Sidik yolu infeksiyaları

Sidik yolu infeksiyası, sidik yollarında ortaya çıxan müxtəlif iltihabi vəziyyətlərə verilən addır. Daha çox aşağı sidik yollarında baş verir. Aşağı sidik yolu infeksiyaları adətən zərərsizdir.

...

26 İyul 2020

Osteopatiyanın faydaları

Yunanca “Osteon”(sümük), “pathos” (ağrı çəkmək) sözlərindən ibarət olan osteopatiyanın qarşılığı sümük ağrısı çəkmək mənasına gəlir. Bu, vücudda...

26 İyul 2020

Karpal Tunel sindromu nədir?

Əl biləyinizdə şiddətli, mütəmadi yaranan ağrı hiss edirsinizsə, hissiyyat itkisi və ya uyuşma yaranırsa bu karpal tunel xəstəliyinin xəbərçisi ola bilər. Bu bilək, barmaqlarda sinirlərin sıxışması ilə...

26 İyul 2020

Rinoplastika nədir?

Rinoplastika - qədim yunanca: rhis, rhinos-burun, plastike-heykəltəraşlıq, formalaşdırma deməkdir. Burunun anadangəlmə və ya qazanılmış deformasiyalarının düzəldilməsi, eləcə də burunun itirilmiş hissəsinin...

26 İyul 2020

Varikosel nədir?

Varikosel - damar genişlənməsi, xaya və toxum ciyəsi venalarının genişlənməsinə deyilir. Latın sözü olan varix-venoz düyün və sele – şişkinlik deməkdir. Əsasən soltərəfli olur.

...

26 İyul 2020
Spinner