Nevroloq Sevinc Həmidova

Sevinc Heydərova

Nevroloq

3 il iş təcrübəsi

Bakı

Həkim haqqında

 - Avropa nevroloji cəmiyyətinin, Beynəlxalq başağrı cəmiyyətinin, Beynəlxalq Epilepsiya Əleyhinə liqanın, Avropa İnsult Təşkilatının fəal üzvüdür.
 - Azərbaycanda ilk dəfə İnsult Mərkəzi və onun təşkili, kəskin işemik insultun müalicəsində trombolizisin tətbiqini edən, bu üzrə maarifləndirmə işləri görən həkimdir.
 - Azərbaycanda  Proloterapiya llə məşğul olan və bu müalicəni tanıdan, öyrədən ilk həkimdir.
 - Ölkəmizdə  Miqren botoksu ilə məşğul olan və bu üzrə klinik elmi təcrübəsi olan ilk həkimdir  və avropada elmi jurnallarda  məqalələri dərc olunmuşdur.
 - Avropa üzrə keçirilən konfranslarda təşkilatçı komitə üzvüdür, məruzəçidir. 

Təhsil

 - Azərbaycan Tibb Universitetini müvəffəqiyyətlə bitirib.2003-2009
 - İnternatura  Kliniki Tibbi Mərkəzdə 2010
 - İstanbul Universiteti Cərrahpaşa Xəstəxanası Nevroloji Bölüm, 2012
 - İstanbul Universiteti Cerrahpaşa Xəstəxanasında Epilepsiya və EEG 2013
 - Almaniya, Evangelical Hospital , Nevroloji şöbədə prof. Zaza Katsaravanin tələbəsi olub. 2015
 - Danimarka, Glostrup Hospital, Avropanın ən məşhur başağrı mərkəzi "Danish Headache Center" Prof. Məsud Aşinanın tələbəsi olmuşdur. 2016

Kurslar

 - "The Third Regional Caucasian Summer School On Clinical Epileptology" seminarında iştirak edib vəsertifikat alıb. 2011
 - Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutinda Nevralogiya kursunu müvəffəqiyyətlə keçib. 2012
 - İstanbul Universiteti Cerrahpaşa Xəstəxanasında Epilepsiya və EEG üzrə ixtisas artırıb.2013
 - European Academy of Neurology " Regional Teaching Course", 01.04.-30.04.15 tarixlərində Almaniya, Evangelical Hospital , Nevroloji şöbədə prof. Zaza Katsaravanin rəhbərliyi ilə insult , onun müalicəsi və (trombolizis) və profilaktikası, insult mərkəzinin təşkili,başağrıları və onların müalicəsi, miqrenin müalicəsində botoks inyeksiyası və digər nevroloji xəstəliklərin müayinə və müalicəsi biliklərinə yiyələnib. 2014
 - Valensiya,İspaniyada İHS təkşil etdiyi başağrı seminarında iştirak etmiş, sertifikata layiq görülmüşdür. 2015
 - İHS dəstəyi ilə N.Tusi klinikasında "Başağrı Seminarı" və " İnsult Mərkəzinin Təşkili Seminarı" nın təşkilini müvəfəqiyyətlə edib.2015
 - " İstanbul Proloterapiya və Ağrı Mərkəzi" , İstanbul, Türkiyə 2015
 - "Acil Kurs" keçib. 2015
 - "European Academy of Neurology Congress, Kopenhagen" də iştirak edib. 2016
 - "Teaching courses"Kəskin işemik insultun müalicəsi; İnsultdan sonra həyat;Başağrıları; Əzələ sindromları
 - Prof. Məsud Aşinanın rəhbərliyi ilə  Glostrup Hospital və Danish Headache Center 2016
 - "İnternational Conference on CNS and Therapeutics 2016" nın  təşkilatçı komitə üzvi və konfrans yönəticisi olub və  məruzəçi
 - Botulinoterapiya kursu 2016
 - Tibbi xidmətlərin marketinq psixologiyası 2017

