm.

Choose time

Write you telephone number

By applying you accept

rules of service