İcra olunan prosedurlar

 - Botoks inyeksiyası ilə miqrenin müalicəsi;
 - Botoks inyeksiyası ilə blefarospazmın müalicəsi;
 - Botoks inyeksiyası ilə hperhidrozun (həddindən artıq tərləmənin) müalicəsi;
 - Botoks inyeksiyası  ilə spastik ifliclərin müalicəsi;
 - Botoks inyeksiyası ilə fasial spazmın müalicəsi;
 - Botoks inyeksiyası ilə üz sinirinin neyropatiyasından sonra üzdə yaranan assimetriyanın korreksiyası;
 - Proloterapiya hipertonik məhlul ilə;
 - Proloterapiya PRP ilə;
 - Sinir blokadaları;
 - İşemik insultlarda iv trombolizis (trombun əridilməsi).

Xəstəliklər müalicəsi

 - Bütün nevroloji xəstəliklərin müalicə və profilaktikası;
 - Bütün növ baş ağrıları, miqrenin müalicəsi, gərginlik başağrıları, Klaster başağrıları, udlağın soyuması ilə gedən başağrılar və s. ;
 - Başağrıların başağrı təqvimi ilə izlənərək dəqiq diaqnozunun qoyulması və müalicəsi;
 - Bayılmalar, senkoplar, ürəkgetmələr;
 - Epilepsiya xəstəliyi və sindromları , qıcolma halları;
 - Beyin-qan dövranı xəstəlikləri, beyin infarktı, işemik və hemorragik ( beyin qansızmaları) insultlar,mikroangiopatiya, vaskulopatiyalar,  onurğa beyninin işemik xəstəliyi;
 - Baş beyin və onurğanın infeksion xəstəlikləri, meningit, ensefalit, ensefalomielit, köndələn mielit, meningizm;
 - Sinir sisteminin degenerativ xəstəlikləri;
 - Parkinson xəstəliyi, Parkinsonizm sindromu;
 - Alzaymer xəstəliyi;
 - Frontotemporal degenerasiya;
 - Beyin atrofiyası ( beynin həcminin azalması);
 - Yaddaş pozğunluqları;
 - Sinir sisteminin autoimmun xəstəlikləri;
 - Dağınıq skleroz;
 - Dağınıq ensefalomielit;
 - Yuxarı və aşağı ətraflarda hərəkətsizlik, gücsüzlük, hissiyat pozğunluqları;
 - Boyun ağrıları;
 - Bel ağrıları;
 - Kürək ağrıları;
 - Qabırğarası sinirirn nevralgiyası;
 - Ənsə sinirin nevralgiyası;
 - Onurğanın degenerativ xəstəliyi;
 - Osteoxondroz;
 - Spondilyoz;
 - Spondilolistez (fəqərə sürüşməsi);
 - Fəqərəarası disk qabarması, protruziyası, yırtıqları;
 - Onurğanın boylama bağın qalınlaşması;
 - Əzələ xəstəlikləri, fibromialgiya, miofassial ağrı sindromu, əzələ spazmları;
 - Tunel sindromları, karpal-tunel sindromu, kubital sindrom, sinir sıxışmaları;
 - Diz ağrıları, artrozlar, və s əzələ-oynaq xəstəliklərinin proloterapiya ilə müalicəsi;
 - Miqren botoksu ilə miqrenin müalicəsi;
 - Blefarospazm;
 - Miasteniya;
 - Fasial hemispazm;
 - Diastoniyalar, əyriboyunluluq;
 - Hiperkinezlər, tiklər, qeyri-iradi hərəkətlər;
 - Kəkələmələr;
 - Enurez;
 - Nevrotik vəziyyət;
 - Panik atak;
 - Yuxu pozğunluqları;
 - Danışıq pozğunluqları;
 - Udma pozğunluğu;
 - İfliclər, parezlər.

İş təcrübəsi

Nəsrəddin Tusi adına klinika /2010-2016
German Hospital /2016
Nordic İnternational Health Center /2016
Grand Hospitalda İnsult və Başağrı Mərkəzinin rəhbəri, həkim- nevroloq /2016- indiyədək

Sevinc Heydərova

Vaxtı seçin

Əlaqə nömrənizi qeyd edin

Ərizənizi ünvanladıqda servisin

iş şərtlərini qəbul edirsiniz